System głosowania jurorów

30.08.2023

Zgodnie z zasadami Regulaminu wszyscy uczestnicy Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego będą mieli równe szanse i będą poddani transparentnemu sposobowi oceniania ich występów przez jury. Zagwarantuje to system głosowania, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów oceny przy możliwe najsprawiedliwszym systemie punktacji. Oprócz korekty skrajnych ocen otrzymanych przez poszczególnych kandydatów - procedury często stosowanej w konkursach muzycznych - system będzie dodatkowo analizował głosy oddane przez poszczególnych jurorów. 

W przypadku stwierdzenia, że oceny przyznane przez któregoś z jurorów mogą wskazywać na chęć wpłynięcia na wyniki konkursu, oceny tego jurora (lub jurorów) będą w całości odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu końcowej punktacji i klasyfikacji. Procedura ta będzie stosowana na każdym etapie każdego z konkursów.

System punktacji i wyłaniania najwyżej ocenionych, który będzie zastosowany w tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego został opracowany przez dr inż. Krzysztofa Kontka z SGH w Warszawie oraz prof. Kevina Kennera z University of Miami Frost School of Music – przewodniczącego jury w kategorii „fortepian”. System charakteryzuje się wysoką skutecznością w zapewnieniu uczciwych zasad rywalizacji, nie ogranicza przy tym swobody jurorów przy ocenie kandydatów zgodnie ze swoimi prawdziwymi preferencjami.

Prace nad sprawiedliwymi systemami głosowań są prowadzone przez dr inż. Krzysztofa Kontka we współpracy z prof. dr hab. Honoratą Sosnowską oraz innymi naukowcami z SGH w Warszawie w ramach grantu 2018/31/B/HS4/01005 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

System głosowania będzie wdrożony w Konkursie przy informatycznym wsparciu ze strony firmy Merope.

Website by Noviki
magnifiercrossarrow-up
Toggle Dark Mode Toggle Dark Mode
Toggle Large Font Size Toggle Font Size
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram