O konkursie

Dyrektor konkursu

Dyrektor konkursu - Ewa Bogusz-Moore
Dyrektor konkursu

Ewa Bogusz-Moore

Dyrektor konkursu - Ewa Bogusz-Moore

Dyrektor konkursu

Ewa Bogusz-Moore

menedżer kultury, od września 2018 dyrektor naczelny i programowy Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach.

W kwietniu 2019 roku została przyjęta, jako pierwsza Polka i druga kobieta, do międzynarodowej organizacji ECHO, skupiającej 21 najbardziej wpływowych instytucji muzycznych w Europie. W swoich działaniach kieruje się przekonaniem o transformacyjnym potencjale sztuki, a dzięki biznesowemu podejściu do zarządzania potrafi kreować nowoczesne instytucje kultury, odpowiadające wymogom współczesnego rynku sztuki.

W prowadzonych przez siebie instytucjach czy festiwalach łączy tworzenie programu artystycznego z budowaniem wieloletnich strategii rozwoju, m.in. dzięki nawiązywaniu współpracy z instytucjami muzycznymi na świecie (w tym London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Berliner Philharmoniker, Los Angeles Philharmonic czy Cité de la musique).

Absolwentka klasy wiolonczeli na Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Arts Management na City, University of London. Laureatka stypendium Clore Leadership Programme i stypendium Leadership Academy of Poland.

Komitet honorowy

Komitet honorowy - Sir Simon Rattle
Komitet honorowy

Sir Simon Rattle

Komitet honorowy - Eugeniusz Knapik
Komitet honorowy

Eugeniusz Knapik

Komitet honorowy - Joanna Wnuk-Nazarowa
Komitet honorowy

Joanna Wnuk-Nazarowa

Komitet Honorowy - Andrzej Jasiński
Komitet honorowy

Andrzej Jasiński

Piotr Beczała
Komitet honorowy

Piotr Beczała

Komitet honorowy - Sir Simon Rattle

Komitet honorowy

Sir Simon Rattle

Urodzony w Liverpoolu, uznawany jest za jednego z najważniejszych współczesny dyrygentów. Jego nagrania muzyki Karola Szymanowskiego znacząco przyczyniły się do światowego renesansu twórczości polskiego kompozytora.

Studiował w Royal Academy of Music. W latach 1980–1998 był I dyrygentem i doradcą artystycznym City of Birmingham Symphony Orchestra, w 1990 r. objął funkcję dyrektora muzycznego zespołu. W 2002 r. rozpoczął współpracę z Berliner Philharmoniker jako główny dyrygent i dyrektor artystyczny orkiestry. Od września 2017 r. piastuje stanowisko dyrektora muzycznego London Symphony Orchestra.
Dokonał ponad 70 nagrań dla wytwórni EMI i wielu innych firm fonograficznych, za które otrzymał szereg prestiżowych nagród, m.in. Grammy 2009.

Stale koncertuje w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Wraz z Berliner Philharmoniker jest ambasadorem UNICEF i pomysłodawcą projektu edukacyjnego [email protected], który został uhonorowany licznymi nagrodami – Comenius Prize (2004), Schiller Special Prize (2005), Golden Camera i Urania Medal (2007).

Wspólnie z Berliner Philharmoniker był wielokrotnie zapraszany do udziału w koncertach podczas prestiżowych festiwali, takich jak Osterfestspiele Baden-Baden, Osterfestspiele Salzburg i Festival d’Aix-en-Provence. Prowadził liczne spektakle operowe, m.in. na deskach Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden, Wiener Staatsoper, Royal Opera House i Metropolitan Opera.

Regularnie współpracuje z Los Angeles Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment i Wiener Philharmoniker. Jest również opiekunem artystycznym Birmingham Contemporary Music Group.

W 1994 r. otrzymał tytuł szlachecki, a w 2014 r. został uhonorowany Orderem Zasługi, przyznanym przez królową Elżbietę II.

Komitet honorowy - Eugeniusz Knapik

Komitet honorowy

Eugeniusz Knapik

W latach 1970–1976 studiował kompozycję pod kierunkiem Henryka Mikołaja Góreckiego i grę na fortepianie w klasie Czesława Stańczyka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego) w Katowicach. W 1976 r. otrzymał stypendium rządu francuskiego, umożliwiające podjęcie studiów kompozytorskich u Oliviera Messiaena w Paryżu.

W charakterze solisty i kameralisty koncertuje w kraju oraz za granicą. Zasłynął jako pierwszy polski wykonawca cyklu Vingt regards sur l’enfant-Jésus (Dwadzieścia spojrzeń na Dzieciątko Jezus) O. Messiaena; zrealizowane w 1979 r. nagranie utworu (wydane przez wytwórnię DUX w 2011 r.) zostało uhonorowane nagrodą Fryderyk 2012 oraz Diapason d’Or 2012. Artysta wielokrotnie występował podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.

Uzyskał liczne nagrody w konkursach kompozytorskich. Jego utwory dwukrotnie reprezentowały Polskie Radio na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu. Otrzymał również doroczną nagrodę Związku Kompozytorów Polskich oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W 1999 r. został uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Katowice, a w 2005 r. – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2009 r. przyznano mu godność członka honorowego Związku Kompozytorów Polskich. W 2014 r. otrzymał Medal Roku Lutosławskiego.

W 1988 r., na zamówienie dyrektora Théâtre de la Monnaie, rozpoczął pracę nad trylogią operową The Minds of Helena Troubleyn. W ostatnich latach sięgnął po dzieła monumentalne, m.in. Up into the Silence, Moby Dick, Beauty Radiated in Eternity, Concerto of Song Offerings.

Eugeniusz Knapik pełni funkcję Kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 2002–2008 piastował godność rektora uczelni.

Komitet honorowy - Joanna Wnuk-Nazarowa

Komitet honorowy

Joanna Wnuk-Nazarowa

Urodziła się w Gdyni 28 maja 1949 r. W Krakowie mieszka od piątego roku życia. Tu ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne (dyplom z teorii fortepianu, uczęszczała również na lekcje skrzypiec i oboju). Studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury i kompozycji (dyplom 1974 r. u prof. K. Pendereckiego). Studia uzupełniała na mistrzowskich kursach dyrygentury u prof. H. Swarowsky'ego (Austria, 1971-72). Praktykę operową odbyła w Operze Śląskiej w Bytomiu w roku 1973. W latach 1973-74 była zatrudniona na stanowisku kierownika muzycznego w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, a w latach 1977-78 w Teatrze Starym w Krakowie. Od 1974 roku jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie i członkiem Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki. Brała udział w licznych seminariach i sesjach naukowych. Zajmowała się publicystyką, pisała prace naukowe (m.in. kilka publikacji o twórczości teatralnej Zygmunta Koniecznego). Jako dyrygent brała udział w ważnych festiwalach międzynarodowych (Warszawska Jesień, Oregon Bach Festival). W twórczości kompozytorskiej Joanny Wnuk-Nazarowej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna (m.in. Król umiera Ionesco, Mizantrop Moliera w Teatrze Starym) oraz do spektakli Teatru TV (m.in. Sen srebrny Salomei Słowackiego). Dokonała również szeregu opracowań muzycznych spektakli telewizyjnych (m.in. w reż. K. Kutza: Kolacja na cztery ręce, Antygona w Nowym Jorku, Emigranci, Wujaszek Wania).


W 1991 r. wygrała konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego Państwowej Filharmonii w Krakowie. Ma szczególne zasługi w odbudowie gmachu filharmonii po pożarze (11.12.1991 r.) W niespełna pół roku doprowadziła do oddania sali koncertowej, a całego budynku w rok po pożarze. Remont filharmonii był przykładem nadzwyczaj sprawnej organizacji i gospodarności.


Przy opracowywaniu programów koncertowych Filharmonii Krakowskiej dbała o szczególne miejsce dla muzyki polskiej. Wielką wagę przywiązywała do programu edukacji muzycznej młodzieży. Była konsultantem Rady Programowej Festiwalu Kraków 2000 oraz członkiem stowarzyszenia Villa Decius.

Z rekomendacji Unii Wolności została Ministrem Kultury i Sztuki. Funkcję tę pełniła od 30.10.1997 do 25.03.1999. W czasie pełnienia swojego urzędu sprawowała pieczę nad rozwojem kultury mniejszości narodowych. Jako minister wzięła czynny udział w ważnych forach międzynarodowych: światowym posiedzeniu UNESCO dotyczącym spraw kultury w Sztokholmie (Wielokulturowość społeczeństw); światowym zjeździe ministrów kultury w Kanadzie (Nasza twórcza różnorodność) oraz spotkaniu ministrów kultury państw Unii Europejskiej. W grudniu 1998 r. przewodniczyła polskiej delegacji na międzynarodowej konferencji w Waszyngtonie poświęconej zwrotowi majątku ofiarom Holocaustu.

W latach 2000–2018 pełniła funkcję dyrektora naczelnego i programowego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Była inicjatorką i pomysłodawczynią wszystkich projektów Orkiestry Maratonu twórczości Góreckiego, Pociągu do muzyki Kilara, Muzycznych Podróży Morskich, Dnia Kilara, Nocy Kilara, Festiwalu Górecki-Penderecki w 75. rocznicę urodzin, a także biennale Festiwalu Prawykonań-Polska Muzyka Najnowsza.

W twórczości kompozytorskiej Joanny Wnuk-Nazarowej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna (m.in. muzyka do dzieł Król umiera Eugène Ionesco, Mizantrop Moliera w Teatrze Starym, Ryszard III Wiliama Szekspira w Teatrze Wybrzeże, Operetka Gombrowicza w Teatrze im. Horzycy w Toruniu), oraz do spektakli teatru telewizji (m.in. Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego umieszczony w złotej setce teatru TVP). Dokonała również szeregu opracowań muzycznych spektakli telewizyjnych (m.in. w reż. Kazimierza Kutza: Kolacja na cztery ręce, Antygona w Nowym Jorku, Emigranci, Wujaszek Wania, Ziarno zroszone krwią).

Po przejściu na emeryturę, w 2018 roku, zajęła się intensywnie komponowaniem. W 2020 roku minęło 47 lat od jej debiutu kompozytorskiego (Filharmonia Narodowa w Warszawie) i dyrygenckiego (Filharmonia Krakowska).

Joanna Wnuk-Nazarowa została uhonorowana wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Srebrnym (2005) i Złotym Medalami „Gloria Artis”, Nagrodą Honorową Związku Kompozytorów Polskich (2009), Krzyżem Kawalerskim (2011) i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Nagrodę „Kobieta Humanitas” w kategorii Kultura (2015), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki III stopnia za działalność pedagogiczną, Honorowym Koryfeuszem Muzyki Polskiej (2018), Nagrodą ZAiKS-u w 100-lecie Stowarzyszenia (2018), a także litewskim Medalem Dariusa i Girėnasa (1998). W 2021 roku została Honorową Obywatelką Katowic.

Komitet Honorowy - Andrzej Jasiński

Komitet honorowy

Andrzej Jasiński

Urodził się w 1936 r. w Częstochowie. W 1959 roku ukończył z odznaczeniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach w klasie prof. Władysławy Markiewiczówny. Rok później zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Canals w Barcelonie, a następnie uzupełnił studia w Paryżu (1960-1961) pod kierunkiem prof. Magdy Tagliaferro. Odbył kilkakrotnie tournée po byłym ZSRR. Występował również w Europie oraz w Japonii, Brazylii czy Urugwaju. W kraju koncertował we wszystkich filharmoniach. Brał udział w wielu festiwalach muzycznych, m.in. siedmiokrotnie w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Dokonał radiowych nagrań archiwalnych, m.in. z WOSPR. Koncertował i nagrał płytę z kwintetem dętym NOSPR-u.

Od 1962 r. jest pedagogiem Akademii Muzycznej w Katowicach. Przez wiele lat (od 1973) pełnił funkcję kierownika Katedry Fortepianu. W czasie swojej aktywnej pracy pedagogicznej wykształcił liczne grono koncertujących pianistów i pedagogów. W latach 1979-1982 uczył w Wyższej Szkole Muzycznej w Stuttgarcie. W wielu krajach prowadził kursy pianistyczne; m.in. regularnie, przez 30 lat w Mozarteum w Salzburgu. Nadal intensywnie współpracuje jako pedagog i juror z instytucjami muzycznymi w Japonii i Chinach. Od 1975 r. był członkiem jury licznych konkursów pianistycznych na całym świecie, m.in. Królowej Elżbiety Belgijskiej, M. Longue, A. Rubinsteina, P. Czajkowskiego, F. Busoniego, czy van Cliburna. Dziewięciokrotnie zasiadał w jury Międzynarodowego Konkurs Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a trzykrotnie pełnił funkcję przewodniczącego jury. Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał wiele wysokich odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Gloria Artis. Jest Doktorem Honoris Causa uczelni muzycznych w Katowicach, Warszawie i we Lwowie.

Piotr Beczała

Komitet honorowy

Piotr Beczała

Jeden z najbardziej cenionych i rozchwytywanych tenorów na świecie. W 2006 roku zadebiutował w nowej inscenizacji Rigoletta Verdiego jako Książę Mantui w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W MET wystąpił również jako Leński w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego u boku Anny Netrebko, Książę w Rusałce Dvořáka, Edgardo w Łucji z Lammermooru Donizettiego, Rodolfo w Cyganerii Pucciniego,  w partiach tytułowych w Romeo i Julii oraz Fauście Gounoda. W USA wykonał również partię Tamina w Czarodziejskim flecie Mozarta. W 2011 roku towarzyszył zespołowi MET podczas tournée po Japonii (Rodolfo i Edgardo). W 2012 roku pojawił się jako Kawaler des Grieux obok Anny Netrebko w nowej inscenizacji Manon Masseneta (transmisja na żywo w kinach USA i ponad 50 krajach w ramach Live in HD, DVD). Rok później jego występ w partii Księcia Mantui obok Diany Damrau w nowej inscenizacji Rigoletta, również nagrany na DVD, został nagrodzony ECHO Klassik dla Najlepszego Śpiewaka Roku 2014. W sezonie 2015/16 debiutował w wysoko ocenianej roli tytułowej w Lohengrinie Wagnera u boku Anny Netrebko w Semperoper Dresden.

Artysta posiada także bogaty repertuar koncertowy, który wykonywał z najbardziej znanymi orkiestrami i dyrygentami na świecie. Z okazji 20-lecia swojej kariery zaśpiewał koncert w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej (2012). W tym samym roku drugi raz z rzędu wziął udział w koncertach noworocznych w Semperoper Dresden pod kierunkiem Christiana Thielemanna, wydanych na CD i DVD (Deutsche Grammophon).

W 2014 roku dołączył do prestiżowego grona śpiewaków uczestniczących w dorocznym koncercie Le Concert de Paris na Wieży Eiffla w Paryżu. Dyskografia artysty obejmuje dziesiątki albumów CD z szerokim wyborem utworów, od dobrze znanych pozycji repertuarowych, takich jak nagrania: Fausta na żywo w Wiedniu, Salut!Slavic Opera Arias (Orfeo) oraz Traviaty Verdiego w Monachium (Farao), które otrzymało nominację do Nagrody Grammy (2008), do rzadko wykonywanych utworów jak: Król Roger Szymanowskiego, Die Rheinnixen Offenbacha (Accord) i Simplicius Straussa (syna) (EMI). Artysta wziął także udział w nagraniu Łucji z Lammermooru z orkiestrą Teatru Maryjskiego (dyr. Valery Gergiev). 

Urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Jana Ballarina i odbywał kursy mistrzowskie u takich osobowości muzycznych jak: Pavel Lisitsian i Sena Jurinac. Po studiach został zaangażowany w Landestheater Linz. W 1997 roku dołączył do zespołu Zürich Opera, gdzie występował m.in. jako: Alfredo w Traviacie, Elwin w Lunatyczce Belliniego, a także Riccardo w Balu maskowym Verdiego.

Kompozycja

Zgłoszenia: 1.07-30.09.2022

Konkurs kompozytorski to hołd dla Karola Szymanowskiego, wielkiego mistrza kompozytorskiego rzemiosła, który swoją muzyką potrafił prowadzić duchowy dialog ze światem spraw aktualnych, tworząc dzieła o ponadczasowej wartości. Na takie właśnie dzieła czekamy: aktualne i uniwersalne, dotykające spraw istotnych dla nas dzisiaj, jednocześnie zaś sięgające poza horyzont doczesności. 

Czekamy na dzieła w jednej z czterech dyscyplin: fortepian, skrzypce, głos lub kwartet smyczkowy. Konkurs kompozytorski odbywa się na rok przed konkursem wykonawczym, żeby zwycięskie utwory mogły być włączone, jako obowiązkowe do repertuaru konkursu wykonawczego.

Oprócz nagród pieniężnych zwycięskie utwory zostaną wydane i włączone do repertuaru konkursu wykonawczego w 2023 roku. Ponadto wszystkie nagrodzone kompozycje zostaną nagrane i wydane na płycie CD.

Nagrody dla zwycięskich kompozycji na fortepian, skrzypce i śpiew:

I nagroda      3.000 €
II nagroda     2.000 €
III nagroda    1.000 €

Nagrody dla zwycięskich kompozycji na kwartet smyczkowy:

I nagroda      4.000 €
II nagroda     3.000 €
III nagroda    2.000 €

Francesco Filidei przewodniczącym jury Konkursu
Przewodniczący

Francesco Filidei

Agata Zubel

Agata Zubel

Daniel Cichy

Yann Robin jurorem Konkursu

Yann Robin

Rozalie Hirs jurorką Konkursu Szymanowskiego

Rozalie Hirs

Helena Tulve

Helena Tulve

Francesco Filidei przewodniczącym jury Konkursu

Przewodniczący

Francesco Filidei

Kompozytor i organista. Absolwent Konserwatorium Florenckiego i Paryskiego.

Muzyka artysty jest wyrazista i odważna, ale jednocześnie nienachalna. Filidei po mistrzowsku dozuje napięcie w swoich utworach i zręcznie manewruje zręcznie manewruje instrumentacją.

Laureat szeregu prestiżowych nagród m.in.: Siemens Förderpreisträger, Abbiati Award, Les Grands Prix Internationaux du Disque - Académie Charles Cros, the Simone and Cino Del Duca Foundation’s Commande Award z ramienia Académie des Beaux-Arts. Był kompozytorem-rezydentem licznych zespołów oraz festiwali muzycznych, na które zapraszany jest także w charakterze wykonawcy.

Jego utwory interpretowały światowej sławy orkiestry, takie jak: WDR, SWR, RSO Wien, ORT, RAI, the Tokyo Philharmonic, Bayerischen Rundfunk, LaVerdi a także większość wiodących zespołów muzyki współczesnej.

Filidei udziela się także jako pedagog kompozycji, m.in. w Takefu (Tokio), University of Iowa, the International Academy in Tchaikovsky City, Darmstädter Ferienkurse, a także w wielu cenionych instytucjach i uniwersytetach na całym świecie (Ircam, Cnsmdp, Esmuc, Musikene, Uniwersytecie w Berlinie, Tokio czy San Diego).

Agata Zubel

Agata Zubel

Kompozytorka i wokalistka. Znana z niestandardowej skali głosu i wykorzystywania go w sposób łamiący stereotypy. Koncertuje na całym świecie, ma w dorobku wiele prawykonań.

Jako wokalistka i kompozytorka współpracowała m.in. z takimii instytucjami jak: Walt Disney Concert Hall w Los Angeles, Konzerthaus w Berlinie, Musikgebouw w Amsterdamie, Elbphilharmonie w Hamburgu, Royal Albert Hall w Londynie, Casa da música w Porto, National Sawdust w Nowym Jorku, Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, Klangforum Wien, musikFabrik, London Sinfonietta, Münchener Kammerorchester, 2e2m Ensemble, Staatsoper Hannover i in.

Wśród kilkunastu publikacji fonograficznych znajdują się m.in. nagrodzone Fryderykami: kompozytorski album Cascando oraz recital wokalny Apparition, a także, nominowane do tej nagrody Dream Lake z interpretacjami pieśni Witolda Lutosławskiego i Andrzeja Czajkowskiego, Poems z pieśniami Coplanda, Berga i Szymańskiego, el Derwin - Plamy na słońcu.

Uhonorowana m.in. Paszportem Polityki, nagrodą Koryfeusz Muzyki Polskiej, Europejską Nagrodą Kompozytorską, którą otrzymała w tym samym roku, co austriacką Erste Bank Kompositionspreis (2018), a także odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz medalem Gloria Artis.

Związana z Wrocławiem, gdzie wykłada w macierzystej uczelni. Wraz z Cezarym Duchnowskim współtworzy duet ElettroVoce.

Daniel Cichy

Muzykolog i publicysta muzyczny. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Doktorat uzyskał na podstawie pracy nt. życia i twórczości Witolda Szalonka pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Jarzębskiej w Instytucie Muzykologii UJ.

Był asystentem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, obecnie wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika „Polityka" (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku.

Oprócz działalności naukowej Daniel Cichy prowadzi czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Od 2017 roku pełni funkcję dyrektora i redaktora naczelnego PWM.

Yann Robin jurorem Konkursu

Yann Robin

Francuski kompozytor. Współzałożyciel i dyrektor artystyczny Ensemble Multilatérale. Aktywnie promuje muzykę współczesną, między innymi jako inicjator i organizator festiwalu Controtempo w Rzymie.

Studiował równolegle w klasie jazzu w CNR w Marsylii oraz kompozycji i analizy w paryskim Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, a następnie dokształcał się w instytucie IRCAM.

Jego kompozycje wykonują m.in. takie zespoły i orkiestry, jak: Klangforum Wien, Orchestre Philharmonique de Radio France, Seattle Symphony, New York Philharmonic Orchestra, a przede wszystkim Ensemble Intercontemporain. Owocem współpracy zespołu i kompozytora jest m.in. monograficzna płyta Vulcano / Art of Metal, nagrodzona Diapason d'Or, "Preis der Deutschen Schallplattenkritik" oraz "Coup de Cœur" Académie Charles Cros.

Otrzymywał zamówienia m.in. od takich instytucji, jak Ircam, Radio France Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, Casa Da Musica w Porto, a także festiwali w Aix-en-Provence czy w Strasburgu.

Ważnym elementem jego działalności jest dzielenie się wiedzą. Zapraszany jest na konferencje, kursy kompozytorskie oraz kursy mistrzowskie na całym świecie.

Rozalie Hirs jurorką Konkursu Szymanowskiego

Rozalie Hirs

Kompozytorka i poetka. Ukończyła Królewskie Konserwatorium w Hadze oraz Columbia University w zakresie kompozycji, studiowała także inżynierię chemiczną na Uniwersytecie Twente.

Kluczowe dla jej twórczości jest doświadczenie słuchania, czytania i pobudzania wyobraźni. Zarówno jej utwory literackie, jak i muzyczne określa się jako liryczne i eksperymentalne. Tworzy kompozycje wokalne, orkiestrowe i elektroniczne, często łącząc tradycyjne instrumenty z brzmieniem elektroniki. 

Utwory artystki można usłyszeć w wykonaniach m.in. takich zespołów jak Amsterdam Sinfonietta, ASKO|Schönberg, Royal Concertgebouw Orchestra, Klangforum Wien, Musikfabrik, a także samej ertystki, która, interpretuje własne kompozycje na głos i elektronikę na międzynarodowych festiwalachi. 

Na zaproszenie Nieuw Ensemble opracowałaaprogram kursu OpenMusic and contemporary compositional techniques, który poprowadziła na Conservatorium van Amsterdam. Wykładała jako asystentka na Columbia University, dawała także gościnne wykłady na Guildhall School of Music and Drama w Londynie. 

Helena Tulve

Helena Tulve

Pochodząca z Estonii kompozytorka. Studiowała w Tallińskiej Szkole Muzycznej, Estońskiej Akademii Muzycznej oraz w Konserwatorium Paryskim. 

Czerpiąc inspiracje z chorałów gregoriańskich, melodyki orientalnej, muzyki spektralnej i awangardy IRCAM, Tulve tworzy kompozycje doskonale odzwierciedlające bogactwo kulturowe kraju jej pochodzenia. Centrum dźwiękowym jej utworów są nie tylko barwy, ale i napięcia intonacyjne, struktury harmoniczne czy kształt melodii, a osią całej twórczości - ciągła transformacja życiowej energii, która przybiera różne formy, zawierając w sobie liczne sprzeczności.

Kompozytorka brała udział w Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie, International Bartók Festival w Szombathely oraz w kursach muzyki elektronicznej IRCAM w Paryżu.

Obecnie artystka wykłada na wydziale kompozycji w Estońskiej Akademii Muzyki i pełni rolę dyrektora artystycznego Estońskich Dni Muzycznych. Została uhonorowana estońskim Orderem Gwiazdy Białej oraz francuskim Orderem Sztuki i Literatury.

Szymon Bywalec - przewodniczący komisji kwalifikacyjnej
Przewodniczący

Szymon Bywalec

Joanna Freszel w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Joanna Freszel

Emilia Sitarz - komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Emilia Sitarz

Anna Kwiatkowska w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Anna Kwiatkowska

Grażyna Draus w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Grażyna Draus

Andrzej Kwieciński komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Andrzej Kwieciński

Karol Nepelski komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Karol Nepelski

Szymon Bywalec - przewodniczący komisji kwalifikacyjnej

Przewodniczący

Szymon Bywalec

Dyrygent, dyrektor artystyczny Orkiestry Muzyki Nowej. Ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno‑operową w klasie Jana Wincentego Hawela w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest także absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie oboju Jerzego Kotyczki.

Laureat m.in. dwóch nagród pozaregulaminowych na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach, kilkukrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, w 2014 roku otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich za zasługi w dziele promocji polskiej muzyki współczesnej.

Ma na swym koncie ponad 100 światowych i polskich prawykonań. Z OMN dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia, a także zarejestrował materiał dźwiękowy na  płytę CD, nominowaną do nagrody Fryderyk. Prowadził orkiestrę podczas licznych festiwali, takich jak: Warszawska Jesień, Bridges w Wiedniu, czy Musica Polonica Nova we Wrocławiu, gdzie w latach 2013-2016 pełnił funkcję dyrektora artystycznego.

Joanna Freszel w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Joanna Freszel

Śpiewaczka operowa, sopranistka. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie śpiewu Jadwigi Rappé. Od wielu lat koncertuje w towarzystwie najlepszych polskich zespołów kameralnych i orkiestr symfonicznych.

W swoim repertuarze ma kompozycje barokowe, klasyczne i romantyczne, szczególnie ceniona jest jednak za  interpretacje muzyki współczesnej. Wykonywała m.in. utwory G. Crumba, G. Ligetiego, P. Mykietyna, a także dokonała prawykonań kompozycji A. Pärta, E. Knapika, czy A. Nowaka Gościła na deskach licznych teatrów operowych w Europie oraz na estradach renomowanych festiwali (m.in. Contrechamps Festival czy Festiwal w Aix-en-Provence).

Laureatka wielu krajowych i zagranicznych konkursów. Jej debiutancki album real life songs otrzymał podwójną nominację do nagrody Fryderyk, a także nagrodę Orphée d'Or przyznawaną przez Academie du Disque Lyrique za najlepszą interpretację muzyki współczesnej. W 2017 została uhonorowana Paszportem „Polityki”.

Emilia Sitarz - komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Emilia Sitarz

Pianistka, pedagożka, dyrektorka artystyczna festiwalu Kwadrofonik i cyklu SŁUCHY – Koncerty do zwiedzania. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie oraz mistrzowskich studiów podyplomowych w Hochschule fur Musik w Rostocku.

Współtworzy zespoły Kwadrofonik oraz Lutosławski Piano Duo, w pracy  z którymi łączy tradycje muzyki klasycznej, wykonawstwo muzyki najnowszej oraz inspiracje m.in. polską muzyką tradycyjną, oraz elektroniczną. Dokonała kilkudziesięciu prawykonań, w tym prawykonań koncertów na dwa fortepiany skomponowanych specjalnie dla jej zespołów.Koncertowała w większości krajów europejskich, w Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Japonii, występując w takich salach jak: Filharmonia Narodowa, Izumi Hall, Carnegie Hall, Filharmonia Berlińska, Gulbenkian Auditorio, Studio im. W. Lutosławskiego, Chicago Symphony Center, NOSPR, NFM, Beijing Music Hall, J.F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Laureatka najważniejszych polskich nagród kulturalnych takich jak: Koryfeusz, Paszport „Polityki”, Fryderyk, Złota Płyta, Folkowy Fonogram Roku.

Anna Kwiatkowska w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Anna Kwiatkowska

Skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, uczestniczka licznych kursów mistrzowskich,  kursów Impuls w Grazu, oraz Wakacyjnych Kursów Nowej Muzyki w Darmstadcie.

Występuje  jako solistka, wykonując zarówno wybitne pozycje współczesnego repertuaru skrzypcowego (m.in. L. Beria, G. F. Haasa, G. Kurtága, K. Saariaho, B. Sørensena), jak i utwory napisane specjalnie dla niej przez czołowych polskich kompozytorów (m.in. Wojciecha Blecharza, , Jagodę Szmytkę, Sławomira Kupczaka, Artura Kroschela, Dominika Karskiego).Muzykę współczesną wykonuje również z zespołem flow unit oraz w duecie z Mikołajem Pałoszem. Występuje z zespołem Chain Ensemble, współpracowała z Ensemble MusikFabrik, jest też współorganizatorką edukacyjnych warsztatów muzyki współczesnej dla młodzieży w ramach cyklu „Harmonie i hałasy” oraz edukacyjnego cyklu „Dźwiękowisko” we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca.

Jej płyta „Eidos”, nagrana wspólnie z pianistką Joanną Opalińską, została nominowana do Nagrody Fryderyk 2017 w kategorii muzyki kameralnej. Artystka jest stypendystką Ministra Kultury.

Grażyna Draus w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Grażyna Draus

Kompozytorka, teoretyczka muzyki, pedagożka, adiunktka w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, prelegentka konferencji naukowych, współtwórczyni pionierskich projektów naukowych i artystycznych, autorka publikacji z dziedziny teorii, filozofii i psychologii muzyki, percepcji i interpretacji muzyki, muzyki XX w. oraz pedagogiki muzyki.

Absolwentka studiów magisterskich w specjalności kompozycja oraz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obecnie UMFC). Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej, Uniwersyteckim Centrum Edukacyjnym, Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Krakowskim Ośrodkiem Doradztwa dla Artystów KODA.

Jako kompozytorka prezentowała swe utwory m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Forum im. Witolda Lutosławskiego, Musica Polonica Nova, a także we Francji, Kanadzie, USA, Holandii i Chile. Jej kompozycje zostały zarejestrowane na płytach wydanych przez Acte Préalable nominowanych do nagrody „Fryderyk”.

Andrzej Kwieciński komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Andrzej Kwieciński

Kompozytor, studiował na wydziale kompozycji Królewskiego Konserwatorium w Hadze, w klasie Richarda Ayersa, Diderika Hakmy-Wagenaara, Martijna Padding, Yannisa Kyriakidesa oraz Louisa Andriessena.

Jego utwory były wykonywane na wielu koncertach i festiwalach, takich jak: Festiwal Prawykonań, Gaudeamus Muziekweek, Klang!, Musica Polonica Nova, Turning Sounds, Warszawska Jesień; i przez takie zespoły jak: Lutosławski Quartet, Matangi Quartet, Royal String Quartet, ensemble proton, Nieuw Ensemble, Ensemble Resonanz, Orkiestra Aukso, Orkiestra Gulbenkian czy Sinfonia Varsovia.

Laureat nagrody i stypendium Ministra Kultury, stypendium Holenderskiego Ministerstwa Kultury „Huygens Scholarship” oraz stypendium Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. W 2012 roku był kompozytorem-rezydentem w Filharmonii Łódzkiej. Laureat 1. nagrody na Konkursie Kompozytorskim ‘Young Masters XXI', w 2012 roku nominowany do Gaudeamus Prize. W 2014 roku na 61. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów jego utwór „Canzon de’ baci” otrzymał pierwszą lokatę w kategorii kompozytorów do 30. roku życia, rekomendację w kategorii ogólnej oraz nagrodę specjalną International Music Council oraz Radio France.

Karol Nepelski komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Karol Nepelski

Kompozytor, autor muzyki instrumentalnej, scenicznej, filmowej i elektroakustycznej. Zajmuje się też twórczością audio-video i performancem. Kształcił się w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Marka Stachowskiego, Zbigniewa Bujarskiego oraz Krzysztofa Pendereckiego. W ramach programu stypendialnego Socrates/Erasmus studiował też w Staatliche Musikhochschule Stuttgart.

Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Marka Stachowskiego. Kompozytor-rezydent programu LPO Young Composers London Philharmonic Orchestra na rok 2017/2018.

Utwory artysty  prezentowane były m.in. na takich festiwalach  jak "Warszawska Jesień", "Tonlagen" w Dreźnie, "Musica Polonica Nova" we Wrocławiu, Festiwal Prawykonań w Katowicach, SYNTHESE w Bourges.

Muzykę kompozytora wykonywały m.in. takie zespoły jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, musikFabrik, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Kwartet Śląski. Jako kompozytor muzyki teatralnej współpracuje z wieloma reżyserami w teatrach w Polsce i za granicą, m.in. z Lukiem Percevalem, Pawłem Miśkiewiczem, Pawłem Wodzińskim.

Harmonogram

1.07.2022 początek naboru prac na konkurs
30.09.2022 zakończenie naboru prac na konkurs
31.10.2022 ogłoszenie wyników konkursu

 

Zgłoszenia: https://szymanowski-competition.appassimo.com

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego - kompozycja

Najważniejsze punkty regulaminu:

 1. Czekamy na utwory kameralne na jeden z wybranych instrumentów: skrzypce (solo lub z fortepianem), głos (solo lub z fortepianem), fortepian lub kwartet smyczkowy.
 2. Utwory na skrzypce, fortepian i głos powinny mieć między 3 a 5 minut długości.
 3. Utwory na kwartet smyczkowy powinny mieć między 5 a 8 minut długości.
 4. Limit wieku dla uczestników to 40 lat.
 5. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 lipca 2022 do 30 września 2022 roku za pośrednictwem formularza internetowego, który pojawi się 1 lipca na stronie Konkursu.
 6. Utwory na głos powinny być napisane na jeden z trzech zakresów głosu: wysoki, średni lub niski.
 7. Zgłoszone utwory mogą posiadać tekst w dowolnym języku. Jeśli korzystasz z tekstu w innym języku niż angielski, prosimy Cię o dostarczenie roboczego tłumaczenia na angielski, żeby jurorzy mogli lepiej zrozumieć Twój utwór.
 8. Możesz zgłosić do konkursu dowolną liczbę utworów. Za zgłoszenie każdego utworu należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości €25/110zł.
 9. Utwory, które chcesz zgłosić do Konkursu nie mogą być wcześniej nigdzie indziej publikowane.
 10. W każdej kategorii utwory powinny być możliwe do wykonania przez instrument w standardowym stroju i bez żadnych modyfikacji. Jeśli wygrasz, Twój utwór stanie się częścią repertuaru Konkursu w kategoriach wykonawczych. Dlatego sposób wykorzystania instrumentu w Twoim utworze nie może utrudniać uczestnikom wykonania reszty programu.

To tylko niektóre z najważniejszych zasad Konkursu. Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem!

Fortepian

Pablo Borrás
I miejsce

Pablo Borrás

nie przyznano
II miejsce

nie przyznano

Hyunsu Kim
III miejsce

Hyunsu Kim

Bartosz Witkowski
wyróżnienie

Bartosz Witkowski

Michał Janocha
wyróżnienie

Michał Janocha

Pablo Borrás

I miejsce

Pablo Borrás

nie przyznano

II miejsce

nie przyznano

Hyunsu Kim

III miejsce

Hyunsu Kim

Bartosz Witkowski

wyróżnienie

Bartosz Witkowski

Michał Janocha

wyróżnienie

Michał Janocha

 

Skrzypce

Amer Ali
I miejsce

Amer Ali

Jinwook Jung
II miejsce

Jinwook Jung

Manolis Ekmektsoglou
III miejsce

Manolis Ekmektsoglou

Andrea Nassivera
wyróżnienie

Andrea Nassivera

Pasquale Punzo
wyróżnienie

Pasquale Punzo

Amer Ali

I miejsce

Amer Ali

Jinwook Jung

II miejsce

Jinwook Jung

Manolis Ekmektsoglou

III miejsce

Manolis Ekmektsoglou

Andrea Nassivera

wyróżnienie

Andrea Nassivera

Pasquale Punzo

wyróżnienie

Pasquale Punzo

 

Kwartet smyczkowy

Maria Vincenza
I miejsce

Maria Vincenza

Hed Bahack
II miejsce

Hed Bahack

Hyunsu Kim
III miejsce

Hyunsu Kim

Dario Michelon
wyróżnienie

Dario Michelon

Andrea Mattevi
wyróżnienie

Andrea Mattevi

Maria Vincenza

I miejsce

Maria Vincenza

Hed Bahack

II miejsce

Hed Bahack

Hyunsu Kim

III miejsce

Hyunsu Kim

Dario Michelon

wyróżnienie

Dario Michelon

Andrea Mattevi

wyróżnienie

Andrea Mattevi

 

Głos

Noemi Conti
I miejsce

Noemi Conti

Alejandro Mata
II miejsce

Alejandro Mata

Krystian Neścior
III miejsce

Krystian Neścior

Noemi Conti

I miejsce

Noemi Conti

Alejandro Mata

II miejsce

Alejandro Mata

Krystian Neścior

III miejsce

Krystian Neścior

 

Skrzypce

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

W muzyce Karola Szymanowskiego skrzypce są symbolem przyjaźni i miłości. Wieloletnia serdeczna przyjaźń łączyła kompozytora z genialnym wirtuozem Pawłem Kochańskim, który po wyjeździe z Polski został profesorem nowojorskiej Juilliard School. Kochański inspirował Szymanowskiego i towarzyszył mu w drodze, która doprowadziła do powstania dwóch fenomenalnych koncertów skrzypcowych. 

Miłością darzył Szymanowski swój, jak mówił, „lud z wyboru”, podhalańskich górali. Echa ich muzyki w jego dziełach najpiękniej wydobywają właśnie skrzypce. Konkurs im. Karola Szymanowskiego poszukuje skrzypków, którzy sens tej miłości i przyjaźni potrafią wypowiedzieć najpełniej.

 

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 4 - Repertuar Konkursu w kategorii skrzypce

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne. 

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 6.000 €.
Wyróżnienie dla najlepszego pianisty-kameralisty: 2.000 €.

Daniel Stabrawa
Przewodniczący

Daniel Stabrawa

Jakub Jakowicz

Jakub Jakowicz

Jennifer Pike

Jennifer Pike

Peter Herrestal 

Peter Herresthal

Barnabas Keleman

Barnabás Kelemen

Qian Zhou

Qian Zhou

Szymon Krzeszowiec

Szymon Krzeszowiec

Daniel Stabrawa

Przewodniczący

Daniel Stabrawa

Jakub Jakowicz

Jakub Jakowicz

Jennifer Pike

Jennifer Pike

Peter Herrestal 

Peter Herresthal

Barnabas Keleman

Barnabás Kelemen

Qian Zhou

Qian Zhou

Szymon Krzeszowiec

Szymon Krzeszowiec

Szymon Krzeszowiec

Szymon Krzeszowiec

Piotr Tarcholik

Piotr Tarcholik

Łukasz Błaszczyk

Łukasz Błaszczyk

Szymon Krzeszowiec

Szymon Krzeszowiec

Piotr Tarcholik

Piotr Tarcholik

Łukasz Błaszczyk

Łukasz Błaszczyk

Repertuar PDF

Etap selekcji:

 • nagranie video dokonane między 15.11.2022 a 31.01.2023 r., przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r.
 • nagranie obejmujące dowolny repertuar na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu, czas trwania do 20 minut.

· nagranie musi zawierać

 •      co najmniej 2 utwory o odmiennej stylistyce, skomponowane w różnych epokach jednak nie wcześniej niż w roku 1800;
 •      dopuszcza się wykonanie utworów na skrzypce solo z zastrzeżeniem, że ich udział nie może przekroczyć 50% czasu nagrania

·  obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania utworów i przedstawiać pełną sylwetkę skrzypka z odległości nie większej niż 5 metrów.

·  dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube

·  dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona

sumarycznie)

·  dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

Program Konkursu należy wykonać z pamięci.
Wyjątek stanowią:
- sonaty na skrzypce i fortepian Ludwiga van Beethovena przewidziane do wykonania w I etapie (pkt 1)
- sonaty na skrzypce i fortepian przewidziane do wykonania w II etapie oraz
- Partita na skrzypce i fortepian Witolda Lutosławskiego

W przypadku Sonat Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta i Johannesa Brahmsa zaleca się korzystanie z wydawnictw urtextowych takich jak G. Henle Verlag, Bärenreiter-Verlag,

Etap I / 20-30 min.

1. do wyboru druga część dowolnej Sonaty na fortepian i skrzypce Ludwiga van Beethovena z wyłączeniem Sonaty skrzypcowej A-dur op. 47 (Kreutzerowska)

 1. do wyboru z twórczości Karola Szymanowskiego –
  1. Mity. Trzy poematy op. 30 na skrzypce i fortepian - jedno ogniwo cyklu
  2. Romans D-dur op. 23
 2. do wyboru jedna z 6 Sonat skrzypcowych op. 27 Eugène Ysaÿe (1924)
  1. Sonata skrzypcowa g-moll op. 27 nr 1
  2. Sonata skrzypcowa a-moll op. 27 nr 2
  3. Sonata skrzypcowa d-moll op. 27 nr 3
  4. Sonata skrzypcowa e-moll op. 27 nr 4
  5. Sonata skrzypcowa G-dur op. 27 nr 5
  6. Sonata skrzypcowa E-dur op. 27 nr 6

    

   Etap II / 45-60 min.

   l. do wyboru jeden z utworów z poniższej listy

   a. Karol Szymanowski – Sonata skrzypcowa d-moll op. 9

   b. Ludwig van Beethoven - Sonata skrzypcowa A-dur op. 47 (Kreutzerowska)

   c. Felix Mendelssohn – Bartholdy – Sonata skrzypcowa F-dur (1838)

   d. Maurice Ravel – Sonata skrzypcowa G-dur

   e. Franz Schubert – Sonata skrzypcowa A-dur D. 574

   f. Johannes Brahms -       I Sonata skrzypcowa G-dur op. 78

   g.                                      II Sonata skrzypcowa A-dur op. 100

   h.                                      III Sonata skrzypcowa d-moll op. 108

   i. Robert Schumann – II Sonata skrzypcowa d-moll op. 121

   j. Gabriel Fauré – Sonata skrzypcowa A-dur op. 13

   k. César Franck – Sonata skrzypcowa A-dur M.8

   l. Richard Strauss – Sonata skrzypcowa Es-dur op. 18, TrV 151

   m. Ottorino Respighi – Sonata skrzypcowa h-moll

   2. do wyboru jeden z utworów o charakterze wirtuozowskim z poniższej listy
   a. Ernest Chausson – Poème na skrzypce i orkiestrę op. 25, oprac. na skrzypce i fortepian b. Maurice Ravel - Tzigane, rapsodie de concert na skrzypce i fortepian
   c. Camille Saint-Saëns – Introduction et rondo capriccioso a-moll na skrzypce solo op. 28

   d.                                      Havanaise E-dur na skrzypce solo op. 83

   e. Pablo de Sarasate – Fantazja na tematy z opery Carmen Georgesa Bizeta

   f. Karol Szymanowski – Nokturn i Tarantella na skrzypce i fortepian op. 28

   g. Henryk Wieniawski –     Fantaisie brillante sur (...) „Faust” de Gounod op. 20

   h.                                         Thémé original varié op. 15

   i.                                          Polonaise Brillante A-dur op. 21

   j. Franz Waxman – Fantazja na tematy z opery Carmen Georgesa Bizeta na skrzypce i orkiestrę, oprac. na skrzypce i fortepian

   k. Eugène Ysaÿe / Camille Saint-Saëns - Caprice d'après l'Étude en forme de valse de Saint-Saëns

   l. Béla Bartók – I Rapsodia na skrzypce i fortepian BB 94a

   m.                      II Rapsodia na skrzypce i fortepian BB 96a

   n. Arnold Schönberg – Fantazja na skrzypce i fortepian op. 47

   o. Witold Lutosławski – Partita na skrzypce i fortepian

   3. dowolna miniatura na skrzypce i fortepian / czas trwania 3-5min
   4. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie  kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

   Etap III

   1. do wyboru jeden z koncertów skrzypcowych Karola Szymanowskiego –
    1. I Koncert skrzypcowy op. 35
    2. II Koncert skrzypcowy op. 61
   2. do wyboru jeden z koncertów z poniższej listy (kolejność alfabetyczna wg nazwisk kompozytorów):Béla Bartók – II Koncert skrzypcowy BB 117Krzysztof Penderecki – I Koncert skrzypcowySergiej Prokofiew – I Koncert skrzypcowy D-dur op. 19II Koncert skrzypcowy g-moll op. 63Mieczysław Wajnberg - Koncert skrzypcowy g-moll op. 67
1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
5–7.09.2023 I etap
9–10.09.2023 II etap
16,20.09.2023 finał
22.09.2023 koncert laureatów

 

Abigel Kralik

Abigel Kralik

Adam Suska

Adam Suska

Aleksandra Maria Steczkowska

Aleksandra Maria Steczkowska

Alena Hove

Alena Hove

Barbara Żołnierczyk

Barbara Żołnierczyk

Bjørg Pas

Bjørg Pas

Dongyoung Jake Shim

Dongyoung Jake Shim

Eimi Wakui

Eimi Wakui

Élise Bertrand

Elise Bertrand

Elvin Hoxha Ganiyev

Elvin Hoxha Ganiyev

Helene Freytag

Helene Freytag

Hyeon Hong

Hyeon Hong

Hyojin Ellen Kim

Hyojin Ellen Kim

Issei Kurihara

Issei Kurihara

Jakub Staszel

Jakub Staszel

Julia Mirzoev

Julia Mirzoev

Karolina Górny

Karolina Górny

Kristóf Tóth

Kristóf Tóth

Kryštof Kohout

Kryštof Kohout

Manuel De Almeida-Ferrer

Matthew Hakkarainen

Matthew Hakkarainen

Maya Wichert

Maya Wichert

Mira Marton

Mira Marton

Piirsalu Triinu

Piirsalu Triinu

Qianru Elaine He

Qianru Elaine He

Russell Iceberg

Russell Iceberg

Sara Dragan

Seina Matsuoka

Seina Matsuoka

Sherzod Abdiev

Sherzod Abdiev

Șimonca-Oprița Ștefan

Șimonca-Oprița Ștefan

Sofia Manvati

Sofia Manvati

Wojciech Niedziółka

Wojciech Niedziółka

Wonbeen Chung

Yurina Arai

Yurina Arai

Abigel Kralik

Abigel Kralik

Adam Suska

Adam Suska

Laureat wielu prestiżowych nagród na międzynarodowych konkursach skrzypcowych, zdobywca m.in. II nagrody na XV Międzynarodowym Konkursie im. K.Lipińskiego i H.Wieniawskiego w Lublinie 2021, III nagrody na EuroAsia Competition Tokio 2021, Grand Prix Virtuoso&Belcanto Competition Lucca 2021, 2022. Występował z czołowymi polskimi filharmoniami. Grał recital w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Współpracował z dyrygentami: M. Pijarowskim, G. Tchitchinadze, J. Chrenowiczem.Kształci się na UMFC u prof. Agaty Szymczewskiej.Od października 2022 artysta-rezydent Queen Elisabeth Music Chapel u prof. Augustina Dumaya.Gra na instrumencie F.Gagliano c.1749.

Aleksandra Maria Steczkowska

Aleksandra Maria Steczkowska

Aleksandra Maria Steczkowska jest doktorantką Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, gdzie ukończyła studia w klasie skrzypiec prof. dr hab. Piotra Tarcholika. Debiutowała Koncertem D-dur op.35 E.W. Korngolda pod batutą maestro Marka Pijarowskiego na estradzie Filharmonii Krakowskiej w 2019 r. Największą pasją Aleksandry jest kameralistyka. Skrzypaczka występuje w ramach różnych cykli muzycznych (m.in.: Festiwal Ensemble im. Księżnej Daisy, „Środa młodych” w NOSPR, Muzyka w Starym Krakowie, Przemyska Jesień Muzyczna, Barbakan Music Festival). Jest wieloletnią stypendystką CEA, Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Alena Hove

Alena Hove

Barbara Żołnierczyk

Barbara Żołnierczyk

Jest studentką Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Bartosza Bryły oraz dr hab. Kariny Gidaszewskiej. Zdobyła m.in. I miejsce oraz Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Toruniu, I miejsce w V Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. W. Ernsta i K. Szymanowskiego we Wrocławiu, I miejsce w IV Międzynarodowym Muzycznym Konkursie w Paryżu, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Z. Jahnkego oraz I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie. W 2018 roku brała udział w półfinałach telewizyjnego konkursu „Młody Muzyk Roku”.

Bjørg Pas

Bjørg Pas

Dongyoung Jake Shim

Dongyoung Jake Shim

Eimi Wakui

Eimi Wakui

Élise Bertrand

Elise Bertrand

Elvin Hoxha Ganiyev

Elvin Hoxha Ganiyev

Helene Freytag

Helene Freytag

Hyeon Hong

Hyeon Hong

Hyojin Ellen Kim

Hyojin Ellen Kim

Issei Kurihara

Issei Kurihara

Jakub Staszel

Jakub Staszel

Jakub Staszel urodził się w 2003 roku. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat. Obecnie studiuje na Akademii muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Marcina Baranowskiego. Uczestniczył w kursach muzycznych w klasach profesorów takich jak np. prof. Gil Shaham, prof. Midori Goto, prof. Noah Bendix - Balgley, prof. Ning Feng. Brał udział w Międzynarodowych kursach MorningSide Music Bridge. Do najważniejszych osiągnięć konkursowych Jakub zalicza: - I nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie "Puławy i Skrzypce" (2022) - II nagrodę na XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego (2021)

Julia Mirzoev

Julia Mirzoev

Karolina Górny

Karolina Górny

Karolina Górny ukończyła w ubiegłym roku z wyróżnieniem studia magisterskie w klasie prof. dr hab. Szymona Krzeszowca w katowickiej Akademii Muzycznej. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich pod kierunkiem m. in. Bomsori Kim, Alexandra Sitkovetsky’ego, Jakuba Jakowicza czy Agaty Szymczewskiej. Występowała na takich wydarzeniach jak Festiwal Ensemble czy Festiwal Emanacje, a w ubiegłym sezonie artystycznym była uczestniczką programu Akademia NOSPR. Zdobywała czołowe nagrody na międzynarodowych konkursach, była również półfinalistką Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. M. Wajnberga. Otrzymała stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Centrum Edukacji Artystycznej.

Kristóf Tóth

Kristóf Tóth

Kryštof Kohout

Kryštof Kohout

Manuel De Almeida-Ferrer

Matthew Hakkarainen

Matthew Hakkarainen

Maya Wichert

Maya Wichert

Mira Marton

Mira Marton

Piirsalu Triinu

Piirsalu Triinu

Qianru Elaine He

Qianru Elaine He

Russell Iceberg

Russell Iceberg

Sara Dragan

Sara Dragan jest wychowanką Zakhara Brona.Zdobyła I miejsce na 60 konkursach w Europie, USA oraz Azji, m.in. na Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im.H. Wieniawskiego & K. Lipińskiego w Lublinie. Jest laureatką III miejsca na Międzynarodowym Konkursie na Skrzypce Solo im.T.Wrońskiego w Warszawie oraz Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. M.Wajnberga w Katowicach. Zagrała setki koncertów jako solistka z europejskimi, amerykańskimi i azjatyckimi orkiestrami m.in. w Filharmonii Berlińskiej, Carnegie Hall, Walt Disney Hall, Konzerthaus Berlin, Haeundae CC, Krannert Center (Illinois), Rachmaninov Concert Hall w Moskwie, NFM we Wrocławiu, NOSPR w Katowicach oraz wielu innych.

Seina Matsuoka

Seina Matsuoka

Sherzod Abdiev

Sherzod Abdiev

Șimonca-Oprița Ștefan

Șimonca-Oprița Ștefan

Sofia Manvati

Sofia Manvati

Wojciech Niedziółka

Wojciech Niedziółka

Wojciech Niedziółka - 19-letni polski skrzypek - solista, kameralista, student Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie Łukasza Błaszczyka. Laureat wielu prestiżowych konkursów skrzypcowych o zakresie międzynarodowym i ogólnopolskim. Półfinalista oraz najwyżej sklasyfikowany polski uczestnik XVI Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Występował jako solista z towarzyszeniem m.in. NOSPR, Orkiestry Filharmonii Łódzkiej, Orkiestry Filharmonii Poznańskiej czy Sinfonii Iuventus. Uczestniczył w prestiżowych programach muzycznych, m.in. Morningside Music Bridge oraz Luzerne Music Center w USA.

Wonbeen Chung

Yurina Arai

Yurina Arai

Fortepian

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

Czy można wyobrazić sobie świat Karola Szymanowskiego bez fortepianu? Absolutnie nie! Fortepian był jego powiernikiem i nieodłącznym towarzyszem w momentach twórczej zadumy. Był instrumentem, dzięki któremu wypowiadał się nie tylko jako kompozytor, ale i wykonawca.

W Tymoszówce, rodowym gnieździe Szymanowskich, fortepian był niemal członkiem rodziny. Opowieść o jego rzekomym zniszczeniu – wrzuceniu do stawu – to zarazem opowieść o końcu pewnej epoki, także w historii muzyki. Historia jednak toczy się dalej. Podczas konkursu szukamy pianistów, którzy na fortepianie potrafią odnaleźć sens Szymanowskiego – tu i teraz.

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 3 - Repertuar Konkursu w kategorii fortepian

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne. 

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 6.000 €.

Kevin Kenner
Przewodniczący

Kevin Kenner

Sinae Lee

Sinae Lee

Jonathan Plowright

Jonathan Plowright

Joanna Domańska

Joanna Domańska

Mikhail Rudy

Mikhail Rudy

Janusz Olejniczak

Janusz Olejniczak

Ewa Pobłocka

Kevin Kenner

Przewodniczący

Kevin Kenner

Sinae Lee

Sinae Lee

Jonathan Plowright

Jonathan Plowright

Joanna Domańska

Joanna Domańska

Mikhail Rudy

Mikhail Rudy

Janusz Olejniczak

Janusz Olejniczak

Ewa Pobłocka

Magdalena Lisak

Magdalena Lisak

Andrzej Pikul

Andrzej Pikul

Joanna Domańska

Joanna Domańska

Magdalena Lisak

Magdalena Lisak

Andrzej Pikul

Andrzej Pikul

Joanna Domańska

Joanna Domańska

Repertuar PDF

 

Etap selekcji:

 • nagranie wideo dokonane między 15.11.2022 a 31.01.2023 r., przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r. 
 • program do wyboru kandydata, złożony z utworów zróżnicowanych stylistycznie, zawierający utwór wirtuozowski - czas trwania do 30 minut. Części utworów cyklicznych są akceptowane.
 • obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania danego utworu; na obrazie musi być widoczna praca rąk i cała sylwetka pianisty, profil z prawej strony, z odległości nie większej niż 5 metrów.
 • dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube
 • dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona sumarycznie)
 • dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

Program Konkursu należy wykonać z pamięci. 

Wyjątek stanowi II Sonata fortepianowa A-dur op.21  (II etap) sygnowana „* ”

 

Etap I  / 25-30 minut

 1. dwie etiudy o charakterze wirtuozowskim: jedna Fryderyka Chopina i jedna Ferenca Liszta  
 2. jedna etiuda Karola Szymanowskiego do wyboru:

     Etiuda Ges-dur  op.4 nr 2     lub

     Etiuda C-dur op.4  nr 4

3. do wyboru jeden z utworów Fryderyka Chopina z poniższej listy

  1. Ballada g-moll op. 23 
  2. Ballada F-dur op. 38 
  3. Ballada As-dur op. 47 
  4. Ballada f-moll op. 52 
  5. Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 
  6. Polonez fis-moll op. 44 
  7. Polonez As-dur op. 53 
  8. Polonez-fantazja As-dur op. 61 
  9. Fantazja f-moll op. 49 
  10. Barkarola Fis-dur op. 60 

4. do wyboru dwa Mazurki Karola Szymanowskiego z op. 50 lub op. 62

5. w razie gdyby program wymagał dopełnienia czasu trwania I-go etapu: dowolna kompozycja Karola Szymanowskiego  (inna niż ewentualnie wykonywane podczas wszystkich etapów  konkursu)

Etap II / 55-60 minut

 1. do wyboru jedna z sonat fortepianowych Ludwiga van Beethovena z wyłączeniem poniższych:
  1. Sonata c-moll op. 10 nr 1
  2. Sonata E-dur op. 14 nr 1
  3. Sonata G-dur op. 14 nr 2
  4. Sonatina g-moll op. 49 nr 1
  5. Sonatina G-dur op. 49 nr 2
  6. Sonata Fis-dur op. 78
  7. Sonata G-dur op.79
  8. Sonata e-moll op. 90
  9. Sonata B-dur op. 106
 2. z twórczości Karola Szymanowskiego -  repertuar o minimalnym czasie trwania 20 minut; obowiązkowo  do wyboru z poniższej listy jeden utwór; w celu dopełnienia wymaganego czasu (20 min.) należy wykonać drugi utwór z poniższej listy lub dowolne kompozycje fortepianowe Karola Szymanowskiego inne niż w I etapie
  1. jeden utwór bądź utwory z cyklu Metopy, trzy poematy op. 29  
  2. jeden utwór bądź utwory z cyklu Maski, trzy utwory op. 34
  3. Wariacje b-moll op. 3
  4. Wariacje na polski temat ludowy h-moll op. 10
  5. Fantazja C-dur op. 14
  6. Dwanaście etiud op. 33
  7. I Sonata c- moll op. 8
  8. II Sonata A-dur  op. 21 *
  9. III Sonata op. 36

3. utwór lub utwory z twórczości poniższych kompozytorów jako dopełnienie czasu trwania II-go etapu (kolejność alfabetyczna):

Grażyna Bacewicz [do wyboru 10 Etiud (1957) lub II Sonata (1953)]

Béla Bartók

Claude Debussy 

Sofija Gubaidulina [do wyboru Chaconne (1962) lub Sonata (1965)]

Siergiej Prokofiew

Siergiej Rachmaninow

Maurice Ravel

Aleksander Skriabin

Igor Strawiński

4. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

 

Etap III

 1. Karol Szymanowski – IV Symfonia (Symphonie concertante) na fortepian i orkiestrę op. 60 
 2. do wyboru jeden z poniższych utworów (kolejność alfabetyczna wg nazwisk kompozytorów):

     Béla Bartók – III Koncert fortepianowy 

     Krzysztof Penderecki –   Koncert fortepianowy Zmartwychwstanie

     Siergiej Prokofiew – III Koncert fortepianowy C-dur op. 26  

     Siergiej Rachmaninow – II Koncert fortepianowy c-moll op. 18 

     Maurice Ravel –   Koncert fortepianowy G-dur

1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
5–7.09.2023 I etap
9–10.09.2023 II etap
15,19.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów

 

 

Adrian Hodor

Adrian Hodor

Aleksandra Świgut

Aleksandra Świgut

Angela Szu-Hsuan Wu

Angela Szu-Hsuan Wu

Bella Schütz

Bella Schütz

Boyang Wu

Boyang Wu

Carter Johnson

Carter Johnson

Daniel Aulak

Daniel Aulak

Darya Dadykina

Darya Dadykina

Derek Hartman

Derek Hartman

Diana Ostrolutska

Diana Ostrolutska

Francesco Maccarrone

Francesco Maccarrone

Jeffery Andy Macsim

Jeffery Andy Macsim

Jung Chanyeon

Jung Chanyeon

Kacper Żaromski

Kacper Żaromski

Kaho Araishi

Kaho Araishi

Kevin Chow

Kevin Chow

Kim Sunah

Kim Sunah

Krzysztof Wierciński

Krzysztof Wierciński

Lily Phee

Lily Phee

Mateusz Tomica

Mateusz Tomica

Michał Basista

Michał Basista

Mikołaj Sikała

Mikołaj Sikała

Nao Mieno

Nao Mieno

Natalie Schwamová

Natalie Schwamová

Otal Josquin

Otal Josquin

Paul Williamson

Paul Williamson

Riito Shimata

Riito Shimata

Robert Maciejowski

Robert Maciejowski

Sofya Menshikova

Sofya Menshikova

Thomas Gaspard

Thomas Gaspard

Zuzanna Pietrzak

Zuzanna Pietrzak

Adrian Hodor

Adrian Hodor

Urodzony w Bilbao, rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 10 lat w "Artebi" u profesora Ireneusza Jagły. Brał udział jako solista w różnych festiwalach muzycznych, takich jak: Międzynarodowy Festiwal Música-Musika w Bilbao, Międzynarodowy Festiwal Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdroju (gdzie pobierał lekcje u Joaquina Achúcarro) oraz Międzynarodowy Festiwal "Bieszczady bez granic", gdzie zdobył nagrodę "Złoty Parnas 2020" oraz nagrodę publiczności. Koncertował we Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Polsce, grał z takimi orkiestrami jak Bilbao Symphony Orchestra, Lwowska Orkiestra Kameralna i Orkiestra Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Aleksandra Świgut

Aleksandra Świgut

Aleksandra Świgut, pianistka, solistka i kameralistka, doktor sztuk muzycznych, pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
 Zdobywczyni II nagrody na 17. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Edwarda Griega w Bergen oraz nagród specjalnych: nagrody publiczności, nagrody Orkiestry Filharmonii w Bergen (2022). W 2018 roku została laureatką II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim na Instrumentach Historycznych w Warszawie. Jako solistka koncertowała wieloma z orkiestrami: Bergen Philharmonic Orchestra, Helsingborg Symphony Orchestra, Netherland Symphony Orchestra, Orkiestrą XVIII wieku.

Angela Szu-Hsuan Wu

Angela Szu-Hsuan Wu

Tajwańska pianistka mieszkająca obecnie w Londynie. Tytuł licencjata w dziedzinie wykonawstwa uzyskała z wyróżnieniem "Outstanding Achievement in Piano" w 2016 roku, a w 2018 roku ukończyła McGill University. W Guildhall School of Music & Drama, Angela zdobyła tytuł magistra. Do jej nauczycieli należą Ronan O'Hora, Martin Roscoe, Kyoko Hashimoto, André Laplante i Sara Laimon.

Bella Schütz

Bella Schütz

Urodzona w 2002 roku w Paryżu, Bella Schütz kontynuuje obecnie studia mistrzowskie w UdK Berlin u Björna Lehmanna oraz w klasie Jana Jiracek von Arnim w mdw (Wiedeń). Początkowo kształciła się u Branki Balevic, a następnie ukończyła Mozarteum Salzburg w klasie Jacquesa Rouviera.

Bella zdobyła nagrody w różnych międzynarodowych konkursach pianistycznych : Piano Campus, Jeunes Talents en Normandie, Lagny-sur-Marne. Brała udział w kursach mistrzowskich u znanych pedagogów jak Tatiana Zelikman, Lilya Zilberstein, Matti Raekallio i Michel Béroff.

Bella regularnie występuje na festiwalach takich jak Nohant Festival Chopin, Chigiana Festival, Festival d’Auvers-sur-Oise.

Boyang Wu

Boyang Wu

Od 2022 roku studiuje w klasie fortepianu u profesora Mishy Namirovsky'ego w Centralnym Konserwatorium Muzycznym. W 2020 r. wziął udział w 15. konkursie podwójnego fortepianu w Shenzhen i zdobył pierwsze miejsce w grupie A. W 2019 i 2021 r. uczestniczył w Festiwalach Koncertów Fortepianowych odbywających się w Taipei i Fuzhou oraz wykonał II Koncert Fortepianowy Rachmanowa i I Koncert Fortepianowy Czajkowskiego z Młodzieżową Orkiestrą z Taipei. Został zaproszony przez "Russian Cultural Center" do udziału w wykonaniu "Classical Concert in Commemoration of the 130th Anniversary of Prokofiev's Birth".

Carter Johnson

Carter Johnson

Ostatnie nagrody konkursowe kanadyjskiego pianisty Cartera Johnsona, to m.in. 1. nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej w 2021 roku oraz 1. nagroda na Międzynarodowym Konkursie w Valsesii w 2020 roku. Wśród miejsc, w których wykonywał koncerty i recitale solowe, znajdują się Maison Symphonique w Montrealu, Shenzhen Concert Hall i Filharmonia Narodowa w Warszawie. Johnson uzyskał tytuł licencjata muzyki na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, tytuł magistra muzyki w Juilliard School (pod kierunkiem Josepha Kalichsteina i Matti Raekallio), a obecnie kończy studia Master of Musical Arts w Yale School of Music, gdzie studiuje pod kierunkiem Wei-Yi Yang.

Daniel Aulak

Daniel Aulak

Jest studentem studiów podyplomowych na kierunku gra na fortepianie w klasie Szczepana Kończala i Łukasza Trepczyńskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studia magisterskie w tejże uczelni ukończył we wrześniu 2022 roku. Aktualnie realizuje także staż artystyczny w uniwersytecie w Ostrawie. Występował wielokrotnie w Polsce, a także we Włoszech, Czechach i Chorwacji. Został laureatem wielu międzynarodowych konkursów, m. in.: XXVIII International Competition “Young Virtuoso”, Zagreb (Chorwacja, 2022), Mahler Prize Piano Competition 2022, Praga (Czechy 2022), Leopold Godowski International Piano Competition, Warszawa (Polska, 2017).

Darya Dadykina

Darya Dadykina

Darya Dadykina urodziła się w Kijowie. Ukończyła Narodową Akademię Muzyczną im. Czajkowskiego na Ukrainie (prof. V. Kozlov) oraz HfM "Hanns Eisler" w Berlinie. Jest laureatką wielu konkursów, m.in. Konkursu Młodych Pianistów im. V. Kraineva (Ukraina, 2008), "New names" (Rosja, 2008), Bremen European Piano Competition (Niemcy, 2012). Występowała jako solistka, kameralistka i solistka z orkiestrą na Ukrainie, w Rosji, Białorusi, Uzbekistanie, Chinach, Grecji, Włoszech, Niemczech, Austrii i Hiszpanii. Obecnie Daria robi studia podyplomowe u Prof. Koehlera w Musikinstitut der Martin-Luther- Universitaet Halle-Wittenberg. 

Darya jest współzałożycielką International Medtner Society (Berlin 2017).

Derek Hartman

Derek Hartman

Derek Hartman jest pianistą z Minneapolis w stanie Minnesota. Jest kandydatem do programu Doctor of Musical Arts w Yale School of Music, gdzie studiuje u Borisa Slutsky'ego. Derek uzyskał licencjat z muzyki w zakresie fortepianu i teorii muzyki na Northwestern University w 2019 roku pod kierunkiem Jamesa Gilesa. Występował jako solista z Milwaukee Symphony Orchestra, a także otrzymał najwyższe nagrody w Music Teachers' National Association Young Artist Piano Competition, PianoArts North American Competition i Thaviu-Isaak Endowed Piano Scholarship Competition. 

Derek jest oddanym pedagogiem muzycznym i zapalonym muzykiem kameralnym.

Diana Ostrolutska

Diana Ostrolutska

Ukraińska pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w Kijowie, adept programu kształcenie młodych artystów AO Teatru Wielkiego w Warszawie. Młody pracownik Akademii Muzycznej w Krakowie. Stypendysta Gaude Polonia 2022. Laureatka licznych międzynarodowych konkursów pianistycznych, takich jak: Konkurs Chopinowski w Dnieprze (Ukraina, 2008; I nagroda), festiwal pianistyczny na Malcie (Malta, 2012; Grand Prix), konkurs pianistyczny J.Hoffmana w Krakowie (Polska, 2019; I nagroda), Chopin Plus Online (Polska, 2020; III nagroda), Pierwsza nagroda podczas 34.Turneju Pianistów Stypendystów w Antoninie (2021); Concurs internacional Chopin sessions (online, II nagroda, 2021).

Francesco Maccarrone

Francesco Maccarrone

Ukończył z wyróżnieniem Konserwatorium im. G. Verdiego w Turynie, obecnie uczęszcza na studia magisterskie w HfMT w Hamburgu u A. Madzara. Podczas studiów miał okazję poznać takie osoby jak A. Vardi i R. Plano. Zwycięzca konkursu Elisa-Meyer w 2021 r. oraz Narodowego Konkursu "La Palma d'Oro" w 2019 r.

Francesco wystąpił z recitalami w kilku salach we Włoszech i za granicą. Stypendysta "De Sono" od 2018 roku, został również kilkakrotnie wybrany do stypendium udostępnionego przez "International Music Academy" w Liechtensteinie, dzięki czemu wziął udział w kilku "Intensive Weeks" prowadzonych przez Maestro P. Gililova.

Jeffery Andy Macsim

Jeffery Andy Macsim

Jeffery Macsim jest laureatem Grand Prix 2018 Concours International de Piano S.A.R. la Princesse Lalla Meryem w Maroku. Ostatnie angaże obejmują trasę solowych recitali po Maroku, dzięki uprzejmości Institut Francais w 2019 roku, a także występy w ramach Mafra Music Festival w Lizbonie & Terceira, Portugalia - maj/październik 2021.

Jego zainteresowania obejmują nową muzykę - ostatnie występy to koncert Manson Ensemble pod dyrekcją Timothy'ego Weissa oraz koncert Riot Ensemble - marzec 2022. Często współpracuje i dokonuje prawykonań utworów żyjących kompozytorów - np. 'Metanoia' na fortepian i flet Wojtka Chalupki (wybór polski ISCM 2021). Studiuje pod kierunkiem prof. Christophera Eltona.

Jung Chanyeon

Jung Chanyeon

2022 Joongang Music Competition - 1. miejsce; 

Seoul National University "SNU Piano Duo Concert”;

2021 Kumho Young-Artist Recital Korea Liszt Competition - 1. miejsce;

2020 Korea Chopin Competition - 2. miejsce;

2019 Concours 'Piano Campus' jejouedupiano.com - wyróżnienie

2018 Ehwa Kyunghyang Music Competition - 2. miejsce; 

Korea Chopin Competition - 3. miejsce; 

Szkoły: Sunhwa Arts Middle, Seoul National University

Kacper Żaromski

Kacper Żaromski

Kacper Żaromski jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. I. J. Paderewskiego w Krośnie w klasie fortepianu Doroty Skibickiej. Obecnie kształci się na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. Jest laureatem wielu nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w tym: VI nagrody na 51. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie, II miejsca na VII International Chopin Piano Competition w Budapeszcie, I miejsca na konkursie im. Leopolda Bellan w Paryżu (2018, 2020). Jest stypendystą Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, jak i również byłym stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Kaho Araishi

Kaho Araishi

Kaho Araishi rozpoczęła naukę gry na fortepianie w wieku trzech lat.

Zajęła 5. miejsce na III Shigeru Kawai International Piano Competition w 2019 roku. Rok później, na Sardoal International Piano Competition w Portugalii w 2020 roku zdobyła Honorowy Dyplom. Laureatka 2. miejsca na Danubia Talents III 'Wiener Klassiker' International Online Music Competition na Węgrzech w 2021 roku. 

Wystąpiła na Kyoto City University of Arts Piano Festival i recitalu on-campus by on-campus selection w 2021 roku oraz na koncercie dyplomowym w 2022 roku. 

Stypendystka Aoyama Music Foundation (2021 r.). Studiuje w klasie fortepianu u Makoto Ueno oraz w klasie klawesynu u Sakurako Mitsuhashi na Kyoto City University of Arts.

Kevin Chow

Kevin Chow

Australijski pianista Kevin Chow, mieszka obecnie w Europie, studiując Konzertexamen u Alfredo Perla w Detmold Musikhochschule. 

Kevin w ostatnim czasie został finalistą Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maj Lind. 

Wstępował z takimi orkiestrami jak Sydney Symphony Orchestra, Thailand Philharmonic, Morocco Philharmonic Orchestra, Fremantle Symphony i Melbourne Conservatorium of Music Symphony Orchestra, grając Mozarta, Beethovena, Liszta, Brahmsa, Czajkowskiego, Rachmaninowa i Prokofiewa. 

Jego nauczycielami byli między innymi: Boris Berman, Boris Slutsky, Peter Serkin, Yoon Sen Lee i Glenn Riddle.

Kim Sunah

Kim Sunah

Zdobyła II nagrodę na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Johanna Nepomuka Hummla oraz konkursie Schumanna w Düsseldorfie, I nagrodę na Młodzieżowym Konkursie Pianistycznym w Orbetello, nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Czajkowskiego dla młodych muzyków oraz Konkursie Franciszka Liszta dla młodych pianistów w Weimarze. Koncertowała z Manchester Camerata, Slovak Philhamonic, Gunpo Prime Pillharmonic Orchestera, Heyri symphony Orchestra oraz wystąpiła na Spring Festival z LG w Lincoln Center, Recital w Kumho Prodigy Concert, Yamaha little pianist series, Ceramic palace hall Prodigy Concert oraz Win art hall.

Obecnie studiuje na Uniwersytecie Mozarteum Salzburg u Prof. Pavla Gililova.

Krzysztof Wierciński

Krzysztof Wierciński

Krzysztof Wierciński urodził się 22 lutego 2003 roku w Warszawie. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Joanny Ławrynowicz-Just. Jest laureatem na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych m.in.: V Nagroda na XII Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów "Artur Rubinstein in memorian" w Bydgoszczy oraz III Nagroda na 51. Ogólnopolskim Konkurs Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się u wybitnych artystów i pedagogów takich jak: Prof. Vanessa Latarche, Prof. Aleksander Gavryluk, Prof. Dang Thai-Son, Prof. Nikolai Demidenko, Prof. Janusz Olejniczak, Prof. Andrzej Jasiński, Prof. Tobias Koch.

Lily Phee

Lily Phee

Lily Phee, protegowana Pani Reny Phua, jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Nanyang. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej Krzysztofa Pendereckiego u Andrzeja Pikula. W swoim rodzinnym kraju dwukrotnie zdobyła I miejsce: na Singapore International Youth Piano Competition oraz Singapore International Classical Piano Competition. Poza granicami Singapuru została laureatką I miejsca na Isaac Albéniz Summer Music Festival oraz Recondite Armonie III international Piano Competition. Była również "Artystą Yamahy" w 2018 roku. Grała recitale w Danii, Rosji, Hongkongu i Tajlandii, zyskując uznanie. Ostatnio zadebiutowała z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej poprzez konkurs "Gram z Orkiestrą".

Mateusz Tomica

Mateusz Tomica

Mateusz Tomica jest absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, a także Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Pianista aktualnie studiuje w Hochschule der Künste Bern w Szwajcarii w klasie Tomasza Herbuta. Do jego ostatnich osiągnięć należy II miejsce na XII Konkursie Chopinowskim w Darmstadt (I miejsca nie przyznano) oraz nagroda za najlepsze wykonanie mazurków (2022). Mateusz Tomica współpracował m. in. z Markiem Pijarowskim oraz Apollon Musagète Quartett. Artysta występował w Łazienkach Królewskich, Dusznikach-Zdroju, Żelazowej Woli, NOSPR, Filharmonii Narodowej, Gorzowskiej, Śląskiej, Toruńskiej, a także Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz.

Michał Basista

Michał Basista

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku czterech lat. Od roku 2017 pracuje pod kierunkiem dr hab. Mileny Kędry. Uzyskał 15 pierwszych miejsc i 5 Grand Prix, będąc na ponad 60 konkursach, w tym międzynarodowych. Uczestniczył również w wielu kursach pianistycznych prowadzonych profesorów, takich jak: Andrzeja Jasińskiego, Andrzeja Pikula, Ewę Pobłocką, Alicję Paletę–Bugaj, Mikhaila Voskresenskiego, Zbigniewa Raubo, Janusza Olejniczaka czy Kevina Kennera. Wystąpił z recitalami w siedzibie NOSPR, na Zamku Królewskim w Warszawie i Krakowie i w Filharmoniach w Zilinie i Krakowie. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Mikołaj Sikała

Mikołaj Sikała

Pedagog AM im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, absolwent klasy fortepianu dra Kordiana Góry (studia licencjackie i magisterskie) oraz dr hab. Elżbiety Pasierowskiej (studia doktoranckie). Zdobywca m.in. II nagrody w II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Orbetello, II nagrody ex aequo oraz nagrody specjalnej w 24. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Mauro Paolo Monopoli Prize w Barlettcie (2021), II nagrody oraz nagrody specjalnej w II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J.W. Krogulskiego w Tarnowie (2022), III nagrody w 48. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Gdańsku (2017), III nagrody w VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Weronie (2019).

Nao Mieno

Nao Mieno

Jest absolwentką Tokyo University of the Arts, szkoły podyplomowej i studiów magisterskich na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest laureatką wielu nagród, w tym II nagrody w Konkursie Pianistycznym PTNA oraz złotej nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Chopina w Azji. Otrzymała dyplom XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Chopina.

W Japonii występowała w licznych recitalach. W Polsce została zaproszona na koncert chopinowski w Łazienkach Królewskich w 2022 roku. Występowała z renomowanymi orkiestrami, w tym z Japan Philharmonic Orchestra i Filharmonią Kameralną im. Witolda Lutosławskiego.

Studiowała u Bronisławy Kawalli, Hiroshi Arimori, Chiharu Sakai.

Natalie Schwamová

Natalie Schwamová

Ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Pradze u Frantiska Maly'ego oraz w Reina Sofía School of Music w Madrycie u Dimitri Bashkirova, obecnie studiuje u Milany Chernyavskiej.

Została nagrodzona w ponad 20 międzynarodowych konkursach. Wśród nich: II nagroda w pilskim Konkursie Smetany, I nagroda na Konkursie Fryderyka Chopina w Marienbadzie. Występowała z Buenos Aires Symphony, Symphony Orchestra of Prague, Prague Chamber Philharmonic, Bohuslav Martinů Philharmonic, Aarhus Symphony Orchestra i in. Występowała m.in. w Rudolfinum w Pradze, National Auditorium w Madrycie, Palau de la Música Catalana w Barcelonie, Sali Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Otal Josquin

Otal Josquin

Paul Williamson

Paul Williamson

Włączony do edycji CBC Music w 2017 roku "30 gorących kanadyjskich muzyków klasycznych poniżej 30 roku życia", Paul Williamson szybko gruntuje swoją pozycję jako jeden z obiecujących młodych pianistów w Kanadzie. Otrzymał pierwszą nagrodę na Canadian National Music Festival w 2014 roku oraz na CFMTA National Piano Competition w 2017 roku, jest także laureatem WMC McLellan Competition w 2020 roku oraz Shean Piano Competition w 2022 roku. Jako solista występował z Winnipeg Symphony Orchestra, University of Manitoba Symphony Orchestra oraz Fraser Valley Symphony Orchestra. Williamson jest obecnie studentem Fabia Bidiniego w Colburn School.

Riito Shimata

Riito Shimata

Urodził się w Düsseldorfie w Niemczech w 2001 roku. Od drugiego roku życia przebywał w Japonii, a w wieku sześciu lat zaczął grać na fortepianie. Główne nagrody to Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Chopina w Azji, pierwsza nagroda w Student Music Concours of Japan oraz trzecia nagroda w konkursie fortepianowym PTNA w kategorii G w 2017 roku oraz wiele innych nagród w Japonii. Zdobył również II nagrodę w Wiener Danubia Piano Talents Competition w 2020 roku. Obecnie studiuje fortepian na Tokyo University of The Arts pod kierunkiem Chiharu Sakai. Występował na koncertach w Japonii, Tajwanie, Austrii i Niemczech, jest również aktywny jako organizator koncertów, kompozytor i reżyser wideo.

Robert Maciejowski

Robert Maciejowski

Pochodzi z rodziny o głęboko zakorzenionej tradycji muzycznej. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku siedmiu lat u pianistki Teresy Jarosz. Następnie kontynuował edukację artystyczną w tarnowskiej szkole muzycznej, debiutując koncertem solowym w bardzo młodym wieku, 10 lat. Po wielu znakomitych prezentacjach na arenie ogólnopolskiej wykazał się obiecującą postawą i w wieku 13 lat został przyjęty do klasy fortepianu prof. Mirosława Herbowskiego w klasie fortepianu Konserwatorium Muzycznego w Krakowie. Muzyka jest jego prawdziwą życiową pasją. Obecnie studiuje u adt dr Huberta Salwarowskiego.

Sofya Menshikova

Sofya Menshikova

Sofya Menshikova jest studentką profesora Konstantina Scherbakova na Uniwersytecie Artystycznym w Zurychu. W 2020 roku ukończyła Centralną Szkołę Muzyczną przy Konserwatorium Moskiewskim im. Czajkowskiego, w klasie profesor Miry Marchenko. Jest laureatką II Międzynarodowego Konkursu im. R. Schumanna w Dusseldorfie, konkursu Duttweiler Hug w Zurychu, stypendystką Fundacji Landolta jako najlepsza studentka na egzaminach wstępnych, stypendystką Patenschaft Stipendium ZHDK.

Sofya współpracuje z dyrygentami światowej sławy i bierze udział w różnych festiwalach i akademiach muzycznych. Występowała w różnych salach koncertowych na całym świecie, takich jak Tonhalle Zürich, Carnegie hall, Robert Schumann hall, Theater Gütersloh.

Thomas Gaspard

Thomas Gaspard

Urodzony w 1997 roku, Thomas Gaspard zdobył kilka nagród na międzynarodowych konkursach (I nagroda na Konkursie France-Amériques 2019 w Paryżu, ćwierć finalista na Jaén 2021). Jest artystą-rezydentem w Fundacji Singer-Polignac. Występował jako solista grając oba koncerty Chopina, Rachmaninowa nr 1 i Beethovena nr 4. 

Był zapraszany na Festiwal Chopinowski w Nohant, Bagatelle, Lisztomanię w Châteauroux. 

Gra recitale z wiolonczelistką Stéphanie Huang (Francja, Mediolan, Bruksela) i skrzypaczką Élise Bertrand (Sommets musicaux, Gstaad). Współpracował z takimi artystami jak Andras Schiff, Bertrand Chamayou, Bernard d'Ascoli. 

Ukończył studia magisterskie w CNSMDP (prof. Claire Désert).

Zuzanna Pietrzak

Zuzanna Pietrzak

Obecnie studiuje Konzertexamen u prof. Huberta Rutkowskiego w HfMT w Hamburgu. Jako 18- i 24-latka wystąpiła na Konkursie Chopinowskim w Warszawie. Do tej pory koncertowała w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. Jej ostatnie sukcesy to m.in. I miejsce w Konkursie Elyse Meyer w Hamburgu, debiut z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej, I miejsce w 56. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Teodora Leszetyckiego. Jest również mocno zaangażowana w działalność kameralną, współkoncertując na takich festiwalach jak Chopin Festival Hamburg, WarszeMuzik, Kyoto Music Students Festival.

Kwartet smyczkowy

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

Kwartet smyczkowy to forma intymna. To forma niezwykle wymagająca i dla kompozytora, i dla wykonawców. Dwa kwartety smyczkowe Karola Szymanowskiego to prawdziwe klejnoty, światowej klasy arcydzieła gatunku. Niczym światło skupione w soczewce, kwartety Szymanowskiego ogniskują w sobie istotę jego języka muzycznego, jego stylu i jego emocjonalności.

By przekonująco je wykonać, trzeba doskonałego warsztatu i szerokich horyzontów kulturowych. Konkurs Szymanowskiego nie szuka jednak wykonawców przekonujących. Szuka arcymistrzów.

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 5 - Repertuar Konkursu w kategorii kwartet smyczkowy

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne. 

I nagroda      38.000 €
II nagroda     26.000 €
III nagroda    14.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 10.000 €.

Peter Schuhmayer
Przewodniczący

Peter Schuhmayer

Arkadiusz Kubica

Arkadiusz Kubica

Kiryl Zlotnikov

Kyril Zlotnikov

Izabella Szalaj-Zimak

Izabella Szałaj-Zimak

Guy Danel

Guy Danel

Jonathan Brown

Jonathan Brown

Piotr Reichert

Piotr Reichert

Peter Schuhmayer

Przewodniczący

Peter Schuhmayer

Arkadiusz Kubica

Arkadiusz Kubica

skrzypek kameralista, pedagog, organizator

W latach 1975-1980 r. studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Klemensa Bortla. W roku 1978 rozpoczął pracę w WOSPR i TV w Katowicach, gdzie pracował do 1983r. Jednocześnie zaczął grać w kwartecie smyczkowym, który przyjął nazwę Kwartetu Śląskiego. Od 1979 roku do dnia dzisiejszego jest z nim związany.

W latach 1986-87 był członkiem orkiestry „Sinfonia Varsovia” w Warszawie, z którą odbył światowe tourneé z sir Jehudi Menuhinem.

Jako członek Kwartetu Śląskiego dokonał ponad 140 prawykonań utworów polskich i zagranicznych kompozytorów oraz otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Nagrywał dla radia i telewizji; grał na najważniejszych estradach w kraju i za granicą, nagrał  ponad 50 CD, który były  24-krotnie  nominowane do nagrody „Fryderyka”, a sześciokrotnie ja otrzymały. Jest również laureatem Gramophon Classical Award w Londynie za nagranie kompletu Kwartetów smyczkowych Grażyny Bacewicz dla firmy Chandos.

W 1999 roku otrzymał z rąk prezydenta RP – Złoty Krzyż Zasługi, a w 2008 roku  - srebrny medal „Gloria Artis” – zasłużony kulturze, a także Złoty Medal za Wieloletnia Służbę.

Od 1998  roku  do 2004 pełnił funkcję prezesa Koła Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego działającego przy Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Muzycznego im. Karola  Szymanowskiego w Zakopanem, a aktualnie jest jego prezesem. Od 2002 roku – jest przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej. W roku 2006 został powołany do Rady Programowej Gliwickiego Teatru Muzycznego, której członkiem był do 2012 roku. Od 2013 roku jest w Zarządzie Stowarzyszenia Muzycznego "Katowice, Natura, Kultura".

Jest pomysłodawcą i twórcą cykli koncertów scenicznych oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście” (odbyło się 25 jego edycji).

Od 30 lat naucza skrzypiec w średnich szkołach muzycznych Katowic. Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym w POSM II-go stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Był dwukrotnie dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a w 2017 roku członkiem jury I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.  Udziela się także jako pedagog prowadzący warsztaty kameralne i skrzypcowe, między innymi na Międzynarodowym Kursie Muzycznym im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie.

Kiryl Zlotnikov

Kyril Zlotnikov

Izabella Szalaj-Zimak

Izabella Szałaj-Zimak

Guy Danel

Guy Danel

Jonathan Brown

Jonathan Brown

Piotr Reichert

Piotr Reichert

Arkadiusz Kubica

Arkadiusz Kubica

Justyna Duda

Justyna Duda-Krane

Artur Rozmystowicz

Artur Rozmysłowicz

Arkadiusz Kubica

Arkadiusz Kubica

skrzypek kameralista, pedagog, organizator

W latach 1975-1980 r. studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Klemensa Bortla. W roku 1978 rozpoczął pracę w WOSPR i TV w Katowicach, gdzie pracował do 1983r. Jednocześnie zaczął grać w kwartecie smyczkowym, który przyjął nazwę Kwartetu Śląskiego. Od 1979 roku do dnia dzisiejszego jest z nim związany.

W latach 1986-87 był członkiem orkiestry „Sinfonia Varsovia” w Warszawie, z którą odbył światowe tourneé z sir Jehudi Menuhinem.

Jako członek Kwartetu Śląskiego dokonał ponad 140 prawykonań utworów polskich i zagranicznych kompozytorów oraz otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Nagrywał dla radia i telewizji; grał na najważniejszych estradach w kraju i za granicą, nagrał  ponad 50 CD, który były  24-krotnie  nominowane do nagrody „Fryderyka”, a sześciokrotnie ja otrzymały. Jest również laureatem Gramophon Classical Award w Londynie za nagranie kompletu Kwartetów smyczkowych Grażyny Bacewicz dla firmy Chandos.

W 1999 roku otrzymał z rąk prezydenta RP – Złoty Krzyż Zasługi, a w 2008 roku  - srebrny medal „Gloria Artis” – zasłużony kulturze, a także Złoty Medal za Wieloletnia Służbę.

Od 1998  roku  do 2004 pełnił funkcję prezesa Koła Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego działającego przy Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Muzycznego im. Karola  Szymanowskiego w Zakopanem, a aktualnie jest jego prezesem. Od 2002 roku – jest przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej. W roku 2006 został powołany do Rady Programowej Gliwickiego Teatru Muzycznego, której członkiem był do 2012 roku. Od 2013 roku jest w Zarządzie Stowarzyszenia Muzycznego "Katowice, Natura, Kultura".

Jest pomysłodawcą i twórcą cykli koncertów scenicznych oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście” (odbyło się 25 jego edycji).

Od 30 lat naucza skrzypiec w średnich szkołach muzycznych Katowic. Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym w POSM II-go stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Był dwukrotnie dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a w 2017 roku członkiem jury I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.  Udziela się także jako pedagog prowadzący warsztaty kameralne i skrzypcowe, między innymi na Międzynarodowym Kursie Muzycznym im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie.

Justyna Duda

Justyna Duda-Krane

W 1997 roku ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie, w 1993 roku utworzyła z przyjaciółmi kwartet DAFO.

W latach 1997-2004 studiowała wraz z kwartetem w Stuttgarcie w klasie mistrzowskiej kwartetu MELOS, a także kontynuowała indywidualne studia w klasie skrzypiec u prof. Wilhelma Melchera. Jej działalność artystyczna związana jest głównie z Kwartetem DAFO.

Zespół brał udział w licznych kursach mistrzowskich: z Kwartetem Śląskim, Quartetto Italiano, z Kwartetem Melos, Kwartetem im. Borodina i z Kwartetem Tokio; był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach, m.in. I nagrodami w Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi (1995), Międzynarodowym Konkursie Muzyki XX wieku im. V. Bucchiego w  Rzymie (1995), Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych im. D. Szostakiewicza w St. Petersburgu (1996), Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w  Krakowie (1997), Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Katowicach (1998).

Kwartet DAFO zapraszany jest przez organizatorów renomowanych festiwali muzycznych takich jak: Schleswig Holstein Festival, Kissinger Sommer Festival, Obersdorfer Musiksommer Festival, Warszawska Jesień, Kwartet Śląski i Jego Goście, Sachsen Musikfest, Accademia Chigiana, Boden See, Ludwigsburger Musikfestspiele oraz w Armenii na festiwal muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Przez wiele lat grała na XVIII i XIX wiecznych instrumentach francuskich należących do kolekcji instrumentów smyczkowych Badenii-Wurttenbergii. Od 2005 roku Justyna Duda-Krane współpracuje z orkiestrą Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Jurka Dybała. Od 2007 roku jest zatrudniona w Akademii Muzycznej w Krakowie w Katedrze Muzyki Kameralnej.

Artur Rozmystowicz

Artur Rozmysłowicz

Urodzony w Warszawie. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie altówki prof. Błażeja Sroczyńskiego. W latach 2004–2006 stypendysta Guildhall School of Music and Drama w Londynie w klasie mistrzowskiej prof. Jacka Glickmana.

Jako muzyk solista na stałe związany jest z NFM Filharmonią Wrocławską. Członek Lutosławski Quartet. Doskonalił swe umiejętności m.in. u Pinchasa Zukermana, Michaela Tree, Stefana Kamasy, Stefana Popova, członków Guarneri Quartet, Takács Quartet, Heine Quartet oraz Kwartetu Śląskiego.

Zapraszany na festiwale muzyczne, m.in. takie jak: Warszawska Jesień, Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble, Wratislavia Cantans, Festiwal Beethovenowski, Festiwale Organowe w Szczecinie i Zakopanem, Łańcuch, La Frentana, Jazztopad, Pacific Music Festival (Sapporo – Japonia), Paxos International Music Festival (Grecja), festiwal Muzyka na Szczytach, Chopin i jego Europa, Muzyczne przestrzenie, Tansmania, Klara Festival w Brukseli. Jako kameralista występował również na festiwalach teatralnych, m.in. Edinburgh Festival Fringe, SESC Belenzinho (São Paulo).

Współpracował z London Symphony Orchestra, National Basque Orchestra, Sinfonia Juventus, Polską Orkiestrą Radiową, World Orchestra For Peace. Koncertował z wieloma wybitnymi dyrygentami, m.in: Jackiem Kaspszykiem, Gabrielem Chmurą, Michaelem Tilsonem Thomasem, Valerym Gergievem, sir Colinem Davisem, Yakovem Kreizbergiem. Występował w większości krajów Europy, Azji oraz obu Ameryk.

Repertuar PDF

 

Etap selekcji:

 • nagranie wideo dokonane między 15.11.202231.01.2023 r., przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r.
 • nagranie obejmujące repertuar inny, niż zgłoszony do konkursu, czas trwania do 20 minut.
 • nagranie musi zawierać dwie kontrastujące części dowolnego kwartetu smyczkowego.
 • obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania utworów i przedstawiać sylwetki kameralistów z odległości nie większej niż 5 metrów.
 • dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube
 • dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona sumarycznie)
 • dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

 

Program Konkursu można wykonać z nut.

 

Etap I

 1. do wyboru jeden z 6 Kwartetów smyczkowych op. 18 Ludwiga van Beethovena (1800):
  1. Kwartet smyczkowy F-dur op. 18 nr 1
  2. Kwartet smyczkowy G-dur op. 18 nr 2
  3. Kwartet smyczkowy D-dur op. 18 nr 3
  4. Kwartet smyczkowy c-moll op. 18 nr 4
  5. Kwartet smyczkowy A-dur op. 18 nr 5
  6. Kwartet smyczkowy B-dur op. 18 nr 6
 2. do wyboru pierwsza część Kwartetu smyczkowego Karola Szymanowskiego, innego niż w III etapie:
 1. I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37, cz. 1. Lento assai – Allegro moderato
 2. II Kwartet smyczkowy op. 56, cz. 1. Moderato, dolce e tranquillo

 

Etap II

1. do wyboru jeden kwartet smyczkowy z twórczości niżej wymienionych kompozytorów (kolejność alfabetyczna):

Johannes Brahms

Aleksander Borodin

Piotr Czajkowski

Antonín Dvořák

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Robert Schumann

Bedřich Smetana

 

2. do wyboru jeden z utworów z poniższej listy

 1. Aleksander Tansman – VI Kwartet smyczkowy
 2. Grażyna Bacewicz – V Kwartet smyczkowy
 3. Tadeusz Baird – Kwartet smyczkowy
 4. Witold Lutosławski – Kwartet smyczkowy
 5. Henryk Mikołaj Górecki – II Kwartet smyczkowy Quasi una fantasia op.64
 6. Paweł Szymański – Pięć utworów na kwartet smyczkowy
 7. Krzysztof Penderecki – III Kwartet smyczkowy Kartki z niezapisanego dziennika

3. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

Etap III

1. do wyboru jeden z kwartetów smyczkowych Karola Szymanowskiego

 1. I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37
 2. II Kwartet smyczkowy op. 56

 

2. do wyboru jeden z poniższych kwartetów smyczkowych

 1. Claude Debussy – Kwartet smyczkowy g-moll op. 10
 2. Maurice Ravel – Kwartet smyczkowy F-dur
 3. Carl Nielsen – Kwartet smyczkowy F-dur op. 44
 4. Alban Berg – Kwartet smyczkowy op. 3
 5. Alban Berg - Lyrische Suite na kwartet smyczkowy
 6. Béla Bartók – II Kwartet smyczkowy op. 17 BB 75
 7. Béla Bartók – III Kwartet smyczkowy BB 93
 8. Béla Bartók – IV Kwartet smyczkowy BB 95
 9. Zoltán Kodály – II Kwartet smyczkowy op. 10
 10. Leoš Janáček – I Kwartet smyczkowy wg Sonaty Kreutzerowskiej Lwa Tołstoja
 11. Leoš Janáček – II Kwartet smyczkowy Listy duvérmé
 12. Aulis Sallinen – III Kwartet smyczkowy Aspekteja Peltoniemen Hintrikin Susumarssista
 13. Alfred Schnittke – III Kwartet smyczkowy
 14. Arnold Schönberg – III Kwartet smyczkowy op. 30
 15. Benjamin Britten – II Kwartet smyczkowy C-dur op. 36
 16. Benjamin Britten – III Kwartet smyczkowy op. 94
1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
14–16.09.2023 I etap
18–19.09.2023 II etap
21.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów
Absalon String Quartet

Absalon String Quartet

AKELA

AKELA

Atenea Quartet

Atenea Quartet

Erinys Quartet

Erinys Quartet

Fluss Quartet

Fluss Quartet

Monbijou Quartet

Monbijou Quartet

Nerida Quartet

Nerida Quartet

Neuma Quartet

Neuma Quartet

Quartet HANA

Quartet HANA

Quartet Infinito

Quartet Infinito

Quartetto Eos

Quartetto Eos

Quíron Quartet

Quíron Quartet

Turicum Quartet

Turicum Quartet

Absalon String Quartet

Absalon String Quartet

Absalon String Quartet to młody zespół z Kopenhagi, który powstał w 2020 roku. Kwartet zyskał uznanie po wygraniu Rued Langgaard Competition w 2021 roku. Zespół wystąpił na takich festiwalach jak: Rued Langgaard Festival, Bornholm Music Festival, czy Oslo Chamber Music Festival. Absalon brał również udział w kursach mistrzowskich z Davidem Harringtonem z Kronos Quartet oraz z członkami Danish String Quartet. W 2023 roku  kwartet zdobył I nagrodę w Konkursie Muzyki Kameralnej Duńskiego Radia. 

Kwartet tworzą: Thera Ortved, Andreas Larsen (skrzypce), Alva Rasmussen (altówka) oraz Olga Chwaszczewska (wiolonczela). Studiują oni u prof. Tima Frederiksena w Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej.

AKELA

AKELA

AKELA powstał w 2019 roku w Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej. Zespół nieszablonowo interpretuje utwory, co miał już okazję zaprezentować na licznych festiwalach, konkursach oraz koncertach. 

Kwartet tworzą Clara Glasdam, Gustav Ranum, Kirsten Wilbrandt Kjær i Oskar Reuben Friis-Hansen. 

AKELA jest wielkodusznym zespołem, który równie często jak w znamienitych salach koncertowych, gra w różnego rodzaju domach opieki. 

Kwartet brał udział w kursach mistrzowskich u tak znakomitych muzyków, jak:  Hatto Beyerle (Alban Berg Quartet), Johannes Meissl (Artis Quartet) i DSQ. W 2022 roku kwartet został wybrany do Le Dimore del Quartetto.

Atenea Quartet

Atenea Quartet

Atenea Quartet został założony w 2019 roku w Barcelonie przez pełnych pasji muzyków nieustannie pragnących odkrywać i poszerzać repertuar. Kwartet został wyróżniony wieloma międzynarodowymi nagrodami, takimi jak "Prix Credit Suisse Jeunes Solistes 2023"; I nagroda w Competition el Primer Palau 2022; I nagroda w Orpheus Swiss Chamber Music Competition w 2021 roku. Zespół wystąpił też na licznych festiwalach, m.in.: Barcelona String Quartet Biennial; Palau de la Música de Catalunya; Wissembourg Music Festival; Festival d'Aix-en-Provence.

Erinys Quartet

Erinys Quartet

Erinys Quartet został utworzony przez międzynarodową grupę muzyków w Finlandii w Akademii Sibeliusa. Erinys występował na festiwalach i koncertach w Finlandii, Hiszpanii i Włoszech, a także w USA, gdzie w 2022 roku uczestniczyli w warsztatach Dover Quartet w Curtis Institute of Music. W 2021 roku Erinys uczestniczył w Trondheim Int'l Chamber Music Competition. Erinys Quartet studiował głównie u Marko Ylönena, otrzymując dodatkowe wsparcie od Güntera Pichlera (Alban Berg Quartett) oraz kwartetów Pacifica i Dover. Pracowali również z członkami kwartetów Jerusalem, Meta4, Vermeer i Chilingirian. Od 2021 roku Erinys jest wspierany przez Le Dimore del Quartetto.

Fluss Quartet

Fluss Quartet

Fluss Quartet to nowy kwartet, który powstał w Essen w Niemczech w marcu 2022 roku. W maju tego samego roku zadebiutowali w Antwerpen w Belgii. Obecnie Fluss Quartet studiuje pod skrzydłami profesora Andreasa Reinera w Folkwang Universität der Künste oraz profesora Olivera Wille w Master Kammermusik w Hannover HMTMH. Członkowie kwartetu pochodzą z Korei Południowej i Rosji, gdzie rozpoczęli swoje studia muzyczne. Od czerwca 2022 roku członkowie kwartetu są stypendystami Dr Carl Dörken.

Monbijou Quartet

Monbijou Quartet

Monbijou Quartet powstał w Malmö w Szwecji. Kwartet powstał stosunkowo niedawno, ale błyskawicznie zdobył sławę w Szwecji i Skandynawii. Jest jednym z najbardziej obiecujących, młodych kwartetów w całym kraju. Monbijou Quartet koncertował i gościł na festiwalach muzyki kameralnej w całej Szwecji, a w maju 2023 roku uczestniczył w finale największego konkursu muzyki kameralnej w Szwecji - Biennale Ung & Lovande.

Nerida Quartet

Nerida Quartet

Pasja, która pokonuje granice: Nerida Quartet, zainspirowany Nereidami z mitologii greckiej, ucieleśnia symbol wody jako silnego, a zarazem płynącego żywiołu, który w ich muzyce może zawsze przybierać nowe formy. Do osiągnięć międzynarodowego kwartetu (Szwajcaria/Włochy/Bułgaria/Niemcy/Nowa Zelandia) należy zaliczyć I nagrodę na Konkursie ORPHEUS, nagrodę sponsorów na Konkursie Borisa Pergamenschikowa w Berlinie oraz nagrodę na Konkursie Fundacji Schenk. Zaproszenia na festiwale obejmują Festival Musikdorf Ernen, Gent Festival van Vlaanderen i Heidelberger Frühling. Obecnie zespół studiuje muzykę kameralną u Patricka Jüdta na Uniwersytecie Artystycznym w Bernie.

Neuma Quartet

Neuma Quartet

Neuma Quartet powstał w 2022 roku. Ukończyli z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi i Bydgoszczy. Uczestniczyli wspólnie w niektórych konkursach kameralnych, osiągając bardzo wysokie noty, m.in. doszli do finału w Międzynarodowym Konkursie Rubinsteina oraz zakwalifikowali się do tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Kameralnego im. Nielsena. 

Debiutowali na koncertach z laureatką Konkursu Chopinowskiego - Leonorą Armellini, z którą mieli okazję zagrać wspólny koncert inaugurujący jeden z najbardziej prestiżowych konkursów kameralnych w Polsce - Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi.

Quartet HANA

Quartet HANA

Kwartet HANA powstał w kwietniu 2019 roku w Wyższej Szkole Muzyki i Teatru w Monachium. Od 2021 roku członkowie kwartetu studiują u prof. Raphaëla Merlina, prof. Hariolfa Schlichtiga, a także w Ebène Quartet Academy. Muzycy regularnie odbywają lekcje muzyczne również u prof. Eberharda Feltza i prof. Dirka Mommertza. Uczestniczyli w kursach mistrzowskich prof. Olivera Wille i Quatuor Voce. W 2020 roku Kwartet HANA otrzymał III nagrodę w konkursie "Felix Mendelssohn University Competition" w Berlinie i zagrał w Konzerthaus Berlin. We wrześniu 2022 roku kwartet otrzymał nagrodę specjalną "Förderpreis Jeunesses Musicales Deutschland" na konkursie ARD w Monachium.

Quartet Infinito

Quartet Infinito

I skrzypce - Mako Ochiai 

II skrzypce - Kentaro Konishi 

altówka - Moeko Kikuta 

wiolonczela - Soichiro Matsutani 

Założony w 2021 roku kwartet tworzą studenci II roku Tokyo University of the Arts. Studiowali pod kierunkiem Toshihiko Ichitsubo, Katsuya Matsubara i Yukiko Yoshida. Uczestniczyli w kursach mistrzowskich Daniela Gaede oraz Ensemble Tenka Toitsu Academy prowadzonej przez Kota Nagahara, Yasuhiro Suzuki i Kenji Nakagi. Uczestniczyli w 20. Rozdziale Projektu Q w 2022 roku. Zostali również mianowani siódmymi stypendystami Suntory Hall Chamber Music Academy.

Quartetto Eos

Quartetto Eos

Założony w Rzymie w 2016 roku Quartetto Eos zwrócił na siebie uwagę muzycznego świata, zdobywając w 2018 roku "Farulli Prize" przyznawaną przez Italian Music Criticism w ramach nagrody "Franco Abbiati".

Kwartet szlifuje swój repertuar pod skrzydłami Ebène Quartet w Wyższej Szkole Muzyki i Teatru w Monachium. Kwartet wygrał Anton Rubinstein Competition w Düsseldorfie, Sergio Dragoni Competition w Mediolanie oraz Orpheus Competion w Winterthur.

Zespół współpracuje z Calogero Palermo, Jerusalem Quartet, Cremona Quartet, Aron Chiesa, Enrico Dindo, Enrico Pace. Eos Quartet jest artystą-rezydentem w Fundacji Singera Polignaca w Paryżu i nagrywa dla wytwórni Brilliant i Da Vinci.

Quíron Quartet

Quíron Quartet

Założony pod koniec 2020 roku zespół występował m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Szwajcarii i Portugalii, na festiwalach takich jak Poitou International Chamber Music Festival, Musica em Si Maior Festival, A Corda Caminhos Conjuntos II Chamber Music Cycle, Storioni Festival, Blaricum Music Festival i Crans-Montana Classics.

Współpracowali z takimi mistrzami jak Eberhard Feltz, Mathieu Herzog, Joseph Kluson, Guy Danel, António Saiote, Van Kuijk Quartet i Jerusalem String Quartet.

Kwartet studiuje w Nederlandse Strijkkwartet Academie oraz w Royal Conservatoire Brussel pod okiem Erica Robberechta.

Turicum Quartet

Turicum Quartet

Turicum Quartet powstał w Szwajcarii, gdzie pod skrzydłami Ilyi Gringoltsa i Thomasa Grossenbachera członkowie studiują na Zurich University of the Arts.

Zaledwie kilka miesięcy po założeniu kwartet otrzymał II nagrodę na konkursie Kiwanis w Zurychu. Od razu pojawiły się liczne zaproszenia: na rok 2023 przypada ich debiut w Tonhalle Zurich z muzyką japońskiego kompozytora T. Hosokawy, występ u boku renomowanego Gringolts Quartet na Mizmorim Festival oraz seria koncertów w Niemczech dla Villa Musica.

Ostatnio zostali zaproszeni przez Arosa Music Academy, gdzie mieli zaszczyt pracować z H. Schlichtigiem (Cherubini Quartet) i M. Fleckiem (Casal Quartet). 

Głos

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

Dusza człowieka najbardziej bezpośrednio wypowiada się poprzez śpiew. Śpiewając Szymanowskiego, dotknąć można mistyki Wschodu, zagubić się w mgle młodopolskiej poezji, zmierzyć z duchowymi tytanami modernizmu, zabłąkać wśród rymów Słopiewni Tuwima, zatracić w rozterkach Króla Rogera i zmysłowym uroku Roksany.

Śpiewaczką była siostra Karola Szymanowskiego – Stanisława. Śpiewem oddycha jego muzyka. Szukamy śpiewaków, którzy odnajdą wspólny oddech z Karolem Szymanowskim.

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 6 - Repertuar Konkursu w kategorii głos

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne na całym świecie. 

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 6.000 €.
Wyróżnienie dla najlepszego pianisty-kameralisty: 2.000 €.

Thomas Hampson
Przewodniczący

Thomas Hampson

Francesca Zambello

Francesca Zambello

Ulrike Sych

Ulrike Sych

Jadwiga Rappe

Jadwiga Rappe

Marcin Habela

Marcin Habela

Peter Mario Katona

Peter Mario Katona

Ewa Biegas

Ewa Biegas

Thomas Hampson

Przewodniczący

Thomas Hampson

Francesca Zambello

Francesca Zambello

Ulrike Sych

Ulrike Sych

Jadwiga Rappe

Jadwiga Rappe

Marcin Habela

Marcin Habela

Peter Mario Katona

Peter Mario Katona

Ewa Biegas

Ewa Biegas

Jadwiga Rappe

Jadwiga Rappe

Urszula Kryger

Urszula Kryger

Ewa Biegas

Ewa Biegas

Jadwiga Rappe

Jadwiga Rappe

Urszula Kryger

Urszula Kryger

Ewa Biegas

Ewa Biegas

Repertuar PDF

 

Etap selekcji:

 • nagranie wideo dokonane między 15.11.2022 a 31.01.2023 r. przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r.
 • nagranie zawierające repertuar inny, niż zgłoszony do konkursu, czas trwania do 15 minut. 
 • nagranie musi zawierać: 1 dowolną arię operową i 2 pieśni w dwóch różnych językach, innych od języka arii operowej
 • obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania utworów i przedstawiać pełną sylwetkę śpiewaka en face z odległości nie większej niż 5 metrów; dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube
 • dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona sumarycznie)
 • dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu w terminie do dnia 30.06.2023 r.  proszone są o:

 • przesłanie na adres Organizatora 2 kopii materiałów nutowych utworów zgłoszonych do wykonania w I i II etapie. 
 • dokładne podanie nazw wydawnictw z których uczestnik zamierza korzystać przy wykonaniu utworów wybranych do III etapu.

 

ETAP I / 15 minut 

Jury dopuszcza możliwość dokonania wyboru utworów prezentowanych w I etapie.

Zestaw utworów do wykonania przez każdego uczestnika zostanie ogłoszony przez Jury na godzinę przed jego prezentacją programu.

O kolejności wykonania utworów decyduje uczestnik.

1.aria spełniająca wszystkie poniższe warunki:

a. pochodzi z opery prawykonanej w latach 1800 – 1840 (napisanej przez kompozytora dowolnej narodowości)

b. jest reprezentatywna dla techniki belcanto

c. wykonanie - w tonacji oryginalnej

2. utwór Witolda Lutosławskiego w tonacji oryginalnej do wyboru z poniższej listy

a. Lacrimosa wersja na sopran i organy / całość

b. Chantefleurs et Chantefables na sopran i orkiestrę; sł. Robert Desnos, oprac. na sopran i fortepian Eugeniusz Knapik / do wyboru dwie pieśni

La belle-de nuit

La sauterelle

La Véronique

L’Eglantine, l’Aubépine et la Gycine

La tortue

La rose

L’alligator

L’Angélique

Le papillon

c. Lawina sł. a. S. Puszkin, tłum. J. Tuwim- sopran, lub tenor

d. Nie dla ciebie sł.K. Iłłakowiczówna- sopran, mezzosopran, lub tenor

e. Pięć pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na mezzosopran i fortepian / do wyboru dwie pieśni / dopuszczalne wykonanie przez kontratenora

              Morze

              Wiatr

              Zima

             Rycerze

             Dzwony cerkiewne

f. Paroles tissées na tenor i orkiestrę kameralną; sł. Jean-François Chabrun, oprac. na tenor i fortepian Edward Sielicki / do wyboru jedna część

             Un chat qui s’émerveille...

             Quand le jour a rouvert les brances du jardin…

             Mille chevaux hors d’haleine...

             Dormez cette pâleur nous est venue de join …

g. Tarantella na baryton i fortepian; sł. Hilaire Belloc / dopuszczalne wykonanie przez kontratenora

                                                                     lub

 Wojciech Kilar -  z cyklu „Sonety do Laury” F. Petrarki tłum. Jalu Kurek w tonacji oryginalnej – 1 pieśń

              Benedetto sia'l giorno

              Era il giorno

              Soleasi nel mio cor

              E mi par d'or in ora

                                                                     lub

 Pieśń H. M. Góreckiego w tonacji oryginalnej z poniższej listy:

a. z cyklu „Trzy pieśni do sł. M. Konopnickiej” op. 68 - 2 pieśni do wyboru

              Przez te łąki , przez  te pola

              Kiedy Polska

              U okienka, u mojego

b. z cyklu „Śpiewy do sł. Juliusza Słowackiego” op. 48 - 1 pieśń do wyboru

              We łzach, Panie ręce podnosimy do  Ciebie

               Panie, o którym na niebiosach słyszę

c. z cyklu „Dwie pieśni do sł. F. G. Lorki” tłum. m. Bieszczadowski op.42 - 1 pieśń

                Nokturn

                Malagena

d. z cyklu „Trzy fragmenty do sł. S. Wyspiańskiego” op. 69 - 1 pieśń do wyboru

                 Jakżeż ja się uspokoję

                 Może z mętów się dobędzie

                 Poezjo!

e. z cyklu „Błogosławione pieśni malinowe” op. 43 - 2 pieśni do wyboru

                 Błogosławione pieśni malinowe

                 Co ranek skoro ustępują cienie

                 Litość

                 O! Boże

  Pieśni H. M. Góreckiego zostały wydane przez Boosey & Hawkes w roku 2013

3. dwie pieśni spełniające wszystkie poniższe warunki / dopuszczone transpozycje (o ile zostały opublikowane)

a. śpiewane są w dwóch  różnych językach, innych, niż w prezentowanych wcześniej utworach

b. kontrastują nastrojem

c. pochodzą z twórczości kompozytorów od wczesnego romantyzmu do neoromantyzmu

4. jedna dowolna pieśń  Karola Szymanowskiego, spełniająca poniższe warunki  

a. wykonanie w tonacji oryginalnej

b. nie może być powtórzona w kolejnych etapach konkursu

c. wersja językowa może być powtórzeniem jednej z wersji językowych utworów prezentowanych w tym etapie (etapie I)

 

Etap II / 20 minut 

Uczestnicy prezentują cały program II etapu.

O kolejności wykonania utworów decyduje uczestnik.

 1. do wyboru z twórczości Karola Szymanowskiego co najmniej trzy pieśni wybrane z dowolnych opusów lub cały cykl pieśni lub fragment cyklu / wykonanie w tonacjach oryginalnych
 2. dwie pieśni w dwóch różnych językach wybrane z twórczości niżej wymienionych kompozytorów / w tonacjach oryginalnych

(kolejność alfabetyczna)

Grażyna Bacewicz

Béla Bartók

Alban Berg

Luciano Berio

Lili Boulanger

Benjamin Britten

John Cage

Aaron Copland

George Crumb

Claude Debussy / z wyłączeniem Nuit d’étoiles Mandoline

Artur Honegger

Jacques Ibert

Charles Ives

Leoš Janáček

Wojciech Kilar

Stefan Kisielewski

Zoltán Kodály

György  Ligeti

Anna Mahler

Bohuslav Martinů

Olivier Messiaen

Paweł Mykietyn

Roxanna Panufnik

Hans Pfitzner

Poldowski [Irène Wieniawska]

Francis Poulenc

Prasqual

Sergiusz Prokofiew

Maurice Ravel

Ludomir Różycki

Arnold Schönberg

Igor Strawiński

Gieorgij Swiridow

Dymitr Szostakowicz

Paweł Szymański

Michael Tippet

Anton Webern

Mieczysław Weinberg

Alexander von Zemlinsky

Agata Zubel

 1. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

 

Etap III

 1. jeden lub kilka utworów w opracowaniu na głos i orkiestrę lub na głos, orkiestrę i chór żeński o maksymalnym czasie trwania ok. 8 minut; (inne utwory niż ewentualnie wykonywane w poprzednich etapach)

 

 1. Król Roger op. 46, libretto Karol Szymanowski i Jarosław Iwaszkiewicz, jeden z poniższych fragmentów:

          Aria Roksany Uśnijcie krwawe sny króla Rogera… z II aktu (sopran)

          Pieśń Pasterza  Mój Bóg jest piękny jako ja…  z I aktu (tenor)

          Hymn do słońca (Roger): Edrisi, już świt!...Słońce! Słońce! Edrisi… z III aktu (baryton)

b. Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza op. 5, instrumentacja Grzegorz Fitelberg / do wyboru 1 hymn, inny niż ewentualnie wykonywany w poprzednim etapie (mezzosopran, baryton, sopran spinto lub kontratenor)

     Święty Boże

     Jestem i płaczę

     Moja pieśń wieczorna (Błogosławioną niech będzie ta chwila)

c. Penthesilea op. 18 na sopran i orkiestrę, sł. Stanisław Wyspiański

d. Des Hafis Liebeslieder für Gesang und Orchester/ Pieśni miłosne Hafiza na głos i orkiestrę op. 26, sł. Hans Bethge, tłumaczenie  na język polski Stanisław Barącz (sopran, mezzosopran, tenor, kontratenor) / do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min. (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie).

             Wünsche / Życzenia

             Der verliebte Ostwind / Zakochany wiatr

            Tanz / Taniec

            Die Perlen meiner Seele / Serca mego perły

            Jugend im Alter / Wieczna młodość

           Deine Stimme / Głos Twój

           Trinklied / Pieśń pijacka

           Das Grab des Hafis / Grób Hafiza

e. Pieśni księżniczki z baśni op. 31, sł. Zofia Szymanowska (sopran) /do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min. (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie)

             Samotny księżyc

             Słowik

            Taniec

f. Pieśni muezina szalonego op. 42, sł. Jarosław Iwaszkiewicz (mezzosopran, tenor, kontratenor / do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min.  (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie)

             Allah, Allah Akbar

            W południe miasto białe

            O tej godzinie

            Odeszłaś w pustynię zachodnią

g. Słopiewnie op. 46 bis, sł. Julian Tuwim (sopran) / do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min. (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie)

             Słowisień

             Zielone słowa

             Święty Franciszek

            Kalinowe dwory

            Wanda                              

h. Trzy kołysanki op. 48, sł. Jarosław Iwaszkiewicz (sopran lub tenor)

   instrumentacja Jan Krenz

      Pochyl się cicho nad kołyską

       Śpiewam morzu, gwiazdom i tobie

     Biały krąg księżyca olbrzymi

2. jedna aria operowa lub scena z opery do wyboru z poniższej listy:

dla sopranów

Samuel Barber – Vanessa, libretto Gian Carlo Menotti

              akt I, Vanessa: Do not utter a word, Anatol...

Leonard Bernstein –  Candide, libretto Lillian Hellman i Richard Wilbur wg Woltera

              akt  I, Kunegunda: Glitter and be gay…

Leoš Janácek – Její pastorkyňa JW I/4, libretto Leoš Janácek wg Gabrieli Preissovej

              akt II, Jenůfa: To je mamin ina jizba…

Erich Wolfgang Korngold – Die tote Stadt op. 12, libretto Paul Schott

              obraz II, Marietta: Glück das mir verblieb

Gian Calro Menotti – The Medium, libretto Gian Calro Menotti

              akt II, Walc Moniki: Bravo! And after the theatre…

Krzysztof Penderecki – Raj utracony (Paradise Lost), libretto Christopher Fry wg Johna Miltona

              akt I, sen Ewy: Adam, glad I see thy face…

Giacomo Puccini – Madame Butterfly, libretto Giuseppe Giacosa i Luigi  Illica

              akt II, Cio-Cio-San: Un bel di, vedremo...

Giacomo Puccini  - Turandot, libretto Giuseppe Adami i Renato Simoni

              akt I, Liú: Signore, ascolta...

              akt III, Liú: Tu, che di gel sei cinta...

Richard Strauss – Ariadne auf Naxos op. 60, TrV 228,  libretto Hugo von Hofmannsthal

              Zerbinetta: Grossmächtige Prinzessin…(cz. 1)

Igor Strawiński – The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

              akt I, Anna: No word from Tom… (recytatyw, aria, cabaletta, rekomendowane wydanie – Boosey & Hawkes)

Mieczysław Weinberg – Passażirka, libretto Jurij Łukin i Aleksandr Miedwiediew wg Zofii Posmysz

              obraz 6, Marta: Wurde er mich rufen… (nr 12-18 / wyd. Peermusic Classical)

 

dla mezzosopranów i  altów

Benjamin Britten – The Rape of Lucretia op. 37, libretto Ronald Duncan wg André Obeya

              akt II, Lukrecja: Give him this orchid…

(nr 51-77 / wyd. Boosey & Hawkes)

Gian Carlo Menotti - The Consul, libretto Gian Carlo Menotti

              akt II, Matka: I shall find for you…  

Francis Poulenc – Dialogues des carmélites op. 159, libretto Georges Bernanos

              akt II, Madame de Croissy: Relevez-vous, ma fille…

Richard Strauss – Der Rosenkavalier op. 59, TrV 227, libretto Hugo von Hofmannsthal

              akt I, Oktawian: Wie du warst!...

Richard Strauss – Ariadne auf Naxos op. 60, TrV 228,  libretto Hugo von Hofmannsthal

              prolog, Kompozytor: Sein wir wieder gut…

Igor Strawiński – The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

              akt II, Baba-Turek: As I was saying … Scorned !..(nr 152-187 / wyd. Boosey &  Hawkes)

                            

dla kontratenorów

Benjamin Britten –  A Midsummer Night’s Dream op. 64, libretto Benjamin Britten, Peter Pears wg Williama Szekspira

              akt I, Oberon: Welcome wanderer!... (nr 45-53 / wyd. Boosey & Hawkes)

Philip Glass – Akhnaten op. 3, libretto Philip Glass i inni

              akt I, Akhnaten: Tut wu-a yeri enti…

 

dla tenorów

Samuel Barber – Vanessa, libretto Gian Carlo Menotti

             akt I, Anatol: Outside this house

Leoš Janáček - Její pastorkyňa JW I/4, libretto Leoš Janácek  wg Gabrieli Preissovej

              akt I, Laca Klemeň: Vy, stařenko…

Carl Orff - Die Kluge: die Geschichte von dem König und der klugen Frau, libretto Carl Orfa wg braci Grimm

             scena VI, Eselman: Weh mir, wie konnt’ mir das Geschehn

Giacomo Puccini  - Turandot, libretto Giuseppe Adami i Renato Simoni

            akt III, Nieznany Książę (Kalaf): Nessun dorma…

Igor Strawiński – The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

             akt I, Tom Rakewell: Here I stand... (nr 27-46 / wyd. Boosey & Hawkes)

                                     lub

             akt II, Tom Rakewell: Vary the song… (nr 1-26 / wyd. Boosey & Hawkes)

             akt III, Selem: Ladies, both fair and gracious… (nr 43 -65 / wyd. Boosey & Hawkes)

                                     lub

              akt III, Selem:  Behold it, Roman…  (nr 68 - 97  / wyd. Boosey & Hawkes)

 

dla barytonów

 

Samuel Barber – Vanessa, libretto Gian Carlo Menotti

            akt II, Doktor: You rascal you I never knew you had a soul…  

Gian Calro Menotti –  The Consul, libretto Gian Calro Menotti

             akt I, Agent Policji: Mrs. Sorel, your husband has many friends…

Erich Wolfgang Korngold – Die tote Stadt op. 12, libretto Paul Schott

             obraz II, Fritz: Mein Sehnen, mein Wähnen…

Sergiej Prokofiew – Wojna i pokój op. 91, libretto Sergiej Prokofiew i Mira Mendelssohn wg Lwa Tołstoja

             obraz I, Książę Andrzej Bołkoński: Svetloje vesenneje nebo…

Igor Strawiński - The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

             akt II, Nick Shadow: Come, master, observe the host… (nr 29 - 47  / wyd. Boosey & Hawkes)

 

1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
15–17.09.2023 I etap
19–20.09.2023 II etap
22.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów
Aleksandra Blanik

Aleksandra Blanik

Aleksandra Łaska

Aleksandra Łaska

Alexandra Nowakowski

Alexandra Nowakowski

Aleksandra Wittchen

Alksandra Wittchen

Anna Koehler

Anna Koehler

Anna Thun

Anna Thun

Artur Plinta

Artur Plinta

Barbara Jop

Barbara Jop

Barbara Skora

Barbara Skora

Catherine Hooper

Catherine Hooper

Colum Donovan-Paterson

Colum Donovan-Paterson

David Roy

David Roy

Dominika Noskiewicz

Dominika Noskiewicz

Ellada

Ellada Mashyanskaya

Grzegorz Rubacha

Grzegorz Rubacha

Hailing Piao

Hailing Piao

Jan Żądło

Jan Żądło

Joanna Kędzior

Joanna Kędzior

Johanna Will

Johanna Will

Justyna Bujak

Justyna Bujak

Justyna Khil

Justyna Khil

Karolina Augustyn

Karolina Augustyn

Karolina Borodziuk

Karolina Borodziuk

Łukasz Kostka

Łukasz Kostka

Magda Górniak

Magda Górniak

Magdalena Lucjan

Magdalena Lucjan

Marta Huptas

Marta Huptas

Martin Filipiak

Martin Filipiak

Monika Radecka

Monika Radecka

Natalia Płonka

Natalia Płonka

Paweł Trojak

Paweł Trojak

Shaina Martinez

Shaina Martinez

Shanley Horvitz

Shanley Horvitz

Stanisław Napierała

Stanisław Napierała

Swietlana Różycka

Swietlana Różycka

Tatiana Hajzušová

Tatiana Hajzušová

Yilin Zhang

Yilin Zhang

Zuzanna Ciszewska

Zuzanna Ciszewska

Aleksandra Blanik

Aleksandra Blanik

Studentka studiów magisterskich na wydziale wokalno-aktorskim w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Zarówno w szkole średniej, jak i na studiach licencjackich prowadzona przez Prof. Dr hab. Agatę Kobierską. Studia magisterskie rozpoczęła w klasie dziekan wydziału wokalno-aktorskiego Prof. Dr hab. Ewy Biegas. Najbardziej aktualne osiągnięcia to: I miejsce na VII Ogólnopolskim konkursie wokalnym im. Krystyny Jamroz w Kielcach. III miejsce na I Międzynarodowych konkursie wokalnym im. Moniki Swarowskiej-Walawskiej w Krzeszowicach. Za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku 2021/2022 otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aleksandra Łaska

Aleksandra Łaska

Edukację muzyczną rozpoczęła od gry na flecie i fortepianie. Śpiew studiowała w Łodzi, Warszawie oraz Wenecji. Występowała na scenach m.in. Opery Wrocławskiej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Wielkiego w Łodzi, a także w Toyocie i Hachioji w Japonii. Wykonywała partie m.in. w operach W.A. Mozarta - "Weselu Figara" (Susanna), "Cosi fan tutte" (Fiordiligi), G.F. Haendla - "Semele" (Iris), O. Nicolaia - "Wesołe kumoszki z Windsoru"(Frau Fluth). W październiku bieżącego roku wykonywała partię solową w prawykonaniu utworu „Madonna" Bassema Akiki. Płyta „Chopin University Modern Ensamble - Debiut" z jej wykonaniem „Folk songs" Luciano Berio dostała nominację do nagrody Fryderyk 2021.

Alexandra Nowakowski

Alexandra Nowakowski

Polsko-amerykańska sopranistka koloraturowa Alexandra Nowakowski powraca do Metropolitan Opera w sezonie 2022-23, aby wykonać partię Barbary/Pani Latch w The Hours (Puts), Voce dal cielo w Don Carlo oraz Sophie w Der Rosenkavalier. Śpiewa Królową Nocy z Operą Popular de Barcelona, a także Exsultate jubilate, K. 165 Mozarta z Symphony in C. Zaśpiewała solowy recital z The Embassy Series. W sezonie 2021-22 w Metropolitan Opera, Alexandra wcieliła się w role: Zerbinetty w Ariadnie na Naxos, tytułową postać w Łucji z Lammermooru i Gildy w Rigoletcie.

Śpiewała dzieła Szostakowicza z Brooklińskim Towarzystwem Pieśni Artystycznej i była beneficjentką stypendium Beebe Fund.

Aleksandra Wittchen

Alksandra Wittchen

Anna Koehler

Anna Koehler

Urodziłam się w 1998 roku w Krakowie. W 2017r zaczęłam studia w AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Podczas studiów licencjackich prowadziła mnie prof. Henryka Januszewska - Stańczyk. Studia magisterskie odbywałam pod kierunkiem dr Ewa Tracz. W 2022r uzyskałam tytuł magistra sztuki.Jako solistka brałam udział m.in. w koncercie z udziałem AOB i Chóru Kameralnego AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Zadebiutowałam na scenie operowej w październiku 2022 rolą Pierwszej Wiedźmy w operze „Dydona i Eneasz” Henry’ego Purcell’a w WOK’u. Od października 2022 jestem studentką studiów podyplomowych w AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie dr Ewy Tracz i prof. Grzegorza Biegasa.

Anna Thun

Anna Thun

Mezzosopran. Już jako dziecko występowała na deskach Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni w spektaklu „Król Niechciej…wcale nie bajka”. W 2011 podjęła studia na wydziale Wokalno-Aktorskim na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2017 roku ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu J. Rappe. Laureatka III nagrody oraz nagrody specjalnej Opery Ostrawskiej na 52 Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. A. Dvorakaw Karlovych Varach 2017. Laureatka nagród specjalnych podczas IX Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju 2022.

Artur Plinta

Artur Plinta

Student wokalistyki na AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. dr hab. Ewy Biegas oraz mgr. Łukasza Gaja. Laureat konkursów wokalnych o randze ogólnopolskiej jak i międzynarodowej. Zadebiutował w operze W. Stępnia „Czarne Lustro” jako Mały Jan. Kreował postać Damona w operze Händla „Acis i Galatea” oraz chłopca w musicalu „Captain Who” W. Stępnia. Współpracował z takimi dyrygentami jak: M. J. Błaszczyk, T. Tokarczyk, S. Bywalec, A. Żarska, S. Chrzanowski, M. Świątkiewicz, T. Kozłowski, M. Pastuszka. Warsztat wokalny szlifował pod okiem takich śpiewaków jak: M. Rzepka, O. Pasiecznik, M. Kwiecień, J. Freszel, P. Beczała Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Barbara Jop

Barbara Jop

Barbara Jop ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Royal College of Music w Londynie w klasie Amandy Roocroft oraz International Opera Academy w Ghent. W sezonie 2018/2019 zadebiutowała na deskach Opera Vlaanderen. W trakcie swojej kariery miała szansę pracować z orkiestrami takimi jak National Belgian Orchestra, Symfonieorkestr Vlaanderen czy The Royal Philharmonic Orchestra. Wsród pianistów z którymi występowała znajdują się gwiazdy światowej kameralistyki: Roger Vignoles czy Garry Matthewman. W jej reperturarze znajdują się takie role jak: Elektra, Fiordiligi, Donna Elvira (Mozart), Tatiana (Czajkowski) czy Mimì (Puccini).

Barbara Skora

Barbara Skora

Barbara Skora jest studentką Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover w klasie prof. Marka Rzepki od 2021 roku. Wcześniej, w latach 2019-2021, studiowała śpiew na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie ad. dr hab. Magdaleny Idzik. Swoje pierwsze doświadczenia operowe zdobywała w Staatsoper Braunschweig w roku 2022. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów zdobyła szereg nagród na konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich, prowadzona przez Magdalenę Spytek- Stankiewicz. W tym samym czasie po raz pierwszy zaśpiewała na deskach sceny kameralnej NOSPR oraz wystąpiła z towarzyszeniem Śląskiej Orkiestry Kameralnej.

Catherine Hooper

Catherine Hooper

Studiowała w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie. Jest młodą artystką Opera Prelude i artystką stowarzyszoną z OperaUpClose, dla której będzie wykonywać partię Senty w 2023 roku. Występowała w chórze Glyndebourne, a także śpiewała partie solowe z Requiem Mozarta. W RCM Opera Studio Catherine występowała jako Królowa Nocy, a na scenach operowych wykonywała La Contessę i Donnę Annę oraz Alcinę. Wykonywała Vixen Sharp-Ears i Miss Jessel z Byre Opera w Szkocji. Catherine występowała jako solistka, wykonując słynne dzieła, w tym Requiem Faurégo, Mesjasza Haendla, Petite Messe Solennelle (Rossini) i Mszę d-moll (Dvořák).

Colum Donovan-Paterson

Colum Donovan-Paterson

Urodzony i wychowany w Szkocji, absolwent studiów magisterskich w Royal Conservatoire of Scotland. Ukończył również wiele programów dla młodych artystów zarówno The Sixteen, jak i Dunedin Consort. Został wysoko wyróżniony w Leonie Kaiser Prize 2020 i zdobył 3 miejsce w Hugh S Roberton Prize 2019. Występy operowe obejmują chór w L'elisir d'Amore (NGF, Florencja) i Götterdämmerung (Sir Andrew Davis & RSNO). Colum wystąpił wraz z The Sixteen w światowej premierze Jamesa McMillana, 5th Symphony w Usher Hall oraz na trasie z Dunedin Consort. Colum występuje również w filmie fabularnym Netflixa, Outlaw King.

David Roy

David Roy

Baryton. Ma na swoim koncie wiele sukcesów w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach wokalnych, m.in. I nagrodę w II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Bogdana Paprockiego, II nagrodę w XIX Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ady Sari, I nagrodę w XXI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Imricha Godina IUVENTUS CANTI 2019, II nagrodę w III Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Muzyki Sakralnej Ars et Gloria. W siepniu 2022 roku wziął udział w produkcji "Il viaggio a Reims" Gioachino Rossiniego na Rossini Opera Festival w Pesaro. Ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. dr hab. Adama Zdunikowskiego.

Dominika Noskiewicz

Dominika Noskiewicz

Dominika Noskiewicz -mezzosopran - jest studentką V roku Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie Prof. Ewy Biegas oraz mgr. Natalii Skryckiej. Jest laureatką I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Imricha Godina we Vrablach oraz III miejsca na Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Sakralnej Ars et Gloria w Katowicach. Uczyła się pod okiem cenionych artystów podczas warsztatów m.in. Piotra Beczały, Mariusza Kwietnia, Joanny Freszel, Jana Ballarina, Roberta Cieśli, Tadeusza Kozłowskiego.

Ellada

Ellada Mashyanskaya

Ukończyła wydział wokalny Kolegium Muzycznego w Mołodecznie im. M. K. Ogińskiego (klasa nauczyciela Shibko N. G., 2013). Następnie ukończyła wydział wokalny Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej (klasa profesora Lyudmila Yakovlevna Kolos, 2021). Jako solistka gościnnie występowała z honorowym zespołem Republiki Białorusi - Orkiestrą Symfoniczną imienia M.K. Ogińskiego. Podczas studiów w Akademii Muzycznej brała udział w przedstawieniach studia operowego, wykonywała partie Paminy (Czarodziejski flet W.A. Mozarta), Marfy (Carska narzeczona N. Rimskiego-Korsakowa), Hrabiny (Wesele Figara W.A. Mozarta).

Grzegorz Rubacha

Grzegorz Rubacha

Urodził się 3 marca 2000 roku w Tarnowie. W czerwcu 2018r. ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie w specjalności wokalistyka. Od 2019r. studiuje na wydziale wokalno - aktorskim Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku wokalistyka. W 2022 ukończył studia pierwszego stopnia i rozpoczął studia drugiego stopnia na kierunku wokalistyka. Laureat III miejsca w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Mikulasz’a Schneider Trnavsky’ego w Trnavie na Słowacji 2021r. Laureat I miejsca w XXIII Międzynarodowym Konkursie wokalnym imienia Imricha Godina „Iuventus Canti” Vrable Słowacja 2022r.

Hailing Piao

Hailing Piao

Od grudnia 2022 r. członkini chóru w Staatstheater Kassel

Swój talent muzyczny szlifowała w Uniwersytecie Muzycznym w Norymberdze, Uniwersytecie Chung-ang w Korei Południowej oraz Uniwersytecie Inha w Korei Południowej.

Poza wykształceniem muzycznym zdobyła również tytuł licencjata i magistra inżynierii mechanicznej.

Jan Żądło

Jan Żądło

Ukończył studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie w 2022 roku uzyskał stopień doktora sztuki. Był członkiem Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej oraz Studia Operowego w Lyonie. Jest laureatem drugiej nagrody na Otto Edelmann Singing Competition w Wiedniu oraz drugiej nagrody w konkursie Giuseppe Di Stefano w Trapani. Otrzymał także nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni Mieczysława Weinberga na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki (2019). Współpracował z TWON, WOK, TW w Poznaniu, Operą Śląską, Operą Bałtycką, Festiwalem Glyndebourne on Tour.

Joanna Kędzior

Joanna Kędzior

Sopran. Studiowała na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie w klasie śpiewu prof. Izabelli Kłosińskiej . W latach 2016/18 związana była z Akademią Operową Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. A 2020/22 z Wiener Staatsoper Laureatka konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych takich, jak: 9th Veronica Dunne International Singing Competition w Dublinie (2 miejsce oraz Nagroda Specjalna), 57th Tenor Viñas International Competition ( Finalistka) Występowała na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Filharmonii Poznańskiej, Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Aix en Provance Fesitwal, Salzburger Festspiele oraz Wiener Staatsoper.

Johanna Will

Johanna Will

Justyna Bujak

Justyna Bujak

Ukończyła Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu i K. Szymanowskiego w Katowicach. Jest laureatką licznych Ogólnopolskich i Międzynarodowych konkursów wokalnych, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Fortepianem w Gdańsku, Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego, Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju, Imrich Godin International Vocal Competition IUVENTUS CANTI we Vrablach (Słowacja), International Jean Sibelius Vocal Contest (Finlandia), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego ZŁOTE GŁOSY w Warszawie, Międzyuczelnianego Konkursu dla Duetów Instrumentalnych i Duetów Wokalnych.

Justyna Khil

Justyna Khil

Sopran. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. dr hab. Hanny Michalak i dr Anny Wilk. Od roku 2020 uczestniczy w Programie Kształcenia Młodych Talentów – Akademia Operowa Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, gdzie kształci się u Izabeli Kłosińskiej, Olgi Pasiecznik, Katelan Trần Terrell i Michała Biela. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych takich, jak Ogólnopolski Konkurs im. Bogdana Paprockiego (I nagroda), Wassyl Slipak Young Vocalists Competition (II nagroda), Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Antoniny Campi (I nagroda). Wraz z pianistką Rozalią Kierc z sukcesem brała udział w wielu konkursach kameralistyki wokalnej.

Karolina Augustyn

Karolina Augustyn

Sopran. Od początku swojej ścieżki wokalnej związana głównie z wykonawstwem muzyki dawnej. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie dr hab. Ewy Wolak, gdzie kontynuuje studia magisterskie. Brała udział w festiwalach, tj. Festiwal Bachowski w Świdnicy, Opera Rara, Mid Europe Early Music Festival czy Dni Bachowskie. Współpracowała m.in. z Capellą Cracoviensis, filharmonią krakowską czy orkiestrą Baroque Collegium 1685, a także z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie w ramach wernisażu wystawy „Nie tylko „Aida”. Egiptomania na polskiej scenie”.

Karolina Borodziuk

Karolina Borodziuk

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Laureatka I nagrody w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Rudolfa Petraka w Żylinie, Słowacja (2018); laureatka III nagrody w konkursie wokalnym Iuventus Canti im. Imricha Godina we Vrablach, Słowacja (2018) oraz laureatka III miejsca w V Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym dla Duetów Instrumentalnych oraz Duetów Wokalnych (Łódź, 2018). Brała udział w licznych kursach wokalnych pod kierunkiem Ewy Wolak, Jacka Laszczkowskiego, Thomasa Heyer'a i innych. W swoim repertuarze mieści partie operowe, muzykę sakralną, a także pieśni - od epoki późnego renesansu, aż po utwory współczesne.

Łukasz Kostka

Łukasz Kostka

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu solowego dr Adama Szerszenia. Wykonawca recitali solowych i zespołowych z towarzyszeniem orkiestry oraz fortepianu w całej Polsce. Do ostatnich osiągnięć artysty można zaliczyć Nagrodę specjalną na IX Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju oraz II nagroda na VII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku. Współpracował z wieloma osobami (instytucjami) ze świata muzyki i teatru m.in.: H. Konwińskim, T. Tokarczykiem, Janiną Niesobską, Waldemarem Zawodzińskim, Jerzym Dybałem, Wiesławem Ochmanem, Filharmonią Śląską, Operą Śląską, Operą Wrocławską.

Magda Górniak

Magda Górniak

Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (klasa śpiewu prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej), a także Programu Kształcenia Młodych Talentów – Akademii Operowej, gdzie doskonaliła warsztat wokalny i sceniczny pod okiem wybitnych artystów, takich jak: Izabela Kłosińska, Olga Pasiecznik, Małgorzata Walewska, Mariusz Kwiecień. Laureatka m.in. I miejsca w 23. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. M. Schneidera-Trnavsky’ego w Trnavie (Słowacja) oraz I miejsca w VI Konkursie Wokalnym im. J. E. J. Reszków w Częstochowie. Występowała z Orkiestrą Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy oraz Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej pod kierownictwem Adama Klocka.

Magdalena Lucjan

Magdalena Lucjan

Ukończyła MUK w Wiedniu, uzyskując dyplom z wyróżnieniem, obecnie odbywa studia magisterskie w zakresie wykonawstwa wokalnego pod kierunkiem Claudii Visca w MDW w Wiedniu. Od października 2022 roku Magdalena jest członkiem studia operowego przy Operze Narodowej w Warszawie. Magdalena znalazła się w finałach Międzynarodowego Konkursu im. Hansa Gabora Belvedere. Magdalena zadebiutowała w Szwajcarii jako Clorinda w operze "La Cenerentola" Rossiniego na Ticino Musica Festival. W grudniu 2022 roku Magdalena zaśpiewała w "Hansel and Gretel" E. Humperdincka w Schlosstheater Schönbrunn.

Marta Huptas

Marta Huptas

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale Wokalno-aktorskim. Finalistka XXIV Mikuláš Schneider-Trnavský International Singing Competition Półfinalistka International Hans Gabor Vocal Competition oraz zdobywczyni wyróżnienia na Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej „Złote Głosy”. Artystka współpracuje z Operą Śląską w Bytomiu, gdzie zadebiutowała w tytułowej roli Sandriny w Operze Rzekoma Ogrodniczka W.A.Mozarta. Działa również prężnie na polu koncertowym współpracując z Filharmonią Śląską, Filharmonią Częstochowską oraz Filharmonią Narodową.

Martin Filipiak

Martin Filipiak

Baryton ur. 09.01.1996 r. w Lublińcu student wokalistyki trzeciego roku w klasie prof. Ewy Biegas oraz mgr. Łukasza Gaja w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2021 roku finalista międzynarodowego konkursu wokalnego im. Mikuláš’a Schneider-Trnavský’egp w Trnavie. W 2022 roku finalista międzynarodowego konkursu wokalnego Iuventus Canti we Vrablach.

Monika Radecka

Monika Radecka

Absolwentka Konserwatoria Muzycznego im. Józefa Adamowicza w Koszycach (Słowacja) na dwóch kierunkach, aktorstwo oraz śpiew solowy. Aktualnie studentka studiów licencjackich na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale wokalno-aktorskim w klasie prof. Dr hab. Ewy Biegas. Laureatka 2. nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Antonina Dvoraka v Karlovych Varach (Czechy, 2022). Finalistka Międzynarodowego Konkursu Woklanego Iuventus Canti im. Imricha Godina we Vrablach (Słowacja, 2022).

Natalia Płonka

Natalia Płonka

Absolwentka AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu prof. dr hab. Ewy Biegas oraz dr Ewy Tracz. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, m.in. III miejsca na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. M. Schneidera-Trnavskýego w Trnavie, I miejsca na 2. Turnieju Polskich Akademii Muzycznych, czy I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. I. Godina we Vrablach. Mezzosopranistka występowała dotychczas m.in. z orkiestrą Opery Śląskiej pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego, Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego, czy na scenie kameralnej NOSPR w Katowicach z Orkiestrą Muzyki Nowej, pod dyrekcją Szymona Bywalca.

Paweł Trojak

Paweł Trojak

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jadwigi Rappé. Swoje umiejętności doskonalił m.in. w Akademii Operowej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie oraz w Mascarade Opera studio we Florencji. Był także członkiem prestiżowego programu Young Singers Project w ramach Festiwalu w Salzburgu. Obecnie jest członkiem Studia Operowego Opéra de Lyon. Występował na wielu prestiżowych scenach takich jak Salzburg Festival, Opéra de Lyon, Théâtre des Champs-Elysées, Lyric Opera of Chicago, Teatro La Fenice w Wenecji, Opera Narodowa w Warszawie, Opera Wrocławska i wielu innych. Laureat ponad 20 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych.

Shaina Martinez

Shaina Martinez

Wśród ról, w które wcielała się artystka, znajdują się: Violetta (La Traviata), Gianetta i Adina (L'Elisir d'Amore), Cio Cio San (Madama Butterfly), Fiordiligi (Cosi fan tutte), Donna Elvira i Anna (Don Giovanni), Susannah (Susannah), Cendrillon (Cendrillon), Saffi (Der Ziegeunerbaron), Salud (La Vida Breve), Zweite Dame (Die Zauberflöte) oraz Marie (La fille du Régiment).

Dorobek artystyczny wokalistki zawiera takie nagrody jak: Metropolitan Opera Laffont Competition, Elizabeth Connell Prize, National Federation of Music Clubs, Loren L. Zachary Society, Opera at Florham, Vero Beach Opera Rising Stars Festival, Eisenberg-Fried Concerto Competition, Talents of the World International Competition, Washington International Competition, XXI Concurso Internacional de Canto Lirico.

Shanley Horvitz

Shanley Horvitz

Amerykańska mezzosopranistka, która niedawno zadebiutowała w Operze San Jose jako Meg Page w Falstaffie Verdiego. Ma za sobą owocny sezon konkursowy, zdobyła I miejsce w: Wagner Society of New York, International Czech and Slovak Competition, International Orpheus Competition, Mario Lanza Institute Competition oraz Houston Gilbert & Sullivan Competition. Ostatnio występowała również jako Anacoana w Cristoforo Colombo Franchettiego z Teatro Grattacielo oraz jako tytułowa postać w Carmen Bizeta, którą zadebiutowała koncertowo w Carnegie Hall, jesienią zadebiutuje jako La Gran Vestale w La Vestale Spontiniego.

Stanisław Napierała

Stanisław Napierała

Od października 2019 roku studiuje i kontynuuje edukację wokalną w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu prof. Ewy Biegas i mgr. Łukasza Gaja. Jest laureatem głównych nagród na wielu znaczących, międzynarodowych konkursach, m.in. II nagrody na 55 Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w 's-Hertogenbosch, III nagrody i czterech nagród specjalnych na XIX Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. Jeśli chodzi o doświadczenie sceniczne, młody tenor ma za sobą takie role jak Młody Król w operze "Hagith" Karola Szymanowskiego, Don Ottavio w "Don Giovannim" W.A. Mozarta czy Acis w "Acis i Galatea" G.F. Haendla.

Swietlana Różycka

Swietlana Różycka

Studentka roku dyplomowego na Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Moniki Kolasa-Hladíkovej. Jej wykształcenie obejmuje udział w licznych kursach mistrzowskich (m. in. pod kierunkiem Mariusza Kwietnia, Aleksandry Kurzak, Roberta Nakonecznego, W. Stephena Smitha, Ingrid Kremling-Domanski, Kristīne Gailīte). Doskonaliła swoje zdolności biorąc również udział w warsztatach aktorskich, śpiewu białego, tradycyjnego, alikwotowego. W ramach projektów studenckich kreowała role Królowej Nocy („Czarodziejski flet” W. A. Mozarta), Lisy („Zaręczyny przy latarniach” J. Offenbacha), Despiny („Così fan tutte” W. A. Mozarta). Brała także udział w spektaklach taneczno-akrobatycznych.

Tatiana Hajzušová

Tatiana Hajzušová

Sopranistka liryczna obecnie należąca do najbardziej utalentowanych śpiewaków najmłodszego pokolenia w Słowacji. Ostatnio debiutowała na Festiwalu im. Hvorostovskiego w Krasnojarsku w Rosji jako Donna Elvira w nowej produkcji Don Giovanniego w reżyserii M. Sturmingera. Jej kariera rozpoczęła się po wygraniu licznych międzynarodowych konkursów, takich jak: Galina Vyshnevskaya w Moskwie, Elizabeth Házy w Budapeszcie, konkurs im. A. Dvoraka w Karlovych Varach, Mikulas- Schneider Trnavsky na Słowacji.

Yilin Zhang

Yilin Zhang

Sopran, w 2022 uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Cieśli i prof.dr hab. Beaty Szebesczyk. Tytuł magistra uzyskała w 2018 r. w Conservatorio Arrigo Boito di Parma.

2022 - Specjalna nagroda w Międzynarodowym Konkursie im. Moniki Swarowskiej-Walawskiej

2022 - I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Bella Voce w Polsce

2022 - III miejsce w konkursie VIENNA BTHVN

2022 - III miejsce w Międzynarodowym Konkurs Wokalnym "Viva Calisia"

Zuzanna Ciszewska

Zuzanna Ciszewska

Sopran. W 2016 roku otrzymała nagrodę na Międzynarodowym Konkursie im. Rudolfa Petraka w Żylinie. Następnie została finalistką konkursu Pevecke Soutez International w Ołomuńcu. W marcu 2018 wykonała partię sopranową w Requiem W.A.Mozart z dyrygentem Kaiem Bumannem. W roku 2017 Zuzanna ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu, a w 2019 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi. Następnie w 2021 została absolwentką UMFC w Warszawie o specjalności kameralistyka w klasie prof. Anny Radziejewskiej. W 2022 występowała z Opera Incognita w spektaklu „Cavalleria Rusticana” w Monachium. W tym samym roku została finalistką International Lied Competition I Bolko von Hochberg in Göerlitz.

Poprzednie edycje

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2018 roku i była iście pionierskim przedsięwzięciem. Inicjatorką była Joanna Wnuk-Nazarowa, ówczesna dyrektor NOSPR oraz władze katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Konkurs odbył się zaledwie cztery lata po przeprowadzce NOSPR do nowej siedziby, w której odbywały się przesłuchania finałowe. Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym przyjęli sir Simon Rattle oraz Krzysztof Penderecki. Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach: fortepian, skrzypce, kwartet smyczkowy, śpiew oraz kompozycja.

Fortepian: Andrzej Jasiński (przewodniczący), Joanna Domańska, Olga Kern, Aviram Reichert, Martin Roscoe, Tamás Ungár.

Skrzypce: Bartłomiej Nizioł (przewodniczący), Eszter Haffner, Laurent Korcia, Szymon Krzeszowiec, Alexander Trostiansky, Andreas Vierziger.

Kwartet smyczkowy: Valentin Erben (przewodniczący), Krzysztof Chorzelski, Tim Frederiksen, Tadeusz Gadzina, Arkadiusz Kubica, Mats Lidström.

Śpiew: Jadwiga Rappé (przewodnicząca), Ewa Biegas, Hartmut Höll, Bruno Michel, Mitsuko Shirai, Elżbieta Szmytka.

Kompozycja: Eugeniusz Knapik (przewodniczący), Jakob Kullberg, Krzysztof Penderecki, Martin Smolka.

 

Fortepian:

Tymoteusz Bies – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Mateusz Krzyżowski – II nagroda
Seung Hui Kim – III nagroda

Skrzypce:

Sławomira Wilga – I nagroda
Roksana Kwaśnikowska – II nagroda
Maja Horvat – III nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego

Śpiew:

Ewa Tracz – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Sylwia Olszyńska – II nagroda
Agnieszka Jadwiga Grochala – III nagroda

Kwartet smyczkowy:

Eliot Quartett – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Selini Quartet – II nagroda
New Music Quartet – III nagroda

Kompozycja:

Giovanni Bonato – I nagroda
Daniele Gasparini, Lim Youngjin, Eunho Chang – III nagroda ex aequo

Wyróżnienia dla pianistów-kameralistów:

Maurycy Stawujak – najlepszy pianista-kameralista w kategorii śpiew
Radosław Kurek – najlepszy pianista-kameralista w kategorii skrzypce

Kontakt

Website by Noviki
bubblemagnifiercrosschevron-downarrow-upplus-circlecircle-minuschevron-left-circlechevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram