O konkursie

Dyrektor konkursu

Dyrektor konkursu

Ewa Bogusz-Moore

Dyrektor konkursu

Ewa Bogusz-Moore

menedżer kultury, od września 2018 dyrektor naczelny i programowy Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach.

W kwietniu 2019 roku została przyjęta, jako pierwsza Polka i druga kobieta, do międzynarodowej organizacji ECHO, skupiającej 21 najbardziej wpływowych instytucji muzycznych w Europie. W swoich działaniach kieruje się przekonaniem o transformacyjnym potencjale sztuki, a dzięki biznesowemu podejściu do zarządzania potrafi kreować nowoczesne instytucje kultury, odpowiadające wymogom współczesnego rynku sztuki.

W prowadzonych przez siebie instytucjach czy festiwalach łączy tworzenie programu artystycznego z budowaniem wieloletnich strategii rozwoju, m.in. dzięki nawiązywaniu współpracy z instytucjami muzycznymi na świecie (w tym London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Berliner Philharmoniker, Los Angeles Philharmonic czy Cité de la musique).

Absolwentka klasy wiolonczeli na Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Arts Management na City, University of London. Laureatka stypendium Clore Leadership Programme i stypendium Leadership Academy of Poland.

Komitet honorowy

Komitet honorowy

Sir Simon Rattle

Komitet honorowy

Eugeniusz Knapik

Komitet honorowy

Joanna Wnuk-Nazarowa

Komitet honorowy

Andrzej Jasiński

Komitet honorowy

Sir Simon Rattle

Urodzony w Liverpoolu, uznawany jest za jednego z najważniejszych współczesny dyrygentów. Jego nagrania muzyki Karola Szymanowskiego znacząco przyczyniły się do światowego renesansu twórczości polskiego kompozytora.

Studiował w Royal Academy of Music. W latach 1980–1998 był I dyrygentem i doradcą artystycznym City of Birmingham Symphony Orchestra, w 1990 r. objął funkcję dyrektora muzycznego zespołu. W 2002 r. rozpoczął współpracę z Berliner Philharmoniker jako główny dyrygent i dyrektor artystyczny orkiestry. Od września 2017 r. piastuje stanowisko dyrektora muzycznego London Symphony Orchestra.
Dokonał ponad 70 nagrań dla wytwórni EMI i wielu innych firm fonograficznych, za które otrzymał szereg prestiżowych nagród, m.in. Grammy 2009.

Stale koncertuje w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Wraz z Berliner Philharmoniker jest ambasadorem UNICEF i pomysłodawcą projektu edukacyjnego Zukunft@BPhil, który został uhonorowany licznymi nagrodami – Comenius Prize (2004), Schiller Special Prize (2005), Golden Camera i Urania Medal (2007).

Wspólnie z Berliner Philharmoniker był wielokrotnie zapraszany do udziału w koncertach podczas prestiżowych festiwali, takich jak Osterfestspiele Baden-Baden, Osterfestspiele Salzburg i Festival d’Aix-en-Provence. Prowadził liczne spektakle operowe, m.in. na deskach Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden, Wiener Staatsoper, Royal Opera House i Metropolitan Opera.

Regularnie współpracuje z Los Angeles Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment i Wiener Philharmoniker. Jest również opiekunem artystycznym Birmingham Contemporary Music Group.

W 1994 r. otrzymał tytuł szlachecki, a w 2014 r. został uhonorowany Orderem Zasługi, przyznanym przez królową Elżbietę II.

Komitet honorowy

Eugeniusz Knapik

W latach 1970–1976 studiował kompozycję pod kierunkiem Henryka Mikołaja Góreckiego i grę na fortepianie w klasie Czesława Stańczyka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego) w Katowicach. W 1976 r. otrzymał stypendium rządu francuskiego, umożliwiające podjęcie studiów kompozytorskich u Oliviera Messiaena w Paryżu.

W charakterze solisty i kameralisty koncertuje w kraju oraz za granicą. Zasłynął jako pierwszy polski wykonawca cyklu Vingt regards sur l’enfant-Jésus (Dwadzieścia spojrzeń na Dzieciątko Jezus) O. Messiaena; zrealizowane w 1979 r. nagranie utworu (wydane przez wytwórnię DUX w 2011 r.) zostało uhonorowane nagrodą Fryderyk 2012 oraz Diapason d’Or 2012. Artysta wielokrotnie występował podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.

Uzyskał liczne nagrody w konkursach kompozytorskich. Jego utwory dwukrotnie reprezentowały Polskie Radio na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu. Otrzymał również doroczną nagrodę Związku Kompozytorów Polskich oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W 1999 r. został uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Katowice, a w 2005 r. – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2009 r. przyznano mu godność członka honorowego Związku Kompozytorów Polskich. W 2014 r. otrzymał Medal Roku Lutosławskiego.

W 1988 r., na zamówienie dyrektora Théâtre de la Monnaie, rozpoczął pracę nad trylogią operową The Minds of Helena Troubleyn. W ostatnich latach sięgnął po dzieła monumentalne, m.in. Up into the Silence, Moby Dick, Beauty Radiated in Eternity, Concerto of Song Offerings.

Eugeniusz Knapik pełni funkcję Kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 2002–2008 piastował godność rektora uczelni.

Komitet honorowy

Joanna Wnuk-Nazarowa

Urodziła się w Gdyni 28 maja 1949 r. W Krakowie mieszka od piątego roku życia. Tu ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne (dyplom z teorii fortepianu, uczęszczała również na lekcje skrzypiec i oboju). Studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury i kompozycji (dyplom 1974 r. u prof. K. Pendereckiego). Studia uzupełniała na mistrzowskich kursach dyrygentury u prof. H. Swarowsky'ego (Austria, 1971-72). Praktykę operową odbyła w Operze Śląskiej w Bytomiu w roku 1973. W latach 1973-74 była zatrudniona na stanowisku kierownika muzycznego w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, a w latach 1977-78 w Teatrze Starym w Krakowie. Od 1974 roku jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie i członkiem Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki. Brała udział w licznych seminariach i sesjach naukowych. Zajmowała się publicystyką, pisała prace naukowe (m.in. kilka publikacji o twórczości teatralnej Zygmunta Koniecznego). Jako dyrygent brała udział w ważnych festiwalach międzynarodowych (Warszawska Jesień, Oregon Bach Festival). W twórczości kompozytorskiej Joanny Wnuk-Nazarowej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna (m.in. Król umiera Ionesco, Mizantrop Moliera w Teatrze Starym) oraz do spektakli Teatru TV (m.in. Sen srebrny Salomei Słowackiego). Dokonała również szeregu opracowań muzycznych spektakli telewizyjnych (m.in. w reż. K. Kutza: Kolacja na cztery ręce, Antygona w Nowym Jorku, Emigranci, Wujaszek Wania).


W 1991 r. wygrała konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego Państwowej Filharmonii w Krakowie. Ma szczególne zasługi w odbudowie gmachu filharmonii po pożarze (11.12.1991 r.) W niespełna pół roku doprowadziła do oddania sali koncertowej, a całego budynku w rok po pożarze. Remont filharmonii był przykładem nadzwyczaj sprawnej organizacji i gospodarności.


Przy opracowywaniu programów koncertowych Filharmonii Krakowskiej dbała o szczególne miejsce dla muzyki polskiej. Wielką wagę przywiązywała do programu edukacji muzycznej młodzieży. Była konsultantem Rady Programowej Festiwalu Kraków 2000 oraz członkiem stowarzyszenia Villa Decius.

Z rekomendacji Unii Wolności została Ministrem Kultury i Sztuki. Funkcję tę pełniła od 30.10.1997 do 25.03.1999. W czasie pełnienia swojego urzędu sprawowała pieczę nad rozwojem kultury mniejszości narodowych. Jako minister wzięła czynny udział w ważnych forach międzynarodowych: światowym posiedzeniu UNESCO dotyczącym spraw kultury w Sztokholmie (Wielokulturowość społeczeństw); światowym zjeździe ministrów kultury w Kanadzie (Nasza twórcza różnorodność) oraz spotkaniu ministrów kultury państw Unii Europejskiej. W grudniu 1998 r. przewodniczyła polskiej delegacji na międzynarodowej konferencji w Waszyngtonie poświęconej zwrotowi majątku ofiarom Holocaustu.

W latach 2000–2018 pełniła funkcję dyrektora naczelnego i programowego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Była inicjatorką i pomysłodawczynią wszystkich projektów Orkiestry Maratonu twórczości Góreckiego, Pociągu do muzyki Kilara, Muzycznych Podróży Morskich, Dnia Kilara, Nocy Kilara, Festiwalu Górecki-Penderecki w 75. rocznicę urodzin, a także biennale Festiwalu Prawykonań-Polska Muzyka Najnowsza.

W twórczości kompozytorskiej Joanny Wnuk-Nazarowej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna (m.in. muzyka do dzieł Król umiera Eugène Ionesco, Mizantrop Moliera w Teatrze Starym, Ryszard III Wiliama Szekspira w Teatrze Wybrzeże, Operetka Gombrowicza w Teatrze im. Horzycy w Toruniu), oraz do spektakli teatru telewizji (m.in. Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego umieszczony w złotej setce teatru TVP). Dokonała również szeregu opracowań muzycznych spektakli telewizyjnych (m.in. w reż. Kazimierza Kutza: Kolacja na cztery ręce, Antygona w Nowym Jorku, Emigranci, Wujaszek Wania, Ziarno zroszone krwią).

Po przejściu na emeryturę, w 2018 roku, zajęła się intensywnie komponowaniem. W 2020 roku minęło 47 lat od jej debiutu kompozytorskiego (Filharmonia Narodowa w Warszawie) i dyrygenckiego (Filharmonia Krakowska). Obecnie jest dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, mającego popularyzować polską muzykę na świecie oraz utrwalać w świadomości odbiorców znaczenie postaci Szymanowskiego i jego twórczości.

Joanna Wnuk-Nazarowa została uhonorowana wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Srebrnym (2005) i Złotym Medalami „Gloria Artis”, Nagrodą Honorową Związku Kompozytorów Polskich (2009), Krzyżem Kawalerskim (2011) i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Nagrodę „Kobieta Humanitas” w kategorii Kultura (2015), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki III stopnia za działalność pedagogiczną, Honorowym Koryfeuszem Muzyki Polskiej (2018), Nagrodą ZAiKS-u w 100-lecie Stowarzyszenia (2018), a także litewskim Medalem Dariusa i Girėnasa (1998). W 2021 roku została Honorową Obywatelką Katowic.

Komitet honorowy

Andrzej Jasiński

Urodził się w 1936 r. w Częstochowie. W 1959 roku ukończył z odznaczeniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach w klasie prof. Władysławy Markiewiczówny. Rok później zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Canals w Barcelonie, a następnie uzupełnił studia w Paryżu (1960-1961) pod kierunkiem prof. Magdy Tagliaferro. Odbył kilkakrotnie tournée po byłym ZSRR. Występował również w Europie oraz w Japonii, Brazylii czy Urugwaju. W kraju koncertował we wszystkich filharmoniach. Brał udział w wielu festiwalach muzycznych, m.in. siedmiokrotnie w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Dokonał radiowych nagrań archiwalnych, m.in. z WOSPR. Koncertował i nagrał płytę z kwintetem dętym NOSPR-u.

Od 1962 r. jest pedagogiem Akademii Muzycznej w Katowicach. Przez wiele lat (od 1973) pełnił funkcję kierownika Katedry Fortepianu. W czasie swojej aktywnej pracy pedagogicznej wykształcił liczne grono koncertujących pianistów i pedagogów. W latach 1979-1982 uczył w Wyższej Szkole Muzycznej w Stuttgarcie. W wielu krajach prowadził kursy pianistyczne; m.in. regularnie, przez 30 lat w Mozarteum w Salzburgu. Nadal intensywnie współpracuje jako pedagog i juror z instytucjami muzycznymi w Japonii i Chinach. Od 1975 r. był członkiem jury licznych konkursów pianistycznych na całym świecie, m.in. Królowej Elżbiety Belgijskiej, M. Longue, A. Rubinsteina, P. Czajkowskiego, F. Busoniego, czy van Cliburna. Dziewięciokrotnie zasiadał w jury Międzynarodowego Konkurs Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a trzykrotnie pełnił funkcję przewodniczącego jury. Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał wiele wysokich odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Gloria Artis. Jest Doktorem Honoris Causa uczelni muzycznych w Katowicach, Warszawie i we Lwowie.

Kompozycja

Zgłoszenia: 1.07-30.09.2022

Konkurs kompozytorski to hołd dla Karola Szymanowskiego, wielkiego mistrza kompozytorskiego rzemiosła, który swoją muzyką potrafił prowadzić duchowy dialog ze światem spraw aktualnych, tworząc dzieła o ponadczasowej wartości. Na takie właśnie dzieła czekamy: aktualne i uniwersalne, dotykające spraw istotnych dla nas dzisiaj, jednocześnie zaś sięgające poza horyzont doczesności. 

Czekamy na dzieła w jednej z czterech dyscyplin: fortepian, skrzypce, śpiew lub kwartet smyczkowy. Konkurs kompozytorski odbywa się na rok przed konkursem wykonawczym, żeby zwycięskie utwory mogły być włączone jako obowiązkowe do repertuaru konkursu wykonawczego.

Oprócz nagród pieniężnych zwycięskie utwory zostaną wydane i włączone do repertuaru konkursu wykonawczego w 2023 roku. Ponadto wszystkie nagrodzone kompozycje zostaną nagrane i wydane na płycie CD.

Nagrody dla zwycięskich kompozycji na fortepian, skrzypce i śpiew:

I nagroda      3.000 €
II nagroda     2.000 €
III nagroda    1.000 €

Nagrody dla zwycięskich kompozycji na kwartet smyczkowy:

I nagroda      4.000 €
II nagroda     3.000 €
III nagroda    2.000 €

Harmonogram

1.07.2022 początek naboru prac na konkurs
30.09.2022 zakończenie naboru prac na konkurs
31.10.2022 ogłoszenie wyników konkursu

 

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego - kompozycja

Najważniejsze punkty regulaminu:

  1. Czekamy na utwory kameralne na jeden z wybranych instrumentów: skrzypce (solo lub z fortepianem), głos (solo lub z fortepianem), fortepian lub kwartet smyczkowy.
  2. Utwory na skrzypce, fortepian i głos powinny mieć między 3 a 5 minut długości.
  3. Utwory na kwartet smyczkowy powinny mieć między 5 a 8 minut długości.
  4. Limit wieku dla uczestników to 40 lat.
  5. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 lipca 2022 do 30 września 2022 roku za pośrednictwem formularza internetowego, który pojawi się 1 lipca na stronie Konkursu.
  6. Utwory na głos powinny być napisane na jeden z trzech zakresów głosu: wysoki, średni lub niski.
  7. Utwory na głos mogą wykorzystywać tekst po polsku, angielsku, niemiecku, rosyjsku, włosku lub francusku. Jeśli korzystasz z tekstu w innym języku niż angielski, prosimy Cię o dostarczenie roboczego tłumaczenia na angielski, żeby jurorzy mogli lepiej zrozumieć Twój utwór.
  8. Możesz zgłosić do konkursu dowolną liczbę utworów. Za zgłoszenie każdego utworu należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości €25/110zł.
  9. Utwory, które chcesz zgłosić do Konkursu nie mogą być wcześniej nigdzie indziej publikowane.
  10. W każdej kategorii utwory powinny być możliwe do wykonania przez instrument w standardowym stroju i bez żadnych modyfikacji. Jeśli wygrasz, Twój utwór stanie się częścią repertuaru Konkursu w kategoriach wykonawczych. Dlatego sposób wykorzystania instrumentu w Twoim utworze nie może utrudniać uczestnikom wykonania reszty programu.

To tylko niektóre z najważniejszych zasad Konkursu. Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem!

Skrzypce

W muzyce Karola Szymanowskiego skrzypce są symbolem przyjaźni i miłości. Wieloletnia serdeczna przyjaźń łączyła kompozytora z genialnym wirtuozem Pawłem Kochańskim, który po wyjeździe z Polski został profesorem nowojorskiej Juilliard School. Kochański inspirował Szymanowskiego i towarzyszył mu w drodze, która doprowadziła do powstania dwóch fenomenalnych koncertów skrzypcowych. 

Miłością darzył Szymanowski swój, jak mówił, „lud z wyboru”, podhalańskich górali. Echa ich muzyki w jego dziełach najpiękniej wydobywają właśnie skrzypce. Konkurs im. Karola Szymanowskiego poszukuje skrzypków, którzy sens tej miłości i przyjaźni potrafią wypowiedzieć najpełniej.

 

Regulamin będzie dostępny wkrótce.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne. 

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 6.000 €.
Wyróżnienie dla najlepszego pianisty-kameralisty: 2.000 €.

Repertuar konkursu zbudowany jest wokół twórczości największych rewolucjonistów i dlatego zaczyna się od Beethovena. W każdym z etapów uczestnicy mogą wybierać między największymi arcydziełami wiolinistyki a wieloma ukrytymi klejnotami.

31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
5–7.09.2023 I etap
9–10.09.2023 II etap
16,20.09.2023 finał
22.09.2023 koncert laureatów

 

Fortepian

Czy można wyobrazić sobie świat Karola Szymanowskiego bez fortepianu? Absolutnie nie! Fortepian był jego powiernikiem i nieodłącznym towarzyszem w momentach twórczej zadumy. Był instrumentem, dzięki któremu wypowiadał się nie tylko jako kompozytor, ale i wykonawca.

W Tymoszówce, rodowym gnieździe Szymanowskich, fortepian był niemal członkiem rodziny. Opowieść o jego rzekomym zniszczeniu – wrzuceniu do stawu – to zarazem opowieść o końcu pewnej epoki, także w historii muzyki. Historia jednak toczy się dalej. Podczas konkursu szukamy pianistów, którzy na fortepianie potrafią odnaleźć sens Szymanowskiego – tu i teraz.

Regulamin będzie dostępny wkrótce.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne. 

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 6.000 €.

Nie będziemy ukrywać – przygotowując repertuar dla pianistów, zdecydowanie chętniej spoglądaliśmy na Wschód niż Zachód. Szymanowski, Chopin, Rachmaninow, Prokofiew, Skriabin… Czy można chcieć czegoś więcej? Jeśli dla kogoś to wciąż za mało, to w dopełniających listę repertuarową dziełach Beethovena, Debussy’ego, Ravela i Bernsteina
z pewnością każdy pianista znajdzie coś dla siebie.

31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
5–7.09.2023 I etap
9–10.09.2023 II etap
15,19.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów

 

 

Kwartet smyczkowy

Kwartet smyczkowy to forma intymna. To forma niezwykle wymagająca i dla kompozytora, i dla wykonawców. Dwa kwartety smyczkowe Karola Szymanowskiego to prawdziwe klejnoty, światowej klasy arcydzieła gatunku. Niczym światło skupione w soczewce, kwartety Szymanowskiego ogniskują w sobie istotę jego języka muzycznego, jego stylu i jego emocjonalności.

By przekonująco je wykonać, trzeba doskonałego warsztatu i szerokich horyzontów kulturowych. Konkurs Szymanowskiego nie szuka jednak wykonawców przekonujących. Szuka arcymistrzów.

Regulamin będzie dostępny wkrótce.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne. 

I nagroda      38.000 €
II nagroda     26.000 €
III nagroda    14.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 10.000 €.

Repertuar konkursu zbudowany jest wokół twórczości największych rewolucjonistów i dlatego zaczyna się od Beethovena. W kolejnych etapach uczestnicy mogą wybierać spośród utworów Schönberga, Bartóka, Pendereckiego, Bacewicz i oczywiście Szymanowskiego. Nie zabraknie też kwartetowych ikon romantyzmu w postaci dzieł Brahmsa, Czajkowskiego, Schumanna i Dvořáka.

31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
14–16.09.2023 I etap
18–19.09.2023 II etap
21.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów

Śpiew

Dusza człowieka najbardziej bezpośrednio wypowiada się poprzez śpiew. Śpiewając Szymanowskiego, dotknąć można mistyki Wschodu, zagubić się w mgle młodopolskiej poezji, zmierzyć z duchowymi tytanami modernizmu, zabłąkać wśród rymów Słopiewni Tuwima, zatracić w rozterkach Króla Rogera i zmysłowym uroku Roksany.

Śpiewaczką była siostra Karola Szymanowskiego – Stanisława. Śpiewem oddycha jego muzyka. Szukamy śpiewaków, którzy odnajdą wspólny oddech z Karolem Szymanowskim.

Regulamin będzie dostępny wkrótce.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne na całym świecie. 

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 6.000 €.
Wyróżnienie dla najlepszego pianisty-kameralisty: 2.000 €.

Twórczość wokalna Karola Szymanowskiego niestety wyraźnie faworyzuje głosy wysokie, zarówno kobiece, jak i męskie. Niemniej jednak, to właśnie barytonem Króla Rogera kompozytor nakreślił jedną z najbardziej fascynujących postaci w operze XX wieku. Dlatego też repertuar drugiej edycji konkursu oferuje większy niż wcześniej wybór utworów dla śpiewaków dysponujących niskimi głosami.

31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
15–17.09.2023 I etap
19–20.09.2023 II etap
22.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów

Poprzednie edycje

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2018 roku i była iście pionierskim przedsięwzięciem. Inicjatorką była Joanna Wnuk-Nazarowa, ówczesna dyrektor NOSPR oraz władze katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Konkurs odbył się zaledwie cztery lata po przeprowadzce NOSPR do nowej siedziby, w której odbywały się przesłuchania finałowe. Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym przyjęli sir Simon Rattle oraz Krzysztof Penderecki. Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach: fortepian, skrzypce, kwartet smyczkowy, śpiew oraz kompozycja.

Fortepian: Andrzej Jasiński (przewodniczący), Joanna Domańska, Olga Kern, Aviram Reichert, Martin Roscoe, Tamás Ungár.

Skrzypce: Bartłomiej Nizioł (przewodniczący), Eszter Haffner, Laurent Korcia, Szymon Krzeszowiec, Alexander Trostiansky, Andreas Vierziger.

Kwartet smyczkowy: Valentin Erben (przewodniczący), Krzysztof Chorzelski, Tim Frederiksen, Tadeusz Gadzina, Arkadiusz Kubica, Mats Lidström.

Śpiew: Jadwiga Rappé (przewodnicząca), Ewa Biegas, Hartmut Höll, Bruno Michel, Mitsuko Shirai, Elżbieta Szmytka.

Kompozycja: Eugeniusz Knapik (przewodniczący), Jakob Kullberg, Krzysztof Penderecki, Martin Smolka.

 

Fortepian:

Tymoteusz Bies – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Mateusz Krzyżowski – II nagroda
Seung Hui Kim – III nagroda

Skrzypce:

Sławomira Wilga – I nagroda
Roksana Kwaśnikowska – II nagroda
Maja Horvat – III nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego

Śpiew:

Ewa Tracz – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Sylwia Olszyńska – II nagroda
Agnieszka Jadwiga Grochala – III nagroda

Kwartet smyczkowy:

Eliot Quartett – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Selini Quartet – II nagroda
New Music Quartet – III nagroda

Kompozycja:

Giovanni Bonato – I nagroda
Daniele Gasparini – II nagroda
Lim Youngjin – III nagroda

Wyróżnienia dla pianistów-kameralistów:

Maurycy Stawujak – najlepszy pianista-kameralista w kategorii śpiew
Radosław Kurek – najlepszy pianista-kameralista w kategorii skrzypce

Kontakt

Website by Noviki
bubblemagnifiercrosschevron-downarrow-upplus-circlecircle-minuschevron-left-circlechevron-right-circle
Toggle Dark Mode Toggle Dark Mode
Toggle Large Font Size Toggle Font Size
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram