O konkursie

Dyrektor konkursu

Dyrektor konkursu - Ewa Bogusz-Moore
Dyrektor konkursu

Ewa Bogusz-Moore

Dyrektor konkursu - Ewa Bogusz-Moore

Dyrektor konkursu

Ewa Bogusz-Moore

Ewa Bogusz-Moore – menedżer kultury. Od września 2018 dyrektor naczelny i programowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Absolwentka klasy wiolonczeli na Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Arts Management na City, University of London. Laureatka stypendium Clore Leadership Programme i stypendium Leadership Academy of Poland. W prowadzonych przez siebie instytucjach czy festiwalach łączy tworzenie programu artystycznego z budowaniem wieloletnich strategii rozwoju współpracując z instytucjami muzycznymi na całym świecie takimi jak Royal Festival Hall, Elbphilharmonie, Walt Disney Concert Hall czy Philharmonie de Paris. Pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, menedżera w I, CULTURE Orchestra, zarządzała również projektem „Kampusy”, w którym – współpracując z wybranymi prestiżowymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych – była odpowiedzialna za budowanie relacji USA i Polski na pograniczu kultury, idei i nauki.  W 2019 roku została przyjęta jako pierwsza Polka i druga kobieta do międzynarodowej organizacji ECHO, skupiającej najbardziej wpływowe instytucje muzyczne w Europie. W 2020 roku była Przewodniczącą Jury konkursu dla kobiet dyrygentek „La maestra Paris”, a w 2022 roku objęła stanowisko współprzewodniczącej European Union Youth Orchestra.

Komitet honorowy

Komitet honorowy - Sir Simon Rattle
Komitet honorowy

Sir Simon Rattle

Komitet honorowy - Eugeniusz Knapik
Komitet honorowy

Eugeniusz Knapik

Komitet honorowy - Joanna Wnuk-Nazarowa
Komitet honorowy

Joanna Wnuk-Nazarowa

Komitet Honorowy - Andrzej Jasiński
Komitet honorowy

Andrzej Jasiński

Piotr Beczała
Komitet honorowy

Piotr Beczała

Komitet honorowy - Sir Simon Rattle

Komitet honorowy

Sir Simon Rattle

Urodzony w Liverpoolu, uznawany jest za jednego z najważniejszych współczesny dyrygentów. Jego nagrania muzyki Karola Szymanowskiego znacząco przyczyniły się do światowego renesansu twórczości polskiego kompozytora.

Studiował w Royal Academy of Music. W latach 1980–1998 był I dyrygentem i doradcą artystycznym City of Birmingham Symphony Orchestra, w 1990 r. objął funkcję dyrektora muzycznego zespołu. W 2002 r. rozpoczął współpracę z Berliner Philharmoniker jako główny dyrygent i dyrektor artystyczny orkiestry. Od września 2017 r. piastuje stanowisko dyrektora muzycznego London Symphony Orchestra.
Dokonał ponad 70 nagrań dla wytwórni EMI i wielu innych firm fonograficznych, za które otrzymał szereg prestiżowych nagród, m.in. Grammy 2009.

Stale koncertuje w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Wraz z Berliner Philharmoniker jest ambasadorem UNICEF i pomysłodawcą projektu edukacyjnego Zukunft@BPhil, który został uhonorowany licznymi nagrodami – Comenius Prize (2004), Schiller Special Prize (2005), Golden Camera i Urania Medal (2007).

Wspólnie z Berliner Philharmoniker był wielokrotnie zapraszany do udziału w koncertach podczas prestiżowych festiwali, takich jak Osterfestspiele Baden-Baden, Osterfestspiele Salzburg i Festival d’Aix-en-Provence. Prowadził liczne spektakle operowe, m.in. na deskach Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden, Wiener Staatsoper, Royal Opera House i Metropolitan Opera.

Regularnie współpracuje z Los Angeles Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment i Wiener Philharmoniker. Jest również opiekunem artystycznym Birmingham Contemporary Music Group.

W 1994 r. otrzymał tytuł szlachecki, a w 2014 r. został uhonorowany Orderem Zasługi, przyznanym przez królową Elżbietę II.

Komitet honorowy - Eugeniusz Knapik

Komitet honorowy

Eugeniusz Knapik

W latach 1970–1976 studiował kompozycję pod kierunkiem Henryka Mikołaja Góreckiego i grę na fortepianie w klasie Czesława Stańczyka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego) w Katowicach. W 1976 r. otrzymał stypendium rządu francuskiego, umożliwiające podjęcie studiów kompozytorskich u Oliviera Messiaena w Paryżu.

W charakterze solisty i kameralisty koncertuje w kraju oraz za granicą. Zasłynął jako pierwszy polski wykonawca cyklu Vingt regards sur l’enfant-Jésus (Dwadzieścia spojrzeń na Dzieciątko Jezus) O. Messiaena; zrealizowane w 1979 r. nagranie utworu (wydane przez wytwórnię DUX w 2011 r.) zostało uhonorowane nagrodą Fryderyk 2012 oraz Diapason d’Or 2012. Artysta wielokrotnie występował podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.

Uzyskał liczne nagrody w konkursach kompozytorskich. Jego utwory dwukrotnie reprezentowały Polskie Radio na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu. Otrzymał również doroczną nagrodę Związku Kompozytorów Polskich oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W 1999 r. został uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Katowice, a w 2005 r. – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2009 r. przyznano mu godność członka honorowego Związku Kompozytorów Polskich. W 2014 r. otrzymał Medal Roku Lutosławskiego.

W 1988 r., na zamówienie dyrektora Théâtre de la Monnaie, rozpoczął pracę nad trylogią operową The Minds of Helena Troubleyn. W ostatnich latach sięgnął po dzieła monumentalne, m.in. Up into the Silence, Moby Dick, Beauty Radiated in Eternity, Concerto of Song Offerings.

Eugeniusz Knapik pełni funkcję Kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 2002–2008 piastował godność rektora uczelni.

Komitet honorowy - Joanna Wnuk-Nazarowa

Komitet honorowy

Joanna Wnuk-Nazarowa

Urodziła się w Gdyni 28 maja 1949 r. W Krakowie mieszka od piątego roku życia. Tu ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne (dyplom z teorii fortepianu, uczęszczała również na lekcje skrzypiec i oboju). Studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury i kompozycji (dyplom 1974 r. u prof. K. Pendereckiego). Studia uzupełniała na mistrzowskich kursach dyrygentury u prof. H. Swarowsky'ego (Austria, 1971-72). Praktykę operową odbyła w Operze Śląskiej w Bytomiu w roku 1973. W latach 1973-74 była zatrudniona na stanowisku kierownika muzycznego w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, a w latach 1977-78 w Teatrze Starym w Krakowie. Od 1974 roku jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie i członkiem Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki. Brała udział w licznych seminariach i sesjach naukowych. Zajmowała się publicystyką, pisała prace naukowe (m.in. kilka publikacji o twórczości teatralnej Zygmunta Koniecznego). Jako dyrygent brała udział w ważnych festiwalach międzynarodowych (Warszawska Jesień, Oregon Bach Festival). W twórczości kompozytorskiej Joanny Wnuk-Nazarowej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna (m.in. Król umiera Ionesco, Mizantrop Moliera w Teatrze Starym) oraz do spektakli Teatru TV (m.in. Sen srebrny Salomei Słowackiego). Dokonała również szeregu opracowań muzycznych spektakli telewizyjnych (m.in. w reż. K. Kutza: Kolacja na cztery ręce, Antygona w Nowym Jorku, Emigranci, Wujaszek Wania).


W 1991 r. wygrała konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego Państwowej Filharmonii w Krakowie. Ma szczególne zasługi w odbudowie gmachu filharmonii po pożarze (11.12.1991 r.) W niespełna pół roku doprowadziła do oddania sali koncertowej, a całego budynku w rok po pożarze. Remont filharmonii był przykładem nadzwyczaj sprawnej organizacji i gospodarności.


Przy opracowywaniu programów koncertowych Filharmonii Krakowskiej dbała o szczególne miejsce dla muzyki polskiej. Wielką wagę przywiązywała do programu edukacji muzycznej młodzieży. Była konsultantem Rady Programowej Festiwalu Kraków 2000 oraz członkiem stowarzyszenia Villa Decius.

Z rekomendacji Unii Wolności została Ministrem Kultury i Sztuki. Funkcję tę pełniła od 30.10.1997 do 25.03.1999. W czasie pełnienia swojego urzędu sprawowała pieczę nad rozwojem kultury mniejszości narodowych. Jako minister wzięła czynny udział w ważnych forach międzynarodowych: światowym posiedzeniu UNESCO dotyczącym spraw kultury w Sztokholmie (Wielokulturowość społeczeństw); światowym zjeździe ministrów kultury w Kanadzie (Nasza twórcza różnorodność) oraz spotkaniu ministrów kultury państw Unii Europejskiej. W grudniu 1998 r. przewodniczyła polskiej delegacji na międzynarodowej konferencji w Waszyngtonie poświęconej zwrotowi majątku ofiarom Holocaustu.

W latach 2000–2018 pełniła funkcję dyrektora naczelnego i programowego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Była inicjatorką i pomysłodawczynią wszystkich projektów Orkiestry Maratonu twórczości Góreckiego, Pociągu do muzyki Kilara, Muzycznych Podróży Morskich, Dnia Kilara, Nocy Kilara, Festiwalu Górecki-Penderecki w 75. rocznicę urodzin, a także biennale Festiwalu Prawykonań-Polska Muzyka Najnowsza.

W twórczości kompozytorskiej Joanny Wnuk-Nazarowej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna (m.in. muzyka do dzieł Król umiera Eugène Ionesco, Mizantrop Moliera w Teatrze Starym, Ryszard III Wiliama Szekspira w Teatrze Wybrzeże, Operetka Gombrowicza w Teatrze im. Horzycy w Toruniu), oraz do spektakli teatru telewizji (m.in. Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego umieszczony w złotej setce teatru TVP). Dokonała również szeregu opracowań muzycznych spektakli telewizyjnych (m.in. w reż. Kazimierza Kutza: Kolacja na cztery ręce, Antygona w Nowym Jorku, Emigranci, Wujaszek Wania, Ziarno zroszone krwią).

Po przejściu na emeryturę, w 2018 roku, zajęła się intensywnie komponowaniem. W 2020 roku minęło 47 lat od jej debiutu kompozytorskiego (Filharmonia Narodowa w Warszawie) i dyrygenckiego (Filharmonia Krakowska).

Joanna Wnuk-Nazarowa została uhonorowana wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Srebrnym (2005) i Złotym Medalami „Gloria Artis”, Nagrodą Honorową Związku Kompozytorów Polskich (2009), Krzyżem Kawalerskim (2011) i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Nagrodę „Kobieta Humanitas” w kategorii Kultura (2015), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki III stopnia za działalność pedagogiczną, Honorowym Koryfeuszem Muzyki Polskiej (2018), Nagrodą ZAiKS-u w 100-lecie Stowarzyszenia (2018), a także litewskim Medalem Dariusa i Girėnasa (1998). W 2021 roku została Honorową Obywatelką Katowic.

Komitet Honorowy - Andrzej Jasiński

Komitet honorowy

Andrzej Jasiński

Urodził się w 1936 r. w Częstochowie. W 1959 roku ukończył z odznaczeniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach w klasie prof. Władysławy Markiewiczówny. Rok później zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Canals w Barcelonie, a następnie uzupełnił studia w Paryżu (1960-1961) pod kierunkiem prof. Magdy Tagliaferro. Odbył kilkakrotnie tournée po byłym ZSRR. Występował również w Europie oraz w Japonii, Brazylii czy Urugwaju. W kraju koncertował we wszystkich filharmoniach. Brał udział w wielu festiwalach muzycznych, m.in. siedmiokrotnie w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Dokonał radiowych nagrań archiwalnych, m.in. z WOSPR. Koncertował i nagrał płytę z kwintetem dętym NOSPR-u.

Od 1962 r. jest pedagogiem Akademii Muzycznej w Katowicach. Przez wiele lat (od 1973) pełnił funkcję kierownika Katedry Fortepianu. W czasie swojej aktywnej pracy pedagogicznej wykształcił liczne grono koncertujących pianistów i pedagogów. W latach 1979-1982 uczył w Wyższej Szkole Muzycznej w Stuttgarcie. W wielu krajach prowadził kursy pianistyczne; m.in. regularnie, przez 30 lat w Mozarteum w Salzburgu. Nadal intensywnie współpracuje jako pedagog i juror z instytucjami muzycznymi w Japonii i Chinach. Od 1975 r. był członkiem jury licznych konkursów pianistycznych na całym świecie, m.in. Królowej Elżbiety Belgijskiej, M. Longue, A. Rubinsteina, P. Czajkowskiego, F. Busoniego, czy van Cliburna. Dziewięciokrotnie zasiadał w jury Międzynarodowego Konkurs Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a trzykrotnie pełnił funkcję przewodniczącego jury. Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał wiele wysokich odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Gloria Artis. Jest Doktorem Honoris Causa uczelni muzycznych w Katowicach, Warszawie i we Lwowie.

Piotr Beczała

Komitet honorowy

Piotr Beczała

Jeden z najbardziej cenionych i rozchwytywanych tenorów na świecie. W 2006 roku zadebiutował w nowej inscenizacji Rigoletta Verdiego jako Książę Mantui w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W MET wystąpił również jako Leński w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego u boku Anny Netrebko, Książę w Rusałce Dvořáka, Edgardo w Łucji z Lammermooru Donizettiego, Rodolfo w Cyganerii Pucciniego,  w partiach tytułowych w Romeo i Julii oraz Fauście Gounoda. W USA wykonał również partię Tamina w Czarodziejskim flecie Mozarta. W 2011 roku towarzyszył zespołowi MET podczas tournée po Japonii (Rodolfo i Edgardo). W 2012 roku pojawił się jako Kawaler des Grieux obok Anny Netrebko w nowej inscenizacji Manon Masseneta (transmisja na żywo w kinach USA i ponad 50 krajach w ramach Live in HD, DVD). Rok później jego występ w partii Księcia Mantui obok Diany Damrau w nowej inscenizacji Rigoletta, również nagrany na DVD, został nagrodzony ECHO Klassik dla Najlepszego Śpiewaka Roku 2014. W sezonie 2015/16 debiutował w wysoko ocenianej roli tytułowej w Lohengrinie Wagnera u boku Anny Netrebko w Semperoper Dresden.

Artysta posiada także bogaty repertuar koncertowy, który wykonywał z najbardziej znanymi orkiestrami i dyrygentami na świecie. Z okazji 20-lecia swojej kariery zaśpiewał koncert w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej (2012). W tym samym roku drugi raz z rzędu wziął udział w koncertach noworocznych w Semperoper Dresden pod kierunkiem Christiana Thielemanna, wydanych na CD i DVD (Deutsche Grammophon).

W 2014 roku dołączył do prestiżowego grona śpiewaków uczestniczących w dorocznym koncercie Le Concert de Paris na Wieży Eiffla w Paryżu. Dyskografia artysty obejmuje dziesiątki albumów CD z szerokim wyborem utworów, od dobrze znanych pozycji repertuarowych, takich jak nagrania: Fausta na żywo w Wiedniu, Salut!Slavic Opera Arias (Orfeo) oraz Traviaty Verdiego w Monachium (Farao), które otrzymało nominację do Nagrody Grammy (2008), do rzadko wykonywanych utworów jak: Król Roger Szymanowskiego, Die Rheinnixen Offenbacha (Accord) i Simplicius Straussa (syna) (EMI). Artysta wziął także udział w nagraniu Łucji z Lammermooru z orkiestrą Teatru Maryjskiego (dyr. Valery Gergiev). 

Urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Jana Ballarina i odbywał kursy mistrzowskie u takich osobowości muzycznych jak: Pavel Lisitsian i Sena Jurinac. Po studiach został zaangażowany w Landestheater Linz. W 1997 roku dołączył do zespołu Zürich Opera, gdzie występował m.in. jako: Alfredo w Traviacie, Elwin w Lunatyczce Belliniego, a także Riccardo w Balu maskowym Verdiego.

Kompozycja

Zgłoszenia: 1.07-30.09.2022

Konkurs kompozytorski to hołd dla Karola Szymanowskiego, wielkiego mistrza kompozytorskiego rzemiosła, który swoją muzyką potrafił prowadzić duchowy dialog ze światem spraw aktualnych, tworząc dzieła o ponadczasowej wartości. Na takie właśnie dzieła czekamy: aktualne i uniwersalne, dotykające spraw istotnych dla nas dzisiaj, jednocześnie zaś sięgające poza horyzont doczesności.

Czekamy na dzieła w jednej z czterech dyscyplin: fortepian, skrzypce, głos lub kwartet smyczkowy. Konkurs kompozytorski odbywa się na rok przed konkursem wykonawczym, żeby zwycięskie utwory mogły być włączone, jako obowiązkowe do repertuaru konkursu wykonawczego.

Oprócz nagród pieniężnych zwycięskie utwory zostaną wydane i włączone do repertuaru konkursu wykonawczego w 2023 roku.

Nagrody dla zwycięskich kompozycji na fortepian, skrzypce i śpiew:

I nagroda      3.000 €
II nagroda     2.000 €
III nagroda    1.000 €

Nagrody dla zwycięskich kompozycji na kwartet smyczkowy:

I nagroda      4.000 €
II nagroda     3.000 €
III nagroda    2.000

Francesco Filidei przewodniczącym jury Konkursu
Przewodniczący

Francesco Filidei

Agata Zubel

Agata Zubel

Daniel Cichy

Yann Robin jurorem Konkursu

Yann Robin

Rozalie Hirs jurorką Konkursu Szymanowskiego

Rozalie Hirs

Helena Tulve

Helena Tulve

Francesco Filidei przewodniczącym jury Konkursu

Przewodniczący

Francesco Filidei

Kompozytor i organista. Absolwent Konserwatorium Florenckiego i Paryskiego.

Muzyka artysty jest wyrazista i odważna, ale jednocześnie nienachalna. Filidei po mistrzowsku dozuje napięcie w swoich utworach i zręcznie manewruje zręcznie manewruje instrumentacją.

Laureat szeregu prestiżowych nagród m.in.: Siemens Förderpreisträger, Abbiati Award, Les Grands Prix Internationaux du Disque - Académie Charles Cros, the Simone and Cino Del Duca Foundation’s Commande Award z ramienia Académie des Beaux-Arts. Był kompozytorem-rezydentem licznych zespołów oraz festiwali muzycznych, na które zapraszany jest także w charakterze wykonawcy.

Jego utwory interpretowały światowej sławy orkiestry, takie jak: WDR, SWR, RSO Wien, ORT, RAI, the Tokyo Philharmonic, Bayerischen Rundfunk, LaVerdi a także większość wiodących zespołów muzyki współczesnej.

Filidei udziela się także jako pedagog kompozycji, m.in. w Takefu (Tokio), University of Iowa, the International Academy in Tchaikovsky City, Darmstädter Ferienkurse, a także w wielu cenionych instytucjach i uniwersytetach na całym świecie (Ircam, Cnsmdp, Esmuc, Musikene, Uniwersytecie w Berlinie, Tokio czy San Diego).

Agata Zubel

Agata Zubel

Kompozytorka i wokalistka. Znana z niestandardowej skali głosu i wykorzystywania go w sposób łamiący stereotypy. Koncertuje na całym świecie, ma w dorobku wiele prawykonań.

Jako wokalistka i kompozytorka współpracowała m.in. z takimii instytucjami jak: Walt Disney Concert Hall w Los Angeles, Konzerthaus w Berlinie, Musikgebouw w Amsterdamie, Elbphilharmonie w Hamburgu, Royal Albert Hall w Londynie, Casa da música w Porto, National Sawdust w Nowym Jorku, Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, Klangforum Wien, musikFabrik, London Sinfonietta, Münchener Kammerorchester, 2e2m Ensemble, Staatsoper Hannover i in.

Wśród kilkunastu publikacji fonograficznych znajdują się m.in. nagrodzone Fryderykami: kompozytorski album Cascando oraz recital wokalny Apparition, a także, nominowane do tej nagrody Dream Lake z interpretacjami pieśni Witolda Lutosławskiego i Andrzeja Czajkowskiego, Poems z pieśniami Coplanda, Berga i Szymańskiego, el Derwin - Plamy na słońcu.

Uhonorowana m.in. Paszportem Polityki, nagrodą Koryfeusz Muzyki Polskiej, Europejską Nagrodą Kompozytorską, którą otrzymała w tym samym roku, co austriacką Erste Bank Kompositionspreis (2018), a także odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz medalem Gloria Artis.

Związana z Wrocławiem, gdzie wykłada w macierzystej uczelni. Wraz z Cezarym Duchnowskim współtworzy duet ElettroVoce.

Daniel Cichy

Muzykolog i publicysta muzyczny. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Doktorat uzyskał na podstawie pracy nt. życia i twórczości Witolda Szalonka pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Jarzębskiej w Instytucie Muzykologii UJ.

Był asystentem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, obecnie wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika „Polityka" (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku.

Oprócz działalności naukowej Daniel Cichy prowadzi czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Od 2017 roku pełni funkcję dyrektora i redaktora naczelnego PWM.

Yann Robin jurorem Konkursu

Yann Robin

Francuski kompozytor. Współzałożyciel i dyrektor artystyczny Ensemble Multilatérale. Aktywnie promuje muzykę współczesną, między innymi jako inicjator i organizator festiwalu Controtempo w Rzymie.

Studiował równolegle w klasie jazzu w CNR w Marsylii oraz kompozycji i analizy w paryskim Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, a następnie dokształcał się w instytucie IRCAM.

Jego kompozycje wykonują m.in. takie zespoły i orkiestry, jak: Klangforum Wien, Orchestre Philharmonique de Radio France, Seattle Symphony, New York Philharmonic Orchestra, a przede wszystkim Ensemble Intercontemporain. Owocem współpracy zespołu i kompozytora jest m.in. monograficzna płyta Vulcano / Art of Metal, nagrodzona Diapason d'Or, "Preis der Deutschen Schallplattenkritik" oraz "Coup de Cœur" Académie Charles Cros.

Otrzymywał zamówienia m.in. od takich instytucji, jak Ircam, Radio France Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, Casa Da Musica w Porto, a także festiwali w Aix-en-Provence czy w Strasburgu.

Ważnym elementem jego działalności jest dzielenie się wiedzą. Zapraszany jest na konferencje, kursy kompozytorskie oraz kursy mistrzowskie na całym świecie.

Rozalie Hirs jurorką Konkursu Szymanowskiego

Rozalie Hirs

Kompozytorka i poetka. Ukończyła Królewskie Konserwatorium w Hadze oraz Columbia University w zakresie kompozycji, studiowała także inżynierię chemiczną na Uniwersytecie Twente.

Kluczowe dla jej twórczości jest doświadczenie słuchania, czytania i pobudzania wyobraźni. Zarówno jej utwory literackie, jak i muzyczne określa się jako liryczne i eksperymentalne. Tworzy kompozycje wokalne, orkiestrowe i elektroniczne, często łącząc tradycyjne instrumenty z brzmieniem elektroniki. 

Utwory artystki można usłyszeć w wykonaniach m.in. takich zespołów jak Amsterdam Sinfonietta, ASKO|Schönberg, Royal Concertgebouw Orchestra, Klangforum Wien, Musikfabrik, a także samej ertystki, która, interpretuje własne kompozycje na głos i elektronikę na międzynarodowych festiwalachi. 

Na zaproszenie Nieuw Ensemble opracowałaaprogram kursu OpenMusic and contemporary compositional techniques, który poprowadziła na Conservatorium van Amsterdam. Wykładała jako asystentka na Columbia University, dawała także gościnne wykłady na Guildhall School of Music and Drama w Londynie. 

Helena Tulve

Helena Tulve

Pochodząca z Estonii kompozytorka. Studiowała w Tallińskiej Szkole Muzycznej, Estońskiej Akademii Muzycznej oraz w Konserwatorium Paryskim. 

Czerpiąc inspiracje z chorałów gregoriańskich, melodyki orientalnej, muzyki spektralnej i awangardy IRCAM, Tulve tworzy kompozycje doskonale odzwierciedlające bogactwo kulturowe kraju jej pochodzenia. Centrum dźwiękowym jej utworów są nie tylko barwy, ale i napięcia intonacyjne, struktury harmoniczne czy kształt melodii, a osią całej twórczości - ciągła transformacja życiowej energii, która przybiera różne formy, zawierając w sobie liczne sprzeczności.

Kompozytorka brała udział w Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie, International Bartók Festival w Szombathely oraz w kursach muzyki elektronicznej IRCAM w Paryżu.

Obecnie artystka wykłada na wydziale kompozycji w Estońskiej Akademii Muzyki i pełni rolę dyrektora artystycznego Estońskich Dni Muzycznych. Została uhonorowana estońskim Orderem Gwiazdy Białej oraz francuskim Orderem Sztuki i Literatury.

1.07.2022 początek naboru prac na konkurs
30.09.2022 zakończenie naboru prac na konkurs
31.10.2022 ogłoszenie wyników konkursu

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego - kompozycja

Najważniejsze punkty regulaminu:

 1. Czekamy na utwory kameralne na jeden z wybranych instrumentów: skrzypce (solo lub z fortepianem), głos (solo lub z fortepianem), fortepian lub kwartet smyczkowy.
 2. Utwory na skrzypce, fortepian i głos powinny mieć między 3 a 5 minut długości.
 3. Utwory na kwartet smyczkowy powinny mieć między 5 a 8 minut długości.
 4. Limit wieku dla uczestników to 40 lat.
 5. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 lipca 2022 do 30 września 2022 roku za pośrednictwem formularza internetowego, który pojawi się 1 lipca na stronie Konkursu.
 6. Utwory na głos powinny być napisane na jeden z trzech zakresów głosu: wysoki, średni lub niski.
 7. Zgłoszone utwory mogą posiadać tekst w dowolnym języku. Jeśli korzystasz z tekstu w innym języku niż angielski, prosimy Cię o dostarczenie roboczego tłumaczenia na angielski, żeby jurorzy mogli lepiej zrozumieć Twój utwór.
 8. Możesz zgłosić do konkursu dowolną liczbę utworów. Za zgłoszenie każdego utworu należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości €25/110zł.
 9. Utwory, które chcesz zgłosić do Konkursu nie mogą być wcześniej nigdzie indziej publikowane.
 10. W każdej kategorii utwory powinny być możliwe do wykonania przez instrument w standardowym stroju i bez żadnych modyfikacji. Jeśli wygrasz, Twój utwór stanie się częścią repertuaru Konkursu w kategoriach wykonawczych. Dlatego sposób wykorzystania instrumentu w Twoim utworze nie może utrudniać uczestnikom wykonania reszty programu.

To tylko niektóre z najważniejszych zasad Konkursu. Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem!

Fortepian

Pablo Borrás
I miejsce

Pablo Borrás

nie przyznano
II miejsce

nie przyznano

Hyunsu Kim
III miejsce

Hyunsu Kim

Bartosz Witkowski
wyróżnienie

Bartosz Witkowski

Michał Janocha
wyróżnienie

Michał Janocha

Pablo Borrás

I miejsce

Pablo Borrás

nie przyznano

II miejsce

nie przyznano

Hyunsu Kim

III miejsce

Hyunsu Kim

Bartosz Witkowski

wyróżnienie

Bartosz Witkowski

Michał Janocha

wyróżnienie

Michał Janocha

Skrzypce

Amer Ali
I miejsce

Amer Ali

Jinwook Jung
II miejsce

Jinwook Jung

Manolis Ekmektsoglou
III miejsce

Manolis Ekmektsoglou

Andrea Nassivera
wyróżnienie

Andrea Nassivera

Pasquale Punzo
wyróżnienie

Pasquale Punzo

Amer Ali

I miejsce

Amer Ali

Jinwook Jung

II miejsce

Jinwook Jung

Manolis Ekmektsoglou

III miejsce

Manolis Ekmektsoglou

Andrea Nassivera

wyróżnienie

Andrea Nassivera

Pasquale Punzo

wyróżnienie

Pasquale Punzo

Kwartet smyczkowy

Maria Vincenza
I miejsce

Maria Vincenza

Hed Bahack
II miejsce

Hed Bahack

Hyunsu Kim
III miejsce

Hyunsu Kim

Dario Michelon
wyróżnienie

Dario Michelon

Andrea Mattevi
wyróżnienie

Andrea Mattevi

Maria Vincenza

I miejsce

Maria Vincenza

Hed Bahack

II miejsce

Hed Bahack

Hyunsu Kim

III miejsce

Hyunsu Kim

Dario Michelon

wyróżnienie

Dario Michelon

Andrea Mattevi

wyróżnienie

Andrea Mattevi

Głos

Noemi Conti
I miejsce

Noemi Conti

Alejandro Mata
II miejsce

Alejandro Mata

Krystian Neścior
III miejsce

Krystian Neścior

Noemi Conti

I miejsce

Noemi Conti

Alejandro Mata

II miejsce

Alejandro Mata

Krystian Neścior

III miejsce

Krystian Neścior

Skrzypce

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

W muzyce Karola Szymanowskiego skrzypce są symbolem przyjaźni i miłości. Wieloletnia serdeczna przyjaźń łączyła kompozytora z genialnym wirtuozem Pawłem Kochańskim, który po wyjeździe z Polski został profesorem nowojorskiej Juilliard School. Kochański inspirował Szymanowskiego i towarzyszył mu w drodze, która doprowadziła do powstania dwóch fenomenalnych koncertów skrzypcowych.

Miłością darzył Szymanowski swój, jak mówił, „lud z wyboru”, podhalańskich górali. Echa ich muzyki w jego dziełach najpiękniej wydobywają właśnie skrzypce. Konkurs im. Karola Szymanowskiego poszukuje skrzypków, którzy sens tej miłości i przyjaźni potrafią wypowiedzieć najpełniej.

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 4 - Repertuar Konkursu w kategorii skrzypce

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne.

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 5.000 €.

Nagroda specjalna za najlepszą interpretację utworu współczesnego: 1.000 €.
Wyróżnienie dla najlepszego pianisty-kameralisty: 2.000 €.

Daniel Stabrawa
Przewodniczący

Daniel Stabrawa

Jakub Jakowicz

Jakub Jakowicz

Jennifer Pike

Jennifer Pike

Peter Herrestal 

Peter Herresthal

Barnabas Keleman

Barnabás Kelemen

Qian Zhou

Qian Zhou

Szymon Krzeszowiec

Szymon Krzeszowiec

Daniel Stabrawa

Przewodniczący

Daniel Stabrawa

Laureat wielu prestiżowych konkursów. W 1983 roku został członkiem słynnych Filharmoników Berlińskich, w których był pierwszym koncertmistrzem i solistą przez 35 lat. Był także pierwszym skrzypkiem Philharmonia Quartet Berlin. Zespół zdobył międzynarodowe uznanie i renomę, występując w najbardziej prestiżowych salach koncertowych – od Japonii po Stany Zjednoczone. Krytycy zaliczają go do światowej elity tego typu zespołów, a jeden z amerykańskich recenzentów napisał wręcz, iż wyznacza on światowy standard artystyczny kwartetów. Zespół nagrał wiele płyt, spośród których najlepsze zostały wyróżnione nagrodami, w tym dwukrotnie prestiżową nagrodą krytyków niemieckich – Echo Klassik. Artysta występuje regularnie jako solista – z różnymi orkiestrami, od Skandynawii po Amerykę Południową, a także z recitalami – w czołowych ośrodkach muzycznych świata. Zasiada również w jury wielu międzynarodowych konkursów skrzypcowych. Od 20 lat zajmuje się także działalnością dyrygencką. Był między innymi dyrygentem-szefem orkiestry kameralnej Capella Bydgostiensis, z którą koncertował m.in. w Szwajcarii oraz nagrał kilka płyt (dla CD Accord i Cavalli-Records).

Jakub Jakowicz

Jakub Jakowicz

Debiutował w 1994 roku jako 13-latek Koncertem skrzypcowym D-dur Piotra Czajkowskiego. Od tego czasu zdążył wystąpić u boku wszystkich czołowych polskich orkiestr oraz z orkiestrami spoza kraju m.in. Orquestra Real de Sevilla, z Orquesta National de Espana, Filharmonia Monahijska, Orchestre de la Suisse Romande, Dresdner Philharmoniker, Philharmonishes Orchester Dortmund, Orchestra di Santa Cecilia, Orquesta Nacional w Madrycie, Orchestra del Maggio Musicale we Florencji, Filharmonią Czeską w Pradze, Royal Stockholm Philharmonic, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Concerto Köln, Orquesta Sinfonica Valencia i orkiestrą Sinfonia Varsovia. W latach 2009 oraz 2011 na zaproszenie Antoniego Wita artysta brał udział jako solista w tournées koncertowych Orkiestry Filharmonii Narodowej w Wielkiej Brytanii. W jego działalności artystycznej ważne miejsce zajmuje również muzyka kameralna. Występuje na scenie zarówno u boku ojca jak i jako członek odnoszącego wiele sukcesów zagranicznych Zehetmair Quartett. Jakub Jakowicz ma na swoim koncie wiele nagranych płyt, jest także pedagogiem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jennifer Pike

Jennifer Pike

Ma na swoim koncie koncerty z orkiestrami z całego świata jak London Philharmonic, Brussels Philharmonic, City of Birmingham Symphony, Strasbourg Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, Rheinische Philharmonie, Tampere Philharmonic, Malmö Symphony, Auckland Philharmonia, Singapore Symphony czy Nagoya Philharmonic Orchestra. W 2017 roku wystąpiła w Wigmore Hall z koncertami poświęconymi muzyce polskiej, wydała również płytę „The Polish Violin”, na której znajdują się utwory jedynie polskich kompozytorów takich jak Karłowicz, Szymanowski, Wieniawski i Moszkowski. Prapremierowo nagrała utwory Andrew Schultza, a wydawnictwo zostało nominowane do nagrody Australian Classical Music Awards w kategorii „Najlepsze wykonanie australijskiej kompozycji”. Dyskografia artystki jest wyjątkowo bogata. Wśród wielu nagrań dokonanych przez Jennifer Pike znaleźć można Koncert skrzypcowy Sibeliusa nagrany z Bergen Philharmonic Orchestra pod batutą Sir Andrew Davisa czy Koncert skrzypcowy Mendelssohna z City of Birmingham Symphony Orchestra wraz z Edwardem Gardnerem. Obecnie objęła stanowisko Artystki Rezydentki na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Peter Herrestal 

Peter Herresthal

Wielokrotnie nagradzany skrzypek Peter Herresthal występował z orkiestrami i zespołami na całym świecie, od Melbourne Symphony, z Thomasem Adèsem dyrygującym jego koncertem na festiwalu w Melbourne, Vienna Radio Symphony Orchestra w Wiedeńskiej Konzerthaus, BBC Philharmonic, Atlanta Symphony, London Sinfonietta po liczne występy z głównymi orkiestrami skandynawskimi, w tym Oslo i Stockholm. 

Nagrał 22 koncerty skrzypcowe, zdobywając dziesięć nominacji i pięć norweskich nagród Grammy. 

Jego nagranie Nørgård znalazło się na liście do nagrody Gramophone Award i zostało wybrane przez redaktorów w The Strad i International Record Review. 

W ostatnich sezonach Peter koncertował w Europie i Stanach Zjednoczonych z arią "Vers toi es si loin" napisaną dla niego przez Kaiji Saariahos  oraz z jej koncertem skrzypcowym "Graal Theatre". Niedawno zarejestrował utwór dla BIS, otrzymując znakomite recenzje w magazynach BBC i Grammophone, produkcję telewizyjną dla BBC i nominacje do amerykańskiej nagrody Grammy.

Peter Herresthal jest profesorem Akademii w Oslo i Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze, profesorem wizytującym w Royal College of Music w Londynie i NYU Steinhard School w Nowym Jorku.

Barnabas Keleman

Barnabás Kelemen

Laureat I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Mozarta w Salzburgu i Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Indianapolis oraz III nagrody na Konkursie Skrzypcowym im. Królowej Elżbiety w Brukseli. Regularnie występuje na najbardziej znanych salach koncertowych świata: Carnegie Hall, Concertgebouw, Royal Festival Hall, Palais de Beaux Arts, Suntory Hall, czy Filharmonia Berlińska. Jest częstym gościem tak znaczących orkiestr jak BBC Symphony Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Hungarian National Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Estonian National Philharmonic Orchestra, Helsinki Philharmonic Orchestra, Hong Kong Philharmonic Orchestra. Na swoim koncie ma 20 albumów płytowych, dokonał  premierowych nagrań utworów Kurtága, Ligetiego, Schnittkego, Gubajduliny, Reicha i Wiggleswortha. Obecnie jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie oraz Uniwersytetu w Kolonii. Razem z Katalin Kokas jest współzałożycielem i dyrektorem artystycznym Festival Academy Budapest. W latach 2010-2018 był pierwszym skrzypkiem cieszącego się uznaniem na całym świecie Kwartetu Kelemen.

Qian Zhou

Qian Zhou

Laureatka pierwszej nagrody na China National Competition w 1984, nagrody Grand Prize oraz pięciu innych głównych nagród na Marguetie Long-Jacques Thibaud Competition w 1987 roku. Jest artystką koncertującą na całym świecie. Dawała recitale w Ameryce Północnej, Europie, Azji oraz Afryce; odwiedziła takie sale jak Amsterdam Concertgebouw, Carnegie Hall, Kennedy Centre, Royal Festival Hall, Suntory Hall in Tokyo and the Vienna Concert Hall. Występowała jako solistka z orkiestrami najwyższej klasy: Baltimore Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Radio de France Orchestra, New Japan Philharmonic Orchestra czy Russian Philharmonic Orchestra. Qian Zhou prowadzi bogatą działalność pedagogiczną, jest także kierownikiem katedry instrumentów smyczkowych w Yong Siew Toh Conservatory of Music. Jej studenci osiągają znaczące sukcesy na międzynarodowych konkursach muzycznych. Prowadziła wiele mistrzowskich kursów skrzypcowych oraz zasiadała w jury wielu konkursów. Jest przewodniczącą The Artist Committee, członkiem jury Singapore International Violin Competition oraz dyrektorem artystycznym Singapore Violin Festival.

Szymon Krzeszowiec

Szymon Krzeszowiec

Laureat konkursów skrzypcowych w Poznaniu (im. Zdzisława Jahnkego), Warszawie (im. Tadeusza Wrońskiego) i w Brescii we Włoszech. Zdobywca pierwszych nagród na konkursach muzyki kameralnej w Kopenhadze i Sondershausen (w trio smyczkowym Aristos). Jako solista występował z najlepszymi polskimi orkiestrami takimi jak NOSPR, Sinfonia Varsovia i większością filharmonicznych zespołów w kraju. Ma w swoim dorobku ponad 30 płyt CD dla takich wytwórni jak EMI Poland, ECM, DUX, dacapo oraz Radio Katowice. Od 2001 roku jest prymariuszem Kwartetu Śląskiego, z którym regularnie koncertuje na całym świecie. Zespół otrzymał m.in. Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego (2005), Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2008), oraz Medal Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego (2015), jest też laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień, w tym siedmiu Fryderyków, Gramophone Classical Music Award za nagranie kompletu kwartetów smyczkowych Grażyny Bacewicz (2017) oraz Koryfeusza Muzyki Polskiej (2019). Zajmuje się również pedagogiką, prowadząc klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

Szymon Krzeszowiec

Szymon Krzeszowiec

Piotr Tarcholik

Piotr Tarcholik

Łukasz Błaszczyk

Łukasz Błaszczyk

Szymon Krzeszowiec

Szymon Krzeszowiec

Laureat konkursów skrzypcowych w Poznaniu (im. Zdzisława Jahnkego), Warszawie (im. Tadeusza Wrońskiego) i w Brescii we Włoszech. Zdobywca pierwszych nagród na konkursach muzyki kameralnej w Kopenhadze i Sondershausen (w trio smyczkowym Aristos). Jako solista występował z najlepszymi polskimi orkiestrami takimi jak NOSPR, Sinfonia Varsovia i większością filharmonicznych zespołów w kraju. Ma w swoim dorobku ponad 30 płyt CD dla takich wytwórni jak EMI Poland, ECM, DUX, dacapo oraz Radio Katowice. Od 2001 roku jest prymariuszem Kwartetu Śląskiego, z którym regularnie koncertuje na całym świecie. Zespół otrzymał m.in. Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego (2005), Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2008), oraz Medal Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego (2015), jest też laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień, w tym siedmiu Fryderyków, Gramophone Classical Music Award za nagranie kompletu kwartetów smyczkowych Grażyny Bacewicz (2017) oraz Koryfeusza Muzyki Polskiej (2019). Zajmuje się również pedagogiką, prowadząc klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

Piotr Tarcholik

Piotr Tarcholik

Łukasz Błaszczyk

Łukasz Błaszczyk

Repertuar PDF

Etap selekcji:

 • nagranie video dokonane między 15.11.2022 a 31.01.2023 r., przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r.
 • nagranie obejmujące dowolny repertuar na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu, czas trwania do 20 minut.

· nagranie musi zawierać

 •      co najmniej 2 utwory o odmiennej stylistyce, skomponowane w różnych epokach jednak nie wcześniej niż w roku 1800;
 •      dopuszcza się wykonanie utworów na skrzypce solo z zastrzeżeniem, że ich udział nie może przekroczyć 50% czasu nagrania

·  obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania utworów i przedstawiać pełną sylwetkę skrzypka z odległości nie większej niż 5 metrów.

·  dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube

·  dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona

sumarycznie)

·  dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

Program Konkursu należy wykonać z pamięci.
Wyjątek stanowią:
- sonaty na skrzypce i fortepian Ludwiga van Beethovena przewidziane do wykonania w I etapie (pkt 1)
- sonaty na skrzypce i fortepian przewidziane do wykonania w II etapie oraz
- Partita na skrzypce i fortepian Witolda Lutosławskiego

W przypadku Sonat Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta i Johannesa Brahmsa zaleca się korzystanie z wydawnictw urtextowych takich jak G. Henle Verlag, Bärenreiter-Verlag,

Etap I / 20-30 min.

1. do wyboru druga część dowolnej Sonaty na fortepian i skrzypce Ludwiga van Beethovena z wyłączeniem Sonaty skrzypcowej A-dur op. 47 (Kreutzerowska)

 1. do wyboru z twórczości Karola Szymanowskiego –
  1. Mity. Trzy poematy op. 30 na skrzypce i fortepian - jedno ogniwo cyklu
  2. Romans D-dur op. 23
 2. do wyboru jedna z 6 Sonat skrzypcowych op. 27 Eugène Ysaÿe (1924)
  1. Sonata skrzypcowa g-moll op. 27 nr 1
  2. Sonata skrzypcowa a-moll op. 27 nr 2
  3. Sonata skrzypcowa d-moll op. 27 nr 3
  4. Sonata skrzypcowa e-moll op. 27 nr 4
  5. Sonata skrzypcowa G-dur op. 27 nr 5
  6. Sonata skrzypcowa E-dur op. 27 nr 6

    

   Etap II / 45-60 min.

   l. do wyboru jeden z utworów z poniższej listy

   a. Karol Szymanowski – Sonata skrzypcowa d-moll op. 9

   b. Ludwig van Beethoven - Sonata skrzypcowa A-dur op. 47 (Kreutzerowska)

   c. Felix Mendelssohn – Bartholdy – Sonata skrzypcowa F-dur (1838)

   d. Maurice Ravel – Sonata skrzypcowa G-dur

   e. Franz Schubert – Sonata skrzypcowa A-dur D. 574

   f. Johannes Brahms -       I Sonata skrzypcowa G-dur op. 78

   g.                                      II Sonata skrzypcowa A-dur op. 100

   h.                                      III Sonata skrzypcowa d-moll op. 108

   i. Robert Schumann – II Sonata skrzypcowa d-moll op. 121

   j. Gabriel Fauré – Sonata skrzypcowa A-dur op. 13

   k. César Franck – Sonata skrzypcowa A-dur M.8

   l. Richard Strauss – Sonata skrzypcowa Es-dur op. 18, TrV 151

   m. Ottorino Respighi – Sonata skrzypcowa h-moll

   2. do wyboru jeden z utworów o charakterze wirtuozowskim z poniższej listy
   a. Ernest Chausson – Poème na skrzypce i orkiestrę op. 25, oprac. na skrzypce i fortepian b. Maurice Ravel - Tzigane, rapsodie de concert na skrzypce i fortepian
   c. Camille Saint-Saëns – Introduction et rondo capriccioso a-moll na skrzypce solo op. 28

   d.                                      Havanaise E-dur na skrzypce solo op. 83

   e. Pablo de Sarasate – Fantazja na tematy z opery Carmen Georgesa Bizeta

   f. Karol Szymanowski – Nokturn i Tarantella na skrzypce i fortepian op. 28

   g. Henryk Wieniawski –     Fantaisie brillante sur (...) „Faust” de Gounod op. 20

   h.                                         Thémé original varié op. 15

   i.                                          Polonaise Brillante A-dur op. 21

   j. Franz Waxman – Fantazja na tematy z opery Carmen Georgesa Bizeta na skrzypce i orkiestrę, oprac. na skrzypce i fortepian

   k. Eugène Ysaÿe / Camille Saint-Saëns - Caprice d'après l'Étude en forme de valse de Saint-Saëns

   l. Béla Bartók – I Rapsodia na skrzypce i fortepian BB 94a

   m.                      II Rapsodia na skrzypce i fortepian BB 96a

   n. Arnold Schönberg – Fantazja na skrzypce i fortepian op. 47

   o. Witold Lutosławski – Partita na skrzypce i fortepian

   3. dowolna miniatura na skrzypce i fortepian / czas trwania 3-5min
   4. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie  kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

   Etap III

   1. do wyboru jeden z koncertów skrzypcowych Karola Szymanowskiego –
    1. I Koncert skrzypcowy op. 35
    2. II Koncert skrzypcowy op. 61
   2. do wyboru jeden z koncertów z poniższej listy (kolejność alfabetyczna wg nazwisk kompozytorów):Béla Bartók – II Koncert skrzypcowy BB 117Krzysztof Penderecki – I Koncert skrzypcowySergiej Prokofiew – I Koncert skrzypcowy D-dur op. 19II Koncert skrzypcowy g-moll op. 63Mieczysław Wajnberg - Koncert skrzypcowy g-moll op. 67
1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
5–7.09.2023 I etap
9–10.09.2023 II etap
14.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów

 

Adam Suska

Adam Suska

Aleksandra Maria Steczkowska

Aleksandra Maria Steczkowska

Alena Hove

Alena Hove

Bjørg Pas

Bjørg Pas

Dongyoung Jake Shim

Dongyoung Jake Shim

Eimi Wakui

Eimi Wakui

Élise Bertrand

Elise Bertrand

II miejsce

Elvin Hoxha Ganiyev

Helene Freytag

Helene Freytag

Hyeon Hong

Hyeon Hong

Issei Kurihara

III miejsce

Jakub Staszel

Karolina Górny

Karolina Górny

Kristóf Tóth

Kristóf Tóth

Manuel De Almeida-Ferrer

Matthew Hakkarainen

Matthew Hakkarainen

Maya Wichert

Maya Wichert

Mira Marton

Mira Marton

Piirsalu Triinu

Piirsalu Triinu

Russell Iceberg

Russell Iceberg

Sara Dragan

I miejsce

Seina Matsuoka

Sherzod Abdiev

Sherzod Abdiev

Sofia Manvati

Sofia Manvati

Yurina Arai

Yurina Arai

Adam Suska

Adam Suska

Laureat wielu prestiżowych nagród na międzynarodowych konkursach skrzypcowych, zdobywca m.in. II nagrody na XV Międzynarodowym Konkursie im. K.Lipińskiego i H.Wieniawskiego w Lublinie 2021, III nagrody na EuroAsia Competition Tokio 2021, Grand Prix Virtuoso&Belcanto Competition Lucca 2021, 2022. Występował z czołowymi polskimi filharmoniami. Grał recital w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Współpracował z dyrygentami: M. Pijarowskim, G. Tchitchinadze, J. Chrenowiczem.Kształci się na UMFC u prof. Agaty Szymczewskiej.Od października 2022 artysta-rezydent Queen Elisabeth Music Chapel u prof. Augustina Dumaya.Gra na instrumencie F.Gagliano c.1749.

Aleksandra Maria Steczkowska

Aleksandra Maria Steczkowska

Aleksandra Maria Steczkowska jest doktorantką Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, gdzie ukończyła studia w klasie skrzypiec prof. dr hab. Piotra Tarcholika. Debiutowała Koncertem D-dur op.35 E.W. Korngolda pod batutą maestro Marka Pijarowskiego na estradzie Filharmonii Krakowskiej w 2019 r. Największą pasją Aleksandry jest kameralistyka. Skrzypaczka występuje w ramach różnych cykli muzycznych (m.in.: Festiwal Ensemble im. Księżnej Daisy, „Środa młodych” w NOSPR, Muzyka w Starym Krakowie, Przemyska Jesień Muzyczna, Barbakan Music Festival). Jest wieloletnią stypendystką CEA, Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Alena Hove

Alena Hove

Bjørg Pas

Bjørg Pas

Dongyoung Jake Shim

Dongyoung Jake Shim

Eimi Wakui

Eimi Wakui

Élise Bertrand

Elise Bertrand

II miejsce

Elvin Hoxha Ganiyev

Elvin Hoxha Ganiyev jest koncertującym skrzypkiem solowym z szerokim i zróżnicowanym repertuarem, który obecnie kontynuuje studia na kierunku Konzertexamen na Folkwang Universität der Künste w Essen u prof. Alekseya Semenenko oraz drugie studia magisterskie w programie Instrumentalsolist UdK Berlin u Marka Gothoniego. Posiada tytuł magistra w Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover w Niemczech, gdzie studiował u profesora Krzysztofa Węgrzyna, a także tytuł licencjata w Escuela Superior de Música Reina Sofía w Hiszpanii, w klasie profesora Zakhara Brona.

Helene Freytag

Helene Freytag

Hyeon Hong

Hyeon Hong

Issei Kurihara

Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Nałęczowie.

III nagroda międzynarodowego konkursu "Uladimir Spivakov",

I nagroda międzynarodowego konkursu skrzypcowego Yankelevich.

Główna nagroda i wiele nagród specjalnych międzynarodowego konkursu skrzypcowego "Rodolfo Lipizer Prize".

I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Beethovenowskim, I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Josepha Maysedera, I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Skrzypiec Solowych Tadeusza Wrońskiego.

Występował z następującymi orkiestrami: Vienna Camerata Orphica i Altomonte Orc. Linz, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Republiki Baszkortostanu, Orkiestrą Filharmonii Braszowskiej, Narodową Orkiestrą Symfoniczną "Serghei Lunchevici".

III miejsce

Jakub Staszel

Jakub Staszel urodził się w 2003 roku. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat. Obecnie studiuje na Akademii muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Marcina Baranowskiego. Uczestniczył w kursach muzycznych w klasach profesorów takich jak np. prof. Gil Shaham, prof. Midori Goto, prof. Noah Bendix - Balgley, prof. Ning Feng. Brał udział w Międzynarodowych kursach MorningSide Music Bridge. Do najważniejszych osiągnięć konkursowych Jakub zalicza: - I nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie "Puławy i Skrzypce" (2022) - II nagrodę na XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego (2021)

Karolina Górny

Karolina Górny

Karolina Górny ukończyła w ubiegłym roku z wyróżnieniem studia magisterskie w klasie prof. dr hab. Szymona Krzeszowca w katowickiej Akademii Muzycznej. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich pod kierunkiem m. in. Bomsori Kim, Alexandra Sitkovetsky’ego, Jakuba Jakowicza czy Agaty Szymczewskiej. Występowała na takich wydarzeniach jak Festiwal Ensemble czy Festiwal Emanacje, a w ubiegłym sezonie artystycznym była uczestniczką programu Akademia NOSPR. Zdobywała czołowe nagrody na międzynarodowych konkursach, była również półfinalistką Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. M. Wajnberga. Otrzymała stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Centrum Edukacji Artystycznej.

Kristóf Tóth

Kristóf Tóth

Manuel De Almeida-Ferrer

Matthew Hakkarainen

Matthew Hakkarainen

Maya Wichert

Maya Wichert

Maya Wichert zaczęła grać na skrzypcach w wieku czterech lat. Od 2015 roku jest studentką Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Monachium, obecnie w klasie prof. Leny Neudauer. Ponadto Maya otrzymuje prywatne lekcje od profesora Krzysztofa Węgrzyna. Maya występowała już jako solistka z takimi orkiestrami jak Ulm Philharmonic Orchestra, Jena Philharmonic, Baden-Baden Philharmonic, Munich Chamber Orchestra, Symphony Orchestra of Liechtenstein i Southwest German Philharmonic Orchestra Konstanz. Maya otrzymała liczne nagrody na międzynarodowych konkursach skrzypcowych i jest laureatką nagrody Discovery Award przyznawanej przez International Classical Music Awards (ICMA).

Mira Marton

Mira Marton

Piirsalu Triinu

Piirsalu Triinu

Russell Iceberg

Russell Iceberg

Sara Dragan

Sara Dragan jest wychowanką Zakhara Brona.Zdobyła I miejsce na 60 konkursach w Europie, USA oraz Azji, m.in. na Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im.H. Wieniawskiego & K. Lipińskiego w Lublinie. Jest laureatką III miejsca na Międzynarodowym Konkursie na Skrzypce Solo im.T.Wrońskiego w Warszawie oraz Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. M.Wajnberga w Katowicach. Zagrała setki koncertów jako solistka z europejskimi, amerykańskimi i azjatyckimi orkiestrami m.in. w Filharmonii Berlińskiej, Carnegie Hall, Walt Disney Hall, Konzerthaus Berlin, Haeundae CC, Krannert Center (Illinois), Rachmaninov Concert Hall w Moskwie, NFM we Wrocławiu, NOSPR w Katowicach oraz wielu innych.

I miejsce

Seina Matsuoka

Jest japońską skrzypaczką mieszkającą w Wiedniu. W 2019 roku została wybrana jako półfinalistka Konkursu Królowej Elżbiety 2019, a w 2022 roku zdobyła 1. nagrodę na 1. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym VŠMU, 1. nagrodę na 26. Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej "Giulio Rospigliosi" jako duet fortepianowy, nagrodę jury na 8. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Sendai oraz nagrodę specjalną na 10. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Fritza Kreislera w 2022 roku. Studiowała w Japonii pod kierunkiem prof. Machie Oguri, obecnie studiuje pod kierunkiem prof. Michaela Frischenschlagera od 2017 r. i prof. Petera Schuhmayera od 2022 r., pod kierunkiem prof. Stefana Mendla w zakresie muzyki kameralnej na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu.

Sherzod Abdiev

Sherzod Abdiev

Sofia Manvati

Sofia Manvati

Yurina Arai

Yurina Arai

I miejsce

Seina Matsuoka

II miejsce

Elvin Hoxha Ganiyev

III miejsce

Jakub Staszel

I miejsce

Seina Matsuoka

Jest japońską skrzypaczką mieszkającą w Wiedniu. W 2019 roku została wybrana jako półfinalistka Konkursu Królowej Elżbiety 2019, a w 2022 roku zdobyła 1. nagrodę na 1. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym VŠMU, 1. nagrodę na 26. Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej "Giulio Rospigliosi" jako duet fortepianowy, nagrodę jury na 8. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Sendai oraz nagrodę specjalną na 10. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Fritza Kreislera w 2022 roku. Studiowała w Japonii pod kierunkiem prof. Machie Oguri, obecnie studiuje pod kierunkiem prof. Michaela Frischenschlagera od 2017 r. i prof. Petera Schuhmayera od 2022 r., pod kierunkiem prof. Stefana Mendla w zakresie muzyki kameralnej na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu.

II miejsce

Elvin Hoxha Ganiyev

Elvin Hoxha Ganiyev jest koncertującym skrzypkiem solowym z szerokim i zróżnicowanym repertuarem, który obecnie kontynuuje studia na kierunku Konzertexamen na Folkwang Universität der Künste w Essen u prof. Alekseya Semenenko oraz drugie studia magisterskie w programie Instrumentalsolist UdK Berlin u Marka Gothoniego. Posiada tytuł magistra w Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover w Niemczech, gdzie studiował u profesora Krzysztofa Węgrzyna, a także tytuł licencjata w Escuela Superior de Música Reina Sofía w Hiszpanii, w klasie profesora Zakhara Brona.

III miejsce

Jakub Staszel

Jakub Staszel urodził się w 2003 roku. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat. Obecnie studiuje na Akademii muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Marcina Baranowskiego. Uczestniczył w kursach muzycznych w klasach profesorów takich jak np. prof. Gil Shaham, prof. Midori Goto, prof. Noah Bendix - Balgley, prof. Ning Feng. Brał udział w Międzynarodowych kursach MorningSide Music Bridge. Do najważniejszych osiągnięć konkursowych Jakub zalicza: - I nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie "Puławy i Skrzypce" (2022) - II nagrodę na XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego (2021)

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Szymanowskiego - Maya Wichert

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu współczesnego nagrodzonego w konkursie kompozycji - Seina Matsuoka

Honorowe wyróżnienie dla wyróżniającego się uczestnika drugiego etapu - Sara Dragan

Nagrodę dla najlepszego akompaniującego pianisty otrzymał Kiguchi Yuto

Fortepian

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

Czy można wyobrazić sobie świat Karola Szymanowskiego bez fortepianu? Absolutnie nie! Fortepian był jego powiernikiem i nieodłącznym towarzyszem w momentach twórczej zadumy. Był instrumentem, dzięki któremu wypowiadał się nie tylko jako kompozytor, ale i wykonawca.

W Tymoszówce, rodowym gnieździe Szymanowskich, fortepian był niemal członkiem rodziny. Opowieść o jego rzekomym zniszczeniu – wrzuceniu do stawu – to zarazem opowieść o końcu pewnej epoki, także w historii muzyki. Historia jednak toczy się dalej. Podczas konkursu szukamy pianistów, którzy na fortepianie potrafią odnaleźć sens Szymanowskiego – tu i teraz.

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 3 - Repertuar Konkursu w kategorii fortepian

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne.

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 5.000 €.

Nagroda specjalna za najlepszą interpretację utworu współczesnego: 1.000 €.

Kevin Kenner
Przewodniczący

Kevin Kenner

Sinae Lee

Sinae Lee

Jonathan Plowright

Jonathan Plowright

Joanna Domańska

Joanna Domańska

Mikhail Rudy

Mikhail Rudy

Janusz Olejniczak

Janusz Olejniczak

Ewa Pobłocka

Kevin Kenner

Przewodniczący

Kevin Kenner

Kevin Kenner – przewodniczący jury, laureat II nagrody na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (I nie przyznano), V nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Giny Bachauer oraz III miejsca na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. W swojej karierze występował jako solista ze światowej klasy orkiestrami, m.in. Halle Orkiestra, BBC Symphony Orchestra, Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie, NHK Symphony of Japan, Orkiestra Filharmonii Radia i Telewizji w Brukseli, Orkiestra Filharmonii w Oslo i USA oraz Śląską Orkiestrą Kameralną. Koncertuje na licznych festiwalach, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju. Pianista jest twórcą i dyrektorem artystycznym zespołu Ensemble XIX, wykonującego muzykę Chopina na dziewiętnastowiecznych instrumentach. Wielokrotnie zasiadał w jury prestiżowych konkursów w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych. Był również jurorem XVI i XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2018 roku otrzymał tytuł doktora Honoris Causa Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie pełni funkcję pedagoga w Royal College of Music w Londynie.

Sinae Lee

Sinae Lee

Sinae Lee – pianistka i kameralistka, wykładowczyni Royal Conservatoire of Scotland w Glasgow. Współpracowała z takimi orkiestrami jak Royal Schottish National Orchestra, Korean Symphony Orchestra, St. James Orchestra, Glasgow Orchestral Society, a także RCS Orchestra and Wind Ensemble. Koncertowała w Nowym Jorku, St. Petersburgu, Rydze, Londynie, Edynburgu, Glasgow, a także w Seulu, Suwon czy Busan. Jest laureatką I nagrody London Intercollegiate Beethoven Competition, a także innych konkursów - Eurovision Young Musicians Semi-Finals in Festival Theatre in Edinburgh, Yamaha Music Foundation of Europe Piano Scholarships at Royal Northern College of Music, Scottish International Youth Piano Competition, A. Ramsay-Calder Debussy Prize, Walcer Prize, Peter Lindsay Miller Prize for Piano Duo, Beethoven Prize for Junior Conservatoire at RCS. W 2006 roku Sinae Lee nagrała wszystkie dzieła fortepianowe Karola Szymanowskiego dla Divine Art Record Company. Nagrania te zostały docenione przez krytyków BBC Music Magazine, MusicWeb International, Pianist Magazine, All Music Guide czy Res Musica. 

Jonathan Plowright

Jonathan Plowright

Jonathan Plowright – brytyjski pianista i kameralista, laureat Royal Overseas League Competition i European Piano Competition. Występował z m. in. z London Philharmonic Orchestra, BBC Scottish Symphony, Royal Philharmonic Orchestra oraz English Chamber Orchestra. Pracował z wybitnymi dyrygentami, takimi jak np. Martyn Brabbins, Sir Neville Marriner, Christoph Koenig, Barry Wordsworth czy Łukasz Borowicz. Chętnie wykonuje polski repertuar romantyczny, co przyczynia się do upowszechniania polskiej muzyki za jej granicami. Jego płytę z koncertami Władysława Żeleńskiego i Aleksandra Zarzyckiego znalazła się na trzecim miejscu listy przebojów klasyki (Classical Charts), a nagranie „Homage to Paderewski” została płytą tygodnia Daily Telegraph Classical CD. W 2012 roku wraz z Kwartetem imienia Szymanowskiego nagrał utwory polskich kompozytorów romantycznych – Juliusza Zarębskiego i Władysława Żeleńskiego – płyta ta otrzymała tytuł BBC Music Magazine Chamber Choice. Prowadzi klasę fortepianu na Uniwersytecie w Chichester oraz kieruje wydziałem fortepianu w Royal Conservatoire of Scotland. Od 2012 roku jest też członkiem Royal Academy of Music.

Joanna Domańska

Joanna Domańska

Absolwentka fortepianu klasy prof. Jana Hoffmana i prof. Andrzeja Jasińskiego. Była stypendystką Rządu Francuskiego, studiowała pod kierunkiem Livii Rév w Paryżu. Laureatka międzynarodowych konkursów pianistycznych: im. M. Long i J. Thibaud w Paryżu (1981), im. A. Casagrande w Terni we Włoszech (1982) oraz Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1982). Jest wybitną interpretatorką dzieł Karola Szymanowskiego – nagrała większość jego utworów fortepianowych, włącznie z muzyką do baletu Harnasie w opracowaniu na 4 ręce G. Bacewicz. Jej nagrania były wielokrotnie nominowane do Nagrody „Fryderyk”, natomiast płyta zawierająca III Sonatę op. 36 uzyskała również prestiżową nagrodę „Pizzicato Supersonic”. Jest autorką transkrypcji na 2 fortepiany muzyki do baletu Harnasie op. 55 Karola Szymanowskiego oraz publikacji: „Mazurki op. 50 K. Szymanowskiego” i „Preludia op. 1 inEtiudy op. 4 K. Szymanowskiego. Zagadnienia interpretacyjne”. W latach 2011–2017 była prezesem Towarzystwa Muzycznego im. K. Szymanowskiego. Za całokształt działań związanych z propagowaniem twórczości Karola Szymanowskiego odznaczona srebrnym medalem Gloria Artis.

Mikhail Rudy

Mikhail Rudy

Mikhail Rudy - debiutował w Paryżu w 1977 wykonując wraz z Mstislav’em Rostropovitchem i Isaac’iem Sternem Koncert potrójny Ludwiga van Beethovena. Współpracował  m.in. z Orkiestrą Filharmonii Berlińskiej, Orkiestrą Filharmonii Petersburskiej oraz z tak cenionymi dyrygentami jak Lorin Maazel, Herbert von Karajan czy Michael Tilson Thomas. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Festivalu de Saint-Riquier we Francji. Na podstawie „Pianisty” Władysława Szpilmana napisał sztukę i wystąpił w niej wraz z francuskim aktorem Robinem Renuccim. Jest autorem dokumentu dotyczącym życia i twórczości Piotra Czajkowskiego, a także audycji radiowych o życiu i twórczości takich kompozytorów jak Alexander Scriabin, Johannes Brahms, Karol Szymanowski czy Leoš Janáček. W dorobku nagraniowym pianisty znaleźć można również rejestracje wszystkich koncertów fortepianowych Rachmaninowa, Rapsodii Paganiniego czy I Koncertu fortepianowego Piotra Czajkowskiego nagranych wraz z Filharmonią Petersburską pod dyrekcją Mariss Jansons. Nagrał również I i II Koncert fortepianowy Szostakowicza z Londyńską i Berlińską Filharmonią. Jest autorem transkrypcji fortepianowej „Pietruszki” Igora Strawińskiego, której będzie można posłuchać podczas przesłuchań konkursowych. 

Janusz Olejniczak

Janusz Olejniczak

Laureat VI nagrody na VIII Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina i IV nagrody na Międzynarodowym Konkursie im. Alfreda Caselli w Neapolu. Koncertował w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii w najsłynniejszych salach koncertowych, jak Filharmonia Berlińska, Teatro Colón w Buenos Aires, Salle Pleyel, Suntory Hall, Lincoln Center, Tonhalle w Düsseldorfie, czy Concertgebouw. Był jednym z pierwszych wykonawców muzyki Chopina na instrumentach historycznych Érards i Pleyels. Wielokrotnie wystąpił również z Orkiestrą XVIII Wieku Fransa Brüggena oraz Orchestre des Champs-Élysées pod dyrekcją Philippe’a Herreweghe. Jest stałym gościem festiwalu „Chopin i jego Europa” w Warszawie.  Jego dorobek artystyczny obejmuje ponad 40 nagrań, w tym ścieżki dźwiękowe do filmów „Pianista” Romana Polańskiego i „Błękitna nuta” Andrzeja Żuławskiego. Artysta został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Gloria Artis oraz ośmiokrotnie nagrodą „Fryderyk”. Od 2015 roku wykłada na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Wielokrotnie zasiadał w jury podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Ewa Pobłocka

Ewa Pobłocka jest laureatką V nagrody X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1980). Podczas konkursu uhonorowana została również nagrodą Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Zdobyła I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. G. Viottiego w Vercelli (1977) oraz Złoty Medal na Międzynarodowym Festiwalu Młodych Laureatów w Bordeaux (1979). Koncertowała niemal we wszystkich  krajach Europy, a także w obu Amerykach, Chinach, Indonezji, Wietnamie, Republice Południowej  Afryki, Singapurze, Korei, Japonii i Australii. Jako solistka występowała m.in. z London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Bayerischer Rundfunkorchester, Tonkünstler- Orchester Niederösterreich, New Japan Philharmonic, Polską Orkiestrą Kameralną, Sinfonią Varsovią, Orkiestrą  Filharmonii Narodowej oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Dokonała szeregu prawykonań i premierowych nagrań utworów polskich kompozytorów współczesnych, m.in. Andrzeja Panufnika, Witolda Lutosławskiego, Pawła Szymańskiego i Pawła Mykietyna (koncerty dwóch ostatnich twórców zostały jej zadedykowane). Współpracuje z wieloma radiofoniami europejskimi. W wielokrotnie docenianym przez krytyków dorobku fonograficznym Ewa Pobłocka ma niemal 50 płyt, obejmujących repertuar solowy, kameralny oraz koncertowy od baroku do współczesności. Jest również cenionym pedagogiem. Prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie od października 2018 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Fortepianu. Prowadziła kursy mistrzowskie m.in. w Kanadzie, Wietnamie, Japonii, Korei, Mongolii, Chinach, Irlandii, Belgii, Niemczech i Norwegii. Jest także stałym gościnnym profesorem na Uniwersytecie Sztuk Pięknych i Muzyki Geidai w Tokio i Nagoi. Często zasiada w jury krajowych i zagranicznych konkursów pianistycznych, m. in. podczas XV, XVII i XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Magdalena Lisak

Magdalena Lisak

Andrzej Pikul

Andrzej Pikul

Joanna Domańska

Joanna Domańska

Magdalena Lisak

Magdalena Lisak

Andrzej Pikul

Andrzej Pikul

Joanna Domańska

Joanna Domańska

Absolwentka fortepianu klasy prof. Jana Hoffmana i prof. Andrzeja Jasińskiego. Była stypendystką Rządu Francuskiego, studiowała pod kierunkiem Livii Rév w Paryżu. Laureatka międzynarodowych konkursów pianistycznych: im. M. Long i J. Thibaud w Paryżu (1981), im. A. Casagrande w Terni we Włoszech (1982) oraz Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1982). Jest wybitną interpretatorką dzieł Karola Szymanowskiego – nagrała większość jego utworów fortepianowych, włącznie z muzyką do baletu Harnasie w opracowaniu na 4 ręce G. Bacewicz. Jej nagrania były wielokrotnie nominowane do Nagrody „Fryderyk”, natomiast płyta zawierająca III Sonatę op. 36 uzyskała również prestiżową nagrodę „Pizzicato Supersonic”. Jest autorką transkrypcji na 2 fortepiany muzyki do baletu Harnasie op. 55 Karola Szymanowskiego oraz publikacji: „Mazurki op. 50 K. Szymanowskiego” i „Preludia op. 1 inEtiudy op. 4 K. Szymanowskiego. Zagadnienia interpretacyjne”. W latach 2011–2017 była prezesem Towarzystwa Muzycznego im. K. Szymanowskiego. Za całokształt działań związanych z propagowaniem twórczości Karola Szymanowskiego odznaczona srebrnym medalem Gloria Artis.

Repertuar PDF

 

Etap selekcji:

 • nagranie wideo dokonane między 15.11.2022 a 31.01.2023 r., przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r.
 • program do wyboru kandydata, złożony z utworów zróżnicowanych stylistycznie, zawierający utwór wirtuozowski - czas trwania do 30 minut. Części utworów cyklicznych są akceptowane.
 • obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania danego utworu; na obrazie musi być widoczna praca rąk i cała sylwetka pianisty, profil z prawej strony, z odległości nie większej niż 5 metrów.
 • dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube
 • dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona sumarycznie)
 • dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

Program Konkursu należy wykonać z pamięci. 

Wyjątek stanowi II Sonata fortepianowa A-dur op.21  (II etap) sygnowana „* ”

 

Etap I  / 25-30 minut

 1. dwie etiudy o charakterze wirtuozowskim: jedna Fryderyka Chopina i jedna Ferenca Liszta
 2. jedna etiuda Karola Szymanowskiego do wyboru:

Etiuda Ges-dur  op.4 nr 2     lub

Etiuda C-dur op.4  nr 4

3. do wyboru jeden z utworów Fryderyka Chopina z poniższej listy

  1. Ballada g-moll op. 23
  2. Ballada F-dur op. 38
  3. Ballada As-dur op. 47
  4. Ballada f-moll op. 52
  5. Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22
  6. Polonez fis-moll op. 44
  7. Polonez As-dur op. 53
  8. Polonez-fantazja As-dur op. 61
  9. Fantazja f-moll op. 49
  10. Barkarola Fis-dur op. 60

4. do wyboru dwa Mazurki Karola Szymanowskiego z op. 50 lub op. 62

5. w razie gdyby program wymagał dopełnienia czasu trwania I-go etapu: dowolna kompozycja Karola Szymanowskiego  (inna niż ewentualnie wykonywane podczas wszystkich etapów  konkursu)

Etap II / 55-60 minut

 1. do wyboru jedna z sonat fortepianowych Ludwiga van Beethovena zwyłączeniem poniższych:
  1. Sonata c-moll op. 10 nr 1
  2. Sonata E-dur op. 14 nr 1
  3. Sonata G-dur op. 14 nr 2
  4. Sonatina g-moll op. 49 nr 1
  5. Sonatina G-dur op. 49 nr 2
  6. Sonata Fis-dur op. 78
  7. Sonata G-dur op.79
  8. Sonata e-moll op. 90
  9. Sonata B-dur op. 106
 2. z twórczości Karola Szymanowskiego -  repertuar o minimalnym czasie trwania 20 minut; obowiązkowo  do wyboru z poniższej listy jeden utwór; w celu dopełnienia wymaganego czasu (20 min.) należy wykonać drugi utwór z poniższej listy lub dowolne kompozycje fortepianowe Karola Szymanowskiego inne niż w I etapie
  1. jeden utwór bądź utwory z cyklu Metopy, trzy poematy op. 29
  2. jeden utwór bądź utwory z cyklu Maski, trzy utwory op. 34
  3. Wariacje b-moll op. 3
  4. Wariacje na polski temat ludowy h-moll op. 10
  5. Fantazja C-dur op. 14
  6. Dwanaście etiud op. 33
  7. I Sonata c- moll op. 8
  8. II Sonata A-dur  op. 21 *
  9. III Sonata op. 36

3. utwór lub utwory z twórczości poniższych kompozytorów jako dopełnienie czasu trwania II-go etapu (kolejność alfabetyczna):

Grażyna Bacewicz [do wyboru 10 Etiud (1957) lub II Sonata (1953)]

Béla Bartók

Claude Debussy

Sofija Gubaidulina [do wyboru Chaconne (1962) lub Sonata (1965)]

Siergiej Prokofiew

Siergiej Rachmaninow

Maurice Ravel

Aleksander Skriabin

Igor Strawiński

4. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

 

Etap III

 1. Karol Szymanowski – IV Symfonia (Symphonie concertante) na fortepian i orkiestrę op. 60
 2. do wyboru jeden z poniższych utworów (kolejność alfabetyczna wg nazwisk kompozytorów):

Béla Bartók – III Koncert fortepianowy

Krzysztof Penderecki –   Koncert fortepianowy Zmartwychwstanie

Siergiej Prokofiew – III Koncert fortepianowy C-dur op. 26

Siergiej Rachmaninow – II Koncert fortepianowy c-moll op. 18

Maurice Ravel –   Koncert fortepianowy G-dur

1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
5–7.09.2023 I etap
9–10.09.2023 II etap
13.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów
Adrian Hodor

Adrian Hodor

Angela Szu-Hsuan Wu

Angela Szu-Hsuan Wu

Boyang Wu

Boyang Wu

Carter Johnson

Carter Johnson

Daniel Aulak

Daniel Aulak

Diana Ostrolutska

Diana Ostrolutska

Francesco Maccarrone

Francesco Maccarrone

III miejsce

Gaspard Thomas

I miejsce

Kaho Araishi

II miejsce

Krzysztof Wierciński

Lily Phee

Lily Phee

Mateusz Tomica

Mateusz Tomica

Michał Basista

Michał Basista

Adrian Hodor

Adrian Hodor

Urodzony w Bilbao, rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 10 lat w "Artebi" u profesora Ireneusza Jagły. Brał udział jako solista w różnych festiwalach muzycznych, takich jak: Międzynarodowy Festiwal Música-Musika w Bilbao, Międzynarodowy Festiwal Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdroju (gdzie pobierał lekcje u Joaquina Achúcarro) oraz Międzynarodowy Festiwal "Bieszczady bez granic", gdzie zdobył nagrodę "Złoty Parnas 2020" oraz nagrodę publiczności. Koncertował we Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Polsce, grał z takimi orkiestrami jak Bilbao Symphony Orchestra, Lwowska Orkiestra Kameralna i Orkiestra Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Angela Szu-Hsuan Wu

Angela Szu-Hsuan Wu

Tajwańska pianistka mieszkająca obecnie w Londynie. Tytuł licencjata w dziedzinie wykonawstwa uzyskała z wyróżnieniem "Outstanding Achievement in Piano" w 2016 roku, a w 2018 roku ukończyła McGill University. W Guildhall School of Music & Drama, Angela zdobyła tytuł magistra. Do jej nauczycieli należą Ronan O'Hora, Martin Roscoe, Kyoko Hashimoto, André Laplante i Sara Laimon.

Boyang Wu

Boyang Wu

Od 2022 roku studiuje w klasie fortepianu u profesora Mishy Namirovsky'ego w Centralnym Konserwatorium Muzycznym. W 2020 r. wziął udział w 15. konkursie podwójnego fortepianu w Shenzhen i zdobył pierwsze miejsce w grupie A. W 2019 i 2021 r. uczestniczył w Festiwalach Koncertów Fortepianowych odbywających się w Taipei i Fuzhou oraz wykonał II Koncert Fortepianowy Rachmanowa i I Koncert Fortepianowy Czajkowskiego z Młodzieżową Orkiestrą z Taipei. Został zaproszony przez "Russian Cultural Center" do udziału w wykonaniu "Classical Concert in Commemoration of the 130th Anniversary of Prokofiev's Birth".

Carter Johnson

Carter Johnson

Ostatnie nagrody konkursowe kanadyjskiego pianisty Cartera Johnsona, to m.in. 1. nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej w 2021 roku oraz 1. nagroda na Międzynarodowym Konkursie w Valsesii w 2020 roku. Wśród miejsc, w których wykonywał koncerty i recitale solowe, znajdują się Maison Symphonique w Montrealu, Shenzhen Concert Hall i Filharmonia Narodowa w Warszawie. Johnson uzyskał tytuł licencjata muzyki na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, tytuł magistra muzyki w Juilliard School (pod kierunkiem Josepha Kalichsteina i Matti Raekallio), a obecnie kończy studia Master of Musical Arts w Yale School of Music, gdzie studiuje pod kierunkiem Wei-Yi Yang.

Daniel Aulak

Daniel Aulak

Jest studentem studiów podyplomowych na kierunku gra na fortepianie w klasie Szczepana Kończala i Łukasza Trepczyńskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studia magisterskie w tejże uczelni ukończył we wrześniu 2022 roku. Aktualnie realizuje także staż artystyczny w uniwersytecie w Ostrawie. Występował wielokrotnie w Polsce, a także we Włoszech, Czechach i Chorwacji. Został laureatem wielu międzynarodowych konkursów, m. in.: XXVIII International Competition “Young Virtuoso”, Zagreb (Chorwacja, 2022), Mahler Prize Piano Competition 2022, Praga (Czechy 2022), Leopold Godowski International Piano Competition, Warszawa (Polska, 2017).

Diana Ostrolutska

Diana Ostrolutska

Ukraińska pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w Kijowie, adept programu kształcenie młodych artystów AO Teatru Wielkiego w Warszawie. Młody pracownik Akademii Muzycznej w Krakowie. Stypendysta Gaude Polonia 2022. Laureatka licznych międzynarodowych konkursów pianistycznych, takich jak: Konkurs Chopinowski w Dnieprze (Ukraina, 2008; I nagroda), festiwal pianistyczny na Malcie (Malta, 2012; Grand Prix), konkurs pianistyczny J.Hoffmana w Krakowie (Polska, 2019; I nagroda), Chopin Plus Online (Polska, 2020; III nagroda), Pierwsza nagroda podczas 34.Turneju Pianistów Stypendystów w Antoninie (2021); Concurs internacional Chopin sessions (online, II nagroda, 2021).

Francesco Maccarrone

Francesco Maccarrone

Ukończył z wyróżnieniem Konserwatorium im. G. Verdiego w Turynie, obecnie uczęszcza na studia magisterskie w HfMT w Hamburgu u A. Madzara. Podczas studiów miał okazję poznać takie osoby jak A. Vardi i R. Plano. Zwycięzca konkursu Elisa-Meyer w 2021 r. oraz Narodowego Konkursu "La Palma d'Oro" w 2019 r.

Francesco wystąpił z recitalami w kilku salach we Włoszech i za granicą. Stypendysta "De Sono" od 2018 roku, został również kilkakrotnie wybrany do stypendium udostępnionego przez "International Music Academy" w Liechtensteinie, dzięki czemu wziął udział w kilku "Intensive Weeks" prowadzonych przez Maestro P. Gililova.

III miejsce

Gaspard Thomas

Urodzony w 1997 roku, Gaspard Thomas zdobył kilka nagród na międzynarodowych konkursach (I nagroda na Konkursie France-Amériques 2019 w Paryżu, ćwierć finalista na Jaén 2021). Jest artystą-rezydentem w Fundacji Singer-Polignac. Występował jako solista grając oba koncerty Chopina, Rachmaninowa nr 1 i Beethovena nr 4. 

Był zapraszany na Festiwal Chopinowski w Nohant, Bagatelle, Lisztomanię w Châteauroux. 

Gra recitale z wiolonczelistką Stéphanie Huang (Francja, Mediolan, Bruksela) i skrzypaczką Élise Bertrand (Sommets musicaux, Gstaad). Współpracował z takimi artystami jak Andras Schiff, Bertrand Chamayou, Bernard d'Ascoli. 

Ukończył studia magisterskie w CNSMDP (prof. Claire Désert).

I miejsce

Kaho Araishi

Kaho Araishi rozpoczęła naukę gry na fortepianie w wieku trzech lat.

Zajęła 5. miejsce na III Shigeru Kawai International Piano Competition w 2019 roku. Rok później, na Sardoal International Piano Competition w Portugalii w 2020 roku zdobyła Honorowy Dyplom. Laureatka 2. miejsca na Danubia Talents III 'Wiener Klassiker' International Online Music Competition na Węgrzech w 2021 roku. 

Wystąpiła na Kyoto City University of Arts Piano Festival i recitalu on-campus by on-campus selection w 2021 roku oraz na koncercie dyplomowym w 2022 roku. 

Stypendystka Aoyama Music Foundation (2021 r.). Studiuje w klasie fortepianu u Makoto Ueno oraz w klasie klawesynu u Sakurako Mitsuhashi na Kyoto City University of Arts.

II miejsce

Krzysztof Wierciński

Krzysztof Wierciński urodził się 22 lutego 2003 roku w Warszawie. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Joanny Ławrynowicz-Just. Jest laureatem na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych m.in.: V Nagroda na XII Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów "Artur Rubinstein in memorian" w Bydgoszczy oraz III Nagroda na 51. Ogólnopolskim Konkurs Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się u wybitnych artystów i pedagogów takich jak: Prof. Vanessa Latarche, Prof. Aleksander Gavryluk, Prof. Dang Thai-Son, Prof. Nikolai Demidenko, Prof. Janusz Olejniczak, Prof. Andrzej Jasiński, Prof. Tobias Koch.

Lily Phee

Lily Phee

Singapurska pianistka Lily Phee studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Nanyang pod kierunkiem Prof. Reny Phua. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 5 lat. 
Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie Prof. Andrzeja Pikula. 

 
W rodzinnym kraju zdobyła wiele nagród  między innymi: pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodzieży , pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistów Klasycznych  trzecią nagrodę na Konkursie Pianistycznym Cristofori oraz trzecią nagrodę na Krajowym Konkursie Pianistów i Skrzypków. W 2018 roku została uhonorowana tytułem „Yamaha Artist” w ramach inicjatywy „I Play Yamaha”. 

 
Koncertowała  w Polsce,  Danii, Rosji, Hongkongu i Tajlandii. Wśród najważniejszych osiągnięć  należy wymienić :zdobycie pierwszych nagród na Letnim Festiwalu Muzycznym Isaaca Albéniza w Camprodon w Hiszpanii , na międzynarodowym konkursie pianistycznym Recondite Armonie  w Grosseto  a także  drugiej nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fausta Zadry we Włoszech. 

W czerwcu bieżącego roku otrzymała nagrodę od prof. Oscara Macchioniego ( Texas University) za najlepszą interpretację dzieła Karola Szymanowskiego (Sonata op.21). 

W Akademii Muzycznej im K. Pendereckiego w Krakowie została nagrodzona na Uczelnianym Konkursie Gram z Orkiestrą i wkrótce zadebiutuje z orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej wykonując Koncert fortepianowy G-dur  Maurice'e Ravela 

Brała także udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Tamása Ungára, Roberta Wintera i Kennetha Hamiltona, Dinę Parakhinę. 

Mateusz Tomica

Mateusz Tomica

Mateusz Tomica jest absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, a także Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Pianista aktualnie studiuje w Hochschule der Künste Bern w Szwajcarii w klasie Tomasza Herbuta. Do jego ostatnich osiągnięć należy II miejsce na XII Konkursie Chopinowskim w Darmstadt (I miejsca nie przyznano) oraz nagroda za najlepsze wykonanie mazurków (2022). Mateusz Tomica współpracował m. in. z Markiem Pijarowskim oraz Apollon Musagète Quartett. Artysta występował w Łazienkach Królewskich, Dusznikach-Zdroju, Żelazowej Woli, NOSPR, Filharmonii Narodowej, Gorzowskiej, Śląskiej, Toruńskiej, a także Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz.

Michał Basista

Michał Basista

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku czterech lat. Od roku 2017 pracuje pod kierunkiem dr hab. Mileny Kędry. Uzyskał 15 pierwszych miejsc i 5 Grand Prix, będąc na ponad 60 konkursach, w tym międzynarodowych. Uczestniczył również w wielu kursach pianistycznych prowadzonych profesorów, takich jak: Andrzeja Jasińskiego, Andrzeja Pikula, Ewę Pobłocką, Alicję Paletę–Bugaj, Mikhaila Voskresenskiego, Zbigniewa Raubo, Janusza Olejniczaka czy Kevina Kennera. Wystąpił z recitalami w siedzibie NOSPR, na Zamku Królewskim w Warszawie i Krakowie i w Filharmoniach w Zilinie i Krakowie. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

I miejsce

Kaho Araishi

II miejsce

Krzysztof Wierciński

III miejsce

Gaspard Thomas

I miejsce

Kaho Araishi

Kaho Araishi rozpoczęła naukę gry na fortepianie w wieku trzech lat.

Zajęła 5. miejsce na III Shigeru Kawai International Piano Competition w 2019 roku. Rok później, na Sardoal International Piano Competition w Portugalii w 2020 roku zdobyła Honorowy Dyplom. Laureatka 2. miejsca na Danubia Talents III 'Wiener Klassiker' International Online Music Competition na Węgrzech w 2021 roku. 

Wystąpiła na Kyoto City University of Arts Piano Festival i recitalu on-campus by on-campus selection w 2021 roku oraz na koncercie dyplomowym w 2022 roku. 

Stypendystka Aoyama Music Foundation (2021 r.). Studiuje w klasie fortepianu u Makoto Ueno oraz w klasie klawesynu u Sakurako Mitsuhashi na Kyoto City University of Arts.

II miejsce

Krzysztof Wierciński

Krzysztof Wierciński urodził się 22 lutego 2003 roku w Warszawie. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Joanny Ławrynowicz-Just. Jest laureatem na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych m.in.: V Nagroda na XII Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów "Artur Rubinstein in memorian" w Bydgoszczy oraz III Nagroda na 51. Ogólnopolskim Konkurs Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się u wybitnych artystów i pedagogów takich jak: Prof. Vanessa Latarche, Prof. Aleksander Gavryluk, Prof. Dang Thai-Son, Prof. Nikolai Demidenko, Prof. Janusz Olejniczak, Prof. Andrzej Jasiński, Prof. Tobias Koch.

III miejsce

Gaspard Thomas

Urodzony w 1997 roku, Gaspard Thomas zdobył kilka nagród na międzynarodowych konkursach (I nagroda na Konkursie France-Amériques 2019 w Paryżu, ćwierć finalista na Jaén 2021). Jest artystą-rezydentem w Fundacji Singer-Polignac. Występował jako solista grając oba koncerty Chopina, Rachmaninowa nr 1 i Beethovena nr 4. 

Był zapraszany na Festiwal Chopinowski w Nohant, Bagatelle, Lisztomanię w Châteauroux. 

Gra recitale z wiolonczelistką Stéphanie Huang (Francja, Mediolan, Bruksela) i skrzypaczką Élise Bertrand (Sommets musicaux, Gstaad). Współpracował z takimi artystami jak Andras Schiff, Bertrand Chamayou, Bernard d'Ascoli. 

Ukończył studia magisterskie w CNSMDP (prof. Claire Désert).

Nagroda specjalna za interpretacje utworów Karola Szymanowskiego - Gaspard Thomas

Wyróżnienie za najlepszą interpretację utworu współczesnego nagrodzonego w konkursie kompozycji - Gaspard Thomas

Honorowe wyróżnienia:

Daniel Aulak

Daniel Aulak

Lily Phee

Lily Phee

Michał Basista

Michał Basista

Daniel Aulak

Daniel Aulak

Jest studentem studiów podyplomowych na kierunku gra na fortepianie w klasie Szczepana Kończala i Łukasza Trepczyńskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studia magisterskie w tejże uczelni ukończył we wrześniu 2022 roku. Aktualnie realizuje także staż artystyczny w uniwersytecie w Ostrawie. Występował wielokrotnie w Polsce, a także we Włoszech, Czechach i Chorwacji. Został laureatem wielu międzynarodowych konkursów, m. in.: XXVIII International Competition “Young Virtuoso”, Zagreb (Chorwacja, 2022), Mahler Prize Piano Competition 2022, Praga (Czechy 2022), Leopold Godowski International Piano Competition, Warszawa (Polska, 2017).

Lily Phee

Lily Phee

Singapurska pianistka Lily Phee studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Nanyang pod kierunkiem Prof. Reny Phua. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 5 lat. 
Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie Prof. Andrzeja Pikula. 

 
W rodzinnym kraju zdobyła wiele nagród  między innymi: pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodzieży , pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistów Klasycznych  trzecią nagrodę na Konkursie Pianistycznym Cristofori oraz trzecią nagrodę na Krajowym Konkursie Pianistów i Skrzypków. W 2018 roku została uhonorowana tytułem „Yamaha Artist” w ramach inicjatywy „I Play Yamaha”. 

 
Koncertowała  w Polsce,  Danii, Rosji, Hongkongu i Tajlandii. Wśród najważniejszych osiągnięć  należy wymienić :zdobycie pierwszych nagród na Letnim Festiwalu Muzycznym Isaaca Albéniza w Camprodon w Hiszpanii , na międzynarodowym konkursie pianistycznym Recondite Armonie  w Grosseto  a także  drugiej nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fausta Zadry we Włoszech. 

W czerwcu bieżącego roku otrzymała nagrodę od prof. Oscara Macchioniego ( Texas University) za najlepszą interpretację dzieła Karola Szymanowskiego (Sonata op.21). 

W Akademii Muzycznej im K. Pendereckiego w Krakowie została nagrodzona na Uczelnianym Konkursie Gram z Orkiestrą i wkrótce zadebiutuje z orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej wykonując Koncert fortepianowy G-dur  Maurice'e Ravela 

Brała także udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Tamása Ungára, Roberta Wintera i Kennetha Hamiltona, Dinę Parakhinę. 

Michał Basista

Michał Basista

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku czterech lat. Od roku 2017 pracuje pod kierunkiem dr hab. Mileny Kędry. Uzyskał 15 pierwszych miejsc i 5 Grand Prix, będąc na ponad 60 konkursach, w tym międzynarodowych. Uczestniczył również w wielu kursach pianistycznych prowadzonych profesorów, takich jak: Andrzeja Jasińskiego, Andrzeja Pikula, Ewę Pobłocką, Alicję Paletę–Bugaj, Mikhaila Voskresenskiego, Zbigniewa Raubo, Janusza Olejniczaka czy Kevina Kennera. Wystąpił z recitalami w siedzibie NOSPR, na Zamku Królewskim w Warszawie i Krakowie i w Filharmoniach w Zilinie i Krakowie. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Kwartet smyczkowy

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

Kwartet smyczkowy to forma intymna. To forma niezwykle wymagająca i dla kompozytora, i dla wykonawców. Dwa kwartety smyczkowe Karola Szymanowskiego to prawdziwe klejnoty, światowej klasy arcydzieła gatunku. Niczym światło skupione w soczewce, kwartety Szymanowskiego ogniskują w sobie istotę jego języka muzycznego, jego stylu i jego emocjonalności.

By przekonująco je wykonać, trzeba doskonałego warsztatu i szerokich horyzontów kulturowych. Konkurs Szymanowskiego nie szuka jednak wykonawców przekonujących. Szuka arcymistrzów.

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 5 - Repertuar Konkursu w kategorii kwartet smyczkowy

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne.

I nagroda      38.000 €
II nagroda     26.000 €
III nagroda    14.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 8.000 €.

Nagroda specjalna za najlepszą interpretację utworu współczesnego: 2.000 €.

Peter Schuhmayer
Przewodniczący

Peter Schuhmayer

Arkadiusz Kubica

Arkadiusz Kubica

Kiryl Zlotnikov

Kyril Zlotnikov

Izabella Szalaj-Zimak

Izabella Szałaj-Zimak

Guy Danel

Guy Danel

Jonathan Brown

Jonathan Brown

Piotr Reichert

Piotr Reichert

Peter Schuhmayer

Przewodniczący

Peter Schuhmayer

Skrzypek, wykładowca Univeristy of Music and Performing Arts we Wiedniu.   Występował w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji. W trakcie swojej kariery artystycznej nagrał ponad 40 płyt, które niejednokrotnie zostały docenione takimi nagrodami jak Echo Klassik , Grand Prix du Disque, Diapason d’ Or, Prix Caecilia, Indie Award, Wiener Flötenuhr and Midem Classical Award. Uczestniczy w obradach jury na wielu konkursach i gości jako profesor na takich uczelniach jak: Royal College of Music London, Eastman, Yale, Chapelle Musicale Reine Elisabeth Brussels, Central Conservatory Beijing, Seoul National University, Sibelius Academy, Mahidol University, Lithuanian Academy, International Summer Academy Prague-Vienna-Budapest czy European Chamber Music Academy. Występował na scenie z muzykami znanymi na całym świecie, np. z Mischą Maiskym, Nabuko Imai, Peterem Frankl, Borisem Bermanem, Christophem Eschenbachem, Richardem Stoltzmanem czy Michelem Lethiec. W latach 1980-85 był członkiem Vienna String Solists, współpracował z Vienna Philharmonic Orchestra pod batutą m. in. Herberta von Karajana, Carlosa Kleibera, Claudio Abbado czy Daniela Barenboima. 

Arkadiusz Kubica

Arkadiusz Kubica

Od 1979 jest skrzypkiem Kwartetu Śląskiego, który w 2022 otrzymał Fryderyka w kategorii „Album roku: muzyka kameralna”. Zespół dokonał ponad 140 prawykonań utworów polskich i zagranicznych kompozytorów oraz otrzymał wiele innych nagród i wyróżnień. Nagrywał dla radia i telewizji, grał na najważniejszych estradach w kraju i za granicą, nagrał ponad 50 płyt CD, który wielokrotnie otrzymały nagrodę Fryderyka. Jest również laureatem Gramophon Classical Award w Londynie za nagranie kompletu Kwartetów smyczkowych Grażyny Bacewicz dla firmy Chandos. W latach 1986-87 był członkiem orkiestry „Sinfonia Varsovia” w Warszawie, z którą odbył światowe tourneé z sir Jehudi Menuhinem. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem, a aktualnie pełni w nim rolę prezesa. Kierownik Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Był dwukrotnie dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a w 2017 roku członkiem jury I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.  

Kiryl Zlotnikov

Kyril Zlotnikov

Wiolonczelista, laureat wielu prestiżowych nagród w konkursach międzynarodowych takich jak Clairmont Competition, Braun-Roger Siegl Competition oraz Pierre Tarcali Prize. Współpracował z wieloma orkiestrami m.in. Israel Philharmonic Orchestra, Jerusalem Symphony Orchestra, the Ludwigsburg Symphony Orchestra, The Gulbenkian Orchestra, West-Eastern Divan Orchestra, Jerusalem Camerata, a także wieloma dyrygentami - jak  Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Pierre Boulez, Lawrence Foster, Asher Fish, Simone Young. Jest regularnie zapraszany na festiwale muzyki kameralnej takie jak Proms Festival, Bartok Festival, Vancouver, Menton, Ravinia "Rising Stars", Schleswig-Holstein, Jerusalem oraz Scwetzingen Festivals. Na scenie wielokrotnie koncertował z Danielem Barenboimem, Jessye Norman, Pierrem Boulez, Eleną Bashkirovą, Mitsuko Uchida, Natalią Gutman, Tabea Zimmerman, Miriam Fried, Hagai Shaham, Michaelem Tree, Asherem Fish, Nikolajem Znaider, Lang Langiem oraz Richardem Stoltzman. Wraz z Danielem Barenboimem i Nikolajem Znaiderem dokonał nagrań wszystkich trio Mozarta. Od 2002 jest związany zawodowo z Jerusalem Quartet, z którym dokonuje nagrań dla Harmonia Mundi.

Izabella Szalaj-Zimak

Izabella Szałaj-Zimak

Skrzypaczka Royal String Quartet. Wraz z zespołem nagrała 17 płyt, które docenione zostały przez międzynarodową krytykę oraz nagrodzone dwoma „Fryderykami” i sześcioma nominacjami do tej nagrody. Royal String Quartet ma na swoim koncie liczne nagrody na prestiżowych konkursach, m.in. w Casale Monferrato (Włochy), Krakowie, Kuhmo (Finlandia) i na renomowanym konkursie w kanadyjskim Banff. Otrzymali również nagrodę fundacji Borletti-Buitoni „dla wybitnych muzyków u progu kariery” oraz Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „w uznaniu zasług dla kultury polskiej”, zaś w 2007 roku nominowano ich do prestiżowej brytyjskiej nagrody Royal Philharmonic Society. Royal String Quartet pięciokrotnie wystąpił na BBC Proms, grał też m.in. podczas City of London Festival, Aldeburgh Festival, West Cork Music w Irlandii, Schleswig Holstein i Rheingau Festival w Niemczech, Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie, Sacrum Profanum w Krakowie, Wratislavia Cantans we Wrocławiu oraz australijskim Perth International Arts Festival. Obecnie wykłada na wydziale kameralistyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Guy Danel

Guy Danel

Wiolonczelista. Przez wiele lat związany z Operą Brukselską. Współtwórca Quatuor Danel, z którym odniósł niezliczoną ilość sukcesów na międzynarodowych konkursach. Zespół cechował niezwykle szeroki repertuar programowy - obejmował on utwory od baroku do muzyki współczesnej. Wielokrotnie współpracował z Amadeus Quartet, Borodine Quartet czy Lasalle Quartet. Wiolonczelista dokonał szeregu nagrań oraz współpracował z wieloma wybitnymi instrumentalistami i kompozytorami. W 2013 odszedł od zespołu na rzecz rozwoju pedagogicznego i odkrywania nowych artystycznych ścieżek. W latach 2018-2020 wraz z Isasi Quartet dokonał nagrań kwartetów smyczkowych Henriego Marteau dla niemieckiej wytwórni CPO. Stale występuje także z Malibran Quartet oraz jest założycielem i przewodniczącym dwóch stowarzyszeń w dziedzinie muzyki kameralnej: Chamber Music for Europe oraz Concerts en Nos Villages.

Jonathan Brown

Jonathan Brown

Altowiolista, od ponad 20 lat współtworzy zespół Cuarteto Casals. Wraz z zespołem koncertuje w największych salach koncertowych oraz podczas prestiżowych festiwali muzycznych na całym świecie. Występowali w takich miejscach jak Carnegie Hall, Philharmonie Berlin, Cité de la Musique Paris, Konzerthaus and Musikverein in Vienna, Concertgebouw Amsterdam czy Suntory Hall. Zespół jest laureatem wielu pierwszych nagród na wysokiej rangi konkursach. Cuarteto Casals stale dokonuje nagrań dla Harmonia Mund, a ich repertuar obejmuje utwory od Boccheriniego do Kurtága. Jonathan Brown występował również gościnnie z takimi zespołami jak Tokyo, Kuss, Miro, Quiroga and Zemlinsky Quartets oraz Kandinsky Trio. Jest artystą, który często sięga po utwory współczesne dokonując ich prawykonań. Występował jako solista z BCN216 wykonując utwory Mortona Feldmana i Luciano Berio. Obecnie pełni funkcję profesora altówki oraz zespołów kameralnych na ESMUC w Barcelonie, jest także adiunktem na Escuela Reina Sofia w Madrycie. 

Piotr Reichert

Piotr Reichert

Altowiolista, członek Kwartetu Camerata. Z zespołem tym w latach 1989-1991 zdobył szereg nagród m.in.: Karl Klingler Preis (Monachium) - III nagroda, Tokio – III nagroda, Paryż (UFAM) – I nagroda. Posiada w swym dorobku kilkadziesiąt płyt z muzyką kameralną wydanych przez krajowe i międzynarodowe wytwórnie, m.in.: DUX, Koch International, Ricercar, Thorofon, PSCM Records; część z tych nagrań uzyskała nagrody, m.in. Diapason d’Or (1994), „Sforzando” (1995), „Pizzicato Supersonic Award (2009), Płyta Roku miesięcznika „Studio”(1995), a także FRYDERYK (1999). Kwartet występował w wielu renomowanych salach koncertowych, m.in.: Alte Oper (Frankfurt), Tokyo Bunka Kaikan Hall, Sibelius Academy (Helsinki), Konserwatorium Królewskie w Brukseli, Centro Cultural (Mexico City), Hermitage Theatre (St. Petersburg), Forbidden City Hall (Pekin), National Gallery w Londynie, a także na festiwalach, jak: Kuhmo Chamber Music Festival, Festival de Wallonie, Van Flandern Festival, Warszawska Jesień, Festival de Sintra, czy Bodensee Festival. Jest profesorem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i w Akademii Muzycznej im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasy altówki i muzyki kameralnej.

Arkadiusz Kubica

Arkadiusz Kubica

Justyna Duda

Justyna Duda-Krane

Artur Rozmystowicz

Artur Rozmysłowicz

Arkadiusz Kubica

Arkadiusz Kubica

Od 1979 jest skrzypkiem Kwartetu Śląskiego, który w 2022 otrzymał Fryderyka w kategorii „Album roku: muzyka kameralna”. Zespół dokonał ponad 140 prawykonań utworów polskich i zagranicznych kompozytorów oraz otrzymał wiele innych nagród i wyróżnień. Nagrywał dla radia i telewizji, grał na najważniejszych estradach w kraju i za granicą, nagrał ponad 50 płyt CD, który wielokrotnie otrzymały nagrodę Fryderyka. Jest również laureatem Gramophon Classical Award w Londynie za nagranie kompletu Kwartetów smyczkowych Grażyny Bacewicz dla firmy Chandos. W latach 1986-87 był członkiem orkiestry „Sinfonia Varsovia” w Warszawie, z którą odbył światowe tourneé z sir Jehudi Menuhinem. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem, a aktualnie pełni w nim rolę prezesa. Kierownik Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Był dwukrotnie dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a w 2017 roku członkiem jury I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.  

Justyna Duda

Justyna Duda-Krane

W 1997 roku ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie, w 1993 roku utworzyła z przyjaciółmi kwartet DAFO.

W latach 1997-2004 studiowała wraz z kwartetem w Stuttgarcie w klasie mistrzowskiej kwartetu MELOS, a także kontynuowała indywidualne studia w klasie skrzypiec u prof. Wilhelma Melchera. Jej działalność artystyczna związana jest głównie z Kwartetem DAFO.

Zespół brał udział w licznych kursach mistrzowskich: z Kwartetem Śląskim, Quartetto Italiano, z Kwartetem Melos, Kwartetem im. Borodina i z Kwartetem Tokio; był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach, m.in. I nagrodami w Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi (1995), Międzynarodowym Konkursie Muzyki XX wieku im. V. Bucchiego w  Rzymie (1995), Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych im. D. Szostakiewicza w St. Petersburgu (1996), Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w  Krakowie (1997), Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Katowicach (1998).

Kwartet DAFO zapraszany jest przez organizatorów renomowanych festiwali muzycznych takich jak: Schleswig Holstein Festival, Kissinger Sommer Festival, Obersdorfer Musiksommer Festival, Warszawska Jesień, Kwartet Śląski i Jego Goście, Sachsen Musikfest, Accademia Chigiana, Boden See, Ludwigsburger Musikfestspiele oraz w Armenii na festiwal muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Przez wiele lat grała na XVIII i XIX wiecznych instrumentach francuskich należących do kolekcji instrumentów smyczkowych Badenii-Wurttenbergii. Od 2005 roku Justyna Duda-Krane współpracuje z orkiestrą Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Jurka Dybała. Od 2007 roku jest zatrudniona w Akademii Muzycznej w Krakowie w Katedrze Muzyki Kameralnej.

Artur Rozmystowicz

Artur Rozmysłowicz

Urodzony w Warszawie. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie altówki prof. Błażeja Sroczyńskiego. W latach 2004–2006 stypendysta Guildhall School of Music and Drama w Londynie w klasie mistrzowskiej prof. Jacka Glickmana.

Jako muzyk solista na stałe związany jest z NFM Filharmonią Wrocławską. Członek Lutosławski Quartet. Doskonalił swe umiejętności m.in. u Pinchasa Zukermana, Michaela Tree, Stefana Kamasy, Stefana Popova, członków Guarneri Quartet, Takács Quartet, Heine Quartet oraz Kwartetu Śląskiego.

Zapraszany na festiwale muzyczne, m.in. takie jak: Warszawska Jesień, Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble, Wratislavia Cantans, Festiwal Beethovenowski, Festiwale Organowe w Szczecinie i Zakopanem, Łańcuch, La Frentana, Jazztopad, Pacific Music Festival (Sapporo – Japonia), Paxos International Music Festival (Grecja), festiwal Muzyka na Szczytach, Chopin i jego Europa, Muzyczne przestrzenie, Tansmania, Klara Festival w Brukseli. Jako kameralista występował również na festiwalach teatralnych, m.in. Edinburgh Festival Fringe, SESC Belenzinho (São Paulo).

Współpracował z London Symphony Orchestra, National Basque Orchestra, Sinfonia Juventus, Polską Orkiestrą Radiową, World Orchestra For Peace. Koncertował z wieloma wybitnymi dyrygentami, m.in: Jackiem Kaspszykiem, Gabrielem Chmurą, Michaelem Tilsonem Thomasem, Valerym Gergievem, sir Colinem Davisem, Yakovem Kreizbergiem. Występował w większości krajów Europy, Azji oraz obu Ameryk.

Repertuar PDF

 

Etap selekcji:

 • nagranie wideo dokonane między 15.11.202231.01.2023 r., przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r.
 • nagranie obejmujące repertuar inny, niż zgłoszony do konkursu, czas trwania do 20 minut.
 • nagranie musi zawierać dwie kontrastujące części dowolnego kwartetu smyczkowego.
 • obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania utworów i przedstawiać sylwetki kameralistów z odległości nie większej niż 5 metrów.
 • dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube
 • dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona sumarycznie)
 • dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

 

Program Konkursu można wykonać z nut.

 

Etap I

 1. do wyboru jeden z 6 Kwartetów smyczkowych op. 18 Ludwiga van Beethovena (1800):
  1. Kwartet smyczkowy F-dur op. 18 nr 1
  2. Kwartet smyczkowy G-dur op. 18 nr 2
  3. Kwartet smyczkowy D-dur op. 18 nr 3
  4. Kwartet smyczkowy c-moll op. 18 nr 4
  5. Kwartet smyczkowy A-dur op. 18 nr 5
  6. Kwartet smyczkowy B-dur op. 18 nr 6
 2. do wyboru pierwsza część Kwartetu smyczkowego Karola Szymanowskiego, innego niż w III etapie:
 1. I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37, cz. 1. Lento assai – Allegro moderato
 2. II Kwartet smyczkowy op. 56, cz. 1. Moderato, dolce e tranquillo

 

Etap II

1. do wyboru jeden kwartet smyczkowy z twórczości niżej wymienionych kompozytorów (kolejność alfabetyczna):

Johannes Brahms

Aleksander Borodin

Piotr Czajkowski

Antonín Dvořák

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Robert Schumann

Bedřich Smetana

 

2. do wyboru jeden z utworów z poniższej listy

 1. Aleksander Tansman – VI Kwartet smyczkowy
 2. Grażyna Bacewicz – V Kwartet smyczkowy
 3. Tadeusz Baird – Kwartet smyczkowy
 4. Witold Lutosławski – Kwartet smyczkowy
 5. Henryk Mikołaj Górecki – II Kwartet smyczkowy Quasi una fantasia op.64
 6. Paweł Szymański – Pięć utworów na kwartet smyczkowy
 7. Krzysztof Penderecki – III Kwartet smyczkowy Kartki z niezapisanego dziennika

3. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

Etap III

1. do wyboru jeden z kwartetów smyczkowych Karola Szymanowskiego

 1. I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37
 2. II Kwartet smyczkowy op. 56

 

2. do wyboru jeden z poniższych kwartetów smyczkowych

 1. Claude Debussy – Kwartet smyczkowy g-moll op. 10
 2. Maurice Ravel – Kwartet smyczkowy F-dur
 3. Carl Nielsen – Kwartet smyczkowy F-dur op. 44
 4. Alban Berg – Kwartet smyczkowy op. 3
 5. Alban Berg - Lyrische Suite na kwartet smyczkowy
 6. Béla Bartók – II Kwartet smyczkowy op. 17 BB 75
 7. Béla Bartók – III Kwartet smyczkowy BB 93
 8. Béla Bartók – IV Kwartet smyczkowy BB 95
 9. Zoltán Kodály – II Kwartet smyczkowy op. 10
 10. Leoš Janáček – I Kwartet smyczkowy wg Sonaty Kreutzerowskiej Lwa Tołstoja
 11. Leoš Janáček – II Kwartet smyczkowy Listy duvérmé
 12. Aulis Sallinen – III Kwartet smyczkowy Aspekteja Peltoniemen Hintrikin Susumarssista
 13. Alfred Schnittke – III Kwartet smyczkowy
 14. Arnold Schönberg – III Kwartet smyczkowy op. 30
 15. Benjamin Britten – II Kwartet smyczkowy C-dur op. 36
 16. Benjamin Britten – III Kwartet smyczkowy op. 94
1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
14–16.09.2023 I etap
18–19.09.2023 II etap
21.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów
Absalon String Quartet

Absalon String Quartet

AKELA

AKELA

Atenea Quartet

Atenea Quartet

Monbijou Quartet

Monbijou Quartet

III miejsce

Neuma Quartet

Quíron Quartet

Quíron Quartet

II miejsce

Turicum Quartet

Absalon String Quartet

Absalon String Quartet

Absalon String Quartet to młody zespół z Kopenhagi, który powstał w 2020 roku. Kwartet zyskał uznanie po wygraniu Rued Langgaard Competition w 2021 roku. Zespół wystąpił na takich festiwalach jak: Rued Langgaard Festival, Bornholm Music Festival, czy Oslo Chamber Music Festival. Absalon brał również udział w kursach mistrzowskich z Davidem Harringtonem z Kronos Quartet oraz z członkami Danish String Quartet. W 2023 roku  kwartet zdobył I nagrodę w Konkursie Muzyki Kameralnej Duńskiego Radia. 

Kwartet tworzą: Thera Ortved, Andreas Larsen (skrzypce), Alva Rasmussen (altówka) oraz Olga Chwaszczewska (wiolonczela). Studiują oni u prof. Tima Frederiksena w Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej.

AKELA

AKELA

AKELA powstał w 2019 roku w Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej. Zespół nieszablonowo interpretuje utwory, co miał już okazję zaprezentować na licznych festiwalach, konkursach oraz koncertach. 

Kwartet tworzą Clara Glasdam, Gustav Ranum, Kirsten Wilbrandt Kjær i Oskar Reuben Friis-Hansen. 

AKELA jest wielkodusznym zespołem, który równie często jak w znamienitych salach koncertowych, gra w różnego rodzaju domach opieki. 

Kwartet brał udział w kursach mistrzowskich u tak znakomitych muzyków, jak:  Hatto Beyerle (Alban Berg Quartet), Johannes Meissl (Artis Quartet) i DSQ. W 2022 roku kwartet został wybrany do Le Dimore del Quartetto.

Atenea Quartet

Atenea Quartet

Atenea Quartet został założony w 2019 roku w Barcelonie przez pełnych pasji muzyków nieustannie pragnących odkrywać i poszerzać repertuar. Kwartet został wyróżniony wieloma międzynarodowymi nagrodami, takimi jak "Prix Credit Suisse Jeunes Solistes 2023"; I nagroda w Competition el Primer Palau 2022; I nagroda w Orpheus Swiss Chamber Music Competition w 2021 roku. Zespół wystąpił też na licznych festiwalach, m.in.: Barcelona String Quartet Biennial; Palau de la Música de Catalunya; Wissembourg Music Festival; Festival d'Aix-en-Provence.

Monbijou Quartet

Monbijou Quartet

Monbijou Quartet powstał w Malmö w Szwecji. Kwartet powstał stosunkowo niedawno, ale błyskawicznie zdobył sławę w Szwecji i Skandynawii. Jest jednym z najbardziej obiecujących, młodych kwartetów w całym kraju. Monbijou Quartet koncertował i gościł na festiwalach muzyki kameralnej w całej Szwecji, a w maju 2023 roku uczestniczył w finale największego konkursu muzyki kameralnej w Szwecji - Biennale Ung & Lovande.

III miejsce

Neuma Quartet

Neuma Quartet powstał w 2022. Członkowie zespołu są absolwentami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.  Kwartet zadebiutował wraz z lauretką konkursu im. Fryderyka Chopina Leonorą Armellini, inaugurując XXI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza.  W kwietniu bieżącego roku zespół wziął udział w Międzynarodowym Konkursie im. Carla Nielsena, docierając do półfinału. Kwartet uczestniczył w sesji Musethica Germany, w ramach której miał okazję współpracować ze znakomitym artystą Avri Levitanem oraz wystąpić na Schleswig-Holstein Musik Festival.  

Zespół współtworzą: Sławomira Wilga (1 skrzypce), Michał Nowak (2 skrzypce), Nela Zaforemska (altówka) oraz Agata Nowak (wiolonczela). 

Quíron Quartet

Quíron Quartet

Założony pod koniec 2020 roku zespół występował m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Szwajcarii i Portugalii, na festiwalach takich jak Poitou International Chamber Music Festival, Musica em Si Maior Festival, A Corda Caminhos Conjuntos II Chamber Music Cycle, Storioni Festival, Blaricum Music Festival i Crans-Montana Classics.

Współpracowali z takimi mistrzami jak Eberhard Feltz, Mathieu Herzog, Joseph Kluson, Guy Danel, António Saiote, Van Kuijk Quartet i Jerusalem String Quartet.

Kwartet studiuje w Nederlandse Strijkkwartet Academie oraz w Royal Conservatoire Brussel pod okiem Erica Robberechta.

II miejsce

Turicum Quartet

Turicum Quartet powstał w Szwajcarii, gdzie pod skrzydłami Ilyi Gringoltsa i Thomasa Grossenbachera członkowie studiują na Zurich University of the Arts.

Zaledwie kilka miesięcy po założeniu kwartet otrzymał II nagrodę na konkursie Kiwanis w Zurychu. Od razu pojawiły się liczne zaproszenia: na rok 2023 przypada ich debiut w Tonhalle Zurich z muzyką japońskiego kompozytora T. Hosokawy, występ u boku renomowanego Gringolts Quartet na Mizmorim Festival oraz seria koncertów w Niemczech dla Villa Musica.

Ostatnio zostali zaproszeni przez Arosa Music Academy, gdzie mieli zaszczyt pracować z H. Schlichtigiem (Cherubini Quartet) i M. Fleckiem (Casal Quartet). 

nie przyznano
I miejsce

nie przyznano

II miejsce

Turicum Quartet

III miejsce

Neuma Quartet

nie przyznano

I miejsce

nie przyznano

II miejsce

Turicum Quartet

Turicum Quartet powstał w Szwajcarii, gdzie pod skrzydłami Ilyi Gringoltsa i Thomasa Grossenbachera członkowie studiują na Zurich University of the Arts.

Zaledwie kilka miesięcy po założeniu kwartet otrzymał II nagrodę na konkursie Kiwanis w Zurychu. Od razu pojawiły się liczne zaproszenia: na rok 2023 przypada ich debiut w Tonhalle Zurich z muzyką japońskiego kompozytora T. Hosokawy, występ u boku renomowanego Gringolts Quartet na Mizmorim Festival oraz seria koncertów w Niemczech dla Villa Musica.

Ostatnio zostali zaproszeni przez Arosa Music Academy, gdzie mieli zaszczyt pracować z H. Schlichtigiem (Cherubini Quartet) i M. Fleckiem (Casal Quartet). 

III miejsce

Neuma Quartet

Neuma Quartet powstał w 2022. Członkowie zespołu są absolwentami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.  Kwartet zadebiutował wraz z lauretką konkursu im. Fryderyka Chopina Leonorą Armellini, inaugurując XXI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza.  W kwietniu bieżącego roku zespół wziął udział w Międzynarodowym Konkursie im. Carla Nielsena, docierając do półfinału. Kwartet uczestniczył w sesji Musethica Germany, w ramach której miał okazję współpracować ze znakomitym artystą Avri Levitanem oraz wystąpić na Schleswig-Holstein Musik Festival.  

Zespół współtworzą: Sławomira Wilga (1 skrzypce), Michał Nowak (2 skrzypce), Nela Zaforemska (altówka) oraz Agata Nowak (wiolonczela). 

Najlepsza interpretacja kwartetu Karola Szymanowskiego - Neuma Quartet.

Nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworu współczesnego, nagrodzonego w konkursie kompozycji:

Monbijou Quartet

Monbijou Quartet

Quíron Quartet

Quíron Quartet

Monbijou Quartet

Monbijou Quartet

Monbijou Quartet powstał w Malmö w Szwecji. Kwartet powstał stosunkowo niedawno, ale błyskawicznie zdobył sławę w Szwecji i Skandynawii. Jest jednym z najbardziej obiecujących, młodych kwartetów w całym kraju. Monbijou Quartet koncertował i gościł na festiwalach muzyki kameralnej w całej Szwecji, a w maju 2023 roku uczestniczył w finale największego konkursu muzyki kameralnej w Szwecji - Biennale Ung & Lovande.

Quíron Quartet

Quíron Quartet

Założony pod koniec 2020 roku zespół występował m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Szwajcarii i Portugalii, na festiwalach takich jak Poitou International Chamber Music Festival, Musica em Si Maior Festival, A Corda Caminhos Conjuntos II Chamber Music Cycle, Storioni Festival, Blaricum Music Festival i Crans-Montana Classics.

Współpracowali z takimi mistrzami jak Eberhard Feltz, Mathieu Herzog, Joseph Kluson, Guy Danel, António Saiote, Van Kuijk Quartet i Jerusalem String Quartet.

Kwartet studiuje w Nederlandse Strijkkwartet Academie oraz w Royal Conservatoire Brussel pod okiem Erica Robberechta.

Głos

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

Dusza człowieka najbardziej bezpośrednio wypowiada się poprzez śpiew. Śpiewając Szymanowskiego, dotknąć można mistyki Wschodu, zagubić się w mgle młodopolskiej poezji, zmierzyć z duchowymi tytanami modernizmu, zabłąkać wśród rymów SłopiewniTuwima, zatracić w rozterkach Króla Rogera i zmysłowym uroku Roksany.

Śpiewaczką była siostra Karola Szymanowskiego – Stanisława. Śpiewem oddycha jego muzyka. Szukamy śpiewaków, którzy odnajdą wspólny oddech z Karolem Szymanowskim.

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 6 - Repertuar Konkursu w kategorii głos

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne na całym świecie.

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 5.000 €.

Nagroda specjalna za najlepszą interpretację utworu współczesnego: 1.000 €.

Wyróżnienie dla najlepszego pianisty-kameralisty: 2.000 €.

Dominik Licht
Przewodniczący

Dominik Licht

Jadwiga Rappe

Jadwiga Rappé

Marcin Habela

Marcin Habela

Ewa Biegas

Ewa Biegas

Melanie Diener

Thomas Mittermayer

Francesca Condeluci

Dominik Licht

Przewodniczący

Dominik Licht

Dominik Licht pełni funkcję Dyrektora Obsady i Planowania na Salzburg Easter Festival oraz Konsultanta Obsady Królewskiej Opery Duńskiej, gdzie ma główną odpowiedzialność za obsadę śpiewaków i dyrygentów. Wcześniej był Szefem Działu Operacyjnego w Bayerische Staatsoper w Monachium oraz Szefem Planowania w Komische Oper Berlin. Dominik Licht pochodzi z Monachium w Niemczech i ukończył studia muzyczne na Uniwersytecie McGill w Montrealu.

Jadwiga Rappe

Jadwiga Rappé

Laureatka I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Bachowskim w Lipsku i zdobywczyni Złotego Medalu na Festiwalu Młodych Solistów w Bordeaux. Występowała z koncertami w najsłynniejszych salach koncertowych Europy, Ameryki Płn. i Azji, współpracując z dyrygentami tej miary, co: R. Chailly, Sir C. Davies, N. Harnoncourt, K. Nagano, A. Jordan, M. Janowski, K. Penderecki i A. Wit. Brała udział w prawykonaniach dzieł współczesnych np. „Siedem Bram Jerozolimy” K. Pendereckiego w Jerozolimie w 1997 r. pod dyr. L. Maazela, czy „Missa pro pace” W. Kilara w Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyr. K. Korda w roku 2001, a także w prawykonaniach utworów, powstałych z myślą o jej oryginalnym altowym głosie (utwory J. Łuciuka, P. Mossa i K. Baculewskiego). Współpracowała z wieloma słynnymi reżyserami operowymi m.in.: Goetzem Friedrichem, Herbertem Wernicke, Yannisem Kokkosem, Krzysztofem Warlikowskim. Dyskografia artystki obejmuje 48 płyt kompaktowych. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od marca 2006 do marca 2009 była prezesem zarządu Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. 

Marcin Habela

Marcin Habela

Laureat wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Występował na wielu scenach i europejskich festiwalach (Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel and Cité de la Musique in Paris, Victoria Hall in Geneva, La Monnaie in Brussels, operas in Lyon, Montpellier, Marseille, Berlin, Frankfurt, Bremen, Lausanne, Geneva, Festival d’Aix-en-Provence, Festival Radio-France, Chorégies d’Orange, Maifestspielen-Wiesbaden and Musique en Côte Basque). W swoim repertuarze posiada ponad 40 ról takich jak Ford w operze Falstaff, Posa w Don Carlos, Hrabia Almaviva w Weselu Figara, Sharpless w Madama Butterfly, Figaro w Cyruliku sewilskim czy Germond w La Traviata. Wykonuje partie dzieł oratoryjnych Bacha, Haydna, Mozarta, Beethovena, Berlioza, Faurégo, Brittena, Brucknera czy Ligettiego. Dokonał nagrań m.in. dla Radio France, TSR, EMI, RAI, SBB czy Decca. Jest dziekanem wydziału wokalnego Wyższej Szkoły Muzycznej w Genewie, członkiem komisji artystycznej Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Genewie i Akademii Tibor Varga w Sionie oraz profesorem Konserwatorium Narodowego w Lyonie. 

Ewa Biegas

Ewa Biegas

Ewa Biegas- jest absolwentką Katowickiej Akademii Muzycznej w klasie    prof. J. Ballarina oraz wiedeńskiego Universitat  fur Musik und Darstellende Kunst w klasie prof. H. Łazarskiej; laureatką wielu prestiżowych międzynarodowych konkurów wokalnych(m.in. Konkursu im. St. Moniuszki w Warszawie, Konkursu im. F. Tagliaviniego w Deutchlandsberg , Konkursu BBC  Cardiff Singer of the World) oraz stypendystką Rządu Austrii, Szwajcarskiej Fundacji Thyll-Dur i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Zaśpiewała ponad 30 pierwszoplanowych ról na deskach polskich i światowych teatrów operowych m.in.: Lady Billows „Albert Herring”, Halka, „Halka”, Rozalinda „Zemsta nietoperza”, Małgorzata „Faust”, Mimi „Cyganeria”, Liza „Dama Pikowa”, Cio-Cio San „Madama Butterfly”, Ariadna „Ariadna auf Naxos” , Leonora „Trubadur”,  Fata Morgana „Miłość do trzech pomarańczy”, Tatiana „Eugeniusz Oniegin”, Miss Wingrave „Owen Wingrave”, Joanna „Diabły z Loudun”, Księżna „Rusałka”, Hagith „Hagith”, Syrena „Syrena”, Ereszkigal „Ahat Ihli”, Tosca „Tosca”, Tytania „Fary Queen”, Leonora „La forza del destino”. Jest wybitną interpretatorką twórczości polskich kompozytorów nagrywając utwory m.in. I.F. Dobrzyńskiego, F. Nowowiejskiego,  E.Bogusławskiego, A. Dziadka, W. Friemanna  i W. Lutosławskiego dla Polskiego Radia. Wystąpiła podczas światowej premiery „Missa pro pace”  W.Kilara w Katedrze św. Patryka w Nowym Jorku i została zaproszona do udziału w tournée po Niemczech jako wykonawczyni partii solowej w Pasji według św. Łukasza K. Pendereckiego pod dyrekcją Antoniego Wita.    Profesor,  obecnie dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

Melanie Diener

Thomas Mittermayer

Thomas Mittermayer otrzymał początkowe wykształcenie muzyczne w Krems/Donau w Austrii. Później, po ukończeniu edukacji biznesowej, uczęszczał na Uniwersytet Muzyki i Sztuk Scenicznych, gdzie studiował grę na organach u Alfreda Mitterhofera, śpiew u Margit Klaushofer, dyrygenturę chóralną u Erwina Ortnera i grę na fortepianie u Marii Reginy Seidlhofer.
Pan Mittermayer był szefem castingu wokalnego wiedeńskiego Musikverein przez trzy dekady. Był jurorem wielu konkursów wokalnych, w tym Konkursu Pieśni Helmuta Deutscha, Konkursu Śpiewu Hilde Zadek i Konkursu Śpiewu Stella Maris.
Był członkiem i prezesem Chóru Arnolda Schoenberga i jest doświadczonym pianistą, organistą i aranżerem.

Francesca Condeluci

Wychowana w muzycznej rodzinie w Pittsburghu, Francesca Condeluci kształciła się jako skrzypaczka. Od najmłodszych lat zdobywała miejsca w młodzieżowych orkiestrach i zespołach, koncertując i rywalizując na arenie międzynarodowej. Swoją pasję do opery odkryła podczas studiów na Uniwersytecie Duquesne, a wkrótce po ich ukończeniu przeniosła się na kilka lat do Włoch, aby zanurzyć się w europejskim świecie opery. Wróciła do Stanów Zjednoczonych zainspirowana do kontynuowania kariery artystycznej, zaczynając w Pittsburgh Opera i Spoleto Festival USA. Condeluci spędziła ostatnią dekadę jako menedżer w Columbia Artists Management (CAMI) i UIA Talent Agency, a w swojej obecnej roli Associate Director na Amerykę Północną w Centre Stage Artist Management, nadal wspiera i pielęgnuje kariery najbardziej pożądanych artystów w branży. Uznana za swoją zdolność do identyfikowania wielkich talentów, Condeluci dwukrotnie była sędzią w konkursie Laffont w Metropolitan Opera, a także w inauguracyjnym konkursie Nicola Martinucci w Lucca we Włoszech. Wykładała gościnnie w Manhattan School of Music, The Juilliard School i Drake University. Francesca Condeluci mieszka z małżonkiem i córką w Nowym Jorku.

Jadwiga Rappe

Jadwiga Rappé

Urszula Kryger

Urszula Kryger

Ewa Biegas

Ewa Biegas

Jadwiga Rappe

Jadwiga Rappé

Laureatka I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Bachowskim w Lipsku i zdobywczyni Złotego Medalu na Festiwalu Młodych Solistów w Bordeaux. Występowała z koncertami w najsłynniejszych salach koncertowych Europy, Ameryki Płn. i Azji, współpracując z dyrygentami tej miary, co: R. Chailly, Sir C. Davies, N. Harnoncourt, K. Nagano, A. Jordan, M. Janowski, K. Penderecki i A. Wit. Brała udział w prawykonaniach dzieł współczesnych np. „Siedem Bram Jerozolimy” K. Pendereckiego w Jerozolimie w 1997 r. pod dyr. L. Maazela, czy „Missa pro pace” W. Kilara w Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyr. K. Korda w roku 2001, a także w prawykonaniach utworów, powstałych z myślą o jej oryginalnym altowym głosie (utwory J. Łuciuka, P. Mossa i K. Baculewskiego). Współpracowała z wieloma słynnymi reżyserami operowymi m.in.: Goetzem Friedrichem, Herbertem Wernicke, Yannisem Kokkosem, Krzysztofem Warlikowskim. Dyskografia artystki obejmuje 48 płyt kompaktowych. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od marca 2006 do marca 2009 była prezesem zarządu Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. 

Urszula Kryger

Urszula Kryger

Ewa Biegas

Ewa Biegas

Ewa Biegas- jest absolwentką Katowickiej Akademii Muzycznej w klasie    prof. J. Ballarina oraz wiedeńskiego Universitat  fur Musik und Darstellende Kunst w klasie prof. H. Łazarskiej; laureatką wielu prestiżowych międzynarodowych konkurów wokalnych(m.in. Konkursu im. St. Moniuszki w Warszawie, Konkursu im. F. Tagliaviniego w Deutchlandsberg , Konkursu BBC  Cardiff Singer of the World) oraz stypendystką Rządu Austrii, Szwajcarskiej Fundacji Thyll-Dur i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Zaśpiewała ponad 30 pierwszoplanowych ról na deskach polskich i światowych teatrów operowych m.in.: Lady Billows „Albert Herring”, Halka, „Halka”, Rozalinda „Zemsta nietoperza”, Małgorzata „Faust”, Mimi „Cyganeria”, Liza „Dama Pikowa”, Cio-Cio San „Madama Butterfly”, Ariadna „Ariadna auf Naxos” , Leonora „Trubadur”,  Fata Morgana „Miłość do trzech pomarańczy”, Tatiana „Eugeniusz Oniegin”, Miss Wingrave „Owen Wingrave”, Joanna „Diabły z Loudun”, Księżna „Rusałka”, Hagith „Hagith”, Syrena „Syrena”, Ereszkigal „Ahat Ihli”, Tosca „Tosca”, Tytania „Fary Queen”, Leonora „La forza del destino”. Jest wybitną interpretatorką twórczości polskich kompozytorów nagrywając utwory m.in. I.F. Dobrzyńskiego, F. Nowowiejskiego,  E.Bogusławskiego, A. Dziadka, W. Friemanna  i W. Lutosławskiego dla Polskiego Radia. Wystąpiła podczas światowej premiery „Missa pro pace”  W.Kilara w Katedrze św. Patryka w Nowym Jorku i została zaproszona do udziału w tournée po Niemczech jako wykonawczyni partii solowej w Pasji według św. Łukasza K. Pendereckiego pod dyrekcją Antoniego Wita.    Profesor,  obecnie dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

Repertuar PDF

 

Etap selekcji:

 • nagranie wideo dokonane między 15.11.2022 a 31.01.2023 r. przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r.
 • nagranie zawierające repertuar inny, niż zgłoszony do konkursu, czas trwania do 15 minut.
 • nagranie musi zawierać: 1 dowolną arię operową i 2 pieśni w dwóch różnych językach, innych od języka arii operowej;
 • obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania utworów i przedstawiać pełną sylwetkę śpiewaka en face z odległości nie większej niż 5 metrów; dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube
 • dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona sumarycznie)
 • dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu w terminie do dnia 30.06.2023 r.  proszone są o:

 • przesłanie na adres Organizatora 2 kopii materiałów nutowych utworów zgłoszonych do wykonania w I i II etapie.
 • dokładne podanie nazw wydawnictw z których uczestnik zamierza korzystać przy wykonaniu utworów wybranych do III etapu.

 

ETAP I / 15 minut 

Jury dopuszcza możliwość dokonania wyboru utworów prezentowanych w I etapie.

Zestaw utworów do wykonania przez każdego uczestnika zostanie ogłoszony przez Jury na godzinę przed jego prezentacją programu.

O kolejności wykonania utworów decyduje uczestnik.

1.aria spełniająca wszystkie poniższe warunki:

a. pochodzi z opery prawykonanej w latach 1800 – 1840 (napisanej przez kompozytora dowolnej narodowości)

b. jest reprezentatywna dla techniki belcanto

c. wykonanie - w tonacji oryginalnej

2. utwór Witolda Lutosławskiego w tonacji oryginalnej do wyboru z poniższej listy

a. Lacrimosa wersja na sopran i organy / całość

b. Chantefleurs et Chantefables na sopran i orkiestrę; sł. Robert Desnos, oprac. na sopran i fortepian Eugeniusz Knapik / do wyboru dwie pieśni

La belle-de nuit

La sauterelle

La Véronique

L’Eglantine, l’Aubépine et la Gycine

La tortue

La rose

L’alligator

L’Angélique

Le papillon

c. Lawina sł. a. S. Puszkin, tłum. J. Tuwim- sopran, lub tenor

d. Nie dla ciebie sł.K. Iłłakowiczówna- sopran, mezzosopran, lub tenor

e. Pięć pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na mezzosopran i fortepian / dowyboru dwie pieśni / dopuszczalne wykonanie przez kontratenora

              Morze

              Wiatr

              Zima

             Rycerze

             Dzwony cerkiewne

f. Paroles tissées na tenor i orkiestrę kameralną; sł. Jean-François Chabrun, oprac. na tenor i fortepian Edward Sielicki / do wyboru jedna część

             Un chat qui s’émerveille...

             Quand le jour a rouvert les brances du jardin…

             Mille chevaux hors d’haleine...

             Dormez cette pâleur nous est venue de join …

g. Tarantella na baryton i fortepian; sł. Hilaire Belloc / dopuszczalne wykonanie przez kontratenora

lub

Wojciech Kilar -  z cyklu „Sonety do Laury” F. Petrarki tłum. Jalu Kurek w tonacji oryginalnej – 1 pieśń

Benedetto sia'l giorno

              Era il giorno

              Soleasi nel mio cor

              E mi par d'or in ora

lub

Pieśń H. M. Góreckiego w tonacji oryginalnej z poniższej listy:

a. z cyklu „Trzy pieśni do sł. M. Konopnickiej” op. 68 - 2 pieśni do wyboru

Przez te łąki , przez  te pola

              Kiedy Polska

              U okienka, u mojego

b. z cyklu „Śpiewy do sł. Juliusza Słowackiego” op. 48 - 1 pieśń do wyboru

              We łzach, Panie ręce podnosimy do  Ciebie

               Panie, o którym na niebiosach słyszę

c. z cyklu „Dwie pieśni do sł. F. G. Lorki” tłum. m. Bieszczadowski op.42 - 1 pieśń

Nokturn

                Malagena

d. z cyklu „Trzy fragmenty do sł. S. Wyspiańskiego” op. 69 - 1 pieśń do wyboru

Jakżeż ja się uspokoję

                 Może z mętów się dobędzie

                 Poezjo!

e. z cyklu „Błogosławione pieśni malinowe” op. 43 - 2 pieśni do wyboru

Błogosławione pieśni malinowe

                 Co ranek skoro ustępują cienie

                 Litość

                 O! Boże

Pieśni H. M. Góreckiego zostały wydane przez Boosey & Hawkes w roku 2013

3. dwie pieśni spełniające wszystkie poniższe warunki / dopuszczone transpozycje (o ile zostały opublikowane)

a. śpiewane są w dwóch  różnych językach, innych, niż w prezentowanych wcześniej utworach

b. kontrastują nastrojem

c. pochodzą z twórczości kompozytorów od wczesnego romantyzmu do neoromantyzmu

4. jedna dowolna pieśń  Karola Szymanowskiego, spełniająca poniższe warunki  

a. wykonanie w tonacji oryginalnej

b. nie może być powtórzona w kolejnych etapach konkursu

c. wersja językowa może być powtórzeniem jednej z wersji językowych utworów prezentowanych w tym etapie (etapie I)

 

Etap II / 20 minut 

Uczestnicy prezentują cały program II etapu.

O kolejności wykonania utworów decyduje uczestnik.

 1. do wyboru z twórczości Karola Szymanowskiego co najmniej trzy pieśni wybrane z dowolnych opusów lub cały cykl pieśni lub fragment cyklu / wykonanie w tonacjach oryginalnych
 2. dwie pieśni w dwóch różnych językach wybrane z twórczości niżej wymienionych kompozytorów / w tonacjach oryginalnych

(kolejność alfabetyczna)

Grażyna Bacewicz

Béla Bartók

Alban Berg

Luciano Berio

Lili Boulanger

Benjamin Britten

John Cage

Aaron Copland

George Crumb

Claude Debussy / z wyłączeniem Nuit d’étoiles Mandoline

Artur Honegger

Jacques Ibert

Charles Ives

Leoš Janáček

Wojciech Kilar

Stefan Kisielewski

Zoltán Kodály

György  Ligeti

Anna Mahler

Bohuslav Martinů

Olivier Messiaen

Paweł Mykietyn

Roxanna Panufnik

Hans Pfitzner

Poldowski [Irène Wieniawska]

Francis Poulenc

Prasqual

Sergiusz Prokofiew

Maurice Ravel

Ludomir Różycki

Arnold Schönberg

Igor Strawiński

Gieorgij Swiridow

Dymitr Szostakowicz

Paweł Szymański

Michael Tippet

Anton Webern

Mieczysław Weinberg

Alexander von Zemlinsky

Agata Zubel

 1. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

 

Etap III

 1. jeden lub kilka utworów w opracowaniu na głos i orkiestrę lub na głos, orkiestrę i chór żeński o maksymalnym czasie trwania ok. 8 minut; (inne utwory niż ewentualnie wykonywane w poprzednich etapach)

 

 1. Król Roger op. 46, libretto Karol Szymanowski i Jarosław Iwaszkiewicz, jeden z poniższych fragmentów:

Aria Roksany Uśnijcie krwawe sny króla Rogera… z II aktu (sopran)

Pieśń Pasterza  Mój Bóg jest piękny jako ja…  z I aktu (tenor)

Hymn do słońca (Roger): Edrisi, już świt!...Słońce! Słońce! Edrisi… z III aktu (baryton)

b. Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza op. 5, instrumentacja Grzegorz Fitelberg / do wyboru 1 hymn, inny niż ewentualnie wykonywany w poprzednim etapie (mezzosopran, baryton, sopran spinto lub kontratenor)

     Święty Boże

     Jestem i płaczę

     Moja pieśń wieczorna (Błogosławioną niech będzie ta chwila)

c. Penthesilea op. 18 na sopran i orkiestrę, sł. Stanisław Wyspiański

d. Des Hafis Liebeslieder für Gesang und Orchester/ Pieśni miłosne Hafiza na głos i orkiestrę op. 26, sł. Hans Bethge, tłumaczenie  na język polski Stanisław Barącz (sopran, mezzosopran, tenor, kontratenor) / do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min. (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie).

             Wünsche / Życzenia

             Der verliebte Ostwind / Zakochany wiatr

Tanz / Taniec

            Die Perlen meiner Seele / Serca mego perły

            Jugend im Alter / Wieczna młodość

           Deine Stimme / Głos Twój

           Trinklied / Pieśń pijacka

           Das Grab des Hafis / Grób Hafiza

e. Pieśni księżniczki z baśni op. 31, sł. Zofia Szymanowska (sopran) /do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min. (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie)

             Samotny księżyc

             Słowik

Taniec

f. Pieśni muezina szalonego op. 42, sł. Jarosław Iwaszkiewicz (mezzosopran, tenor, kontratenor / do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min.  (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie)

             Allah, Allah Akbar

            W południe miasto białe

            O tej godzinie

            Odeszłaś w pustynię zachodnią

g. Słopiewnie op. 46 bis, sł. Julian Tuwim (sopran) / do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min. (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie)

             Słowisień

             Zielone słowa

             Święty Franciszek

            Kalinowe dwory

            Wanda

h. Trzy kołysanki op. 48, sł. Jarosław Iwaszkiewicz (sopran lub tenor)

instrumentacja Jan Krenz

      Pochyl się cicho nad kołyską

       Śpiewam morzu, gwiazdom i tobie

     Biały krąg księżyca olbrzymi

2. jedna aria operowa lub scena z opery do wyboru z poniższej listy:

dla sopranów

Samuel Barber – Vanessa, libretto Gian Carlo Menotti

akt I, Vanessa: Do not utter a word, Anatol...

Leonard Bernstein –  Candide, libretto Lillian Hellman i Richard Wilbur wg Woltera

akt  I, Kunegunda: Glitter and be gay…

Leoš Janácek – Její pastorkyňa JW I/4, libretto Leoš Janácek wg Gabrieli Preissovej

akt II, Jenůfa: To je mamin ina jizba…

Erich Wolfgang Korngold – Die tote Stadt op. 12, libretto Paul Schott

obraz II, Marietta: Glück das mir verblieb

Gian Calro Menotti – The Medium, libretto Gian Calro Menotti

akt II, Walc Moniki: Bravo! And after the theatre…

Krzysztof Penderecki – Raj utracony (Paradise Lost), libretto Christopher Fry wg Johna Miltona

akt I, sen Ewy: Adam, glad I see thy face…

Giacomo Puccini – Madame Butterfly, libretto Giuseppe Giacosa i Luigi  Illica

akt II, Cio-Cio-San: Un bel di, vedremo...

Giacomo Puccini  - Turandot, libretto Giuseppe Adami i Renato Simoni

akt I, Liú: Signore, ascolta...

akt III, Liú: Tu, che di gel sei cinta...

Richard Strauss – Ariadne auf Naxos op. 60, TrV 228,  libretto Hugo von Hofmannsthal

Zerbinetta: Grossmächtige Prinzessin…(cz. 1)

Igor Strawiński – The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

akt I, Anna: No word from Tom… (recytatyw, aria, cabaletta, rekomendowane wydanie – Boosey & Hawkes)

Mieczysław Weinberg – Passażirka, libretto Jurij Łukin i Aleksandr Miedwiediew wg Zofii Posmysz

obraz 6, Marta: Wurde er mich rufen… (nr 12-18 / wyd. Peermusic Classical)

 

dla mezzosopranów i  altów

Benjamin Britten – The Rape of Lucretia op. 37, libretto Ronald Duncan wg André Obeya

akt II, Lukrecja: Give him this orchid…

(nr 51-77 / wyd. Boosey & Hawkes)

Gian Carlo Menotti - The Consul, libretto Gian Carlo Menotti

akt II, Matka: I shall find for you…

Francis Poulenc – Dialogues des carmélites op. 159, libretto Georges Bernanos

akt II, Madame de Croissy: Relevez-vous, ma fille…

Richard Strauss – Der Rosenkavalier op. 59, TrV 227, libretto Hugo von Hofmannsthal

akt I, Oktawian: Wie du warst!...

Richard Strauss – Ariadne auf Naxos op. 60, TrV 228,  libretto Hugo von Hofmannsthal

prolog, Kompozytor: Sein wir wieder gut…

Igor Strawiński – The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

akt II, Baba-Turek: As I was saying … Scorned !..(nr 152-187 / wyd. Boosey &  Hawkes)

 

dla kontratenorów

Benjamin Britten –  A Midsummer Night’s Dream op. 64, libretto Benjamin Britten, Peter Pears wg Williama Szekspira

akt I, Oberon: Welcome wanderer!... (nr 45-53 / wyd. Boosey & Hawkes)

Philip Glass – Akhnaten op. 3, libretto Philip Glass i inni

akt I, Akhnaten: Tut wu-a yeri enti…

 

dla tenorów

Samuel Barber – Vanessa, libretto Gian Carlo Menotti

             akt I, Anatol: Outside this house

Leoš Janáček - Její pastorkyňa JW I/4, libretto Leoš Janácek  wg Gabrieli Preissovej

akt I, Laca Klemeň: Vy, stařenko…

Carl Orff - Die Kluge: die Geschichte von dem König und der klugen Frau, libretto Carl Orfa wg braci Grimm

scena VI, Eselman: Weh mir, wie konnt’ mir das Geschehn

Giacomo Puccini  - Turandot, libretto Giuseppe Adami i Renato Simoni

akt III, Nieznany Książę (Kalaf): Nessun dorma…

Igor Strawiński – The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

akt I, Tom Rakewell: Here I stand... (nr 27-46 / wyd. Boosey & Hawkes)

lub

akt II, Tom Rakewell: Vary the song… (nr 1-26 / wyd. Boosey & Hawkes)

akt III, Selem: Ladies, both fair and gracious… (nr 43 -65 / wyd. Boosey & Hawkes)

lub

akt III, Selem:  Behold it, Roman…  (nr 68 - 97  / wyd. Boosey & Hawkes)

 

dla barytonów

 

Samuel Barber – Vanessa, libretto Gian Carlo Menotti

            akt II, Doktor: You rascal you I never knew you had a soul…

Gian Calro Menotti –  The Consul, libretto Gian Calro Menotti

akt I, Agent Policji: Mrs. Sorel, your husband has many friends…

Erich Wolfgang Korngold – Die tote Stadt op. 12, libretto Paul Schott

obraz II, Fritz: Mein Sehnen, mein Wähnen…

Sergiej Prokofiew – Wojna i pokój op. 91, libretto Sergiej Prokofiew i Mira Mendelssohn wg Lwa Tołstoja

obraz I, Książę Andrzej Bołkoński: Svetloje vesenneje nebo…

Igor Strawiński - The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

akt II, Nick Shadow: Come, master, observe the host… (nr 29 - 47  / wyd. Boosey & Hawkes)

1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
15–17.09.2023 I etap
19–20.09.2023 II etap
22.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów
All
Aleksandra Blanik

Aleksandra Blanik

Aleksandra Łaska

Aleksandra Łaska

Alexandra Nowakowski

Alexandra Nowakowski

Aleksandra Wittchen

Alksandra Wittchen

Anna Koehler

Anna Koehler

Anna Thun

Anna Thun

Barbara Jop

Barbara Jop

Barbara Skora

Barbara Skora

Catherine Hooper

Catherine Hooper

Colum Donovan-Paterson

Colum Donovan-Paterson

David Roy

David Roy

Dominika Noskiewicz

Dominika Noskiewicz

Ellada

Ellada Mashyanskaya

Grzegorz Rubacha

Grzegorz Rubacha

II miejsce

Jan Żądło

Joanna Kędzior

Joanna Kędzior

Johanna Will

Johanna Will

Justyna Bujak

Justyna Bujak

Justyna Khil

Justyna Khil

Karolina Augustyn

Karolina Augustyn

Karolina Borodziuk

Karolina Borodziuk

Magda Górniak

Magda Górniak

I miejsce

Magdalena Lucjan

Martin Filipiak

Martin Filipiak

Monika Radecka

Monika Radecka

Natalia Płonka

Natalia Płonka

Paweł Trojak

Paweł Trojak

Shanley Horvitz

Shanley Horvitz

Swietlana Różycka

Swietlana Różycka

Tatiana Hajzušová

Yilin Zhang

Yilin Zhang

Zuzanna Ciszewska

Zuzanna Ciszewska

Aleksandra Blanik

Aleksandra Blanik

Studentka studiów magisterskich na wydziale wokalno-aktorskim w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Zarówno w szkole średniej, jak i na studiach licencjackich prowadzona przez Prof. Dr hab. Agatę Kobierską. Studia magisterskie rozpoczęła w klasie dziekan wydziału wokalno-aktorskiego Prof. Dr hab. Ewy Biegas. Najbardziej aktualne osiągnięcia to: I miejsce na VII Ogólnopolskim konkursie wokalnym im. Krystyny Jamroz w Kielcach. III miejsce na I Międzynarodowych konkursie wokalnym im. Moniki Swarowskiej-Walawskiej w Krzeszowicach. Za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku 2021/2022 otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aleksandra Łaska

Aleksandra Łaska

Edukację muzyczną rozpoczęła od gry na flecie i fortepianie. Śpiew studiowała w Łodzi, Warszawie oraz Wenecji. Występowała na scenach m.in. Opery Wrocławskiej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Wielkiego w Łodzi, a także w Toyocie i Hachioji w Japonii. Wykonywała partie m.in. w operach W.A. Mozarta - "Weselu Figara" (Susanna), "Cosi fan tutte" (Fiordiligi), G.F. Haendla - "Semele" (Iris), O. Nicolaia - "Wesołe kumoszki z Windsoru"(Frau Fluth). W październiku bieżącego roku wykonywała partię solową w prawykonaniu utworu „Madonna" Bassema Akiki. Płyta „Chopin University Modern Ensamble - Debiut" z jej wykonaniem „Folk songs" Luciano Berio dostała nominację do nagrody Fryderyk 2021.

Alexandra Nowakowski

Alexandra Nowakowski

Polsko-amerykańska sopranistka koloraturowa Alexandra Nowakowski powraca do Metropolitan Opera w sezonie 2022-23, aby wykonać partię Barbary/Pani Latch w The Hours (Puts), Voce dal cielo w Don Carlo oraz Sophie w Der Rosenkavalier. Śpiewa Królową Nocy z Operą Popular de Barcelona, a także Exsultate jubilate, K. 165 Mozarta z Symphony in C. Zaśpiewała solowy recital z The Embassy Series. W sezonie 2021-22 w Metropolitan Opera, Alexandra wcieliła się w role: Zerbinetty w Ariadnie na Naxos, tytułową postać w Łucji z Lammermooru i Gildy w Rigoletcie.

Śpiewała dzieła Szostakowicza z Brooklińskim Towarzystwem Pieśni Artystycznej i była beneficjentką stypendium Beebe Fund.

Aleksandra Wittchen

Alksandra Wittchen

Anna Koehler

Anna Koehler

Urodziłam się w 1998 roku w Krakowie. W 2017r zaczęłam studia w AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Podczas studiów licencjackich prowadziła mnie prof. Henryka Januszewska - Stańczyk. Studia magisterskie odbywałam pod kierunkiem dr Ewa Tracz. W 2022r uzyskałam tytuł magistra sztuki.Jako solistka brałam udział m.in. w koncercie z udziałem AOB i Chóru Kameralnego AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Zadebiutowałam na scenie operowej w październiku 2022 rolą Pierwszej Wiedźmy w operze „Dydona i Eneasz” Henry’ego Purcell’a w WOK’u. Od października 2022 jestem studentką studiów podyplomowych w AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie dr Ewy Tracz i prof. Grzegorza Biegasa.

Anna Thun

Anna Thun

Mezzosopran. Już jako dziecko występowała na deskach Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni w spektaklu „Król Niechciej…wcale nie bajka”. W 2011 podjęła studia na wydziale Wokalno-Aktorskim na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2017 roku ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu J. Rappe. Laureatka III nagrody oraz nagrody specjalnej Opery Ostrawskiej na 52 Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. A. Dvorakaw Karlovych Varach 2017. Laureatka nagród specjalnych podczas IX Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju 2022.

Barbara Jop

Barbara Jop

Barbara Jop ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Royal College of Music w Londynie w klasie Amandy Roocroft oraz International Opera Academy w Ghent. W sezonie 2018/2019 zadebiutowała na deskach Opera Vlaanderen. W trakcie swojej kariery miała szansę pracować z orkiestrami takimi jak National Belgian Orchestra, Symfonieorkestr Vlaanderen czy The Royal Philharmonic Orchestra. Wsród pianistów z którymi występowała znajdują się gwiazdy światowej kameralistyki: Roger Vignoles czy Garry Matthewman. W jej reperturarze znajdują się takie role jak: Elektra, Fiordiligi, Donna Elvira (Mozart), Tatiana (Czajkowski) czy Mimì (Puccini).

Barbara Skora

Barbara Skora

Barbara Skora jest studentką Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover w klasie prof. Marka Rzepki od 2021 roku. Wcześniej, w latach 2019-2021, studiowała śpiew na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie ad. dr hab. Magdaleny Idzik. Swoje pierwsze doświadczenia operowe zdobywała w Staatsoper Braunschweig w roku 2022. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów zdobyła szereg nagród na konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich, prowadzona przez Magdalenę Spytek- Stankiewicz. W tym samym czasie po raz pierwszy zaśpiewała na deskach sceny kameralnej NOSPR oraz wystąpiła z towarzyszeniem Śląskiej Orkiestry Kameralnej.

Catherine Hooper

Catherine Hooper

Studiowała w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie. Jest młodą artystką Opera Prelude i artystką stowarzyszoną z OperaUpClose, dla której będzie wykonywać partię Senty w 2023 roku. Występowała w chórze Glyndebourne, a także śpiewała partie solowe z Requiem Mozarta. W RCM Opera Studio Catherine występowała jako Królowa Nocy, a na scenach operowych wykonywała La Contessę i Donnę Annę oraz Alcinę. Wykonywała Vixen Sharp-Ears i Miss Jessel z Byre Opera w Szkocji. Catherine występowała jako solistka, wykonując słynne dzieła, w tym Requiem Faurégo, Mesjasza Haendla, Petite Messe Solennelle (Rossini) i Mszę d-moll (Dvořák).

Colum Donovan-Paterson

Colum Donovan-Paterson

Urodzony i wychowany w Szkocji, absolwent studiów magisterskich w Royal Conservatoire of Scotland. Ukończył również wiele programów dla młodych artystów zarówno The Sixteen, jak i Dunedin Consort. Został wysoko wyróżniony w Leonie Kaiser Prize 2020 i zdobył 3 miejsce w Hugh S Roberton Prize 2019. Występy operowe obejmują chór w L'elisir d'Amore (NGF, Florencja) i Götterdämmerung (Sir Andrew Davis & RSNO). Colum wystąpił wraz z The Sixteen w światowej premierze Jamesa McMillana, 5th Symphony w Usher Hall oraz na trasie z Dunedin Consort. Colum występuje również w filmie fabularnym Netflixa, Outlaw King.

David Roy

David Roy

Baryton. Ma na swoim koncie wiele sukcesów w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach wokalnych, m.in. I nagrodę w II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Bogdana Paprockiego, II nagrodę w XIX Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ady Sari, I nagrodę w XXI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Imricha Godina IUVENTUS CANTI 2019, II nagrodę w III Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Muzyki Sakralnej Ars et Gloria. W siepniu 2022 roku wziął udział w produkcji "Il viaggio a Reims" Gioachino Rossiniego na Rossini Opera Festival w Pesaro. Ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. dr hab. Adama Zdunikowskiego.

Dominika Noskiewicz

Dominika Noskiewicz

Dominika Noskiewicz -mezzosopran - jest studentką V roku Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie Prof. Ewy Biegas oraz mgr. Natalii Skryckiej. Jest laureatką I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Imricha Godina we Vrablach oraz III miejsca na Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Sakralnej Ars et Gloria w Katowicach. Uczyła się pod okiem cenionych artystów podczas warsztatów m.in. Piotra Beczały, Mariusza Kwietnia, Joanny Freszel, Jana Ballarina, Roberta Cieśli, Tadeusza Kozłowskiego.

Ellada

Ellada Mashyanskaya

Ukończyła wydział wokalny Kolegium Muzycznego w Mołodecznie im. M. K. Ogińskiego (klasa nauczyciela Shibko N. G., 2013). Następnie ukończyła wydział wokalny Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej (klasa profesora Lyudmila Yakovlevna Kolos, 2021). Jako solistka gościnnie występowała z honorowym zespołem Republiki Białorusi - Orkiestrą Symfoniczną imienia M.K. Ogińskiego. Podczas studiów w Akademii Muzycznej brała udział w przedstawieniach studia operowego, wykonywała partie Paminy (Czarodziejski flet W.A. Mozarta), Marfy (Carska narzeczona N. Rimskiego-Korsakowa), Hrabiny (Wesele Figara W.A. Mozarta).

Grzegorz Rubacha

Grzegorz Rubacha

Urodził się 3 marca 2000 roku w Tarnowie. W czerwcu 2018r. ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie w specjalności wokalistyka. Od 2019r. studiuje na wydziale wokalno - aktorskim Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku wokalistyka. W 2022 ukończył studia pierwszego stopnia i rozpoczął studia drugiego stopnia na kierunku wokalistyka. Laureat III miejsca w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Mikulasz’a Schneider Trnavsky’ego w Trnavie na Słowacji 2021r. Laureat I miejsca w XXIII Międzynarodowym Konkursie wokalnym imienia Imricha Godina „Iuventus Canti” Vrable Słowacja 2022r.

II miejsce

Jan Żądło

Ukończył studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie w 2022 roku uzyskał stopień doktora sztuki. Był członkiem Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej oraz Studia Operowego w Lyonie. Jest laureatem drugiej nagrody na Otto Edelmann Singing Competition w Wiedniu oraz drugiej nagrody w konkursie Giuseppe Di Stefano w Trapani. Otrzymał także nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni Mieczysława Weinberga na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki (2019). Współpracował z TWON, WOK, TW w Poznaniu, Operą Śląską, Operą Bałtycką, Festiwalem Glyndebourne on Tour.

Joanna Kędzior

Joanna Kędzior

Sopran. Studiowała na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie w klasie śpiewu prof. Izabelli Kłosińskiej . W latach 2016/18 związana była z Akademią Operową Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. A 2020/22 z Wiener Staatsoper Laureatka konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych takich, jak: 9th Veronica Dunne International Singing Competition w Dublinie (2 miejsce oraz Nagroda Specjalna), 57th Tenor Viñas International Competition ( Finalistka) Występowała na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Filharmonii Poznańskiej, Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Aix en Provance Fesitwal, Salzburger Festspiele oraz Wiener Staatsoper.

Johanna Will

Johanna Will

Johanna Will zdobyła licencjat w Hamburgu, a następnie otrzymała pełne stypendium na studia magisterskie w Nowym Jorku. W 2021 roku została wybrana do programu Merola Opery w San Francisco, a w 2022 roku otworzyła Bal Opery Wiedeńskiej w Nowym Jorku. Do jej osiągnięć scenicznych należą Mimi, Angelica, Contessa, Fiordiligi, Tatyana. Otrzymała stypendium Rolex na Georg Solti Academia di Bel Canto, gdzie pracowała z Angelą Gheorghiu i Richardem Bonynge. Obecni trenerzy to Gerald Martin Moore i Nadine Sierra. Została laureatką konkursu Met Opera Competition 2021/22, 1. nagrody w konkursie G. Mahlera i Elise Meyer, 2. nagrody w konkursie Mozarta i Straussa. Fundacja Gerdy Lissner uhonorowała ją swoją nagrodą w 2021 roku.

Justyna Bujak

Justyna Bujak

Ukończyła Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu i K. Szymanowskiego w Katowicach. Jest laureatką licznych Ogólnopolskich i Międzynarodowych konkursów wokalnych, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Fortepianem w Gdańsku, Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego, Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju, Imrich Godin International Vocal Competition IUVENTUS CANTI we Vrablach (Słowacja), International Jean Sibelius Vocal Contest (Finlandia), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego ZŁOTE GŁOSY w Warszawie, Międzyuczelnianego Konkursu dla Duetów Instrumentalnych i Duetów Wokalnych.

Justyna Khil

Justyna Khil

Sopran. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. dr hab. Hanny Michalak i dr Anny Wilk. Od roku 2020 uczestniczy w Programie Kształcenia Młodych Talentów – Akademia Operowa Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, gdzie kształci się u Izabeli Kłosińskiej, Olgi Pasiecznik, Katelan Trần Terrell i Michała Biela. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych takich, jak Ogólnopolski Konkurs im. Bogdana Paprockiego (I nagroda), Wassyl Slipak Young Vocalists Competition (II nagroda), Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Antoniny Campi (I nagroda). Wraz z pianistką Rozalią Kierc z sukcesem brała udział w wielu konkursach kameralistyki wokalnej.

Karolina Augustyn

Karolina Augustyn

Sopran. Od początku ścieżki wokalnej związana głównie z wykonawstwem muzyki dawnej i kameralnej, biorąc solistyczny udział w licznych festiwalach i recitalach. Ceni najbardziej dzieła rzadko wykonywane, o nieoczywistych cechach brzmienia czy harmonii. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie prof. dr Ewy Wolak- Czarniak, gdzie kontynuuje studia magisterskie. Uczestniczyła m.in. w XX Festiwalu Bachowskim w Świdnicy, Festiwalach Opera Rara, Mid Europe Early Music Festival, festiwalach Brahmsodia, Pieśń Przyszłości czy Dniach Bachowskich. Współpracowała m.in. z Capellą Cracoviensis, Orkiestrą Barokową Akademii Muzycznej w Krakowie, Filharmonią Krakowską, zespołem Baroque Collegium 1685 a także z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie. Laureatka konkursów krajowych i zagranicznych. Uczestniczka kursów wokalnych prowadzonych przez m.in. Olgę Pasiecznik, Martina Gester, Annę Radziejewską, Mariusza Kwietnia, Evę Blahovą czy Jana Ballarina.

Karolina Borodziuk

Karolina Borodziuk

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Laureatka I nagrody w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Rudolfa Petraka w Żylinie, Słowacja (2018); laureatka III nagrody w konkursie wokalnym Iuventus Canti im. Imricha Godina we Vrablach, Słowacja (2018) oraz laureatka III miejsca w V Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym dla Duetów Instrumentalnych oraz Duetów Wokalnych (Łódź, 2018). Brała udział w licznych kursach wokalnych pod kierunkiem Ewy Wolak, Jacka Laszczkowskiego, Thomasa Heyer'a i innych. W swoim repertuarze mieści partie operowe, muzykę sakralną, a także pieśni - od epoki późnego renesansu, aż po utwory współczesne.

Magda Górniak

Magda Górniak

Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (klasa śpiewu prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej), a także Programu Kształcenia Młodych Talentów – Akademii Operowej, gdzie doskonaliła warsztat wokalny i sceniczny pod okiem wybitnych artystów, takich jak: Izabela Kłosińska, Olga Pasiecznik, Małgorzata Walewska, Mariusz Kwiecień. Laureatka m.in. I miejsca w 23. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. M. Schneidera-Trnavsky’ego w Trnavie (Słowacja) oraz I miejsca w VI Konkursie Wokalnym im. J. E. J. Reszków w Częstochowie. Występowała z Orkiestrą Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy oraz Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej pod kierownictwem Adama Klocka.

I miejsce

Magdalena Lucjan

Magdalena Lucjan urodziła się w 1999 roku w Pszczynie. Ukończyła Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), uzyskując dyplom licencjata z wyróżnieniem. Magdalena jest obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku Vocal Performance na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (MDW). Od października 2022 roku Magdalena jest uczestnikiem Akademii Operowej przy Operze Narodowej w Warszawie. Lucjan pracowała z uznanymi śpiewakami i pedagogami, takimi jak Olga Pasiecznik, Izabela Kłosińska, Melba Ramos, Gabriele Lechner, Vesselina Kasarova, Birgid Steinberger, Angelika Kirchschlager, Claudia Visca, Michael Kraus, Gerhard Kahry, Michał Biel, Maciej Pikulski i Helmut Deutsch. Magdalena zadebiutowała w Szwajcarii jako Clorinda w operze Rossiniego "La Cenerentola" na Ticino Musica Festival pod kierownictwem muzycznym Umberto Finazzi i w inscenizacji Daniele Piscopo. W grudniu 2022 roku Magdalena zaśpiewała role Sandmännchen/Taumännchen w "Jasiu i Małgosi" E. Humperdincka w Schlosstheater Schönbrunn w Wiedniu. W grudniu 2023 roku zaśpiewa rolę Małgosi w tej samej produkcji. W czerwcu 2023 roku Magdalena wykonała po raz pierwszy pieśni z cyklu "Night Scenes" Juliana Cochrana w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Martin Filipiak

Martin Filipiak

Baryton, student wokalistyki trzeciego roku w klasie prof. Ewy Biegas oraz mgr. Łukasza Gaja w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2021 roku finalista międzynarodowego konkursu wokalnego im. Mikuláš’a Schneider-Trnavský’egp w Trnavie. W 2022 oraz 2023 roku wyróżniony finalista międzynarodowego konkursu wokalnego Iuventus Canti we Vrablach. W 2023 roku wyróżniony finalista międzynarodowego konkursu wokalnego Ars et Gloria w Katowicach. 

Monika Radecka

Monika Radecka

Absolwentka Konserwatoria Muzycznego im. Józefa Adamowicza w Koszycach (Słowacja) na dwóch kierunkach, aktorstwo dramatyczne oraz śpiew solowy. Aktualnie studentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Wokalno-aktorskim w klasie śpiewu solowego prof. dr hab. Ewy Biegas. 

Laureatka licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych, m.in.: 

I miejsce - "Pražský pievec", Praga, 2023 

II miejsce - Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Antonina Dvořaka, Karlove Vary, 2022 

II miejsce Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Ars et Gloria", Katowice, 2023 

III miejsce Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Imricha Godina "Iuventus Canti" Vráble, 2023 

Dyplom licencjacki ukończyła z wyróżnieniem, debiutując partią Rozalindy w "Zemście nietoperza" na scenie Katowice Miasto Ogrodów pod dyrekcją Maestro Jurka Dybały. Również pod dyrekcją tegoż dyrygenta w wersji koncertowej wykonała partie Hrabiny z "Wesela Figara" W. A. Mozarta z towarzyszeniem orkiestry MASO z Charkowa. Współpracowała z Filharmonią Śląską podczas kursów dyrygenckich z Maestro Danielem Orenem oraz z Bałtycką Orkiestrą Młodych pod dyrekcją Maestry Sylwii Janiak-Kobylińskiej wykonując partię Rozalindy "Zemsta nietoperza" (NOT, Gdańsk 2023). 

Natalia Płonka

Natalia Płonka

Absolwentka AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu prof. dr hab. Ewy Biegas oraz dr Ewy Tracz. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, m.in. III miejsca na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. M. Schneidera-Trnavskýego w Trnavie, I miejsca na 2. Turnieju Polskich Akademii Muzycznych, czy I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. I. Godina we Vrablach. Mezzosopranistka występowała dotychczas m.in. z orkiestrą Opery Śląskiej pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego, Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego, czy na scenie kameralnej NOSPR w Katowicach z Orkiestrą Muzyki Nowej, pod dyrekcją Szymona Bywalca.

Paweł Trojak

Paweł Trojak

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jadwigi Rappé. Swoje umiejętności doskonalił m.in. w Akademii Operowej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie oraz w Mascarade Opera studio we Florencji. Był także członkiem prestiżowego programu Young Singers Project w ramach Festiwalu w Salzburgu. Obecnie jest członkiem Studia Operowego Opéra de Lyon. Występował na wielu prestiżowych scenach takich jak Salzburg Festival, Opéra de Lyon, Théâtre des Champs-Elysées, Lyric Opera of Chicago, Teatro La Fenice w Wenecji, Opera Narodowa w Warszawie, Opera Wrocławska i wielu innych. Laureat ponad 20 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych.

Shanley Horvitz

Shanley Horvitz

Amerykańska mezzosopranistka, która niedawno zadebiutowała w Operze San Jose jako Meg Page w Falstaffie Verdiego. Ma za sobą owocny sezon konkursowy, zdobyła I miejsce w: Wagner Society of New York, International Czech and Slovak Competition, International Orpheus Competition, Mario Lanza Institute Competition oraz Houston Gilbert & Sullivan Competition. Ostatnio występowała również jako Anacoana w Cristoforo Colombo Franchettiego z Teatro Grattacielo oraz jako tytułowa postać w Carmen Bizeta, którą zadebiutowała koncertowo w Carnegie Hall, jesienią zadebiutuje jako La Gran Vestale w La Vestale Spontiniego.

Swietlana Różycka

Swietlana Różycka

Sopranistka koloraturowa. Rozmiłowana w intermedialnej korespondencji sztuk i eksperymentalnych projektach muzycznych o klasycznych korzeniach. Śpiew studiowała we Wrocławiu i w Rydze. W lipcu 2023 roku uzyskała tytuł magistry sztuki. Wykonywała partie Królowej Nocy (Die Zauberflöte W. A. Mozarta), Despiny (Così fan tutti W. A. Mozarta), Lisy (Le mariage aux lanternes J. Offenbacha). Swoje umiejętności doskonaliła pod okiem cenionych artystów, m. in. Aleksandry Kurzak, Iwony Hossy, Mariusza Kwietnia. Poza muzyką fascynują ją metody pracy z ciałem, akrobatyka partnerska, taniec, sporty aerialowe oraz praktyczne zastosowania neuronauki. Poszukuje okazji do łączenia tych dziedzin w swojej praktyce artystycznej. 

Tatiana Hajzušová

Sopranistka liryczna obecnie należąca do najbardziej utalentowanych śpiewaków najmłodszego pokolenia w Słowacji. Ostatnio debiutowała na Festiwalu im. Hvorostovskiego w Krasnojarsku w Rosji jako Donna Elvira w nowej produkcji Don Giovanniego w reżyserii M. Sturmingera. Jej kariera rozpoczęła się po wygraniu licznych międzynarodowych konkursów, takich jak: Galina Vyshnevskaya w Moskwie, Elizabeth Házy w Budapeszcie, konkurs im. A. Dvoraka w Karlovych Varach, Mikulas- Schneider Trnavsky na Słowacji.

Yilin Zhang

Yilin Zhang

Sopran, w 2022 uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Cieśli i prof.dr hab. Beaty Szebesczyk. Tytuł magistra uzyskała w 2018 r. w Conservatorio Arrigo Boito di Parma.

2022 - Specjalna nagroda w Międzynarodowym Konkursie im. Moniki Swarowskiej-Walawskiej

2022 - I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Bella Voce w Polsce

2022 - III miejsce w konkursie VIENNA BTHVN

2022 - III miejsce w Międzynarodowym Konkurs Wokalnym "Viva Calisia"

Zuzanna Ciszewska

Zuzanna Ciszewska

Sopran. W 2016 roku otrzymała nagrodę na Międzynarodowym Konkursie im. Rudolfa Petraka w Żylinie. Następnie została finalistką konkursu Pevecke Soutez International w Ołomuńcu. W marcu 2018 wykonała partię sopranową w Requiem W.A.Mozart z dyrygentem Kaiem Bumannem. W roku 2017 Zuzanna ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu, a w 2019 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi. Następnie w 2021 została absolwentką UMFC w Warszawie o specjalności kameralistyka w klasie prof. Anny Radziejewskiej. W 2022 występowała z Opera Incognita w spektaklu „Cavalleria Rusticana” w Monachium. W tym samym roku została finalistką International Lied Competition I Bolko von Hochberg in Göerlitz.

I miejsce

Magdalena Lucjan

II miejsce

Jan Żądło

nie przyznano
III miejsce

nie przyznano

I miejsce

Magdalena Lucjan

Magdalena Lucjan urodziła się w 1999 roku w Pszczynie. Ukończyła Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), uzyskując dyplom licencjata z wyróżnieniem. Magdalena jest obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku Vocal Performance na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (MDW). Od października 2022 roku Magdalena jest uczestnikiem Akademii Operowej przy Operze Narodowej w Warszawie. Lucjan pracowała z uznanymi śpiewakami i pedagogami, takimi jak Olga Pasiecznik, Izabela Kłosińska, Melba Ramos, Gabriele Lechner, Vesselina Kasarova, Birgid Steinberger, Angelika Kirchschlager, Claudia Visca, Michael Kraus, Gerhard Kahry, Michał Biel, Maciej Pikulski i Helmut Deutsch. Magdalena zadebiutowała w Szwajcarii jako Clorinda w operze Rossiniego "La Cenerentola" na Ticino Musica Festival pod kierownictwem muzycznym Umberto Finazzi i w inscenizacji Daniele Piscopo. W grudniu 2022 roku Magdalena zaśpiewała role Sandmännchen/Taumännchen w "Jasiu i Małgosi" E. Humperdincka w Schlosstheater Schönbrunn w Wiedniu. W grudniu 2023 roku zaśpiewa rolę Małgosi w tej samej produkcji. W czerwcu 2023 roku Magdalena wykonała po raz pierwszy pieśni z cyklu "Night Scenes" Juliana Cochrana w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

II miejsce

Jan Żądło

Ukończył studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie w 2022 roku uzyskał stopień doktora sztuki. Był członkiem Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej oraz Studia Operowego w Lyonie. Jest laureatem drugiej nagrody na Otto Edelmann Singing Competition w Wiedniu oraz drugiej nagrody w konkursie Giuseppe Di Stefano w Trapani. Otrzymał także nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni Mieczysława Weinberga na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki (2019). Współpracował z TWON, WOK, TW w Poznaniu, Operą Śląską, Operą Bałtycką, Festiwalem Glyndebourne on Tour.

nie przyznano

III miejsce

nie przyznano

Nagroda specjalna za interpretację utworu Karola Szymanowskiego - Jan Żądło.

Nagroda specjalna za interpretację utworu współczesnego, nagrodzonego w kategorii kompozycja Konkursu Szymanowskiego - Monika Radecka.

Nagroda specjalna dla pianisty kameralisty - Grzegorz Biegas.

Poprzednie edycje

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2018 roku i była iście pionierskim przedsięwzięciem. Inicjatorką była Joanna Wnuk-Nazarowa, ówczesna dyrektor NOSPR oraz władze katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Konkurs odbył się zaledwie cztery lata po przeprowadzce NOSPR do nowej siedziby, w której odbywały się przesłuchania finałowe. Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym przyjęli sir Simon Rattle oraz Krzysztof Penderecki. Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach: fortepian, skrzypce, kwartet smyczkowy, śpiew oraz kompozycja.

Fortepian: Andrzej Jasiński (przewodniczący), Joanna Domańska, Olga Kern, Aviram Reichert, Martin Roscoe, Tamás Ungár.

Skrzypce: Bartłomiej Nizioł (przewodniczący), Eszter Haffner, Laurent Korcia, Szymon Krzeszowiec, Alexander Trostiansky, Andreas Vierziger.

Kwartet smyczkowy: Valentin Erben (przewodniczący), Krzysztof Chorzelski, Tim Frederiksen, Tadeusz Gadzina, Arkadiusz Kubica, Mats Lidström.

Śpiew: Jadwiga Rappé (przewodnicząca), Ewa Biegas, Hartmut Höll, Bruno Michel, Mitsuko Shirai, Elżbieta Szmytka.

Kompozycja: Eugeniusz Knapik (przewodniczący), Jakob Kullberg, Krzysztof Penderecki, Martin Smolka.

Fortepian:

Tymoteusz Bies – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Mateusz Krzyżowski – II nagroda
Seung Hui Kim – III nagroda

Skrzypce:

Sławomira Wilga – I nagroda
Roksana Kwaśnikowska – II nagroda
Maja Horvat – III nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego

Śpiew:

Ewa Tracz – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Sylwia Olszyńska – II nagroda
Agnieszka Jadwiga Grochala – III nagroda

Kwartet smyczkowy:

Eliot Quartett – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Selini Quartet – II nagroda
New Music Quartet – III nagroda

Kompozycja:

Giovanni Bonato – I nagroda
Daniele Gasparini, Lim Youngjin, Eunho Chang – III nagroda ex aequo

Wyróżnienia dla pianistów-kameralistów:

Maurycy Stawujak – najlepszy pianista-kameralista w kategorii śpiew
Radosław Kurek – najlepszy pianista-kameralista w kategorii skrzypce

Kontakt

Website by Noviki
bubblemagnifiercrosschevron-downarrow-upplus-circlecircle-minuschevron-left-circlechevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram