O konkursie

Dyrektor konkursu

Dyrektor konkursu - Ewa Bogusz-Moore
Dyrektor konkursu

Ewa Bogusz-Moore

Dyrektor konkursu - Ewa Bogusz-Moore

Dyrektor konkursu

Ewa Bogusz-Moore

menedżer kultury, od września 2018 dyrektor naczelny i programowy Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach.

W kwietniu 2019 roku została przyjęta, jako pierwsza Polka i druga kobieta, do międzynarodowej organizacji ECHO, skupiającej 21 najbardziej wpływowych instytucji muzycznych w Europie. W swoich działaniach kieruje się przekonaniem o transformacyjnym potencjale sztuki, a dzięki biznesowemu podejściu do zarządzania potrafi kreować nowoczesne instytucje kultury, odpowiadające wymogom współczesnego rynku sztuki.

W prowadzonych przez siebie instytucjach czy festiwalach łączy tworzenie programu artystycznego z budowaniem wieloletnich strategii rozwoju, m.in. dzięki nawiązywaniu współpracy z instytucjami muzycznymi na świecie (w tym London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Berliner Philharmoniker, Los Angeles Philharmonic czy Cité de la musique).

Absolwentka klasy wiolonczeli na Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Arts Management na City, University of London. Laureatka stypendium Clore Leadership Programme i stypendium Leadership Academy of Poland.

Komitet honorowy

Komitet honorowy - Sir Simon Rattle
Komitet honorowy

Sir Simon Rattle

Komitet honorowy - Eugeniusz Knapik
Komitet honorowy

Eugeniusz Knapik

Komitet honorowy - Joanna Wnuk-Nazarowa
Komitet honorowy

Joanna Wnuk-Nazarowa

Komitet Honorowy - Andrzej Jasiński
Komitet honorowy

Andrzej Jasiński

Piotr Beczała
Komitet honorowy

Piotr Beczała

Komitet honorowy - Sir Simon Rattle

Komitet honorowy

Sir Simon Rattle

Urodzony w Liverpoolu, uznawany jest za jednego z najważniejszych współczesny dyrygentów. Jego nagrania muzyki Karola Szymanowskiego znacząco przyczyniły się do światowego renesansu twórczości polskiego kompozytora.

Studiował w Royal Academy of Music. W latach 1980–1998 był I dyrygentem i doradcą artystycznym City of Birmingham Symphony Orchestra, w 1990 r. objął funkcję dyrektora muzycznego zespołu. W 2002 r. rozpoczął współpracę z Berliner Philharmoniker jako główny dyrygent i dyrektor artystyczny orkiestry. Od września 2017 r. piastuje stanowisko dyrektora muzycznego London Symphony Orchestra.
Dokonał ponad 70 nagrań dla wytwórni EMI i wielu innych firm fonograficznych, za które otrzymał szereg prestiżowych nagród, m.in. Grammy 2009.

Stale koncertuje w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Wraz z Berliner Philharmoniker jest ambasadorem UNICEF i pomysłodawcą projektu edukacyjnego Zukunft@BPhil, który został uhonorowany licznymi nagrodami – Comenius Prize (2004), Schiller Special Prize (2005), Golden Camera i Urania Medal (2007).

Wspólnie z Berliner Philharmoniker był wielokrotnie zapraszany do udziału w koncertach podczas prestiżowych festiwali, takich jak Osterfestspiele Baden-Baden, Osterfestspiele Salzburg i Festival d’Aix-en-Provence. Prowadził liczne spektakle operowe, m.in. na deskach Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden, Wiener Staatsoper, Royal Opera House i Metropolitan Opera.

Regularnie współpracuje z Los Angeles Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment i Wiener Philharmoniker. Jest również opiekunem artystycznym Birmingham Contemporary Music Group.

W 1994 r. otrzymał tytuł szlachecki, a w 2014 r. został uhonorowany Orderem Zasługi, przyznanym przez królową Elżbietę II.

Komitet honorowy - Eugeniusz Knapik

Komitet honorowy

Eugeniusz Knapik

W latach 1970–1976 studiował kompozycję pod kierunkiem Henryka Mikołaja Góreckiego i grę na fortepianie w klasie Czesława Stańczyka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego) w Katowicach. W 1976 r. otrzymał stypendium rządu francuskiego, umożliwiające podjęcie studiów kompozytorskich u Oliviera Messiaena w Paryżu.

W charakterze solisty i kameralisty koncertuje w kraju oraz za granicą. Zasłynął jako pierwszy polski wykonawca cyklu Vingt regards sur l’enfant-Jésus (Dwadzieścia spojrzeń na Dzieciątko Jezus) O. Messiaena; zrealizowane w 1979 r. nagranie utworu (wydane przez wytwórnię DUX w 2011 r.) zostało uhonorowane nagrodą Fryderyk 2012 oraz Diapason d’Or 2012. Artysta wielokrotnie występował podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.

Uzyskał liczne nagrody w konkursach kompozytorskich. Jego utwory dwukrotnie reprezentowały Polskie Radio na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu. Otrzymał również doroczną nagrodę Związku Kompozytorów Polskich oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W 1999 r. został uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Katowice, a w 2005 r. – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2009 r. przyznano mu godność członka honorowego Związku Kompozytorów Polskich. W 2014 r. otrzymał Medal Roku Lutosławskiego.

W 1988 r., na zamówienie dyrektora Théâtre de la Monnaie, rozpoczął pracę nad trylogią operową The Minds of Helena Troubleyn. W ostatnich latach sięgnął po dzieła monumentalne, m.in. Up into the Silence, Moby Dick, Beauty Radiated in Eternity, Concerto of Song Offerings.

Eugeniusz Knapik pełni funkcję Kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 2002–2008 piastował godność rektora uczelni.

Komitet honorowy - Joanna Wnuk-Nazarowa

Komitet honorowy

Joanna Wnuk-Nazarowa

Urodziła się w Gdyni 28 maja 1949 r. W Krakowie mieszka od piątego roku życia. Tu ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne (dyplom z teorii fortepianu, uczęszczała również na lekcje skrzypiec i oboju). Studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury i kompozycji (dyplom 1974 r. u prof. K. Pendereckiego). Studia uzupełniała na mistrzowskich kursach dyrygentury u prof. H. Swarowsky'ego (Austria, 1971-72). Praktykę operową odbyła w Operze Śląskiej w Bytomiu w roku 1973. W latach 1973-74 była zatrudniona na stanowisku kierownika muzycznego w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, a w latach 1977-78 w Teatrze Starym w Krakowie. Od 1974 roku jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie i członkiem Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki. Brała udział w licznych seminariach i sesjach naukowych. Zajmowała się publicystyką, pisała prace naukowe (m.in. kilka publikacji o twórczości teatralnej Zygmunta Koniecznego). Jako dyrygent brała udział w ważnych festiwalach międzynarodowych (Warszawska Jesień, Oregon Bach Festival). W twórczości kompozytorskiej Joanny Wnuk-Nazarowej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna (m.in. Król umiera Ionesco, Mizantrop Moliera w Teatrze Starym) oraz do spektakli Teatru TV (m.in. Sen srebrny Salomei Słowackiego). Dokonała również szeregu opracowań muzycznych spektakli telewizyjnych (m.in. w reż. K. Kutza: Kolacja na cztery ręce, Antygona w Nowym Jorku, Emigranci, Wujaszek Wania).


W 1991 r. wygrała konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego Państwowej Filharmonii w Krakowie. Ma szczególne zasługi w odbudowie gmachu filharmonii po pożarze (11.12.1991 r.) W niespełna pół roku doprowadziła do oddania sali koncertowej, a całego budynku w rok po pożarze. Remont filharmonii był przykładem nadzwyczaj sprawnej organizacji i gospodarności.


Przy opracowywaniu programów koncertowych Filharmonii Krakowskiej dbała o szczególne miejsce dla muzyki polskiej. Wielką wagę przywiązywała do programu edukacji muzycznej młodzieży. Była konsultantem Rady Programowej Festiwalu Kraków 2000 oraz członkiem stowarzyszenia Villa Decius.

Z rekomendacji Unii Wolności została Ministrem Kultury i Sztuki. Funkcję tę pełniła od 30.10.1997 do 25.03.1999. W czasie pełnienia swojego urzędu sprawowała pieczę nad rozwojem kultury mniejszości narodowych. Jako minister wzięła czynny udział w ważnych forach międzynarodowych: światowym posiedzeniu UNESCO dotyczącym spraw kultury w Sztokholmie (Wielokulturowość społeczeństw); światowym zjeździe ministrów kultury w Kanadzie (Nasza twórcza różnorodność) oraz spotkaniu ministrów kultury państw Unii Europejskiej. W grudniu 1998 r. przewodniczyła polskiej delegacji na międzynarodowej konferencji w Waszyngtonie poświęconej zwrotowi majątku ofiarom Holocaustu.

W latach 2000–2018 pełniła funkcję dyrektora naczelnego i programowego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Była inicjatorką i pomysłodawczynią wszystkich projektów Orkiestry Maratonu twórczości Góreckiego, Pociągu do muzyki Kilara, Muzycznych Podróży Morskich, Dnia Kilara, Nocy Kilara, Festiwalu Górecki-Penderecki w 75. rocznicę urodzin, a także biennale Festiwalu Prawykonań-Polska Muzyka Najnowsza.

W twórczości kompozytorskiej Joanny Wnuk-Nazarowej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna (m.in. muzyka do dzieł Król umiera Eugène Ionesco, Mizantrop Moliera w Teatrze Starym, Ryszard III Wiliama Szekspira w Teatrze Wybrzeże, Operetka Gombrowicza w Teatrze im. Horzycy w Toruniu), oraz do spektakli teatru telewizji (m.in. Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego umieszczony w złotej setce teatru TVP). Dokonała również szeregu opracowań muzycznych spektakli telewizyjnych (m.in. w reż. Kazimierza Kutza: Kolacja na cztery ręce, Antygona w Nowym Jorku, Emigranci, Wujaszek Wania, Ziarno zroszone krwią).

Po przejściu na emeryturę, w 2018 roku, zajęła się intensywnie komponowaniem. W 2020 roku minęło 47 lat od jej debiutu kompozytorskiego (Filharmonia Narodowa w Warszawie) i dyrygenckiego (Filharmonia Krakowska).

Joanna Wnuk-Nazarowa została uhonorowana wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Srebrnym (2005) i Złotym Medalami „Gloria Artis”, Nagrodą Honorową Związku Kompozytorów Polskich (2009), Krzyżem Kawalerskim (2011) i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Nagrodę „Kobieta Humanitas” w kategorii Kultura (2015), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki III stopnia za działalność pedagogiczną, Honorowym Koryfeuszem Muzyki Polskiej (2018), Nagrodą ZAiKS-u w 100-lecie Stowarzyszenia (2018), a także litewskim Medalem Dariusa i Girėnasa (1998). W 2021 roku została Honorową Obywatelką Katowic.

Komitet Honorowy - Andrzej Jasiński

Komitet honorowy

Andrzej Jasiński

Urodził się w 1936 r. w Częstochowie. W 1959 roku ukończył z odznaczeniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach w klasie prof. Władysławy Markiewiczówny. Rok później zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Canals w Barcelonie, a następnie uzupełnił studia w Paryżu (1960-1961) pod kierunkiem prof. Magdy Tagliaferro. Odbył kilkakrotnie tournée po byłym ZSRR. Występował również w Europie oraz w Japonii, Brazylii czy Urugwaju. W kraju koncertował we wszystkich filharmoniach. Brał udział w wielu festiwalach muzycznych, m.in. siedmiokrotnie w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Dokonał radiowych nagrań archiwalnych, m.in. z WOSPR. Koncertował i nagrał płytę z kwintetem dętym NOSPR-u.

Od 1962 r. jest pedagogiem Akademii Muzycznej w Katowicach. Przez wiele lat (od 1973) pełnił funkcję kierownika Katedry Fortepianu. W czasie swojej aktywnej pracy pedagogicznej wykształcił liczne grono koncertujących pianistów i pedagogów. W latach 1979-1982 uczył w Wyższej Szkole Muzycznej w Stuttgarcie. W wielu krajach prowadził kursy pianistyczne; m.in. regularnie, przez 30 lat w Mozarteum w Salzburgu. Nadal intensywnie współpracuje jako pedagog i juror z instytucjami muzycznymi w Japonii i Chinach. Od 1975 r. był członkiem jury licznych konkursów pianistycznych na całym świecie, m.in. Królowej Elżbiety Belgijskiej, M. Longue, A. Rubinsteina, P. Czajkowskiego, F. Busoniego, czy van Cliburna. Dziewięciokrotnie zasiadał w jury Międzynarodowego Konkurs Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a trzykrotnie pełnił funkcję przewodniczącego jury. Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał wiele wysokich odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Gloria Artis. Jest Doktorem Honoris Causa uczelni muzycznych w Katowicach, Warszawie i we Lwowie.

Piotr Beczała

Komitet honorowy

Piotr Beczała

Jeden z najbardziej cenionych i rozchwytywanych tenorów na świecie. W 2006 roku zadebiutował w nowej inscenizacji Rigoletta Verdiego jako Książę Mantui w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W MET wystąpił również jako Leński w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego u boku Anny Netrebko, Książę w Rusałce Dvořáka, Edgardo w Łucji z Lammermooru Donizettiego, Rodolfo w Cyganerii Pucciniego,  w partiach tytułowych w Romeo i Julii oraz Fauście Gounoda. W USA wykonał również partię Tamina w Czarodziejskim flecie Mozarta. W 2011 roku towarzyszył zespołowi MET podczas tournée po Japonii (Rodolfo i Edgardo). W 2012 roku pojawił się jako Kawaler des Grieux obok Anny Netrebko w nowej inscenizacji Manon Masseneta (transmisja na żywo w kinach USA i ponad 50 krajach w ramach Live in HD, DVD). Rok później jego występ w partii Księcia Mantui obok Diany Damrau w nowej inscenizacji Rigoletta, również nagrany na DVD, został nagrodzony ECHO Klassik dla Najlepszego Śpiewaka Roku 2014. W sezonie 2015/16 debiutował w wysoko ocenianej roli tytułowej w Lohengrinie Wagnera u boku Anny Netrebko w Semperoper Dresden.

Artysta posiada także bogaty repertuar koncertowy, który wykonywał z najbardziej znanymi orkiestrami i dyrygentami na świecie. Z okazji 20-lecia swojej kariery zaśpiewał koncert w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej (2012). W tym samym roku drugi raz z rzędu wziął udział w koncertach noworocznych w Semperoper Dresden pod kierunkiem Christiana Thielemanna, wydanych na CD i DVD (Deutsche Grammophon).

W 2014 roku dołączył do prestiżowego grona śpiewaków uczestniczących w dorocznym koncercie Le Concert de Paris na Wieży Eiffla w Paryżu. Dyskografia artysty obejmuje dziesiątki albumów CD z szerokim wyborem utworów, od dobrze znanych pozycji repertuarowych, takich jak nagrania: Fausta na żywo w Wiedniu, Salut!Slavic Opera Arias (Orfeo) oraz Traviaty Verdiego w Monachium (Farao), które otrzymało nominację do Nagrody Grammy (2008), do rzadko wykonywanych utworów jak: Król Roger Szymanowskiego, Die Rheinnixen Offenbacha (Accord) i Simplicius Straussa (syna) (EMI). Artysta wziął także udział w nagraniu Łucji z Lammermooru z orkiestrą Teatru Maryjskiego (dyr. Valery Gergiev). 

Urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Jana Ballarina i odbywał kursy mistrzowskie u takich osobowości muzycznych jak: Pavel Lisitsian i Sena Jurinac. Po studiach został zaangażowany w Landestheater Linz. W 1997 roku dołączył do zespołu Zürich Opera, gdzie występował m.in. jako: Alfredo w Traviacie, Elwin w Lunatyczce Belliniego, a także Riccardo w Balu maskowym Verdiego.

Kompozycja

Zgłoszenia: 1.07-30.09.2022

Konkurs kompozytorski to hołd dla Karola Szymanowskiego, wielkiego mistrza kompozytorskiego rzemiosła, który swoją muzyką potrafił prowadzić duchowy dialog ze światem spraw aktualnych, tworząc dzieła o ponadczasowej wartości. Na takie właśnie dzieła czekamy: aktualne i uniwersalne, dotykające spraw istotnych dla nas dzisiaj, jednocześnie zaś sięgające poza horyzont doczesności. 

Czekamy na dzieła w jednej z czterech dyscyplin: fortepian, skrzypce, głos lub kwartet smyczkowy. Konkurs kompozytorski odbywa się na rok przed konkursem wykonawczym, żeby zwycięskie utwory mogły być włączone, jako obowiązkowe do repertuaru konkursu wykonawczego.

Oprócz nagród pieniężnych zwycięskie utwory zostaną wydane i włączone do repertuaru konkursu wykonawczego w 2023 roku. Ponadto wszystkie nagrodzone kompozycje zostaną nagrane i wydane na płycie CD.

Nagrody dla zwycięskich kompozycji na fortepian, skrzypce i śpiew:

I nagroda      3.000 €
II nagroda     2.000 €
III nagroda    1.000 €

Nagrody dla zwycięskich kompozycji na kwartet smyczkowy:

I nagroda      4.000 €
II nagroda     3.000 €
III nagroda    2.000 €

Francesco Filidei przewodniczącym jury Konkursu
Przewodniczący

Francesco Filidei

Agata Zubel

Agata Zubel

Daniel Cichy

Yann Robin jurorem Konkursu

Yann Robin

Rozalie Hirs jurorką Konkursu Szymanowskiego

Rozalie Hirs

Helena Tulve

Helena Tulve

Francesco Filidei przewodniczącym jury Konkursu

Przewodniczący

Francesco Filidei

Kompozytor i organista. Absolwent Konserwatorium Florenckiego i Paryskiego.

Muzyka artysty jest wyrazista i odważna, ale jednocześnie nienachalna. Filidei po mistrzowsku dozuje napięcie w swoich utworach i zręcznie manewruje zręcznie manewruje instrumentacją.

Laureat szeregu prestiżowych nagród m.in.: Siemens Förderpreisträger, Abbiati Award, Les Grands Prix Internationaux du Disque - Académie Charles Cros, the Simone and Cino Del Duca Foundation’s Commande Award z ramienia Académie des Beaux-Arts. Był kompozytorem-rezydentem licznych zespołów oraz festiwali muzycznych, na które zapraszany jest także w charakterze wykonawcy.

Jego utwory interpretowały światowej sławy orkiestry, takie jak: WDR, SWR, RSO Wien, ORT, RAI, the Tokyo Philharmonic, Bayerischen Rundfunk, LaVerdi a także większość wiodących zespołów muzyki współczesnej.

Filidei udziela się także jako pedagog kompozycji, m.in. w Takefu (Tokio), University of Iowa, the International Academy in Tchaikovsky City, Darmstädter Ferienkurse, a także w wielu cenionych instytucjach i uniwersytetach na całym świecie (Ircam, Cnsmdp, Esmuc, Musikene, Uniwersytecie w Berlinie, Tokio czy San Diego).

Agata Zubel

Agata Zubel

Kompozytorka i wokalistka. Znana z niestandardowej skali głosu i wykorzystywania go w sposób łamiący stereotypy. Koncertuje na całym świecie, ma w dorobku wiele prawykonań.

Jako wokalistka i kompozytorka współpracowała m.in. z takimii instytucjami jak: Walt Disney Concert Hall w Los Angeles, Konzerthaus w Berlinie, Musikgebouw w Amsterdamie, Elbphilharmonie w Hamburgu, Royal Albert Hall w Londynie, Casa da música w Porto, National Sawdust w Nowym Jorku, Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, Klangforum Wien, musikFabrik, London Sinfonietta, Münchener Kammerorchester, 2e2m Ensemble, Staatsoper Hannover i in.

Wśród kilkunastu publikacji fonograficznych znajdują się m.in. nagrodzone Fryderykami: kompozytorski album Cascando oraz recital wokalny Apparition, a także, nominowane do tej nagrody Dream Lake z interpretacjami pieśni Witolda Lutosławskiego i Andrzeja Czajkowskiego, Poems z pieśniami Coplanda, Berga i Szymańskiego, el Derwin - Plamy na słońcu.

Uhonorowana m.in. Paszportem Polityki, nagrodą Koryfeusz Muzyki Polskiej, Europejską Nagrodą Kompozytorską, którą otrzymała w tym samym roku, co austriacką Erste Bank Kompositionspreis (2018), a także odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz medalem Gloria Artis.

Związana z Wrocławiem, gdzie wykłada w macierzystej uczelni. Wraz z Cezarym Duchnowskim współtworzy duet ElettroVoce.

Daniel Cichy

Muzykolog i publicysta muzyczny. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Doktorat uzyskał na podstawie pracy nt. życia i twórczości Witolda Szalonka pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Jarzębskiej w Instytucie Muzykologii UJ.

Był asystentem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, obecnie wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika „Polityka" (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku.

Oprócz działalności naukowej Daniel Cichy prowadzi czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Od 2017 roku pełni funkcję dyrektora i redaktora naczelnego PWM.

Yann Robin jurorem Konkursu

Yann Robin

Francuski kompozytor. Współzałożyciel i dyrektor artystyczny Ensemble Multilatérale. Aktywnie promuje muzykę współczesną, między innymi jako inicjator i organizator festiwalu Controtempo w Rzymie.

Studiował równolegle w klasie jazzu w CNR w Marsylii oraz kompozycji i analizy w paryskim Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, a następnie dokształcał się w instytucie IRCAM.

Jego kompozycje wykonują m.in. takie zespoły i orkiestry, jak: Klangforum Wien, Orchestre Philharmonique de Radio France, Seattle Symphony, New York Philharmonic Orchestra, a przede wszystkim Ensemble Intercontemporain. Owocem współpracy zespołu i kompozytora jest m.in. monograficzna płyta Vulcano / Art of Metal, nagrodzona Diapason d'Or, "Preis der Deutschen Schallplattenkritik" oraz "Coup de Cœur" Académie Charles Cros.

Otrzymywał zamówienia m.in. od takich instytucji, jak Ircam, Radio France Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, Casa Da Musica w Porto, a także festiwali w Aix-en-Provence czy w Strasburgu.

Ważnym elementem jego działalności jest dzielenie się wiedzą. Zapraszany jest na konferencje, kursy kompozytorskie oraz kursy mistrzowskie na całym świecie.

Rozalie Hirs jurorką Konkursu Szymanowskiego

Rozalie Hirs

Kompozytorka i poetka. Ukończyła Królewskie Konserwatorium w Hadze oraz Columbia University w zakresie kompozycji, studiowała także inżynierię chemiczną na Uniwersytecie Twente.

Kluczowe dla jej twórczości jest doświadczenie słuchania, czytania i pobudzania wyobraźni. Zarówno jej utwory literackie, jak i muzyczne określa się jako liryczne i eksperymentalne. Tworzy kompozycje wokalne, orkiestrowe i elektroniczne, często łącząc tradycyjne instrumenty z brzmieniem elektroniki. 

Utwory artystki można usłyszeć w wykonaniach m.in. takich zespołów jak Amsterdam Sinfonietta, ASKO|Schönberg, Royal Concertgebouw Orchestra, Klangforum Wien, Musikfabrik, a także samej ertystki, która, interpretuje własne kompozycje na głos i elektronikę na międzynarodowych festiwalachi. 

Na zaproszenie Nieuw Ensemble opracowałaaprogram kursu OpenMusic and contemporary compositional techniques, który poprowadziła na Conservatorium van Amsterdam. Wykładała jako asystentka na Columbia University, dawała także gościnne wykłady na Guildhall School of Music and Drama w Londynie. 

Helena Tulve

Helena Tulve

Pochodząca z Estonii kompozytorka. Studiowała w Tallińskiej Szkole Muzycznej, Estońskiej Akademii Muzycznej oraz w Konserwatorium Paryskim. 

Czerpiąc inspiracje z chorałów gregoriańskich, melodyki orientalnej, muzyki spektralnej i awangardy IRCAM, Tulve tworzy kompozycje doskonale odzwierciedlające bogactwo kulturowe kraju jej pochodzenia. Centrum dźwiękowym jej utworów są nie tylko barwy, ale i napięcia intonacyjne, struktury harmoniczne czy kształt melodii, a osią całej twórczości - ciągła transformacja życiowej energii, która przybiera różne formy, zawierając w sobie liczne sprzeczności.

Kompozytorka brała udział w Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie, International Bartók Festival w Szombathely oraz w kursach muzyki elektronicznej IRCAM w Paryżu.

Obecnie artystka wykłada na wydziale kompozycji w Estońskiej Akademii Muzyki i pełni rolę dyrektora artystycznego Estońskich Dni Muzycznych. Została uhonorowana estońskim Orderem Gwiazdy Białej oraz francuskim Orderem Sztuki i Literatury.

Szymon Bywalec - przewodniczący komisji kwalifikacyjnej
Przewodniczący

Szymon Bywalec

Joanna Freszel w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Joanna Freszel

Emilia Sitarz - komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Emilia Sitarz

Anna Kwiatkowska w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Anna Kwiatkowska

Grażyna Draus w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Grażyna Draus

Andrzej Kwieciński komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Andrzej Kwieciński

Karol Nepelski komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Karol Nepelski

Szymon Bywalec - przewodniczący komisji kwalifikacyjnej

Przewodniczący

Szymon Bywalec

Dyrygent, dyrektor artystyczny Orkiestry Muzyki Nowej. Ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno‑operową w klasie Jana Wincentego Hawela w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest także absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie oboju Jerzego Kotyczki.

Laureat m.in. dwóch nagród pozaregulaminowych na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach, kilkukrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, w 2014 roku otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich za zasługi w dziele promocji polskiej muzyki współczesnej.

Ma na swym koncie ponad 100 światowych i polskich prawykonań. Z OMN dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia, a także zarejestrował materiał dźwiękowy na  płytę CD, nominowaną do nagrody Fryderyk. Prowadził orkiestrę podczas licznych festiwali, takich jak: Warszawska Jesień, Bridges w Wiedniu, czy Musica Polonica Nova we Wrocławiu, gdzie w latach 2013-2016 pełnił funkcję dyrektora artystycznego.

Joanna Freszel w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Joanna Freszel

Śpiewaczka operowa, sopranistka. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie śpiewu Jadwigi Rappé. Od wielu lat koncertuje w towarzystwie najlepszych polskich zespołów kameralnych i orkiestr symfonicznych.

W swoim repertuarze ma kompozycje barokowe, klasyczne i romantyczne, szczególnie ceniona jest jednak za  interpretacje muzyki współczesnej. Wykonywała m.in. utwory G. Crumba, G. Ligetiego, P. Mykietyna, a także dokonała prawykonań kompozycji A. Pärta, E. Knapika, czy A. Nowaka Gościła na deskach licznych teatrów operowych w Europie oraz na estradach renomowanych festiwali (m.in. Contrechamps Festival czy Festiwal w Aix-en-Provence).

Laureatka wielu krajowych i zagranicznych konkursów. Jej debiutancki album real life songs otrzymał podwójną nominację do nagrody Fryderyk, a także nagrodę Orphée d'Or przyznawaną przez Academie du Disque Lyrique za najlepszą interpretację muzyki współczesnej. W 2017 została uhonorowana Paszportem „Polityki”.

Emilia Sitarz - komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Emilia Sitarz

Pianistka, pedagożka, dyrektorka artystyczna festiwalu Kwadrofonik i cyklu SŁUCHY – Koncerty do zwiedzania. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie oraz mistrzowskich studiów podyplomowych w Hochschule fur Musik w Rostocku.

Współtworzy zespoły Kwadrofonik oraz Lutosławski Piano Duo, w pracy  z którymi łączy tradycje muzyki klasycznej, wykonawstwo muzyki najnowszej oraz inspiracje m.in. polską muzyką tradycyjną, oraz elektroniczną. Dokonała kilkudziesięciu prawykonań, w tym prawykonań koncertów na dwa fortepiany skomponowanych specjalnie dla jej zespołów.Koncertowała w większości krajów europejskich, w Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Japonii, występując w takich salach jak: Filharmonia Narodowa, Izumi Hall, Carnegie Hall, Filharmonia Berlińska, Gulbenkian Auditorio, Studio im. W. Lutosławskiego, Chicago Symphony Center, NOSPR, NFM, Beijing Music Hall, J.F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Laureatka najważniejszych polskich nagród kulturalnych takich jak: Koryfeusz, Paszport „Polityki”, Fryderyk, Złota Płyta, Folkowy Fonogram Roku.

Anna Kwiatkowska w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Anna Kwiatkowska

Skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, uczestniczka licznych kursów mistrzowskich,  kursów Impuls w Grazu, oraz Wakacyjnych Kursów Nowej Muzyki w Darmstadcie.

Występuje  jako solistka, wykonując zarówno wybitne pozycje współczesnego repertuaru skrzypcowego (m.in. L. Beria, G. F. Haasa, G. Kurtága, K. Saariaho, B. Sørensena), jak i utwory napisane specjalnie dla niej przez czołowych polskich kompozytorów (m.in. Wojciecha Blecharza, , Jagodę Szmytkę, Sławomira Kupczaka, Artura Kroschela, Dominika Karskiego).Muzykę współczesną wykonuje również z zespołem flow unit oraz w duecie z Mikołajem Pałoszem. Występuje z zespołem Chain Ensemble, współpracowała z Ensemble MusikFabrik, jest też współorganizatorką edukacyjnych warsztatów muzyki współczesnej dla młodzieży w ramach cyklu „Harmonie i hałasy” oraz edukacyjnego cyklu „Dźwiękowisko” we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca.

Jej płyta „Eidos”, nagrana wspólnie z pianistką Joanną Opalińską, została nominowana do Nagrody Fryderyk 2017 w kategorii muzyki kameralnej. Artystka jest stypendystką Ministra Kultury.

Grażyna Draus w komisji kwalifikacyjnej Konkursu

Grażyna Draus

Kompozytorka, teoretyczka muzyki, pedagożka, adiunktka w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, prelegentka konferencji naukowych, współtwórczyni pionierskich projektów naukowych i artystycznych, autorka publikacji z dziedziny teorii, filozofii i psychologii muzyki, percepcji i interpretacji muzyki, muzyki XX w. oraz pedagogiki muzyki.

Absolwentka studiów magisterskich w specjalności kompozycja oraz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obecnie UMFC). Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej, Uniwersyteckim Centrum Edukacyjnym, Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Krakowskim Ośrodkiem Doradztwa dla Artystów KODA.

Jako kompozytorka prezentowała swe utwory m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Forum im. Witolda Lutosławskiego, Musica Polonica Nova, a także we Francji, Kanadzie, USA, Holandii i Chile. Jej kompozycje zostały zarejestrowane na płytach wydanych przez Acte Préalable nominowanych do nagrody „Fryderyk”.

Andrzej Kwieciński komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Andrzej Kwieciński

Kompozytor, studiował na wydziale kompozycji Królewskiego Konserwatorium w Hadze, w klasie Richarda Ayersa, Diderika Hakmy-Wagenaara, Martijna Padding, Yannisa Kyriakidesa oraz Louisa Andriessena.

Jego utwory były wykonywane na wielu koncertach i festiwalach, takich jak: Festiwal Prawykonań, Gaudeamus Muziekweek, Klang!, Musica Polonica Nova, Turning Sounds, Warszawska Jesień; i przez takie zespoły jak: Lutosławski Quartet, Matangi Quartet, Royal String Quartet, ensemble proton, Nieuw Ensemble, Ensemble Resonanz, Orkiestra Aukso, Orkiestra Gulbenkian czy Sinfonia Varsovia.

Laureat nagrody i stypendium Ministra Kultury, stypendium Holenderskiego Ministerstwa Kultury „Huygens Scholarship” oraz stypendium Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. W 2012 roku był kompozytorem-rezydentem w Filharmonii Łódzkiej. Laureat 1. nagrody na Konkursie Kompozytorskim ‘Young Masters XXI', w 2012 roku nominowany do Gaudeamus Prize. W 2014 roku na 61. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów jego utwór „Canzon de’ baci” otrzymał pierwszą lokatę w kategorii kompozytorów do 30. roku życia, rekomendację w kategorii ogólnej oraz nagrodę specjalną International Music Council oraz Radio France.

Karol Nepelski komisja kwalifikacyjna Konkursu Szymanowskiego

Karol Nepelski

Kompozytor, autor muzyki instrumentalnej, scenicznej, filmowej i elektroakustycznej. Zajmuje się też twórczością audio-video i performancem. Kształcił się w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Marka Stachowskiego, Zbigniewa Bujarskiego oraz Krzysztofa Pendereckiego. W ramach programu stypendialnego Socrates/Erasmus studiował też w Staatliche Musikhochschule Stuttgart.

Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Marka Stachowskiego. Kompozytor-rezydent programu LPO Young Composers London Philharmonic Orchestra na rok 2017/2018.

Utwory artysty  prezentowane były m.in. na takich festiwalach  jak "Warszawska Jesień", "Tonlagen" w Dreźnie, "Musica Polonica Nova" we Wrocławiu, Festiwal Prawykonań w Katowicach, SYNTHESE w Bourges.

Muzykę kompozytora wykonywały m.in. takie zespoły jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, musikFabrik, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Kwartet Śląski. Jako kompozytor muzyki teatralnej współpracuje z wieloma reżyserami w teatrach w Polsce i za granicą, m.in. z Lukiem Percevalem, Pawłem Miśkiewiczem, Pawłem Wodzińskim.

Harmonogram

1.07.2022 początek naboru prac na konkurs
30.09.2022 zakończenie naboru prac na konkurs
31.10.2022 ogłoszenie wyników konkursu

 

Zgłoszenia: https://szymanowski-competition.appassimo.com

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego - kompozycja

Najważniejsze punkty regulaminu:

 1. Czekamy na utwory kameralne na jeden z wybranych instrumentów: skrzypce (solo lub z fortepianem), głos (solo lub z fortepianem), fortepian lub kwartet smyczkowy.
 2. Utwory na skrzypce, fortepian i głos powinny mieć między 3 a 5 minut długości.
 3. Utwory na kwartet smyczkowy powinny mieć między 5 a 8 minut długości.
 4. Limit wieku dla uczestników to 40 lat.
 5. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 lipca 2022 do 30 września 2022 roku za pośrednictwem formularza internetowego, który pojawi się 1 lipca na stronie Konkursu.
 6. Utwory na głos powinny być napisane na jeden z trzech zakresów głosu: wysoki, średni lub niski.
 7. Zgłoszone utwory mogą posiadać tekst w dowolnym języku. Jeśli korzystasz z tekstu w innym języku niż angielski, prosimy Cię o dostarczenie roboczego tłumaczenia na angielski, żeby jurorzy mogli lepiej zrozumieć Twój utwór.
 8. Możesz zgłosić do konkursu dowolną liczbę utworów. Za zgłoszenie każdego utworu należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości €25/110zł.
 9. Utwory, które chcesz zgłosić do Konkursu nie mogą być wcześniej nigdzie indziej publikowane.
 10. W każdej kategorii utwory powinny być możliwe do wykonania przez instrument w standardowym stroju i bez żadnych modyfikacji. Jeśli wygrasz, Twój utwór stanie się częścią repertuaru Konkursu w kategoriach wykonawczych. Dlatego sposób wykorzystania instrumentu w Twoim utworze nie może utrudniać uczestnikom wykonania reszty programu.

To tylko niektóre z najważniejszych zasad Konkursu. Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem!

Fortepian

Pablo Borrás
I miejsce

Pablo Borrás

nie przyznano
II miejsce

nie przyznano

Hyunsu Kim
III miejsce

Hyunsu Kim

Bartosz Witkowski
wyróżnienie

Bartosz Witkowski

Michał Janocha
wyróżnienie

Michał Janocha

Pablo Borrás

I miejsce

Pablo Borrás

nie przyznano

II miejsce

nie przyznano

Hyunsu Kim

III miejsce

Hyunsu Kim

Bartosz Witkowski

wyróżnienie

Bartosz Witkowski

Michał Janocha

wyróżnienie

Michał Janocha

 

Skrzypce

Amer Ali
I miejsce

Amer Ali

Jinwook Jung
II miejsce

Jinwook Jung

Manolis Ekmektsoglou
III miejsce

Manolis Ekmektsoglou

Andrea Nassivera
wyróżnienie

Andrea Nassivera

Pasquale Punzo
wyróżnienie

Pasquale Punzo

Amer Ali

I miejsce

Amer Ali

Jinwook Jung

II miejsce

Jinwook Jung

Manolis Ekmektsoglou

III miejsce

Manolis Ekmektsoglou

Andrea Nassivera

wyróżnienie

Andrea Nassivera

Pasquale Punzo

wyróżnienie

Pasquale Punzo

 

Kwartet smyczkowy

Maria Vincenza
I miejsce

Maria Vincenza

Hed Bahack
II miejsce

Hed Bahack

Hyunsu Kim
III miejsce

Hyunsu Kim

Dario Michelon
wyróżnienie

Dario Michelon

Andrea Mattevi
wyróżnienie

Andrea Mattevi

Maria Vincenza

I miejsce

Maria Vincenza

Hed Bahack

II miejsce

Hed Bahack

Hyunsu Kim

III miejsce

Hyunsu Kim

Dario Michelon

wyróżnienie

Dario Michelon

Andrea Mattevi

wyróżnienie

Andrea Mattevi

 

Głos

Noemi Conti
I miejsce

Noemi Conti

Alejandro Mata
II miejsce

Alejandro Mata

Krystian Neścior
III miejsce

Krystian Neścior

Noemi Conti

I miejsce

Noemi Conti

Alejandro Mata

II miejsce

Alejandro Mata

Krystian Neścior

III miejsce

Krystian Neścior

 

Skrzypce

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

W muzyce Karola Szymanowskiego skrzypce są symbolem przyjaźni i miłości. Wieloletnia serdeczna przyjaźń łączyła kompozytora z genialnym wirtuozem Pawłem Kochańskim, który po wyjeździe z Polski został profesorem nowojorskiej Juilliard School. Kochański inspirował Szymanowskiego i towarzyszył mu w drodze, która doprowadziła do powstania dwóch fenomenalnych koncertów skrzypcowych. 

Miłością darzył Szymanowski swój, jak mówił, „lud z wyboru”, podhalańskich górali. Echa ich muzyki w jego dziełach najpiękniej wydobywają właśnie skrzypce. Konkurs im. Karola Szymanowskiego poszukuje skrzypków, którzy sens tej miłości i przyjaźni potrafią wypowiedzieć najpełniej.

 

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 4 - Repertuar Konkursu w kategorii skrzypce

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne. 

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 6.000 €.
Wyróżnienie dla najlepszego pianisty-kameralisty: 2.000 €.

Repertuar PDF

Zwycięskie kompozycje:

PDF Amer Ali - Poem

PDF Jinwook Jung - Plan à vol de corbeau, Poème n°4

PDF Manolis Ekmektsoglou - Motion, in Two

Etap selekcji:

 • nagranie video dokonane między 15.11.2022 a 15.01.2023 r., przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r.
 • nagranie obejmujące dowolny repertuar na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu, czas trwania do 20 minut.

· nagranie musi zawierać

 •      co najmniej 2 utwory o odmiennej stylistyce, skomponowane w różnych epokach jednak nie wcześniej niż w roku 1800;
 •      dopuszcza się wykonanie utworów na skrzypce solo z zastrzeżeniem, że ich udział nie może przekroczyć 50% czasu nagrania

·  obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania utworów i przedstawiać pełną sylwetkę skrzypka z odległości nie większej niż 5 metrów.

·  dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube

·  dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona

sumarycznie)

·  dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

Program Konkursu należy wykonać z pamięci.
Wyjątek stanowią:
- sonaty na skrzypce i fortepian Ludwiga van Beethovena przewidziane do wykonania w I etapie (pkt 1)
- sonaty na skrzypce i fortepian przewidziane do wykonania w II etapie oraz
- Partita na skrzypce i fortepian Witolda Lutosławskiego

W przypadku Sonat Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta i Johannesa Brahmsa zaleca się korzystanie z wydawnictw urtextowych takich jak G. Henle Verlag, Bärenreiter-Verlag,

Etap I / 20-30 min.

1. do wyboru druga część dowolnej Sonaty na fortepian i skrzypce Ludwiga van Beethovena z wyłączeniem Sonaty skrzypcowej A-dur op. 47 (Kreutzerowska)

 1. do wyboru z twórczości Karola Szymanowskiego –
  1. Mity. Trzy poematy op. 30 na skrzypce i fortepian - jedno ogniwo cyklu
  2. Romans D-dur op. 23
 2. do wyboru jedna z 6 Sonat skrzypcowych op. 27 Eugène Ysaÿe (1924)
  1. Sonata skrzypcowa g-moll op. 27 nr 1
  2. Sonata skrzypcowa a-moll op. 27 nr 2
  3. Sonata skrzypcowa d-moll op. 27 nr 3
  4. Sonata skrzypcowa e-moll op. 27 nr 4
  5. Sonata skrzypcowa G-dur op. 27 nr 5
  6. Sonata skrzypcowa E-dur op. 27 nr 6

    

   Etap II / 45-60 min.

   l. do wyboru jeden z utworów z poniższej listy

   a. Karol Szymanowski – Sonata skrzypcowa d-moll op. 9

   b. Ludwig van Beethoven - Sonata skrzypcowa A-dur op. 47 (Kreutzerowska)

   c. Felix Mendelssohn – Bartholdy – Sonata skrzypcowa F-dur (1838)

   d. Maurice Ravel – Sonata skrzypcowa G-dur

   e. Franz Schubert – Sonata skrzypcowa A-dur D. 574

   f. Johannes Brahms -       I Sonata skrzypcowa G-dur op. 78

   g.                                      II Sonata skrzypcowa A-dur op. 100

   h.                                      III Sonata skrzypcowa d-moll op. 108

   i. Robert Schumann – II Sonata skrzypcowa d-moll op. 121

   j. Gabriel Fauré – Sonata skrzypcowa A-dur op. 13

   k. César Franck – Sonata skrzypcowa A-dur M.8

   l. Richard Strauss – Sonata skrzypcowa Es-dur op. 18, TrV 151

   m. Ottorino Respighi – Sonata skrzypcowa h-moll

   2. do wyboru jeden z utworów o charakterze wirtuozowskim z poniższej listy
   a. Ernest Chausson – Poème na skrzypce i orkiestrę op. 25, oprac. na skrzypce i fortepian b. Maurice Ravel - Tzigane, rapsodie de concert na skrzypce i fortepian
   c. Camille Saint-Saëns – Introduction et rondo capriccioso a-moll na skrzypce solo op. 28

   d.                                      Havanaise E-dur na skrzypce solo op. 83

   e. Pablo de Sarasate – Fantazja na tematy z opery Carmen Georgesa Bizeta

   f. Karol Szymanowski – Nokturn i Tarantella na skrzypce i fortepian op. 28

   g. Henryk Wieniawski –     Fantaisie brillante sur (...) „Faust” de Gounod op. 20

   h.                                         Thémé original varié op. 15

   i.                                          Polonaise Brillante A-dur op. 21

   j. Franz Waxman – Fantazja na tematy z opery Carmen Georgesa Bizeta na skrzypce i orkiestrę, oprac. na skrzypce i fortepian

   k. Eugène Ysaÿe / Camille Saint-Saëns - Caprice d'après l'Étude en forme de valse de Saint-Saëns

   l. Béla Bartók – I Rapsodia na skrzypce i fortepian BB 94a

   m.                      II Rapsodia na skrzypce i fortepian BB 96a

   n. Arnold Schönberg – Fantazja na skrzypce i fortepian op. 47

   o. Witold Lutosławski – Partita na skrzypce i fortepian

   3. dowolna miniatura na skrzypce i fortepian / czas trwania 3-5min
   4. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie  kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

   Etap III

   1. do wyboru jeden z koncertów skrzypcowych Karola Szymanowskiego –
    1. I Koncert skrzypcowy op. 35
    2. II Koncert skrzypcowy op. 61
   2. do wyboru jeden z koncertów z poniższej listy (kolejność alfabetyczna wg nazwisk kompozytorów):Béla Bartók – II Koncert skrzypcowy BB 117Krzysztof Penderecki – I Koncert skrzypcowySergiej Prokofiew – I Koncert skrzypcowy D-dur op. 19II Koncert skrzypcowy g-moll op. 63Mieczysław Wajnberg - Koncert skrzypcowy g-moll op. 67
1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
5–7.09.2023 I etap
9–10.09.2023 II etap
16,20.09.2023 finał
22.09.2023 koncert laureatów

 

Fortepian

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

Czy można wyobrazić sobie świat Karola Szymanowskiego bez fortepianu? Absolutnie nie! Fortepian był jego powiernikiem i nieodłącznym towarzyszem w momentach twórczej zadumy. Był instrumentem, dzięki któremu wypowiadał się nie tylko jako kompozytor, ale i wykonawca.

W Tymoszówce, rodowym gnieździe Szymanowskich, fortepian był niemal członkiem rodziny. Opowieść o jego rzekomym zniszczeniu – wrzuceniu do stawu – to zarazem opowieść o końcu pewnej epoki, także w historii muzyki. Historia jednak toczy się dalej. Podczas konkursu szukamy pianistów, którzy na fortepianie potrafią odnaleźć sens Szymanowskiego – tu i teraz.

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 3 - Repertuar Konkursu w kategorii fortepian

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne. 

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 6.000 €.

Repertuar PDF

Zwycięskie kompozycje:

PDF Pablo Borràs - Imita

PDF Hyunsu Kim - Sonata No.1 ‚Thanatos’

Etap selekcji:

 • nagranie wideo dokonane między 15.11.2022 a 15.01.2023 r., przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r. 
 • program do wyboru kandydata, złożony z utworów zróżnicowanych stylistycznie, zawierający utwór wirtuozowski - czas trwania do 30 minut. Części utworów cyklicznych są akceptowane.
 • obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania danego utworu; na obrazie musi być widoczna praca rąk i cała sylwetka pianisty, profil z prawej strony, z odległości nie większej niż 5 metrów.
 • dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube
 • dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona sumarycznie)
 • dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

Program Konkursu należy wykonać z pamięci. 

Wyjątek stanowi II Sonata fortepianowa A-dur op.21  (II etap) sygnowana „* ”

 

Etap I  / 25-30 minut

 1. dwie etiudy o charakterze wirtuozowskim: jedna Fryderyka Chopina i jedna Ferenca Liszta  
 2. jedna etiuda Karola Szymanowskiego do wyboru:

     Etiuda Ges-dur  op.4 nr 2     lub

     Etiuda C-dur op.4  nr 4

3. do wyboru jeden z utworów Fryderyka Chopina z poniższej listy

  1. Ballada g-moll op. 23 
  2. Ballada F-dur op. 38 
  3. Ballada As-dur op. 47 
  4. Ballada f-moll op. 52 
  5. Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 
  6. Polonez fis-moll op. 44 
  7. Polonez As-dur op. 53 
  8. Polonez-fantazja As-dur op. 61 
  9. Fantazja f-moll op. 49 
  10. Barkarola Fis-dur op. 60 

4. do wyboru dwa Mazurki Karola Szymanowskiego z op. 50 lub op. 62

5. w razie gdyby program wymagał dopełnienia czasu trwania I-go etapu: dowolna kompozycja Karola Szymanowskiego  (inna niż ewentualnie wykonywane podczas wszystkich etapów  konkursu)

Etap II / 55-60 minut

 1. do wyboru jedna z sonat fortepianowych Ludwiga van Beethovena z wyłączeniem poniższych:
  1. Sonata c-moll op. 10 nr 1
  2. Sonata E-dur op. 14 nr 1
  3. Sonata G-dur op. 14 nr 2
  4. Sonatina g-moll op. 49 nr 1
  5. Sonatina G-dur op. 49 nr 2
  6. Sonata Fis-dur op. 78
  7. Sonata G-dur op.79
  8. Sonata e-moll op. 90
  9. Sonata B-dur op. 106
 2. z twórczości Karola Szymanowskiego -  repertuar o minimalnym czasie trwania 20 minut; obowiązkowo  do wyboru z poniższej listy jeden utwór; w celu dopełnienia wymaganego czasu (20 min.) należy wykonać drugi utwór z poniższej listy lub dowolne kompozycje fortepianowe Karola Szymanowskiego inne niż w I etapie
  1. jeden utwór bądź utwory z cyklu Metopy, trzy poematy op. 29  
  2. jeden utwór bądź utwory z cyklu Maski, trzy utwory op. 34
  3. Wariacje b-moll op. 3
  4. Wariacje na polski temat ludowy h-moll op. 10
  5. Fantazja C-dur op. 14
  6. Dwanaście etiud op. 33
  7. I Sonata c- moll op. 8
  8. II Sonata A-dur  op. 21 *
  9. III Sonata op. 36

3. utwór lub utwory z twórczości poniższych kompozytorów jako dopełnienie czasu trwania II-go etapu (kolejność alfabetyczna):

Grażyna Bacewicz [do wyboru 10 Etiud (1957) lub II Sonata (1953)]

Béla Bartók

Claude Debussy 

Sofija Gubaidulina [do wyboru Chaconne (1962) lub Sonata (1965)]

Siergiej Prokofiew

Siergiej Rachmaninow

Maurice Ravel

Aleksander Skriabin

Igor Strawiński

4. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

 

Etap III

 1. Karol Szymanowski – IV Symfonia (Symphonie concertante) na fortepian i orkiestrę op. 60 
 2. do wyboru jeden z poniższych utworów (kolejność alfabetyczna wg nazwisk kompozytorów):

     Béla Bartók – III Koncert fortepianowy 

     Krzysztof Penderecki –   Koncert fortepianowy Zmartwychwstanie

     Siergiej Prokofiew – III Koncert fortepianowy C-dur op. 26  

     Siergiej Rachmaninow – II Koncert fortepianowy c-moll op. 18 

     Maurice Ravel –   Koncert fortepianowy G-dur

1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
5–7.09.2023 I etap
9–10.09.2023 II etap
15,19.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów

 

 

Kwartet smyczkowy

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

Kwartet smyczkowy to forma intymna. To forma niezwykle wymagająca i dla kompozytora, i dla wykonawców. Dwa kwartety smyczkowe Karola Szymanowskiego to prawdziwe klejnoty, światowej klasy arcydzieła gatunku. Niczym światło skupione w soczewce, kwartety Szymanowskiego ogniskują w sobie istotę jego języka muzycznego, jego stylu i jego emocjonalności.

By przekonująco je wykonać, trzeba doskonałego warsztatu i szerokich horyzontów kulturowych. Konkurs Szymanowskiego nie szuka jednak wykonawców przekonujących. Szuka arcymistrzów.

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 5 - Repertuar Konkursu w kategorii kwartet smyczkowy

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne. 

I nagroda      38.000 €
II nagroda     26.000 €
III nagroda    14.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 10.000 €.

Repertuar PDF

Zwycięskie kompozycje:

PDF Maria Vincenza Cabizza - Quartetto op. N

PDF Hed Bahack - Gravitating in space

PDF Hyunsu Kim - Meniere II

Etap selekcji:

 • nagranie wideo dokonane między 15.11.2022 a 15.01.2023 r., przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r.
 • nagranie obejmujące repertuar inny, niż zgłoszony do konkursu, czas trwania do 20 minut.
 • nagranie musi zawierać dwie kontrastujące części dowolnego kwartetu smyczkowego.
 • obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania utworów i przedstawiać sylwetki kameralistów z odległości nie większej niż 5 metrów.
 • dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube
 • dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona sumarycznie)
 • dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

 

Program Konkursu można wykonać z nut.

 

Etap I

 1. do wyboru jeden z 6 Kwartetów smyczkowych op. 18 Ludwiga van Beethovena (1800):
  1. Kwartet smyczkowy F-dur op. 18 nr 1
  2. Kwartet smyczkowy G-dur op. 18 nr 2
  3. Kwartet smyczkowy D-dur op. 18 nr 3
  4. Kwartet smyczkowy c-moll op. 18 nr 4
  5. Kwartet smyczkowy A-dur op. 18 nr 5
  6. Kwartet smyczkowy B-dur op. 18 nr 6
 2. do wyboru pierwsza część Kwartetu smyczkowego Karola Szymanowskiego, innego niż w III etapie:
 1. I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37, cz. 1. Lento assai – Allegro moderato
 2. II Kwartet smyczkowy op. 56, cz. 1. Moderato, dolce e tranquillo

 

Etap II

1. do wyboru jeden kwartet smyczkowy z twórczości niżej wymienionych kompozytorów (kolejność alfabetyczna):

Johannes Brahms

Aleksander Borodin

Piotr Czajkowski

Antonín Dvořák

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Robert Schumann

Bedřich Smetana

 

2. do wyboru jeden z utworów z poniższej listy

 1. Aleksander Tansman – VI Kwartet smyczkowy
 2. Grażyna Bacewicz – V Kwartet smyczkowy
 3. Tadeusz Baird – Kwartet smyczkowy
 4. Witold Lutosławski – Kwartet smyczkowy
 5. Henryk Mikołaj Górecki – II Kwartet smyczkowy Quasi una fantasia op.64
 6. Paweł Szymański – Pięć utworów na kwartet smyczkowy
 7. Krzysztof Penderecki – III Kwartet smyczkowy Kartki z niezapisanego dziennika

3. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

Etap III

1. do wyboru jeden z kwartetów smyczkowych Karola Szymanowskiego

 1. I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37
 2. II Kwartet smyczkowy op. 56

 

2. do wyboru jeden z poniższych kwartetów smyczkowych

 1. Claude Debussy – Kwartet smyczkowy g-moll op. 10
 2. Maurice Ravel – Kwartet smyczkowy F-dur
 3. Carl Nielsen – Kwartet smyczkowy F-dur op. 44
 4. Alban Berg – Kwartet smyczkowy op. 3
 5. Alban Berg - Lyrische Suite na kwartet smyczkowy
 6. Béla Bartók – II Kwartet smyczkowy op. 17 BB 75
 7. Béla Bartók – III Kwartet smyczkowy BB 93
 8. Béla Bartók – IV Kwartet smyczkowy BB 95
 9. Zoltán Kodály – II Kwartet smyczkowy op. 10
 10. Leoš Janáček – I Kwartet smyczkowy wg Sonaty Kreutzerowskiej Lwa Tołstoja
 11. Leoš Janáček – II Kwartet smyczkowy Listy duvérmé
 12. Aulis Sallinen – III Kwartet smyczkowy Aspekteja Peltoniemen Hintrikin Susumarssista
 13. Alfred Schnittke – III Kwartet smyczkowy
 14. Arnold Schönberg – III Kwartet smyczkowy op. 30
 15. Benjamin Britten – II Kwartet smyczkowy C-dur op. 36
 16. Benjamin Britten – III Kwartet smyczkowy op. 94
1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
14–16.09.2023 I etap
18–19.09.2023 II etap
21.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów

Głos

Zgłoszenia: 1.11.2022-31.01.2023

Dusza człowieka najbardziej bezpośrednio wypowiada się poprzez śpiew. Śpiewając Szymanowskiego, dotknąć można mistyki Wschodu, zagubić się w mgle młodopolskiej poezji, zmierzyć z duchowymi tytanami modernizmu, zabłąkać wśród rymów Słopiewni Tuwima, zatracić w rozterkach Króla Rogera i zmysłowym uroku Roksany.

Śpiewaczką była siostra Karola Szymanowskiego – Stanisława. Śpiewem oddycha jego muzyka. Szukamy śpiewaków, którzy odnajdą wspólny oddech z Karolem Szymanowskim.

Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Jury

Załącznik 6 - Repertuar Konkursu w kategorii głos

 1. Do Konkursu mogą przystąpić wykonawcy wszystkich narodowości, na poziomie profesjonalnym urodzeni w latach:
  1. instrumentaliści: 1991 - 2006
  2. kwartet smyczkowy: 1991 - 2006
  3. śpiewacy
   1. panie: 1991 - 2003
   2. panowie: 1988 - 2003
 2. Wiek Uczestników brany jest pod uwagę na dzień zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 31.01.2023 r.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednej dyscyplinie konkursowej i może w niej wziąć udział dwukrotnie.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 EUR. W przypadku kwartetu smyczkowego opłatę wnosi każdy uczestnik. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.
 5. W przypadku kwartetu smyczkowego zgłoszenie wypełnia jedna osoba w imieniu całego zespołu. Pozostali członkowie kwartetu otrzymują z formularza zgłoszeniowego e-mail, w którym zobowiązani są do zaakceptowania regulaminu i wyrażeniu zgód, o których mowa w regulaminie. Zgłoszenie kwartetu uznaje się za pełne w przypadku kompletności wszystkich dokumentów i zgód.
 6. Organizator zapewnia fortepiany i sale ćwiczeń, a także pianistę-kameralistę. Uczestnik może przyjechać ze swoim pianistą.
 7. W finale Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 8. Uczestnicy Konkursu wykonują program z pamięci. Wyjątek stanowi kwartet smyczkowy.
 9. Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona 01.03.2023 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, a tytuł laureata z pewnością otworzy przed nimi nowe możliwości artystyczne na całym świecie. 

I nagroda      25.000 €
II nagroda     18.000 €
III nagroda    10.000 €

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego: 6.000 €.
Wyróżnienie dla najlepszego pianisty-kameralisty: 2.000 €.

Repertuar PDF

Zwycięskie kompozycje:

PDF Noemi Conti - Inizio di pubertà

PDF Alejandro Mata - Delicado sonido etéreo

PDF Krystian Neścior - Niewola

Etap selekcji:

 • nagranie wideo dokonane między 15.11.2022 a 15.01.2023 r. przesłane na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 r.
 • nagranie zawierające repertuar inny, niż zgłoszony do konkursu, czas trwania do 15 minut. 
 • nagranie musi zawierać: 1 dowolną arię operową i 2 pieśni w dwóch różnych językach, innych od języka arii operowej
 • obraz musi być ujęty jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania utworów i przedstawiać pełną sylwetkę śpiewaka en face z odległości nie większej niż 5 metrów; dopuszczalne formaty filmów video: mp4, .mov, .webm, link z youtube
 • dopuszczalny rozmiar pliku: 5GB (w przypadku przesłania kliku plików wartość liczona sumarycznie)
 • dopuszczalne jest wykonanie repertuaru podczas nagrania z nut lub z pamięci

 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu w terminie do dnia 30.06.2023 r.  proszone są o:

 • przesłanie na adres Organizatora 2 kopii materiałów nutowych utworów zgłoszonych do wykonania w I i II etapie. 
 • dokładne podanie nazw wydawnictw z których uczestnik zamierza korzystać przy wykonaniu utworów wybranych do III etapu.

 

ETAP I / 15 minut 

Jury dopuszcza możliwość dokonania wyboru utworów prezentowanych w I etapie.

Zestaw utworów do wykonania przez każdego uczestnika zostanie ogłoszony przez Jury na godzinę przed jego prezentacją programu.

O kolejności wykonania utworów decyduje uczestnik.

1.aria spełniająca wszystkie poniższe warunki:

a. pochodzi z opery prawykonanej w latach 1800 – 1840 (napisanej przez kompozytora dowolnej narodowości)

b. jest reprezentatywna dla techniki belcanto

c. wykonanie - w tonacji oryginalnej

2. utwór Witolda Lutosławskiego w tonacji oryginalnej do wyboru z poniższej listy

a. Lacrimosa wersja na sopran i organy / całość

b. Chantefleurs et Chantefables na sopran i orkiestrę; sł. Robert Desnos, oprac. na sopran i fortepian Eugeniusz Knapik / do wyboru dwie pieśni

La belle-de nuit

La sauterelle

La Véronique

L’Eglantine, l’Aubépine et la Gycine

La tortue

La rose

L’alligator

L’Angélique

Le papillon

c. Lawina sł. a. S. Puszkin, tłum. J. Tuwim- sopran, lub tenor

d. Nie dla ciebie sł.K. Iłłakowiczówna- sopran, mezzosopran, lub tenor

e. Pięć pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na mezzosopran i fortepian / do wyboru dwie pieśni / dopuszczalne wykonanie przez kontratenora

              Morze

              Wiatr

              Zima

             Rycerze

             Dzwony cerkiewne

f. Paroles tissées na tenor i orkiestrę kameralną; sł. Jean-François Chabrun, oprac. na tenor i fortepian Edward Sielicki / do wyboru jedna część

             Un chat qui s’émerveille...

             Quand le jour a rouvert les brances du jardin…

             Mille chevaux hors d’haleine...

             Dormez cette pâleur nous est venue de join …

g. Tarantella na baryton i fortepian; sł. Hilaire Belloc / dopuszczalne wykonanie przez kontratenora

                                                                     lub

 Wojciech Kilar -  z cyklu „Sonety do Laury” F. Petrarki tłum. Jalu Kurek w tonacji oryginalnej – 1 pieśń

              Benedetto sia'l giorno

              Era il giorno

              Soleasi nel mio cor

              E mi par d'or in ora

                                                                     lub

 Pieśń H. M. Góreckiego w tonacji oryginalnej z poniższej listy:

a. z cyklu „Trzy pieśni do sł. M. Konopnickiej” op. 68 - 2 pieśni do wyboru

              Przez te łąki , przez  te pola

              Kiedy Polska

              U okienka, u mojego

b. z cyklu „Śpiewy do sł. Juliusza Słowackiego” op. 48 - 1 pieśń do wyboru

              We łzach, Panie ręce podnosimy do  Ciebie

               Panie, o którym na niebiosach słyszę

c. z cyklu „Dwie pieśni do sł. F. G. Lorki” tłum. m. Bieszczadowski op.42 - 1 pieśń

                Nokturn

                Malagena

d. z cyklu „Trzy fragmenty do sł. S. Wyspiańskiego” op. 69 - 1 pieśń do wyboru

                 Jakżeż ja się uspokoję

                 Może z mętów się dobędzie

                 Poezjo!

e. z cyklu „Błogosławione pieśni malinowe” op. 43 - 2 pieśni do wyboru

                 Błogosławione pieśni malinowe

                 Co ranek skoro ustępują cienie

                 Litość

                 O! Boże

  Pieśni H. M. Góreckiego zostały wydane przez Boosey & Hawkes w roku 2013

3. dwie pieśni spełniające wszystkie poniższe warunki / dopuszczone transpozycje (o ile zostały opublikowane)

a. śpiewane są w dwóch  różnych językach, innych, niż w prezentowanych wcześniej utworach

b. kontrastują nastrojem

c. pochodzą z twórczości kompozytorów od wczesnego romantyzmu do neoromantyzmu

4. jedna dowolna pieśń  Karola Szymanowskiego, spełniająca poniższe warunki  

a. wykonanie w tonacji oryginalnej

b. nie może być powtórzona w kolejnych etapach konkursu

c. wersja językowa może być powtórzeniem jednej z wersji językowych utworów prezentowanych w tym etapie (etapie I)

 

Etap II / 20 minut 

Uczestnicy prezentują cały program II etapu.

O kolejności wykonania utworów decyduje uczestnik.

 1. do wyboru z twórczości Karola Szymanowskiego co najmniej trzy pieśni wybrane z dowolnych opusów lub cały cykl pieśni lub fragment cyklu / wykonanie w tonacjach oryginalnych
 2. dwie pieśni w dwóch różnych językach wybrane z twórczości niżej wymienionych kompozytorów / w tonacjach oryginalnych

(kolejność alfabetyczna)

Grażyna Bacewicz

Béla Bartók

Alban Berg

Luciano Berio

Lili Boulanger

Benjamin Britten

John Cage

Aaron Copland

George Crumb

Claude Debussy / z wyłączeniem Nuit d’étoiles Mandoline

Artur Honegger

Jacques Ibert

Charles Ives

Leoš Janáček

Wojciech Kilar

Stefan Kisielewski

Zoltán Kodály

György  Ligeti

Anna Mahler

Bohuslav Martinů

Olivier Messiaen

Paweł Mykietyn

Roxanna Panufnik

Hans Pfitzner

Poldowski [Irène Wieniawska]

Francis Poulenc

Prasqual

Sergiusz Prokofiew

Maurice Ravel

Ludomir Różycki

Arnold Schönberg

Igor Strawiński

Gieorgij Swiridow

Dymitr Szostakowicz

Paweł Szymański

Michael Tippet

Anton Webern

Mieczysław Weinberg

Alexander von Zemlinsky

Agata Zubel

 1. do wyboru jeden z trzech utworów wyłonionych w konkursie kompozycji [czas wykonania utworu nie sumuje się z czasem pozostałego programu do wykonania w II etapie]

 

Etap III

 1. jeden lub kilka utworów w opracowaniu na głos i orkiestrę lub na głos, orkiestrę i chór żeński o maksymalnym czasie trwania ok. 8 minut; (inne utwory niż ewentualnie wykonywane w poprzednich etapach)

 

 1. Król Roger op. 46, libretto Karol Szymanowski i Jarosław Iwaszkiewicz, jeden z poniższych fragmentów:

          Aria Roksany Uśnijcie krwawe sny króla Rogera… z II aktu (sopran)

          Pieśń Pasterza  Mój Bóg jest piękny jako ja…  z I aktu (tenor)

          Hymn do słońca (Roger): Edrisi, już świt!...Słońce! Słońce! Edrisi… z III aktu (baryton)

b. Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza op. 5, instrumentacja Grzegorz Fitelberg / do wyboru 1 hymn, inny niż ewentualnie wykonywany w poprzednim etapie (mezzosopran, baryton, sopran spinto lub kontratenor)

     Święty Boże

     Jestem i płaczę

     Moja pieśń wieczorna (Błogosławioną niech będzie ta chwila)

c. Penthesilea op. 18 na sopran i orkiestrę, sł. Stanisław Wyspiański

d. Des Hafis Liebeslieder für Gesang und Orchester/ Pieśni miłosne Hafiza na głos i orkiestrę op. 26, sł. Hans Bethge, tłumaczenie  na język polski Stanisław Barącz (sopran, mezzosopran, tenor, kontratenor) / do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min. (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie).

             Wünsche / Życzenia

             Der verliebte Ostwind / Zakochany wiatr

            Tanz / Taniec

            Die Perlen meiner Seele / Serca mego perły

            Jugend im Alter / Wieczna młodość

           Deine Stimme / Głos Twój

           Trinklied / Pieśń pijacka

           Das Grab des Hafis / Grób Hafiza

e. Pieśni księżniczki z baśni op. 31, sł. Zofia Szymanowska (sopran) /do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min. (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie)

             Samotny księżyc

             Słowik

            Taniec

f. Pieśni muezina szalonego op. 42, sł. Jarosław Iwaszkiewicz (mezzosopran, tenor, kontratenor / do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min.  (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie)

             Allah, Allah Akbar

            W południe miasto białe

            O tej godzinie

            Odeszłaś w pustynię zachodnią

g. Słopiewnie op. 46 bis, sł. Julian Tuwim (sopran) / do wyboru zestaw  - maksymalny czas trwania ok. 8 min. (inne pieśni niż ewentualnie wykonywane w poprzednim etapie)

             Słowisień

             Zielone słowa

             Święty Franciszek

            Kalinowe dwory

            Wanda                              

h. Trzy kołysanki op. 48, sł. Jarosław Iwaszkiewicz (sopran lub tenor)

   instrumentacja Jan Krenz

      Pochyl się cicho nad kołyską

       Śpiewam morzu, gwiazdom i tobie

     Biały krąg księżyca olbrzymi

2. jedna aria operowa lub scena z opery do wyboru z poniższej listy:

dla sopranów

Samuel Barber – Vanessa, libretto Gian Carlo Menotti

              akt I, Vanessa: Do not utter a word, Anatol...

Leonard Bernstein –  Candide, libretto Lillian Hellman i Richard Wilbur wg Woltera

              akt  I, Kunegunda: Glitter and be gay…

Leoš Janácek – Její pastorkyňa JW I/4, libretto Leoš Janácek wg Gabrieli Preissovej

              akt II, Jenůfa: To je mamin ina jizba…

Erich Wolfgang Korngold – Die tote Stadt op. 12, libretto Paul Schott

              obraz II, Marietta: Glück das mir verblieb

Gian Calro Menotti – The Medium, libretto Gian Calro Menotti

              akt II, Walc Moniki: Bravo! And after the theatre…

Krzysztof Penderecki – Raj utracony (Paradise Lost), libretto Christopher Fry wg Johna Miltona

              akt I, sen Ewy: Adam, glad I see thy face…

Giacomo Puccini – Madame Butterfly, libretto Giuseppe Giacosa i Luigi  Illica

              akt II, Cio-Cio-San: Un bel di, vedremo...

Giacomo Puccini  - Turandot, libretto Giuseppe Adami i Renato Simoni

              akt I, Liú: Signore, ascolta...

              akt III, Liú: Tu, che di gel sei cinta...

Richard Strauss – Ariadne auf Naxos op. 60, TrV 228,  libretto Hugo von Hofmannsthal

              Zerbinetta: Grossmächtige Prinzessin…(cz. 1)

Igor Strawiński – The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

              akt I, Anna: No word from Tom… (recytatyw, aria, cabaletta, rekomendowane wydanie – Boosey & Hawkes)

Mieczysław Weinberg – Passażirka, libretto Jurij Łukin i Aleksandr Miedwiediew wg Zofii Posmysz

              obraz 6, Marta: Wurde er mich rufen… (nr 12-18 / wyd. Peermusic Classical)

 

dla mezzosopranów i  altów

Benjamin Britten – The Rape of Lucretia op. 37, libretto Ronald Duncan wg André Obeya

              akt II, Lukrecja: Give him this orchid…

(nr 51-77 / wyd. Boosey & Hawkes)

Gian Carlo Menotti - The Consul, libretto Gian Carlo Menotti

              akt II, Matka: I shall find for you…  

Francis Poulenc – Dialogues des carmélites op. 159, libretto Georges Bernanos

              akt II, Madame de Croissy: Relevez-vous, ma fille…

Richard Strauss – Der Rosenkavalier op. 59, TrV 227, libretto Hugo von Hofmannsthal

              akt I, Oktawian: Wie du warst!...

Richard Strauss – Ariadne auf Naxos op. 60, TrV 228,  libretto Hugo von Hofmannsthal

              prolog, Kompozytor: Sein wir wieder gut…

Igor Strawiński – The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

              akt II, Baba-Turek: As I was saying … Scorned !..(nr 152-187 / wyd. Boosey &  Hawkes)

                            

dla kontratenorów

Benjamin Britten –  A Midsummer Night’s Dream op. 64, libretto Benjamin Britten, Peter Pears wg Williama Szekspira

              akt I, Oberon: Welcome wanderer!... (nr 45-53 / wyd. Boosey & Hawkes)

Philip Glass – Akhnaten op. 3, libretto Philip Glass i inni

              akt I, Akhnaten: Tut wu-a yeri enti…

 

dla tenorów

Samuel Barber – Vanessa, libretto Gian Carlo Menotti

             akt I, Anatol: Outside this house

Leoš Janáček - Její pastorkyňa JW I/4, libretto Leoš Janácek  wg Gabrieli Preissovej

              akt I, Laca Klemeň: Vy, stařenko…

Carl Orff - Die Kluge: die Geschichte von dem König und der klugen Frau, libretto Carl Orfa wg braci Grimm

             scena VI, Eselman: Weh mir, wie konnt’ mir das Geschehn

Giacomo Puccini  - Turandot, libretto Giuseppe Adami i Renato Simoni

            akt III, Nieznany Książę (Kalaf): Nessun dorma…

Igor Strawiński – The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

             akt I, Tom Rakewell: Here I stand... (nr 27-46 / wyd. Boosey & Hawkes)

                                     lub

             akt II, Tom Rakewell: Vary the song… (nr 1-26 / wyd. Boosey & Hawkes)

             akt III, Selem: Ladies, both fair and gracious… (nr 43 -65 / wyd. Boosey & Hawkes)

                                     lub

              akt III, Selem:  Behold it, Roman…  (nr 68 - 97  / wyd. Boosey & Hawkes)

 

dla barytonów

 

Samuel Barber – Vanessa, libretto Gian Carlo Menotti

            akt II, Doktor: You rascal you I never knew you had a soul…  

Gian Calro Menotti –  The Consul, libretto Gian Calro Menotti

             akt I, Agent Policji: Mrs. Sorel, your husband has many friends…

Erich Wolfgang Korngold – Die tote Stadt op. 12, libretto Paul Schott

             obraz II, Fritz: Mein Sehnen, mein Wähnen…

Sergiej Prokofiew – Wojna i pokój op. 91, libretto Sergiej Prokofiew i Mira Mendelssohn wg Lwa Tołstoja

             obraz I, Książę Andrzej Bołkoński: Svetloje vesenneje nebo…

Igor Strawiński - The Rake’s Progress, libretto Wystan Hugh Auden i Chester Simon Kallman

             akt II, Nick Shadow: Come, master, observe the host… (nr 29 - 47  / wyd. Boosey & Hawkes)

 

1.11.2022-31.01.2023 termin przysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
1.03.2023 ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu
4.09.2023 losowanie kolejności występów na konkursie
15–17.09.2023 I etap
19–20.09.2023 II etap
22.09.2023 finał
23.09.2023 koncert laureatów

Poprzednie edycje

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2018 roku i była iście pionierskim przedsięwzięciem. Inicjatorką była Joanna Wnuk-Nazarowa, ówczesna dyrektor NOSPR oraz władze katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Konkurs odbył się zaledwie cztery lata po przeprowadzce NOSPR do nowej siedziby, w której odbywały się przesłuchania finałowe. Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym przyjęli sir Simon Rattle oraz Krzysztof Penderecki. Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach: fortepian, skrzypce, kwartet smyczkowy, śpiew oraz kompozycja.

Fortepian: Andrzej Jasiński (przewodniczący), Joanna Domańska, Olga Kern, Aviram Reichert, Martin Roscoe, Tamás Ungár.

Skrzypce: Bartłomiej Nizioł (przewodniczący), Eszter Haffner, Laurent Korcia, Szymon Krzeszowiec, Alexander Trostiansky, Andreas Vierziger.

Kwartet smyczkowy: Valentin Erben (przewodniczący), Krzysztof Chorzelski, Tim Frederiksen, Tadeusz Gadzina, Arkadiusz Kubica, Mats Lidström.

Śpiew: Jadwiga Rappé (przewodnicząca), Ewa Biegas, Hartmut Höll, Bruno Michel, Mitsuko Shirai, Elżbieta Szmytka.

Kompozycja: Eugeniusz Knapik (przewodniczący), Jakob Kullberg, Krzysztof Penderecki, Martin Smolka.

 

Fortepian:

Tymoteusz Bies – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Mateusz Krzyżowski – II nagroda
Seung Hui Kim – III nagroda

Skrzypce:

Sławomira Wilga – I nagroda
Roksana Kwaśnikowska – II nagroda
Maja Horvat – III nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego

Śpiew:

Ewa Tracz – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Sylwia Olszyńska – II nagroda
Agnieszka Jadwiga Grochala – III nagroda

Kwartet smyczkowy:

Eliot Quartett – I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
Selini Quartet – II nagroda
New Music Quartet – III nagroda

Kompozycja:

Giovanni Bonato – I nagroda
Daniele Gasparini, Lim Youngjin, Eunho Chang – III nagroda ex aequo

Wyróżnienia dla pianistów-kameralistów:

Maurycy Stawujak – najlepszy pianista-kameralista w kategorii śpiew
Radosław Kurek – najlepszy pianista-kameralista w kategorii skrzypce

Kontakt

Website by Noviki
bubblemagnifiercrosschevron-downarrow-upplus-circlecircle-minuschevron-left-circlechevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram