parallax_1_warstwa copy Created with Sketch.

Nagrody

Kategoria solistyczna

I nagroda

€ 25 000

II nagroda

€ 18 000

III nagroda

€ 10 000

Kategoria kwartet smyczkowy

I nagroda

€ 38 000

II nagroda

€ 26 000

III nagroda

€ 14 000

Kategoria kompozycja

I nagroda

€ 9 000

II nagroda

€ 6 000

III nagroda

€ 3 000

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie
utworu Karola Szymanowskiego:

kategoria fortepian

€ 6 000

kategoria skrzypce

€ 6 000

kategoria śpiew

€ 6 000

kategoria kwartet smyczkowy

€ 10 000

Wyróżnienie dla najlepszego pianisty - kameralisty

kategoria skrzypce

€ 2 000

kategoria śpiew

€ 2 000