parallax_1_warstwa copy Created with Sketch.

Aktualności

Informacja dla uczestników w kategorii „śpiew”

Osoby zakwalifikowane do Konkursu w dyscyplinie śpiew w terminie
do dnia 31.07.2018 r.
 (liczy się data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora) proszone są o:

— przesłanie na adres Organizatora 2 kopii materiałów nutowych utworów zgłoszonych do wykonania w I i II etapie

— dokładne podanie nazw wydawnictw z których uczestnik zamierza korzystać przy wykonaniu utworów wybranych do III etapu.